Інститут післядипломної освіти

Інститут післядипломної освіти Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського
Контактна інформація:
Адреса ІПО: проспект Перемоги, 37, корп. 1, кімн. 262-1, 03056, Київ, Україна

Телефони для довiдок: 204-81-08, 204-81-63
E-mail: ipo[at]ipo.kpi.ua
URL:

Директор НМК "ІПО": Малюкова Інна Геннадіївна

ПІДРОЗДІЛИ НМК «ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ»

Логотип ІПООсновними завданнями інституту є

  • Створення умов для безперервного навчання впродовж життя, підвищення якості освіти та розширення доступу до освітніх ресурсів представників різних вікових груп та верств населення за рахунок ефективного інтегрування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в освітню сферу.
  • Забезпечення надання освітніх послуг за програмами післядипломної освіти з наступної (другої) вищої освіти та підвищення кваліфікації (спеціалізації) за всіма акредитованими спеціальностями в КПІ ім. Ігоря Сікорського.
  • Забезпечення інтегрування ІКТ в освітній процес КПІ ім. Ігоря Сікорського.
  • Забезпечення підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників КПІ ім. Ігоря Сікорського для впровадження та ефективного використання ними ІКТ та технологій дистанційного навчання.
  • ІКТ-забезпечення інноваційної екосистеми «Sikorsky Challenge» КПІ ім. Ігоря Сікорського.
  • Організація проведення досліджень у галузі методики й методології застосування електронних, дистанційних форм навчання, забезпечення використання отриманих результатів у освітньому процесі, впровадження та оновлення технологій дистанційного навчання.
  • Участь у міжнародній діяльності КПІ ім. Ігоря Сікорського задля інтегрування національної освітньої системи у світовий освітній простір, а також співпраці щодо виконання інноваційних проєктів.

Навчально-методичний комплекс «Інститут післядипломної освіти» (ІПО) пропонує широкий спектр навчальних програм післядипломної освіти, використовуючи потужні освітні можливості університету за напрямами:

Навчання проводять досвідчені викладачі та висококваліфіковані фахівці різних галузей економіки. Широко застосовується у навчальній діяльності інформаційно-комунікаційні технології.

Після закінчення навчання за програмами наступної вищої освіти (другої вищої освіти) випускники отримують диплом державного зразка та додатки європейського зразка. Випускникам курсів підвищення кваліфікації видається свідоцтво про підвищення кваліфікації.