Ви є тут

Механіко-машинобудівний інститут


Кампус КПІ. 1 корпус, весна
Механіко-машинобудівний інститут Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Контактна інформація:
Адреса ММІ: проспект Перемоги, 37, корпус 1, кiмната 238а, 03056, Київ, Україна

Телефони для довiдок: +380 44 204 9463
Телефони ФДП в ММІ: +380 44 204 9458
E-mail: mmi[at]kpi.ua
URL:
Декан ММІ: професор, Бобир Микола Іванович

Кафедри Механiко-машинобудiвного iнституту

Випускові кафедри:

Загальна кафедра:

Логотип ММІІнститут готує фахiвцiв машинобудівного комплексу, які здатні створювати передові технологiчнi процеси, конструювати технологiчнi комплекси, експлуатувати та досліджувати їх на базi комп'ютерних систем проектування, обробки iнформацiї та органiзацiйно-технiчного управління, здiйснювати мiжнародну патентно-лiцензiйну діяльність, сертифiкацiю продукції та систем якості, приймати найефективнiшi економічно обґрунтовані технічні рішення методами математичного моделювання та комп'ютерного синтезу.

Випускники працюють в науково-дослідних, проектно-конструкторських інститутах, на виробничих підприємствах машинобудівної, електронної, авіакосмічної та інших галузях народного господарства посідаючи провідні посади.

Спеціальності та групи спеціалізацій Механіко-машинобудівного інституту

Галузь знань – 13 МЕХАНІЧНА ІНЖЕНЕРІЯ, ступінь – БАКАЛАВР

Галузь знань – 17 ЕЛЕКТРОНІКА ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ

  • 173 АВІОНІКА
    • Системи керування літальними апаратами та комплексами

Спеціальності та групи спеціалізацій Механіко-машинобудівного інституту

Галузь знань – 13 МЕХАНІЧНА ІНЖЕНЕРІЯ, ступінь – магістр

** спеціалізації
ДП – спеціальності, на які поширюються додаткові бали СДП і враховується галузевий коефіцієнт
МС – здійснюється набір на базі ОКР «молодший спеціаліст»

Механіко-машинобудівний інститут (до 1999 року — механіко-машинобудівний факультет) був організований в 1898 році як складова частина КПІ і називався механічним відділенням. Механічне відділення готувало інженерів-механіків широкого профілю: з металообробки, ливарної справи, механіків парових машин, паровозів, двигунів внутрішнього згорання, машин з переробки волокнистих речовин, сільськогосподарських машин, а також електрогенераторів і електродвигунів.

Першим завідувачем кафедри опору матеріалів був видатний вчений-механік, професор Віктор Львович Кирпичов. Першим деканом механічного відділення був відомий вчений у галузі різання металів Костянтин Олександрович Зворикін, який очолював на той час кафедру механічної технології.

До роботи на факультеті були залучені досвідчені викладачі, відомі фахівці та вчені, серед яких: В.П. Єрмаков, С.П. Тимошенко, О.П. Котельников, Д.П. Рузський, О.О. Радціг, О.Я. Ступін, О.М. Динник, Є.О. Патон, К.К. Симінський, К.Г. Шиндлер, П.Ф. Єрченко, М.І. Коновалов, академік архітектури О.В. Кобелєв та ін. Наукові школи з міцності, опору матеріалів, гідравліки, теорії різання, теоретичної механіки та ін., започатковані на початку XX сторіччя, дали могутні плоди, поглиблювалися і розвивалися протягом років завдяки створенню нових наукових напрямів професорами: акад. Ф.П. Белянкіним, акад. С.В. Серенсеном, акад. Г.С. Писаренком, М.С. Можаровським, акад. Г.Й. Сухомелом, С.С. Рудніком, акад. М.О. Кільчевським, Я.М. Маркевичем, С.А. Картавовим, член-кор. АН України І.Я. Штаєрманом та ін. На факультеті навчались всесвітньо відомі вчені і авіаконструктори: I.I. Сікорський, А.М. Люлька, С.П. Корольов.

Нині ММІ – один із найбільших науково-педагогічних підрозділів КПІ ім. Ігоря Сікорського, який об’єднує 8 спеціалізованих кафедр, а також галузеву науково-дослідну лабораторію, дві навчально-наукових лабораторії, орган з сертифікації метало- та деревообробного обладнання та продукції машинобудування і систем якості, науково-випробувальний центр “Надійність”. В інституті функціонують три спеціалізовані ради з атестації дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата технічних наук. У 2002 р. на базі ММІ, зварювального та інженерно-фізичного факультетів створено Спільний українсько-німецький факультет машинобудування КПІ ім. Ігоря Сікорського та Магдебурзького університету ім. Отто-фон-Геріке, що здійснює підготовку фахівців за всіма машинобудівними спеціальностями.

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій