Вартість навчання українських студентів за кошти фізичних та юридичних осіб - контракт

Додаток 1 до наказу від 07.06.2019 №4-86 Вартість навчання у 2019/2020 навчальному році Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ СПЕЦІАЛЬНІСТЬ (спеціалізація) Вартість одного року навчання,грн.
Очна (денна) форма навчання Заочна формана вчання
02 Культура і мистецтво 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація 30600 17700
  035 Філологія (035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська) 32000 17700
03 Гуманітарні науки 035 Філологія (035.043 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - німецька) 30600 *
  035 Філологія (035.055 Романські мови та літератури (переклад включно), перша - французька) 30600 *
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка 30600 17700
054 Соціологія 27900 16100
06 Журналістика 061 Журналістика 32000 18000
07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент 30600 17700
075 Маркетинг 30600 17700
08 Право 081 Право 32000 18500
10 Природничі науки 101 Екологія 21500 12500
104 Фізика та астрономія 15000 *
105 Прикладна фізика та наноматеріали 18800 *
11 Математика та статистика 111 Математика 15000 *
113 Прикладна математика 21500 *
12 Інформаційні технології 121 Інженерія програмного забезпечення 30600 17700
122 Комп'ютерні науки 23600 *
123 Комп'ютерна інженерія 30600 17700
124 Системний аналіз 23600 *
125 Кібербезпека 25700 15100
126 Інформаційні системи та технології 32000 17700
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка 15000 10200
132 Матеріалознавство 18800 11000
133 Галузеве машинобудування 15000 10200
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка 21500 12500
136 Металургія 18800 11000
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 18800 11000
142 Енергетичне машинобудування 16300
143 Атомна енергетика 18800 *
144 Теплоенергетика 18800 11000
15 Автоматизація та приладобудування 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології 21500 12500
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 15000 10200
153 Мікро-та наносистемна техніка 21500 *
16 Хімічна та біоінженерія 161 Хімічні технології та інженерія 15000 10200
162 Біотехнології та біоінженерія 18800 11000
163 Біомедична інженерія 21500 *
17 Електроніка та телекомунікації 171 Електроніка 15000 10200
172 Телекомунікації та радіотехніка 19100 11000
173 Авіоніка 21500 12500
18 Виробництво та технології 184 Гірництво 18800 11000
186 Видавництво та поліграфія 17000 11500
22 Охорона здоров'я 227 Фізична терапія, ерготерапія 19600 *
23 Соціальна робота 231 Соціальна робота 27900 16100
28 Публічне управління та адміністрування 281 Публічне управління та адміністрування 27900 16100

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ СПЕЦІАЛЬНІСТЬ (спеціалізація) Вартість одного року навчання, гри.
Очна (денна) форма навчання Заочна форма навчання
02 Культура і мистецтво 023 Образотворче мистецтво, декоративне 34000 17700
03 Гуманітарні науки 035 Філологія (035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська) 32800 20000
035 Філологія (035.043 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - німецька) 31100 *
035 Філологія (035.055 Романські мови та літератури (переклад включно), перша - французька) 31100 *
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка 34000 17700
054 Соціологія 31100 16100
06 Журналістика 061 Журналістика 34000 18000
07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент 34000 17700
075 Маркетинг 34000 17700
08 Право 081 Право 35000 18500
10 Природничі науки 101 Екологія 25100 *
104 Фізика та астрономія 18200 *
105 Прикладна фізика та наноматеріали 22100 *
11 Математика та статистика 111 Математика 18200 #
113 Прикладна математика 25100 12500
12 Інформаційні технології 121 Інженерія програмного забезпечення 34000 17700
122 Комп'ютерні науки 27600 13600
123 Комп'ютерна інженерія 34000 17700
124 Системний аналіз 27600 13600
125 Кібербезпека 27300 15100
126 Інформаційні системи та технології 34000 17700
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка 18200 10200
132 Матеріалознавство 22100 11000
133 Галузеве машинобудування 18200 10200
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка 25100 12500
136 Металургія 22100 11000
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 22100 11000
142 Енергетичне машинобудування 19800 *
143 Атомна енергетика 22100 11000
144 Теплоенергетика 22100 11000
15 Автоматизація та приладобудування 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології 25100 12500
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 18200 10200
153 Мікро- та наносистемна техніка 25100 *
16 Хімічна та біоінженерія 161 Хімічні технології та інженерія 18200 10200
162 Біотехнології та біоінженерія 22100 *
163 Біомедична інженерія 25100 *
17 Електроніка та телекомунікації 171 Електроніка 18200 10200
172 Телекомунікації та радіотехніка 22400 11000
173 Авіоніка 25100 12500
18 Виробництво та технології 184 Гірництво 22100 11000
186 Видавництво та поліграфія 20600 11500
22 Охорона здоров'я 227 Фізична терапія, ерготерапія 22900 *
23 Соціальна робота 231 Соціальна робота 31100 16100
28 Публічне управління та адміністрування 281 Публічне управління та адміністрування 31100 16100

Текст наказу [uk, text,tabl .pdf]