Факультет електроенерготехніки та автоматики Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Контактна інформація:
Адреса ФЕА: вул. Політехнічна, 37, навчальний корпус 20, кiмн.238, 322, 03056, Київ, Україна

Деканат денної форми навчання: +380 44 204 9239, деканат заочної форми навчання: +380 44 204 9240
Декан: професор Яндульський Олександр Станiславович
Telegram-канал

Кафедри Факультету електроенерготехнiки та автоматики

Логотип ФЕАІсторія факультету електроенерготехніки та автоматики починається з перших днів існування Політехнічного інституту створенням лабораторії електротехніки і одночасно наукової школи з електротехніки професорів М.А. Артем’єва та А.А. Соколова. Рішення про відкриття електротехнічного факультету було оприлюднено у вигляді постанови уряду гетьмана П. Скоропадського 31 серпня 1918 р.

В процесі свого розвитку факультет декілька разів змінював назву: електротехнічний (ЕТФ), електроенергетичний (ЕЕФ), після поділу на два факультети — електротехнічний факультет і електроенергетичний факультет, а у 1988 р. ці факультети знову об'єднані у факультет електроенерготехніки та автоматики (ФЕА).

Факультет здiйснює пiдготовку фахiвцiв для сучасної технологiчно розвиненої галузi електроенергетики та електротехнiки, якi здатнi розробляти, проектувати та експлуатувати сучаснi електроенергетичнi та електромеханiчнi системи, здiйснювати управлiння технологiчними процесами електроенергетичних пiдприємств та їх автоматизацiю на основi широкого застосування iнформацiйних та комп'ютерних систем.

Випускники працюють керiвниками та провiдними спецiалiстами структурних пiдроздiлiв енергопостачальних компанiй, енергооб'єднань та систем, науково-дослiдних та проектно-конструкторських закладiв, електротехнiчних промислових установ рiзних форм власностi в Українi та за її межами.

Спеціальності та освітні програми (спеціалізації) ФЕА

Спеціальності та освітні програми Тип освітньої програми та рівень вищої освіти Кафедра
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка    
Електричні машини і апарати ОПП бакалавра, ОНП магістра, ОПП магістра ЕМ
Електричні системи і мережі ОПП бакалавра, ОНП магістра, ОПП магістра ЕМС
Електричні станції ОПП бакалавра, ОНП магістра, ОПП магістра ВДЕ
Електромеханічні системи автоматизації, електропривод та електромобільність ОПП бакалавра, ОНП магістра, ОПП магістра АЕМCЕП
Електротехнічні пристрої та електротехнологічні комплекси ОПП бакалавра, ОНП магістра, ОПП магістра ТЕ
Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії ОПП бакалавра, ОНП магістра, ОПП магістра ВДЕ
Управління, захист та автоматизація енергосистем ОПП бакалавра, ОНП магістра, ОПП магістра АЕ
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка ОНП доктора філософії АЕМCЕП, АЕ, ВДЕ, ЕМС, ЕМ, ТЕ

Наукова діяльність факультету зосереджена на трьох напрямах:

  1. Фундаментальні дослідження з найважливіших проблем природничих, суспільних та гуманітарних наук;
  2. Новітні технології та ресурсозберігаючі технології в енергетиці;
  3. Нові комп’ютерні засоби та технології інформації суспільства.

На факультеті працює науково-дослідна лабораторія Мінпаливенерго України, яка займається розробкою і впровадженням сучасних інформаційних технологій в управління електромережами вищих класів напруги з метою енергозбереження, підвищенням якості електроенергії та проблемою упорядкування ринкових взаємовідносин між споживачами, електропередавальними і електропостачальними організаціями в Україні.