Інститут післядипломної освіти

Інститут післядипломної освіти Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського
Контактна інформація:
Адреса ІПО: проспект Перемоги, 37, корп. 1, кімн. 262-1, 03056, Київ, Україна

Телефони для довiдок: +380 44 204 8108, +380 44 204 8163
E-mail: ipo[at]ipo.kpi.ua
URL:
Landing page:

Директор НМК "ІПО": Малюкова Інна Геннадіївна

ПІДРОЗДІЛИ НМК «ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ»

Логотип ІПОНавчально-методичний комплекс «Інститут післядипломної освіти» (ІПО) пропонує широкий спектр навчальних програм післядипломної освіти для практичного втілення принципу навчання впродовж всього життя.

НМК «ІПО» забезпечує в КПІ ім. Ігоря Сікорського навчання за такими програмами:

Мета НМК «ІПО» - динамічний розвиток системи післядипломної освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського для підвищення конкурентоздатності фахівців на ринку інтелектуальної та високотехнологічної праці, забезпечення післядипломної освіти за всіма напрямами та спеціальностями КПІ ім. Ігоря Сікорського, використовуючи потужні освітні можливості університету.

Навчання проводять досвідчені викладачі та висококваліфіковані фахівці різних галузей економіки. Широко застосовується у навчальній діяльності інформаційно-комунікаційні технології.

Після закінчення навчання за програмами наступної вищої освіти (другої вищої освіти) випускники отримують диплом державного зразка та додатки європейського зразка. Випускникам курсів підвищення кваліфікації видається свідоцтво про підвищення кваліфікації державного зразка.

ІПО здійснює свою діяльність за напрямами:

Організаційно-координаційна діяльність спрямована на:

 • організацію і координування роботи системи післядипломної освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського;
 • організацію навчального процесу та інтегрування зусиль всіх підрозділів КПІ ім. Ігоря Сікорського у забезпеченні післядипломної освіти;
 • створення єдиної бази даних (навчальних програм, викладачів, слухачів, виданих документів встановленого зразка) системи післядипломної освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського;
 • забезпечення інформаційної, консультативної та організаційної підтримки підрозділам та науково-педагогічним працівникам КПІ ім. Ігоря Сікорського, які планують або беруть участь у навчальному процесі за програмами післядипломної освіти.

Навчально-методична діяльність спрямована на формування змісту навчання, впровадження сучасних педагогічних та інформаційних технологій, розроблення методик викладання і програм за кожним напрямом (спеціальністю) післядипломної освіти, включаючи:

 • довгострокові програми наступної (другої) вищої освіти;
 • середньострокові програми у формі курсів підвищення кваліфікації (від 72 академічних годин) або модульні програми, що дозволяють пройти програму підвищення кваліфікації, набравши у сукупності не менше 72 академічних годин;
 • короткострокові програми підвищення кваліфікації (спеціалізації) та інших курсів навчання у формі тренінгів та семінарів (менше 72 академічних годин);
 • програми стажування.

Навчальна діяльність спрямована на забезпечення навчального процесу за всіма спеціальностями (напрямами) і програмами післядипломної освіти, а також контролю знань, умінь і навичок слухачів.

Науково-методична діяльність спрямована на:

 • підготовку підручників, навчальних посібників, наукової та методичної літератури;
 • проведення експертизи навчальних посібників, наукової та методичної літератури, розроблених науково-педагогічними працівниками для забезпечення навчального процесу за програмами підвищення кваліфікації (спеціалізації);
 • проведення експертизи веб-ресурсів навчальних дисциплін, розроблених науково-педагогічними працівниками для розміщення в банку веб-ресурсів КПІ ім. Ігоря Сікорського з подальшим використанням у навчальному процесі;
 • створення веб-ресурсів (інформаційних ресурсів) навчального призначення (дистанційних курсів, електронних підручників, тестових систем, віртуальних лабораторних робіт тощо).

Науково-виробнича діяльність спрямована на створення програмного забезпечення, призначеного для технологічної підтримки дистанційного навчання, застосування веб-ресурсів та інших інформаційних ресурсів у навчальному процесі.

Міжнародна діяльність спрямована на взаємодію із іноземними університетами-партнерами, а також із міжнародними фондами, іншими організаціями, які заінтересовані у спільних діях щодо розвитку системи післядипломної освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського/інших університетах України.

Інноваційна діяльність спрямована на впровадження наукових, технологічних, методичних розробок і досягнень в практичну діяльність у сфері післядипломної освіти університетів/інститутів України та інших країн.

Співробітництво із установами, організаціями і підприємствами різних галузей, націлене на ефективну взаємодію із ними як корпоративними замовниками навчальних послуг і учасниками навчального процесу за програмами післядипломної освіти.