Теплоенергетичний факультет

Теплоенергетичний факультет Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Контактна інформація:
Адреса ТЕФ: вул. Політехнічна, 6, корпус №5, кiмн.315, 03056, Київ, Україна

Телефони для довiдок: +380 44 204 8098, +380 44 204 9114
E-mail: tef[at]kpi.ua
URL:
Декан ТЕФ: професор, Письменний Євген Миколайович
День факультету: 27.12

Кафедри теплоенергетичного факультету КПІ ім. Ігоря Сікорського

Логотип ТЕФТеплоенергетичний факультет (ТЕФ) - один з старіших факультетів Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (КПІ ім. Ігоря Сікорського), був заснований у 1931 р., як теплотехнічний факультет (ТТФ) Київського енергетичного інституту (КЕІ), але своїм корінням сягає часів славетних імен відомих теплотехніків початку ХХ сторіччя – професорів О.О. Радцига та О.Я. Ступіна. Факультет готує фахiвцiв у галузі теплової та ядерної енергетики, дослідження та автоматизації теплоенергетичних процесів, комп'ютерних технологій в енергетиці, якi здатні проектувати, експлуатувати, налагоджувати енергетичне обладнання теплових та атомних електростанцій (ТЕС та АЕС) i промислових підприємств, сучасні комп'ютеризовані системи контролю та управління підприємств енергетичного комплексу.

Випускники працюють на інженерних та керівних посадах енергетичних пiдроздiлiв промислових підприємств, ТЕС та АЕС, проектних i науково-дослідних iнститутiв НАН України, адмiнiстраторами iнформацiйних та комп'ютерних систем i мереж у державних, приватних, наукових, виробничих установах та фірмах.

Спеціальності та групи спеціалізацій на ТЕФ

 • 122 Комп’ютерні науки IT
  • Геометричне моделювання в інформаційних системах
  • Інформаційні технології моніторингу довкілля
 • 121 Інженерія програмного забезпечення IT
  • Програмне забезпечення розподілених систем
  • Програмне забезпечення web-технологій та мобільних пристроїв
 • 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології ДП
  • Автоматизоване управління технологічними процесами
  • Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва
 • 144 Теплоенергетика ДП
  • Промислова та муніципальна теплоенергетика і енергозбереження
  • Теплофізика
  • Теплові електричні станції та установки (МС)
 • 143 Атомна енергетика ДП
  • Атомні електричні станції
 • 142 Енергетичне машинобудування ДП
  • Тепло- і парогенеруючі установки

ДП – спеціальності, на які поширюються додаткові бали СДП і враховується галузевий коефіцієнт.
МС – здійснюється набір на базі ОКР «молодший спеціаліст»

Друга освіта.

В межах роботи Міжгалузевого інституту післядипломної освіти (МІПО) на факультеті виконується підготовка спеціалістів за такими спеціальностями:

 • Спеціальність “Атомна енергетика” – кафедра АЕС та ІТФ, тел.: 204-96-04
 • Спеціальність “Котли та реактори” - кафедра АЕС та ІТФ, тел.: 204-96-04
 • Спеціальність "Теплові електричні станції" - кафедра ТЕУТ та АЕС, тел.: 204-96-04
 • Спеціальність "Теплоенергетика" - кафедра ТПТ, тел.: 204-90-92
 • Спеціальність "Автоматизоване управління технологічними процесами" - кафедра АТЕП, тел.: 204-96-04

Термін навчання:

 • 2 роки на базі вищої освіти
 • 4 роки на базі середньої спеціальної освіти