Теплоенергетичний факультет

Теплоенергетичний факультет Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Контактна інформація:
Адреса ТЕФ: вул. Політехнічна, 6, корпус №5, кiмн.315, 03056, Київ, Україна

Телефони для довiдок: +380 44 204 8098, +380 44 204 9114
E-mail: tef[at]kpi.ua
URL:
Декан ТЕФ: професор, Письменний Євген Миколайович
День факультету: 27.12,

Кафедри теплоенергетичного факультету КПІ ім. Ігоря Сікорського

Логотип ТЕФТеплоенергетичний факультет (ТЕФ) - один з старіших факультетів Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (КПІ ім. Ігоря Сікорського), був заснований у 1931 р., як теплотехнічний факультет (ТТФ) Київського енергетичного інституту (КЕІ), але своїм корінням сягає часів славетних імен відомих теплотехніків початку ХХ сторіччя – професорів О.О. Радцига та О.Я. Ступіна. Факультет готує фахiвцiв у галузі теплової та ядерної енергетики, дослідження та автоматизації теплоенергетичних процесів, комп'ютерних технологій в енергетиці, якi здатні проектувати, експлуатувати, налагоджувати енергетичне обладнання теплових та атомних електростанцій (ТЕС та АЕС) i промислових підприємств, сучасні комп'ютеризовані системи контролю та управління підприємств енергетичного комплексу.

Випускники працюють на інженерних та керівних посадах енергетичних пiдроздiлiв промислових підприємств, ТЕС та АЕС, проектних i науково-дослідних iнститутiв НАН України, адмiнiстраторами iнформацiйних та комп'ютерних систем i мереж у державних, приватних, наукових, виробничих установах та фірмах.

Спеціальності та освітні програми ТЕФ

Спеціальності та освітні програми Тип освітньої програми та рівень вищої освіти
121 Інженерія програмного забезпечення  
- Інженерія програмного забезпечення інтелектуальних кібер-фізичних систем і веб-технологій ОПП бакалавра, ОНП магістра, ОПП магістра
- Інженерія програмного забезпечення ОНП доктора філософії
122 Комп'ютерні науки  
- Комп’ютерний моніторинг та геометричне моделювання процесів і систем ОПП бакалавра, ОНП магістра, ОПП магістра
- Комп'ютерні науки ОНП доктора філософії
142 Енергетичне машинобудування ДП  
- Інженерія і комп'ютерні технології теплоенергетичних систем ОПП бакалавра, ОНП магістра, ОПП магістра
- Енергетичне машинобудування ОНП доктора філософії
143 Атомна енергетика ДП  
- Атомні електричні станції ОПП бакалавра, ОНП магістра, ОПП магістра
- Фізичний захист та облік і контроль ядерних матеріалів ОПП магістра
- Атомна енергетика ОНП доктора філософії
144 Теплоенергетика ДП  
- Моделювання і комп'ютерні технології в теплофізиці ОПП бакалавра, ОНП магістра, ОПП магістра
- Промислова та муніципальна теплоенергетика і енергозбереження ОПП бакалавра, ОНП магістра, ОПП магістра
- Теплові електричні станції ОПП бакалавра, ОНП магістра, ОПП магістра
- Теплоенергетика ОНП доктора філософії
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології ДП  
- Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології кібер-енергетичних систем ОПП бакалавра, ОНП магістра, ОПП магістра
- Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології ОНП доктора філософії

ДП – спеціальності, на які поширюються додаткові бали СДП і враховується галузевий коефіцієнт.

Друга освіта.

В межах роботи Міжгалузевого інституту післядипломної освіти (МІПО) на факультеті виконується підготовка спеціалістів за такими спеціальностями:

  • Спеціальність “Атомна енергетика” – кафедра АЕС та ІТФ, тел.: 204-96-04
  • Спеціальність “Котли та реактори” - кафедра АЕС та ІТФ, тел.: 204-96-04
  • Спеціальність "Теплові електричні станції" - кафедра ТЕУТ та АЕС, тел.: 204-96-04
  • Спеціальність "Теплоенергетика" - кафедра ТПТ, тел.: 204-90-92
  • Спеціальність "Автоматизоване управління технологічними процесами" - кафедра АТЕП, тел.: 204-96-04

Термін навчання:

  • 2 роки на базі вищої освіти
  • 4 роки на базі середньої спеціальної освіти