Радіотехнічний факультет

Радіотехнічний факультет Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Контактна інформація:
Адреса РТФ: вул. Політехнічна, 12, корпус №17, кімн.423, 03056, Київ, Україна

Телефони для довiдок РТФ: +380 44 362 9851; тел./факс +380 44 204 8342
E-mail: dek[at]rtf.kpi.ua
URL:
Соціальні мережі: FB
День факультету: 7.05-25.05
Ліцензія МОНУ AE № 270199 від 02.07.2013
Декан РТФ: к.т.н., доцент Антипенко Руслан Володимирович

Кафедри Радiотехнiчного факультету

Логотип РТФРадіотехнічний факультет було створено на базі радіолабораторії електротехнічного факультету Київського політехнічного інституту, яку заснував В.В. Огієвський у 1921 році. У 1930 році електротехнічний факультет було виділено та реорганізовано в Київський енергетичний інститут, в якому було створено радіотехнічний факультет і кафедру радіотехніки. Факультет і кафедру очолив проф. В.В. Огієвський. 1930 рік вважається роком народження радіотехнічного факультету КПІ. З 1931 року почався регулярний випуск радіоінженерів.

У 1943 році кафедру радіоприймальних пристроїв очолив Н.П. Воллернер. У цей період факультет виконує важливі оборонні науково-дослідні роботи. Деканом радіотехнічного факультету і завідуючим кафедрою радіотехніки на той час був професор С.І. Тетельбаум, який пізніше у 1949 році створив науковий напрям з електроніки надвисоких частот. З 2004 року радіотехнічний факультет очолював д.т.н., проф. О.І. Рибін.

РТФ готує висококваліфікованих фахівців, які здатні ефективно працювати на всіх етапах проектування та виготовлення сучасних радіоелектронних пристроїв та систем: супутникового (GPS, ГЛОНАСС, Galileo, VSAT) та мобільного (GSM, CDMA) зв’язку; комп’ютерних дротових (включаючи оптичні лінії) та бездротових мереж (Wi-Fi, Bluetooth); систем телебачення та телекомунікацій (WiMAX, LTE, DVB-T2); систем спеціального зв’язку; мікропроцесорних та комп’ютерних систем керування побутового та промислового призначення; біотехнічних та медичних систем діагностики і лікування; роботехнічних та мехатронних систем.

Навчання здійснюється на базі сучасних лабораторій із застосуванням широкого спектру спеціалізованих програмних засобів. До такого програмного забезпечення відносяться пакети САПР: AutoCAD, PCAD, Altium, Designer, MicroCAP, Proteus, Quartus, Multisim та ін., пакети математичного моделювання; MathCAD, Matlab та ін. Та спеціалізоване програмне забезпечення: HFSS, Microwave Studio, LabView.

Крім того, студенти вивчають мови програмування загального (C/C++, Assembler та ін.), спеціального призначення (Verilog, G та ін.) та WEB-програмування (Java, PHP, HTML та ін.).

Студенти РТФ в рамках виробничої практики та після закінчення навчання працюють:

 • на підприємствах та у фірмах: ALCATEL, MOTOROLA, MINDSPEED, Ericsson, Melexis, Luxsoft, Укртелеком, Український мобільний зв’язок, Квазар-мікро, компаніях операторів мобільних радіомереж МТС, Kievstar, Life:);
 • у компаніях провідних інтернет-провайдерів (LANET, VOLYA, FRESHTEL, TRIOLAN та ін.);
 • радіомовних та телевізійних, компаніях України СТБ, Новий канал, Україна, ІНТЕР, 1+1, Перший національний, GAMA, КГТРК, ТЕТ та ін.;
 • в СБУ, МВС, Державному митному контролі;
 • в науково-дослідних інститутах і конструкторських установах, навчальних закладах, на заводах та спільних підприємствах різних форм власності;
 • у Київському міському клінічному центрі, Центрі ядерної медицини, НДІ «Біорегулятор».

Факультет надає можливість навчатися на денній та заочній формі навчання як за бюджетні, так і за позабюдженті кошти.

Спеціальності, за якими оголошується прийом на навчання на РТФ

 • Спеціальність: Телекомунікації та радіотехніка
  • Спеціалізації:
   • Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки
   • Радіозв'язок і оброблення сигналів
   • Радіосистемна інженерія
   • Радіотехнічні інформаційні технології

Науково-технічні видання РТФ

 • Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника, ISSN 2307-6011 (Online), ISSN 0021-3470 (Print) — міжнародний щомісячний науково-технічний рецензований журнал по радіотехніці та радіоелектроніці. Видається НТУУ «КПІ» з 1958 року. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ №10692 від 01.12.2005. Англомовна версія журналу Radioelectronics and Communications Systems видається та розповсюджується фірмою Springer. Журнал входить до міжнародних наукометричних баз даних та індексується в SCOPUS, INSPEC, Google Scholar, Academic OneFile, EI-Compendex, Gale, OCLC, SCImago, Summon by Serial Solutions, ВИНИТИ, РИНЦ. Імпакт фактор = 0,113 (WoS, 2012). SJR = 0,193 (Scopus, 2012).
 • Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування. Збірка наукових праць містить результати наукових досліджень в галузі проблем створення теоретичних засад сучасної радіотехніки та радіоапаратобудування; практичної реалізації досягнень науки, техніки та технології; інтелектуалізації процесів проектування та виробництва радіоелектронної апаратури. Розраховано на науковців, інженерно-технічних працівників, підприємців радіопромисловості, викладачів, аспірантів, студентів спеціальностей радіоелектронного профілю. Рік заснування 1956. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації KB №19314-9114ПР від 24.04.2012. Вісник входить до міжнародних наукометричних баз даних.

Журнал і збірник внесено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (техн. науки).