Бакалавр - це освітній ступінь, що здобувається на першому рівні вищої освіти та присуджується закладом вищої освіти у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти освітньо-професійної програми, обсяг якої становить 180-240 кредитів ЄКТС.

Навчально-науковий видавничо-поліграфічний інститут

Докладно про ВПІ


Навчально-науковий інститут аерокосмічних технологій

Докладно про ІАТ


Навчально-науковий інститут атомної та теплової енергетики

ІАТЕ


Навчально-науковий інститут енергозбереження та енергоменеджменту

ІЕЕ


Навчально-науковий інститут матеріалознавства та зварювання

ІМЗ


Навчально-науковий інститут прикладного системного аналiзу

ІПСА


Навчально-науковий інститут спеціального зв'язку та захисту інформації

ІСЗЗІ


Навчально-науковий інститут телекомунікаційних систем

ІТС


Навчально-науковий Механіко-Машинобудівний інститут

ММІ


Навчально-науковий Фiзико-Технiчний інститут

ФТІ


Інженерно-Xімічний Факультет

ІХФ


Приладобудiвний Факультет

ПБФ


Радіотехнічний факультет

РТФ


Факультет біомедичної інженерії

ФБМІ


Факультет біотехнології і біотехніки

ФБТ


Факультет електроенерготехніки та автоматики

ФЕА


Факультет Електронiки

ФЕЛ


Факультет Iнформатики Та Обчислювальної Технiки

ФІОТ


Факультет Лінгвістики

ФЛ


Факультет Менеджменту і Маркетингу

ФММ


Фізико-Математичний Факультет

ФМФм


Факультет Прикладної Математики

ФПМ


Факультет соцiологiї і права

ФСП


Хiмiко-Технологiчний Факультет

ХТФ