Факультет лінгвістики

Факультет лінгвістики Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Контактна інформація:
Адреса ФЛ: проспект Перемоги, 37, корпус 7, ауд. 618, 622, Київ, Україна, 03056

Телефони для довiдок: 204-94-18 (приймальна декана), 204-92-69 (заочне відділення), 204-83-57 (деканат)
E-mail: fl[at]kpi.ua
URL:
В.о. декана ФЛ: Корнєва Зоя Михайлівна
Соціальні мережі - фейсбук Соціальні мережі - телеграм

Кафедри Факультету лінгвістики

Випускові кафедри:

Кафедри загальноуніверситетської підготовки:

Логотип ФЛ Факультет лінгвістики було засновано у Національному технічному університеті України "КПІ" у 1995 році.

Специфіка діяльності факультету лінгвістики полягає у якісній підготовці перекладачів, здатних забезпечувати процес міжкультурної комунікації у сфері професійного та ділового спілкування спеціалістів різних галузей, виконувати письмові та усні переклади з різних тематик на високому рівні. Випускники факультету також мають право викладання у вищих навчальних закладах, виконання науково-дослідницької та адміністративної роботи у вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації та наукових закладах.

Під час навчання студенти набувають знання з фундаментальних та професійних дисциплін, а також навичок вільного спілкування та перекладу двома обов’язковими іноземними мовами. Велика увага приділяється комп’ютерній підготовці, яка адаптована до вимог майбутньої професійної діяльності. Факультет готує висококвалiфiкованих перекладачів з іноземних мов (англійської, німецької або французької) рідною мовою i навпаки.

Студенти одночасно можуть отримати другу спецiальнiсть – викладача іноземних мов вищих навчальних закладів.

Випускові кафедри: кафедра теорії, практики і перекладу англійської мови, кафедра теорії, практики і перекладу німецької мови, кафедра теорії, практики і перекладу французької мови.

Чотири спеціальних кафедри, які забезпечують навчальний процес студентів університету ( викладання дисциплін "Англійська мова", "Англійська мова професійного спілкування", "Англійська мова для магістрів", "Англійська мова для науковців", "Українська мова за професійним спрямуванням" тощо) та лінгвістів зокрема (мовознавчі, літературознавчі та культурознавчі дисципліни):

Студенти, які вивчають на факультеті лінгвістики французьку мову як основну (або як другу) іноземну, по закінченню 4 курсу (бакалаврат) мають змогу стати учасниками програми «Подвійний диплом», затвердженої «Угодою про співробітництво між КПІ ім. Ігоря Сікорського та L'UNIVERSITE DU MAINE – LE MANS (Франція)».

На кожній випусковій кафедрі факультету лінгвістики є бібліотека, укомплектована навчально-методичною літературою, фаховими періодичними виданнями та художньою літературою іноземними мовами. Також на факультеті існує мультимедійна бібліотека (фільми, аудіозаписи, книги, презентації). Функціонує кабінет дипломного проектування, забезпечений відповідною науково-методичною літературою, інформаційним та сучасним обладнанням.

На факультеті працює Центр інформаційних технологій навчання іноземних мов, завдяки якому наші студенти мають можливість навчатися за новітніми навчальними технологіями.

Спеціальності та освітні програми ФЛ

Спеціальності та освітні програми Тип освітньої програми та рівень вищої освіти Кафедра
035 Філологія    
- Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська ОПП бакалавра, ОПП магістра КТППАМ
- Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька ОПП бакалавра, ОПП магістра КТППНМ
- Романські мови та літератури (переклад включно), перша – французька ОПП бакалавра, ОПП магістра КТППФМ
- Філологія ОНП доктора філософії КТППАМ, КТППНМ, КТППФМ

Друга вища освіта

Спеціалізація : бакалавр філології
Форма навчання: вечірня
Термін навчання: 2 роки

Конференції ФЛ