Інженерно-хімічний факультет

Інженерно-хімічний факультет Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Контактна інформація:
Адреса ІХФ: вул. Політехнічна, 39, навчальний корпус 19, кiмната 506, 03056, Київ, Україна

Телефони для довiдок: +380 44 204 21 27, +380 44 204 90 01
E-mail: ixf[at]ntu-kpi.kiev.ua
URL:
Декан ІХФ: д.т.н., професор, Панов Євген Миколайович
День факультету: 29 квітня

Кафедри iнженерно-хiмiчного факультету

Логотип ІХФФакультет було створено в 1938 році у зв’язку з розвитком хімічної та целюлозно-паперової промисловості, промисловості будівельних матеріалів, а також завдяки розширенню наукових досліджень у напрямку тепломасопереносу, створенню нових технологій і устаткування.

Факультет здiйснює пiдготовку фахiвцiв у галузi машинобудування, ресурсозбереження, екологiї та комп'ютерно-iнтегрованих технологiй, якi здатнi проектувати, дослiджувати та експлуатувати технологiчнi процеси, обладнання та системи керування на хiмiчних i нафтопереробних виробництвах, пiдприємствах будiвельних матерiалiв, целюлозно-паперових виробництвах, підприємствах з переробки полімерів, установах охорони навколишнього середовища.

Випускники працюють керiвниками проектних розробок та провiдними спецiалiстами з експлуатацiї технологічних процесів, обладнання, систем автоматизованого керування та програмних засобiв на пiдприємствах рiзних форм власностi.

Спеціальності та групи спеціалізацій ІХФ

 • 101 Екологія ДП
  • ** Екологічна безпека
 • 131 Прикладна механіка ДП
  • ** Інжиніринг, комп’ютерне моделювання та проектування обладнання пакування МС
 • 133 Галузеве машинобудування ДП
  • ** Інжиніринг, комп’ютерне моделювання та проектування обладнання виробництв полімерних і будівельних матеріалів та виробів МС
  • ** Інжиніринг, комп’ютерне моделювання та проектування обладнання целюлозно-паперового виробництва МС
  • ** Інжиніринг, комп’ютерне моделювання та проектування обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв
 • 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології ДП
  • ** Автоматизація хіміко-технологічних процесів і виробництв МС
  • ** Комп’ютерно-інтегровані технології хімічних та нафтопереробних виробництв
 • 161 Хімічні технології та інженерія ДП
  • ** Хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини МС

** спеціалізації
ДП – спеціальності, на які поширюються додаткові бали СДП і враховується галузевий коефіцієнт
МС – здійснюється набір на базі ОКР «молодший спеціаліст»

При факультеті діє „Науково-дослідний центр ресурсозберігаючих технологій”