Механіко-машинобудівний інститут

Механіко-машинобудівний інститут Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Контактна інформація:
Адреса ММІ: проспект Перемоги, 37, корпус 1, кiмната 225, 03056, Київ, Україна

Телефон для довiдок: +380 44 204 9463
Телефон підготовчих курсів ММІ: +380 97 796 4523
E-mail: mmi[at]kpi.ua
URL:
Соціальні мережі: FB, FB (для абітурієнтів), Telegram, Telegram (для абітурієнтів), Instagram
Декан ММІ: професор, член-кореспондент НАНУ Бобир Микола Іванович

Кафедри Механiко-машинобудiвного iнституту

Структура інформації

Логотип ММІМеханіко-машинобудівний інститут (до 1999 року — механіко-машинобудівний факультет) засновано, як і КПІ, у 1898 році спочатку як механічне відділення, що готувало інженерів-механіків широкого профілю: з металообробки, ливарної справи, механіків парових машин, паровозів, двигунів внутрішнього згорання, машин з переробки волокнистих речовин, сільськогосподарських машин, а також електрогенераторів і електродвигунів.

Видатними випускниками ММІ, стали видатні постаті сучасності, що змінили світ Сікорський I.I., Люлька А.М., Корольов С.П., Челомей В.М., Люльев Л.В. та інші

Нині ММІ – один із найбільших науково-педагогічних підрозділів КПІ ім. Ігоря Сікорського, який об’єднує 6 спеціалізованих кафедр, а також, дві навчально-наукових лабораторії, орган з сертифікації метало- та деревообробного обладнання та продукції машинобудування і систем якості, науково-випробувальний центр “Надійність”. В інституті функціонують три спеціалізовані ради з атестації дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата технічних наук.

У 2002 році на базі ММІ, зварювального та інженерно-фізичного факультетів створено Спільний українсько-німецький факультет машинобудування КПІ ім. Ігоря Сікорського та Магдебурзького університету ім. Отто-фон-Геріке, що здійснює підготовку фахівців за всіма спеціальностями ММІ. З 2018 року у ММІ працює програма подвійного диплому магістра між ММІ та Познанським університетом технологій.

У ММІ функціонує понад 25 наукових – технічних гуртків, з них до найбільш популярних можна віднести Формула КПІ, KPI AIROCRAFT (авіамодельний гутрок). Працює “FAB LAB” (майстерня для виконання індивідуальних проектів)

Інститут готує фахiвцiв широкого профілю, які працюють на підприємствах авіабудівної, машинобудівної, електронної, авіакосмічної галузей сільсько господарської, залізничних перевезень, різних галузях важкої і легкої промисловості та інше.

Вони здатні:

  • створювати передові технології
  • експлуатувати та досліджувати їх на базі комп'ютерних систем проектування,
  • здійснювати розрахунки з міцності та експлуатації
  • конструювати,
  • моделювати,
  • програмувати,
  • здійснювати обробку інформації та органiзацiйно-технiчного управління,
  • приймати відповідальні економічно обґрунтовані технічні рішення методами математичного моделювання та комп'ютерного синтезу,
  • здійснювати міжнародну патентно-лiцензiйну діяльність, сертифікацію продукції та систем якості.

Випускники працюють інженерами - механіками, інженерами – конструкторами, інженерами - технологами, інженерами-програмістами, інженерами-проектувальниками, інженерами - гідравліками, інженерами з міцності, інженерами – логістами, інженерами з лазерних технологій, інженером з обробки металу тиском. Впроваджують автоматизовані та комп’ютеризовані виробничі комплекси на базі сучасних інформаційних технологій і комп’ютерної техніки. Виконують проектування роботизованих систем і технологій.

Працюють викладачами університету, науковими співробітниками і дослідниками в галузевих інститутах Національної Академії наук України,

ВИПУСКНИКИ ММІ – це висококваліфіковані, конкурентоспроможні фахівці на вітчизняному та міжнародному ринках праці, з високим рівнем оплати! Інститут співпрацює з провідними фірмами світу зокрема: «ПРОГРЕСТЕХ-Україна», «BOEING», ДП Антонов, «Festo», «Bosch-Rexroth», «Camozzi», «Kärcher», «Hansa Flex», «Siemens», «Sigma Engineering», «SMC», «Kostal», ВАТ «Гідросила», ДХК «Арсенал», АО «Мотор Січ», ДП ЗМКБ «Прогрес» та багато інших.

Спеціальності та освітні програми (спеціалізації) Механіко-машинобудівного Інституту

Галузь знань – 13 МЕХАНІЧНА ІНЖЕНЕРІЯ

131 ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА

Освітня програма: «АВТОМАТИЗОВАНІ ТА РОБОТИЗОВАНІ МЕХАНІЧНІ СИСТЕМИ»

Спеціалізації:

Освітня програма: «ДИНАМІКА І МІЦНІСТЬ МАШИН»

Спеціалізації:

Освітня програма: «ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ СИСТЕМИ ІНЖЕНЕРНОГО ДИЗАЙНУ»

Спеціалізації:

Освітня програма: «ЛАЗЕРНА ТЕХНІКА ТА КОМП’ЮТЕРИЗОВАНІ ПРОЦЕСИ ФІЗИКО-ТЕХНІЧНОЇ ОБРОБКИ МАТЕРІАЛІВ»

Спеціалізації:

Освітня програма: «ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА ПЛАСТИЧНОСТІ МАТЕРІАЛІВ»

Спеціалізації:

Освітня програма: «ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ»

Освітня програма: «ТЕХНОЛОГІЇ КОМП’ЮТЕРНОГО КОНСТРУЮВАННЯ ВЕРСТАТІВ, РОБОТІВ ТА МАШИН»

Спеціалізації:

Освітня програма: «ТЕХНОЛОГІЇ МАШИНОБУДУВАННЯ»

Спеціалізації:

134 АВІАЦІЙНА ТА РАКЕТНО-КОСМІЧНА ТЕХНІКА

Освітня програма: «АВІАЦІЙНА ТА РАКЕТНО-КОСМІЧНА ТЕХНІКА»

Спеціалізації:

  • * Літаки і вертольоти
  • Ракетна техніка

Галузь знань – 17 ЕЛЕКТРОНІКА ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ

173 АВІОНІКА

Освітня програма: «СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ЛІТАЛЬНИМИ АПАРАТАМИ ТА КОМПЛЕКСАМИ»

Спеціалізації:

  • * Системи керування літальними апаратами та комплексами

На всі спеціальності ММІ, поширюються додаткові бали ПК і враховується галузевий коефіцієнт (1,02)
* здійснюється набір на базі ОКР «молодший спеціаліст»

Магістерська програма дуальної освіти Механіко-машинобудівного інституту

131 ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА

Освітні програма:

134 АВІАЦІЙНА ТА РАКЕТНО-КОСМІЧНА ТЕХНІКА

Освітня програма:

Програма передбачає спільну з КПІ ім. Ігоря Сікорського цільову підготовку магістрів для компанії. Водночас майбутні магістри поєднують навчання з роботою в Прогрестех-Україна на посаді інженера, працюючи в реальних інженерних проектах. Їм нараховується зарплата й надається соціальний пакет.

Учасниками програми можуть стати випускники будь-якого технічного вишу України з дипломом бакалавра, які пройшли співбесіду в компанії, а також ті, хто вступив до КПІ ім. Ігоря Сікорського на програму підготовки магістрів за відповідною освітньою програмою.

Заняття проводяться в КПІ ім. Ігоря Сікорського та конструкторському центрі компанії Прогрестех-Україна (Київ).

Програма реалізується щорічно. Заявки на участь приймаються у квітні-травні.

Для вступу необхідно:

 • подати заявку на сайті Прогрестех-Україна (заявки на участь приймаються з 15 квітня);
 • отримати рекомендацію Прогрестех-Україна для участі в програмі за результатами співбесіди на відповідність вимогам до кандидатів на відповідну інженерну посаду;
 • подати документи до приймальної комісії КПІ;
 • скласти вступні іспити в КПІ і пройти конкурсний відбір (зарахування до магістратури КПІ відбувається згідно із загальними правилами прийому й затвердженим планом набору на бюджетну й контрактну форми навчання).

Контактна інформація:

e-mail: ukr[at]progresstech.ua, тел. +380 44 594 5661 (Прогрестех-Україна);
тел. +380 44 204 9455 (деканат Механіко-машинобудівного інституту КПІ ім. Ігоря Сікорського).