Ви є тут

Факультет електроенерготехніки та автоматики


Кампус КПІ. Корпус № 20
Факультет електроенерготехніки та автоматики Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Контактна інформація:
Адреса ФЕА: вул. Політехнічна, 37, навчальний корпус 20, кiмн.238, 322, 03056, Київ, Україна

Деканат денної форми навчання: +380 44 204 9239, деканат заочної форми навчання: +380 44 204 9240
E-mail: fea[at]ntu-kpi.kiev.ua
URL:
Декан: професор Яндульський Олександр Станiславович

Кафедри Факультету електроенерготехнiки та автоматики

Випускові кафедри

Загальна кафедра

Логотип ФЕАІсторія факультету електроенерготехніки та автоматики починається з перших днів існування Політехнічного інституту створенням лабораторії електротехніки і одночасно наукової школи з електротехніки професорів М.А. Артем’єва та А.А. Соколова. Рішення про відкриття електротехнічного факультету було оприлюднено у вигляді постанови уряду гетьмана П. Скоропадського 31 серпня 1918 р.

В процесі свого розвитку факультет декілька разів змінював назву: електротехнічний (ЕТФ), електроенергетичний (ЕЕФ), після поділу на два факультети — електротехнічний факультет і електроенергетичний факультет, а у 1988 р. ці факультети знову об'єднані у факультет електроенерготехніки та автоматики (ФЕА).

Факультет здiйснює пiдготовку фахiвцiв для сучасної технологiчно розвиненої галузi електроенергетики та електротехнiки, якi здатнi розробляти, проектувати та експлуатувати сучаснi електроенергетичнi та електромеханiчнi системи, здiйснювати управлiння технологiчними процесами електроенергетичних пiдприємств та їх автоматизацiю на основi широкого застосування iнформацiйних та комп'ютерних систем.

Випускники працюють керiвниками та провiдними спецiалiстами структурних пiдроздiлiв енергопостачальних компанiй, енергооб'єднань та систем, науково-дослiдних та проектно-конструкторських закладiв, електротехнiчних промислових установ рiзних форм власностi в Українi та за її межами.

Спеціальності та групи спеціалізацій ФЕА

 • 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка ДП
  • ** Електричні станції МС
  • ** Електричні системи і мережі МС
  • ** Техніка та електрофізика високих напруг
  • ** Системи управління виробництвом і розподілом електроенергії МС
  • ** Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії
  • ** Електричні машини і апарати МС
  • ** Електромеханічні системи автоматизації та електропривод МС

ДП – спеціальності, на які поширюються додаткові бали СДП і враховується галузевий коефіцієнт.
МС – здійснюється набір на базі ОКР «молодший спеціаліст»
** спеціалізації

Наукова діяльність факультету зосереджена на трьох напрямах:

 1. Фундаментальні дослідження з найважливіших проблем природничих, суспільних та гуманітарних наук;
 2. Новітні технології та ресурсозберігаючі технології в енергетиці;
 3. Нові комп’ютерні засоби та технології інформації суспільства.

На факультеті працює науково-дослідна лабораторія Мінпаливенерго України, яка займається розробкою і впровадженням сучасних інформаційних технологій в управління електромережами вищих класів напруги з метою енергозбереження, підвищенням якості електроенергії та проблемою упорядкування ринкових взаємовідносин між споживачами, електропередавальними і електропостачальними організаціями в Україні.

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій