Приладобудівний факультет

Приладобудівний факультет Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Контактна інформація:

Адреса ПБФ: пр-т Перемоги, 37, навчальний корпус 1, кiмн. 209, 207, 03056, Київ, Україна,

Тел: +380 44 236 6982, +380 44 204 9617
E-mail: pbf[at]ntu-kpi.kiev.ua
Декан: професор Тимчик Григорiй Семенович

Кафедри Приладобудівного факультету

Логотип ПБФПриладобудівний факультет засновано в 1962 р. на базі кафедр гіроскопічних приладів та пристроїв і приладів точної механіки КПІ.

Факультет готує фахiвцiв з розробки та обслуговування сучасних приладiв i систем рiзноманiтного призначення: вимiрювального обладнання бортових комплексiв, дiагностичних комплексiв медичного та загальнопобутового призначення, контролюючих приладiв енергозберiгаючих систем. Спецiалiсти набувають глибоких знань та навичок використання сучасних методiв побудови високоточних приладiв iз застосуванням мiкропроцесорної та комп'ютерної технiки, систем автоматизованого проектування та комп'ютерної графiки.

Випускники працюють на приладобудiвних пiдприємствах авiацiйного та космiчного профiлю, пiдприємствах з впровадження енергозберiгаючих технологiй, iз розробки та впровадження сучасних медичних дiагностичних, тренажерних та лiкувальних комплексiв, транспортних та полiграфiчних пiдприємствах.

Спеціальності та групи спеціалізацій ПБФ

 • 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології (ДП)
  • Комп'ютерно-інтегровані технології виробництва приладів (МС)
  • Комп’ютерно-інтегровані технології приладів точної механіки (МС)
  • Комп'ютерно-інтегровані технології та системи навігації і керування (МС)
  • Комп'ютерно-інтегровані технології та системи неруйнівного контролю і діагностики
  • Комп'ютерно-інтегровані оптико-електронні системи та технології (МС)
 • 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (ДП)
  • Медичні прилади і системи (МС)
  • Інформаційні технології та вимірювальні системи точної механіки
  • Інформаційно-вимірювальні технології екологічного моніторингу (МС)
  • Фотоніка та оптоінформатика (МС)

ДП – спеціальності, на які поширюються додаткові бали СДП і враховується галузевий коефіцієнт.
МС – здійснюється набір на базі ОКР «молодший спеціаліст»

Прилади, які створюють на ПБФ, застосовуються в багатьох сферах людської діяльності, зокрема, в аерокосмічній та суднобудівній промисловості, автомобілебудуванні та нафтогазовій промисловості. Вони знаходять своє застосування в залізничному транспорті, в робототехніці, інженерній геодезії, гравіметрії, будуванні батискафів та яхтобудуванні, в побутовій сфері тощо. Це інерціальні датчики первинної інформації і побудовані на їх основі інерціальні системи, прилади і вимірювальні системи контролю різноманітних фізичних величин (тиску, температури, часу, витрат, розмірів у машинобудуванні), прилади і системи тепло- та нічного бачення, оптично-електронні датчики кутових і лінійних переміщень, прилади і системи для аналізу речовин у рідинах та газових середовищах тощо.

Датчики первинної інформації і системи на їх основі створюються і виробляються в державах, які мають високорозвинений інтелектуальний потенціал. Приладобудування – галузь, де розвинені високі технології, наявність яких визначає інтелектуальний потенціал держави.