Видавничо-поліграфічний інститут

Видавничо-поліграфічний інститут Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Контактна інформація:
Адреса ВПІ: вул. Янгеля, 1/37, корпус 8, кiмн.58, 03056, Київ, Україна

Телефони для довiдок: +380 44 204 8425(стаціонар), +380 44 204 9128(заочне навчання)
E-mail: vpf[at]ntu-kpi.kiev.ua
URL:
Директор ВПІ: Киричок Тетяна Юріївна
Соціальні мережі: Instagram

Кафедри видавничо-полiграфiчного інституту

Логотип ВПІВидавничо-поліграфічний факультет засновано в 1959 році як один із підрозділів Українського поліграфічного інституту ім. Івана Федорова. У 1989 році факультет було включено до складу Київського політехнічного інституту. У 2004 році на базі видавничо-поліграфічного факультету створено Видавничо-поліграфічний інститут. ВПІ готує фахівців за денною та безвідривною формами навчання за десятьма спеціальностями. До складу ВПІ входять шість кафедр, сім підрозділів і три філії на підприємствах.

Інститут здійснює підготовку висококваліфікованих інженерів-технологів, системотехнiкiв, механіків, фахівців з менеджменту виробництва, маркетингу ринку друкованої продукції і матеріалів поліграфічного виробництва, редакторів, художникiв-графiкiв – оформлювачів видань і упаковки для видавничо-полiграфiчної та книгорозповсюджувальної галузі України.

Спеціальності та групи спеціалізацій ВПІ

 • 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
  • ** Образотворче мистецтво
 • 061 Журналістика
  • ** Реклама і зв’язки з громадськістю
  • ** Видавнича справа та редагування
 • 073 Менеджмент
  • ** Медіаменеджмент та адміністрування у видавничо-поліграфічній галузі
 • 133 Галузеве машинобудування ДП
  • ** Комп’ютеризовані поліграфічні системи МС
 • 186 Видавництво та поліграфія ДП
  • ** Поліграфічні медіатехнології МС
  • ** Технології електронних мультимедійних видань МС
  • ** Цифрові технології репродукування МС

ДП – спеціальності, на які поширюються додаткові бали СДП і враховується галузевий коефіцієнт.
МС – здійснюється набір на базі ОКР «молодший спеціаліст»
** спеціалізації

З 2003 року в інституті функціонує спеціалізована вчена рада із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук, а з 2006 року - наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальностями: "Машинознавство", "Машини і процеси поліграфічного виробництва". ВПІ проводить міжнародні науково-технічні конференції “Друкарство молоде” та “Технологія і техніка друкарства”.