Видавничо-поліграфічний інститут 204-97-49, 204-83-61
Інженерно-хімічний факультет 204-80-62, 204-90-01
Інститут аерокосмічних технологій 204-96-66, iat[at]kpi.ua, iatd[at]kpi.ua
Інститут енергозбереження та енергоменеджменту 204-85-14, 204-93-72, krav[at]iee.kpi.ua
Інститут матеріалознавства та зварювання ім. Є.О. Патона 204-91-56, 204-92-21
Інститут моніторингу якості освіти 406–85–80, eqmi[at]kpi.ua
Інститут післядипломної освіти 204-81-08, 204-81-63, malyukova[at]kpi.ua
Інститут прикладного системного аналізу 204-80-97, 204-97-01, іpsa[at]kpі.ua
Інститут спеціального зв'язку та захисту інформації 204-91-51, iszzi[at]iszzi.kpі.ua
Інститут телекомунікаційних систем 204-81-96, 204-84-17, іts[at]kpі.ua
Механіко-машинобудівний інститут 2204-80-02, 204-94-63, mmi[at]kpі.ua
Приладобудівний факультет 204-85-69, 204-96-17
Радіотехнічний факультет 204-96-77, 204-92-93, dek[at]rtf.kpі.ua
Теплоенергетичний факультет 204-99-04, 204-80-98, tef[at]kpі.ua
Факультет біомедичної інженерії 204-85-74, 204-96-83, mmіf[at]kpі.ua
Факультет біотехнології і біотехніки 204-83-12, 204-90-35, bіotech[at]kpі.ua
Факультет електроенергетики та автоматики 204-93-07
Факультет електроніки 204-86-27, 204-94-40
Факультет інформатики та обчислювальної техніки 204-82-60, 204-86-55, fіot[at]kpі.ua
Факультет лінгвістики 204-94-18, 204-83-57, fl[at]kpі.ua
Факультет менеджменту та маркетингу 204-98-66, 204-81-73
Факультет прикладної математики 204-81-15, 204-91-13
Факультет соціології і права 204-82-00, 204-90-22, fsp.kpi.ua[at]gmail.com
Фiзико-математичний факультет 204-82-51, 204-96-27, fmf[at]kpi.ua
Фізико-технічний інститут 204-80-93, 204-98-76, novi[at]pti.kpi.ua
Хіміко-технологічний факультет 204-97-73, 204-85-73, sec[at]xtf.kpі.ua