Інститут енергозбереження та енергоменеджменту

Інститут енергозбереження та енергоменеджменту Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Контактна інформація:
Адреса ІЕЕ: вул. Борщагівська, 115, корпус 22, кiмн.506, 03056, Київ, Україна

Телефони для довiдок: +380 204 8308, +380 204 9375
E-mail: iee[at]iee.kpi.ua
URL:
Декан ІЕЕ: д.т.н., професор, Денисюк Сергій Петрович
Соціальні мережі:

Кафедри Інституту енергозбереження та енергоменеджменту

Логотип ІЕЕ Інститут енергозбереження та енергоменеджменту є спадкоємцем гірничого факультету (створено у 1946 році для відбудови зруйнованої під час війни гірничовидобувної промисловості) та, частково, факультету електроенерготехніки й автоматики (засновано у 1918 році, як електротехнічний факультет). Формування ІЕЕ почалось у 1997 р. після затвердження КМ України “Комплексної державної програми з енергозбереження” і стало одним із заходів реалізації національної політики в галузі енергозбереження. Кафедри інституту підтримують партнерські зв’язки з багатьма зарубіжними вищими навчальними закладами: Вісмарською та Лейпцизькою вищими технічними школами, Вроцлавським і Харбінським політехнічними інститутами, Силезьким технічним університетом, з вузами СНД. Науковці ІЕЕ сьогодні виконують спільні міжнародні проекти на правах партнерства: із встановлення й інтеграції в теплову мережу сонячних батарей; з модернізації опалення за грантом уряду Данії; зі створення мережі з енергетики в країнах Центральної Азії; зі створення асоціації між енергетичними факультетами десяти університетів Центральної Азії, країн ЄС, Східної Європи для сприяння регіональній співпраці.

Iнститут готує фахiвцiв для електроенергетичного та паливно-енергетичного комплексiв, будiвництва мiських пiдземних споруд та охорони навколишнього середовища, як i здатнi розробляти, проектувати та експлуатувати енергетичнi комплекси та системи, створювати сучасні системи еко-енергетичного менеджменту, що працюють за сучасними енергозберiгаючими технологiями, пiдземнi об'єкти та комплекси мiст, проводити монiторинг екологiчного стану промислових пiдприємств на основi широкого застосування iнформацiйних i комп'ютерних технологiй.

Випускники працюють експертами з питань ефективного використання енергоресурсів, надають консалтингові та інжінірінгові послуги, енергоаудиторами та інспекторами в енергетичному секторі, керівниками, провiдними спецiалiстами структурних пiдроздiлiв на підприємствах та в організаціях електроенергетики паливно-енергетичного комплексу, гiрничодобувної промисловості, будівництва та експлуатації міських підземних споруд, в установах для проведення екологічного моніторингу.

Спеціальності та освітні програми ІЕЕ

Спеціальності та освітні програми Тип освітньої програми та рівень вищої освіти1 Кафедра
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка    
Електромеханічні та мехатронні системи енергоємних виробництв ОПП бакалавра, ОНП магістра, ОПП магістра ЕМОЕВ
Енергетичний менеджмент та енергоефективні технології ОПП бакалавра, ОНП магістра, ОПП магістра ЕП
Інжиніринг автоматизованих електротехнічних комплексів ОПП бакалавра, ОНП магістра, ОПП магістра АУЕК
Системи забезпечення споживачів електричною енергією ОПП бакалавра, ОНП магістра, ОПП магістра ЕП
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка ОНП доктора філософії АУЕКЕМОЕВ, ЕП
144 Теплоенергетика    
Енергетичний менеджмент та інжиніринг теплоенергетичних систем ОПП бакалавра, ОНП магістра, ОПП магістра ТЕ
Теплоенергетика ОНП доктора філософії ТЕ
184 Гірництво    
Геоінженерія ОПП бакалавра, ОНП магістра, ОПП магістра ГІ
Геоінженерія ОНП доктора філософії  ГІ