Факультет лінгвістики

Факультет лінгвістики Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Контактна інформація:
Адреса ФЛ: 03056, Київ, проспект Перемоги, 37, корпус 7, ауд. 618, 622, 03056, Київ, Україна

Телефони для довiдок: +380 44 204 9418 (приймальна декана), +380 44 204 9269 (заочне відділення), +380 44 204 8357 (деканат)
E-mail: fl[at]kpi.ua
URL:
Декан ФЛ: професор, Саєнко Наталія Семенівна
Соціальні мережі:

Кафедри Факультету лінгвістики

Випускові кафедри:

Кафедри загальноуніверситетської підготовки:

Логотип ФЛ Факультет лінгвістики був заснований у 1995 році з метою підготовки висококваліфікованих перекладачів широкого профілю, підвищення якості підготовки з іноземних мов студентів технічних та гуманітарних факультетів університету. До складу факультету входять вісім кафедр.

Випускові: кафедра теорії, практики і перекладу англійської мови, кафедра теорії, практики і перекладу німецької мови, кафедра теорії, практики і перекладу французької мови.

Кафедри англійської мови технічного спрямування № 1, кафедра англійської мови технічного спрямування № 2, кафедра англійської мови гуманітарного спрямування № 3, кафедра української мови, літератури та культури, кафедра мовної підготовки іноземців – забезпечують навчальний процес студентів університету (англійська мова) та лінгвістів зокрема (мовознавчі, літературознавчі та культурознавчі дисципліни).

У процесі навчання студенти набувають знань з фундаментальних та професійних дисциплін, а також навичок вільного спілкування та перекладу двома обов’язковими іноземними мовами. Велика увага приділяється комп’ютерній підготовці, яка адаптована до вимог майбутньої професійної діяльності. Факультет готує висококвалiфiкованих перекладачів з іноземних мов (англійської, німецької або французької) рідною мовою i навпаки. Студенти  одночасно можуть отримати другу спецiальнiсть – викладача іноземних мов вищих навчальних закладів.

Випускники працюють референтами-перекладачами, секретарями-перекладачами в управлiнських органiзацiях, виробничих, комерційних підприємствах та фірмах, iнформацiйних та рекламних агентствах, а також редакторами перекладу суспiльно-полiтичної, науково-технiчної та художньої літератури, викладачами  iноземних мов.

Спеціальності та освітні програми ФЛ

Спеціальності та освітні програми Тип освітньої програми та рівень вищої освіти Кафедра
035 Філологія    
- Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська ОПП бакалавра, ОПП магістра КТППАМ
- Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька ОПП бакалавра, ОПП магістра КТППНМ
- Романські мови та літератури (переклад включно), перша – французька ОПП бакалавра, ОПП магістра КТППФМ
- Філологія ОНП доктора філософії КТППАМ, КТППНМ, КТППФМ

Друга вища освіта

Спеціалізація : бакалавр філології
Форма навчання: вечірня
Термін навчання: 2 роки

Конференції ФЛ