Наукові підрозділи

До складу наукових структурних підрозділів входять наукові частини кафедр, факультетів, навчально-наукових інститутів (ННІ), науково-дослідні інститути (НДІ), науково-дослідні центри (НДЦ), науково-інженерні центри (НІЦ), конструкторські бюро (КБ) та інші наукові структури.

Наукові структурні підрозділи діють за дорученням ректора університету та на основі положень, які затверджує ректор.

 1. Науково-дослідний інститут автоматизації експериментальних досліджень
  науковий керівник наукового підрозділу д.т.н., проф. Туз Юліан Михайлович
  тел. (044) 204-82-20
 2. Науково-дослідний інститут прикладної електроніки
  науковий керівник наукового підрозділу академік НАНУ, д.т.н.,проф. Якименко Юрій Іванович
  тел. (044) 204-96-76, 204-92-30
 3. Науково-дослідний інститут телекомунікацій
  науковий керівник наукового підрозділу академік НАНУ, д.т.н.,проф. Ільченко Михайло Юхимович
  тел. (044) 204-83-13, 204-84-11
 4. Науково-випробувальний центр "Надійність"
  науковий керівник наукового підрозділу д.т.н., проф. Бобир Микола Іванович
  тел. (044) 204-80-02
  сайт - http://nvc.kpi.ua
 5. Науково-дослідний центр "Ресурсозберігаючі технології"
  науковий керівник наукового підрозділу д.т.н., проф. Панов Євген Миколайович
  тел. (044) 204-80-62, 204-81-70
  сайт - http://rst.kpi.ua
 6. Науково-дослідний центр систем технічного захисту інформації "ТЕЗІС"
  науковий керівник наукового підрозділу Прокофьєв Михайло Іванович
  тел. (044) 204-86-25, 204-83-85
  сайт - http://tesis.kpi.ua
 7. Орган з сертифікації метало- та деревообробного обладнання та продукції машинобудування
  науковий керівник наукового підрозділу д.т.н., проф. Бобир Микола Іванович
  тел. (044) 204-80-02
 8. Конструкторське бюро "ШТОРМ"
  науковий керівник наукового підрозділу д.т.н., проф. Мачуський Євгеній Андрійович
  тел. (044) 226-23-96
 9. Науково-дослідний інститут автоматики та енергетики "ЕНЕРГІЯ"
  науковий керівник наукового підрозділу д.т.н., проф. Калінчик Василь Прокопович
  тел. (044) 204-85-21
 10. Науково-аналітичний центр критичних технологій навігаційного приладобудування
  науковий керівник наукового підрозділу д.т.н., проф. Збруцький Олександр Васильович
  тел. (044) 204-82-22
 11. Науково-дослідний центр "Прилади і системи енергозбереження - ПРИСЕ" [ПБФ]
  науковий керівник наукового підрозділу к.т.н., доцент Коробко Іван Васильович
  тел. (044) 204-81-92, сайт - http://prise.kpi.ua/
 12. Науково-дослідний центр прикладної соціології "Соціо+"
  науковий керівник наукового підрозділу к.філос.н. Мельниченко Анатолій Анатолійович
  тел. (044) 477-46-62, 204-93-85
 13. Науково-дослідний інститут інформаційних процесів
  науковий керівник наукового підрозділу д.т.н., проф. Павлов Олександр Анатолійович
  тел. (044) 204-82-60
 14. Науково-технічний центр «ЕКОТЕЗ»
  науковий керівник наукового підрозділу Варламов Геннадий Борисович
  тел. (044) 204-98-95, 204-92-45
  сайт - http://ecotez.kpi.ua
 15. Технічний комітет по стандартизації «АКУСТОТЕХНІКА»
  науковий керівник наукового підрозділу – д.т.н., проф. Дідковський Віталій Семенович
  тел. (044) 204-82-94