Міжнародні акти

1. Конвенція ООН проти корупції, прийнята на 58 сесії Генеральної Асамблеї ООН 31.10.2003 (ратифікована Законом України від 18.10.2006 № 251-V). - [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_c16.

2. Декларація Організації Об'єднаних Націй про боротьбу з корупцією і хабарництвом у міжнародних комерційних операціях від 16.12.1996. - [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_369.

3. Міжнародний кодекс поведінки державних посадових осіб, схвалений Генеральною Асамблеєю ООН 23.07.1996. - [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_788.

4. Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією, підписана у Страсбурзі 27.01.1999 (ратифікована Законом України від 18.10.2006 № 252-V). - [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_101.

5. Додатковий протокол до Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією (ETS 191), підписаний у Страсбурзі 15.05.2003 (Протокол ратифіковано Законом № 253-V в (Протокол ратифіковано Законом від 18.10.2006 № 253-V). - [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/ 994_172.

6. Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією, підписана у Страсбурзі 04.11.99 (ратифікована Законом України від 16.03.2005 № 2476-IV). - [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakonl.rada.gov.ua/laws/show/994_102.

7. План дій по боротьбі з корупцією для Азербайджану, Вірменії, Грузії, Російської Федерації, Таджикистану та України. - [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://crimecor.rada.gov.ua/komzloch/control/uk/publish/article;jsessio….

8. Рекомендація № R (2000) 10 Комітету Міністрів державам - членам Ради Європи щодо кодексів поведінки державних службовців, прийнята Комітетом міністрів 11.05.2000. - [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://crimecor.rada.gov.ua/komzloch/control/uk/publish/article;jession….

9. Резолюція (97) 24 Комітету міністрів Ради Європи "Про двадцять принципів боротьби з корупцією", прийнята Комітетом Міністрів 06.11.1997. - [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_845.

Нормативно-правові акти

1. Конституція України, прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28.06.1996. - [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/main/254к/96-вр.

2. Кодекс законів про працю України: Кодекс України від 10.12.1971 № 322-VIII. - [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/322-08.

3. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Кодекс України від 07.12.1984 № 8073-X. - [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/80731-10.

4. Кримінальний кодекс України: Кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III. - [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2341-14.

5. Цивільний кодекс України: Кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV. - [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15/page.

6. Цивільний процесуальний кодекс України: Кодекс України від 18.03.2004 № 1618-IV. - [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1618-15.

7. Кодекс адміністративного судочинства України: Кодекс України від 06.07.2005 № 2747-IV. - [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2747-15.

8. Кримінальний процесуальний кодекс України: Кодекс України від 13.04.2012 № 4651-VI. - [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/page.

9. Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві: Закон України від 23.12.1993 № 3782-XII. - [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3782-12.

10. Про службу в органах місцевого самоврядування: Закон України від 07.06.2001 № 2493-III. - [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2493-14.

11. Про доступ до публічної інформації: Закон України від 13.01.2011 № 2939-VI. - [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2939-17.

12. Про засади запобігання і протидії корупції: Закон України від 07.04.2011 № 3206-VI. - [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3206-17/page.

13. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення національного законодавства у відповідність зі стандартами Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією: Закон України від 18.04.2013 № 221-VII. - [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua /laws/show/221-18.

14. Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України стосовно виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України: Закон України від 18 квітня 2013 р. № 222-VII. - [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/222-18.

15. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України стосовно відповідальності юридичних осіб: Закон України від 23.05.2013 № 314-VII. - [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/314-18.

16. Про прокуратуру: Закон України від 14.10.2014 № 1697-VII. - [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1697-18.

17. Про Національне антикорупційне бюро України: Закон України від 14.10.2014 № 1698-VII. - [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1698-18.

18. Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014 - 2017 роки: Закон України від 14.10.2014 № 1699-VII. - [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1699-18.

19. Про запобігання корупції: Закон України від 14.10.2014 № 1700-VII. - [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1700-18.

20. Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 № 580-VIII. - [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/580-19.

21. Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів: Закон України від 10.11.2015 № 772-VIII. - [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/772-19.

22. Про Державне бюро розслідувань: Закон України від 12.11.2015 № 794-VIII. - [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/794-viii.

23. Про державну службу: Закон України від 10.12.2015 № 889-VIII. - [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/889-19/page5.

24. Про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради України восьмого скликання: Постанова Верховної Ради України від 04.12.2014 № 22-VIII, [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/22-19.

25. Про Національну раду з питань антикорупційної політики: Указ Президента України від 14.10.2014 № 808/2014. - [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/808/2014.

26. Про затвердження Порядку передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям: Постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 № 1195. - [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1195-2011-%DO%BF.

27. Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015 - 2017 роки: Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 № 265. - [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/265-2015-%D0%BF.

28. Типове положення про уповноважений підрозділ (особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 № 706. - [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/706-2013-%D0%BF.

29. Про затвердження Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення: Наказ Міністерства юстиції України від 11.01.2012 № 39/5. - [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0028-12.

30. Порядок надсилання електронних копій судових рішень щодо осіб, які вчинили корупційні правопорушення: Наказ Державної судової адміністрації України, Міністерства юстиції України від 26.01.2012 № 12/152/5. - [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0012750-12.

31. Про затвердження Порядку оформлення протоколів про адміністративні правопорушення та внесення приписів Національним агентством з питань запобігання корупції: Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 09.06.2016 № 5, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25.07.2016 за № 1019/29149. - [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua /laws/show/z1019-16.

32. Про початок роботи системи подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування: Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 10.06.2016 № 2, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15.07.2016 № 958/29088. - [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0958-16.

33. Про функціонування Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування: Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 10.06.2016 № 3, зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 15.07.2016 № 959/29089. - [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0959-16.

34. Про затвердження Переліку посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків: Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 17.06.2016 № 2, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19.07.2016 № 987/29117. - [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0987-16.

35. Про реалізацію Національним агентством з питань запобігання корупції повноважень щодо проведення антикорупційної експертизи: Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 28.07.2016 № 1, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25.08.2016 № 1184/29314. - [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1184-16.

36. Про затвердження Порядку проведення перевірок Національним агентством з питань запобігання корупції: Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 11.08.2016 № 2, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 08.09.2016 № 1230/29360. - [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1230-16.

37. Порядок інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента / Затверджений рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 06.09.2016 № 20 / Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2016 року за № 1366/29496, [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://nazk.gov.ua/sites/default/files/poryadok_0.pdf.

38. Порядок перевірки факту подання суб'єктами декларування декларацій відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій / Затверджений рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 06.09.2016 № 19 / Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15.11.2016 за № 1479/29609, [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://nazk.gov.ua/sites/default/files/poryadok.pdf.

Навчально-методичні матеріали

1. Посібник ОЕСР з питань врегулювання конфлікту інтересів на публічній службі (2003), [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.oecd.org/gov/ethics/2957345.pdf.

2. Лист Міністерства юстиції України від 22.06.2011 року "Участь України в міжнародному співробітництві у сфері запобігання та протидії корупції" [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/n0042323-11.

3. Методичні рекомендації щодо запобігання і протидії корупції в державних органах та органах місцевого самоврядування / від 16.10.2013, Міністерство юстиції України, [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua.laws/show/n0020323-13/page.

4. Методичні рекомендації з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб / затвердженні рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 14.07.2016 № 2. - [Електронний ресурс] - Режим доступу: https://nazk.gov.ua/metodychni-rekomendaciyi.

5. Методичні рекомендації щодо передачі в управління підприємств та/або корпоративних прав з метою запобігання конфлікту інтересів / затверджені рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 11.08.2016 № 10. - [Електронний ресурс] - Режим доступу: https://nazk.gov.ua/sites/default/files/metodychni_rekomendaciyi_korpor….

6. Роз'яснення щодо застосування окремих положень Закону України "Про запобігання корупції" стосовно заходів фінансового контролю / затверджені рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 11.08.2016 № 3, [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://nazk.gov.ua/sites/default/files/rozyasnennya_15.08.16_15.30_14_0….

7. Методологія оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади / затверджена рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.12.2016 № 126, [Електронний ресурс] - Режим доступу: https://nazk.gov.ua/sites/default/files/no_126_rishennya_02.12.2016_zat….

8. Методичні рекомендації щодо підготовки антикорупційних програм органів влади / затверджені рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19.01.2017 № 31, [Електронний ресурс] - Режим доступу: https://nazk.gov.ua/sites/default/files/rishennya_vid_l9.01.2017_no_31….

9. Методичні рекомендації щодо організації роботи із повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами / затверджені рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 06.07.2017 № 286, [Електронний ресурс] - Режим доступу: https://nazk.gov.ua/spivpracya-z-vykryvachamy-korupciyi.

10. Методичні рекомендації щодо діяльності уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) / затверджені рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 13.07.2017 № 317, [Електронний ресурс] - Режим доступу: https://nazk.gov.ua/perelik-npa-metodychnyh-rekomendaciy-dlya-vykorysta… roboti-upovnovazhenyh-pidrozdiliv-osib.

11. Настільна книга детектива, прокурора, судді: коментар антикорупційного законодавства / За ред. М. І. Хавронюка - К.: ВД "Дакор", 2016. - 496 с.

12. "Політики і практики запобігання конфлікту інтересів у дев'яти країнах ЄС. Порівняльний огляд", [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.oecd.org/site/sigma/publicationsdocuments/42618438.pdf.

13. Сіверс Р.В., Кухарук А.В. Окремі аспекти функціонування уповноважених підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції. - [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://old.minjust.gov.ua/47882.

14. Міжнародний досвід протидії корупції - [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://sd.net.ua/2012/03/09/mizhnarodnij-dosvid-protidiyi-korupciyi.html.

НАЗК Офіс генпрокурора НАБУофіс доброчесності НАЗК