Ви є тут

Вартість навчання українських студентів за кошти фізичних та юридичних осіб - контрактВідповідно до ст.73 Закону України «Про вищу освіту», постанови КМУ від 27.08.2010 № 796 «Прозатвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності», наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України від 23.07.2010. №736/902/758 «Про затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами»,
встановлюється з 01 вересня 2018 року вартість навчання студентів - громадян України, які будуть зараховані на навчання (переведені з інших закладів вищої освіти, з інших спеціальностей та поновлені на навчання) за кошти фізичних та юридичних осіб у 2018/2019 навчальному році, окремо за рівнями вищої освіти, галузями знань, спеціальностями, та формами навчання Додаток 1).

Підстава: рішення Бюджетної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського від 1.06.2018.

Ректор М.З.Згуровський

Додаток № 1 до НАКАЗУ № 1-193a від 01.06.2018 Про встановлення вартості навчання на 2018/2019 навчальний рік (внутрішня мережа КПІ)

Вартість навчання у 2018/2019 навчальному році

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ СПЕЦІАЛЬНІСТЬ Вартість одного року навчання, грн. 
Очна (денна) форма навчання Заочна форма навчання
02  Культура і мистецтво 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація 27900 16100
03 Гуманітарні науки 035 Філологія 27900 16100
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка 27900 16100
054 Соціологія 27900 16100
06 Журналістика 061 Журналістика 27900 16100
07 Управління та адміністру-вання 073 Менеджмент 27900 16100
075 Маркетинг 27900 16100
08 Право 081 Право 27900 16100
10 Природничі науки 101 Екологія 19600 11400
104 Фізика та астрономія 13700 *
105 Прикладна фізика та наноматеріали 17200  
11 Математика та статистика 111 Математика 13700 *
113 Прикладна математика 19600 11400
12 Інформаційні технології 121 Інженерія програмного забезпечення 27900 16100
122 Комп’ютерні науки 19600 *
123 Комп’ютерна інженерія 27900 16100
124 Системний аналіз 19600 *
125 Кібербезпека 21300 12500
126 Інформаційні системи та технології 27900 16100
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка 13700 9300
132 Матеріалознавство 17200 10000
133 Галузеве машинобудування 13700 9300
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка 19600 11400
136 Металургія 17200 10000
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 17200 10000
142 Енергетичне машинобудування 14900 *
143 Атомна енергетика 17200 *
144 Теплоенергетика 17200 10000
15 Автоматизація та приладо-будування 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології 19600 11400
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 13700 9300
153 Мікро- та наносистемна техніка 19600 11400
16 Хімічна та біоінженерія 161 Хімічні технології та інженерія 13700 9300
162 Біотехнології та біоінженерія 17200 10000
163 Біомедична інженерія 19600 *
17 Електроніка та телекомунікації 171 Електроніка 13700 9300
172 Телекомунікації та радіотехніка 17400 10000
173 Авіоніка 19600 11400
18 Виробництво та технології 184 Гірництво 17200 10000
186 Видавництво та поліграфія 15500 10500
22 Охорона здоров'я  227 Фізична терапія, ерготерапія 19600 *
23 Соціальна робота 231 Соціальна робота 27900 16100
28 Публічне управління та адміністрування 281 Публічне управління та адміністрування 27900 16100

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ СПЕЦІАЛЬНІСТЬ Вартість одного року навчання, грн. 
Очна (денна) форма навчання Заочна форма навчання
02  Культура і мистецтво 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація 31100 16100
03 Гуманітарні науки 035 Філологія 31100 16100
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка 31100 16100
054 Соціологія 31100 16100
06 Журналістика 061 Журналістика 31100 16100
07 Управління та адміністру-вання 073 Менеджмент 31100 16100
075 Маркетинг 31100 16100
08 Право 081 Право 31100 16100
10 Природничі науки 101 Екологія 22900 *
104 Фізика та астрономія 16600 *
105 Прикладна фізика та наноматеріали 20200 *
11 Математика та статистика 111 Математика 16600 *
113 Прикладна математика 22900 11400
12 Інформаційні технології 121 Інженерія програмного забезпечення 31100 16100
122 Комп’ютерні науки 22900 11400
123 Комп’ютерна інженерія 31100 16100
124 Системний аналіз 22900 11400
125 Кібербезпека 24900 12500
126 Інформаційні системи та технології 31100 16100
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка 16600 9300
132 Матеріалознавство 20200 10000
133 Галузеве машинобудування 16600 9300
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка 22900 11400
136 Металургія 20200 10000
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 20200 10000
142 Енергетичне машинобудування 18100 *
143 Атомна енергетика 20200 *
144 Теплоенергетика 20200 10000
15 Автоматизація та приладо-будування 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології 22900 11400
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 16600 9300
153 Мікро- та наносистемна техніка 22900 11400
16 Хімічна та біоінженерія 161 Хімічні технології та інженерія 16600 9300
162 Біотехнології та біоінженерія 20200 *
163 Біомедична інженерія 22900 *
17 Електроніка та телекомунікації 171 Електроніка 16600 9300
172 Телекомунікації та радіотехніка 20400 10200
173 Авіоніка 22900 11400
18 Виробництво та технології 184 Гірництво 20200 10000
186 Видавництво та поліграфія 18800 10500
22 Охорона здоров'я  227 Фізична терапія, ерготерапія 22900 *
23 Соціальна робота 231 Соціальна робота 31100 16100
28 Публічне управління та адміністрування 281 Публічне управління та адміністрування 31100 16100
x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій