Видавничо-поліграфічний інститут

Видавничо-поліграфічний інститут Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Контактна інформація:
Адреса ВПІ: вул. Янгеля, 1/37, корпус 8, кiмн.58, 03056, Київ, Україна

Телефони для довiдок: +380 44 204 8425(стаціонар), +380 44 204 9128(заочне навчання)
URL:
Директор ВПІ: Киричок Петро Олексійович
Соціальні мережі:

Кафедри видавничо-полiграфiчного інституту

Логотип ВПІВидавничо-поліграфічний факультет засновано в 1959 році як один із підрозділів Українського поліграфічного інституту ім. Івана Федорова. У 1989 році факультет було включено до складу Київського політехнічного інституту. У 2004 році на базі видавничо-поліграфічного факультету створено Видавничо-поліграфічний інститут. ВПІ готує фахівців за денною та безвідривною формами навчання за десятьма спеціальностями. До складу ВПІ входять шість кафедр, сім підрозділів і три філії на підприємствах.

Інститут здійснює підготовку висококваліфікованих інженерів-технологів, системотехнiкiв, механіків, фахівців з менеджменту виробництва, маркетингу ринку друкованої продукції і матеріалів поліграфічного виробництва, редакторів, художникiв-графiкiв – оформлювачів видань і упаковки для видавничо-полiграфiчної та книгорозповсюджувальної галузі України.

Спеціальності та освітні програми ВПІ

Спеціальності та освітні програми Тип освітньої програми та рівень вищої освіти Кафедра
023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація    
Образотворче мистецтво ОПП бакалавра, ОПП магістра КГ
061 Журналістика    
Видавнича справа та редагування ОПП бакалавра, ОНП магістра, ОПП магістра ВСР
Реклама і зв’язки з громадськістю ОПП бакалавра, ОНП магістра, ОПП магістра ВСР
Соціальні комунікації, журналістика ОНП доктора філософії ВСР
073 Менеджмент    
Медіаменеджмент та адміністрування у видавничо-поліграфічній галузі ОПП бакалавра, ОНП магістра, ОПП магістра МВПГ
Менеджмент ОНП доктора філософії МВПГ
133 Галузеве машинобудування    
Комп'ютеризовані поліграфічні системи ОПП бакалавра, ОНП магістра, ОПП магістра МАПВ
Галузеве машинобудування ОНП доктора філософії МАПВ
186 Видавництво та поліграфія    
Технології друкованих і електронних видань ОПП бакалавра, ОНП магістра, ОПП магістра КР
Видавництво та поліграфія ОНП доктора філософії ТПВ

З 2003 року в інституті функціонує спеціалізована вчена рада із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук, а з 2006 року - наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальностями: "Машинознавство", "Машини і процеси поліграфічного виробництва".

ВПІ проводить міжнародні науково-технічні конференції “Друкарство молоде” та “Технологія і техніка друкарства”.