Навчально-науковий інститут атомної та теплової енергетики Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Контактна інформація:
Адреса ІАТЕ: вул. Політехнічна, 6, корпус №5, 03056, Київ, Україна

Телефон для довiдок: 204-80-98
E-mail: tef[at]kpi.ua
URL:
Директор: професор Євген Письменний

Кафедри інституту атомної та теплової енергетики КПІ ім. Ігоря Сікорського

4 жовтня 2021 р. на засіданні Вченої ради університету було ухвалено рішення про створення на базі теплоенергетичного факультету (ТЕФ) Навчально-наукового інституту атомної та теплової енергетики (ННІАТЕ).

Діяльність Навчально-наукового інституту атомної та теплової енергетики буде здійснюватися на базі існуючих кафедр ТЕФ, а також на основі нових підрозділів:

  • Навчально-дослідного центру надійності та безпеки АЕС (спільно з НАЕК "Енергоатом" та ДНТЦ ЯРБ);
  • Навчально-наукового центру підтримки ядерної захищеності (спільно з ІЯД НАН України);
  • Науково-дослідної експериментальної лабораторії процесів в енергетичному обладнанні;
  • Навчально-наукової лабораторії комп'ютерного моделювання в енергетиці;
  • Навчально-наукової лабораторії методичного забезпечення інтернет-технологій в енергетиці.

Реорганізація теплоенергетичного факультету сприятиме підвищенню якості підготовки й перепідготовки фахівців для енергетичної галузі та їх інтеграції в європейський і світовий науково-технічний простір; збільшенню обсягів та якості наукових досліджень, науково-інноваційної діяльності, поглибленню їх зв'язку з вирішенням нагальних і перспективних проблем галузі; максимальному підвищенню попиту на ринку праці на випускників енергетичних спеціальностей, підвищенню рівня популярності енергетичних спеціальностей серед потенційних абітурієнтів та зростанню фінансових та інших надходжень в університет для поліпшення його матеріально-технічної бази.