Інститут енергозбереження та енергоменеджменту

Інститут енергозбереження та енергоменеджменту Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Контактна інформація:
Адреса ІЕЕ: вул. Борщагівська, 115, корпус 22, кiмн.506, 03056, Київ, Україна

Телефони для довiдок: +380 204 8308, +380 204 9375
E-mail: iee[at]iee.kpi.ua
URL:
Декан ІЕЕ: д.т.н., професор, Денисюк Сергій Петрович

Кафедри Інституту енергозбереження та енергоменеджменту

Логотип ІЕЕ Інститут енергозбереження та енергоменеджменту є спадкоємцем гірничого факультету (створено у 1946 році для відбудови зруйнованої під час війни гірничовидобувної промисловості) та, частково, факультету електроенерготехніки й автоматики (засновано у 1918 році, як електротехнічний факультет). Формування ІЕЕ почалось у 1997 р. після затвердження КМ України “Комплексної державної програми з енергозбереження” і стало одним із заходів реалізації національної політики в галузі енергозбереження. Кафедри інституту підтримують партнерські зв’язки з багатьма зарубіжними вищими навчальними закладами: Вісмарською та Лейпцизькою вищими технічними школами, Вроцлавським і Харбінським політехнічними інститутами, Силезьким технічним університетом, з вузами СНД. Науковці ІЕЕ сьогодні виконують спільні міжнародні проекти на правах партнерства: із встановлення й інтеграції в теплову мережу сонячних батарей; з модернізації опалення за грантом уряду Данії; зі створення мережі з енергетики в країнах Центральної Азії; зі створення асоціації між енергетичними факультетами десяти університетів Центральної Азії, країн ЄС, Східної Європи для сприяння регіональній співпраці.

Iнститут готує фахiвцiв для електроенергетичного та паливно-енергетичного комплексiв, будiвництва мiських пiдземних споруд та охорони навколишнього середовища, як i здатнi розробляти, проектувати та експлуатувати енергетичнi комплекси та системи, створювати сучасні системи еко-енергетичного менеджменту, що працюють за сучасними енергозберiгаючими технологiями, пiдземнi об'єкти та комплекси мiст, проводити монiторинг екологiчного стану промислових пiдприємств на основi широкого застосування iнформацiйних i комп'ютерних технологiй.

Випускники працюють експертами з питань ефективного використання енергоресурсів, надають консалтингові та інжінірінгові послуги, енергоаудиторами та інспекторами в енергетичному секторі, керiвниками, провiдними спецiалiстами структурних пiдроздiлiв на пiдприємствах та в органiзацiях електроенергетики паливно-енергетичного комплексу, гiрничодобувної промисловостi, будiвництва та експлуатацiї мiських пiдземних споруд, в установах для проведення екологiчного монiторингу.

Спеціальності та групи спеціалізацій ІЕЕ

 • 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка ДП
  • ** Системи електропостачання МС
  • ** Енергетичний менеджмент та енергоефективність МС
  • ** Інжиніринг автоматизованих електротехнічних комплексів МС
  • ** Електромеханічні та мехатронні системи енергоємних виробництв МС
 • 144 Теплоенергетика ДП
  • ** Енергетичний менеджмент та інжиніринг МС
 • 101 Екологія ДП
  • ** Інженерна екологія та ресурсозбереження МС
 • 184 Гірництво ДП
  • ** Розробка родовищ та видобування корисних копалин МС
  • ** Геотехнічне і міське підземне будівництво МС

ДП – спеціальності, на які поширюються додаткові бали СДП і враховується галузевий коефіцієнт.
МС – здійснюється набір на базі ОКР «молодший спеціаліст»
** спеціалізації