Факультет соціології і права

Факультет соціології і права Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Адреса ФСП:
просп. Перемоги, 37, корпус 7, кiмн.513, 521, поверх 5, 03056, Київ, Україна та вул. Політехнічна, 39, корпус 19, поверх 2

Телефони для довiдок: 204-90-22 (приймальня декана), 204-90-20 (деканат денної форми навчання)
Сайт:
E-mail: fsp[at]kpi.ua
В.о. декана ФСП: к.філос.н., доцент Акімова Олена Андріївна

Кафедри факультету соцiологiї і права

Випускові кафедри:

Загальні кафедри:

Логотип ФСПФакультет соціології і права засновано в 1996 році (до 2007 року – два окремих факультети: факультет соціології та факультет права).

ФСП готує фахівців у сфері публічного управління та адміністрування сучасного рівня, що вміють аналізувати державну політику та розробляти заходи для її реалізації, мають навички управління проектами, стратегічного планування, розробки управлінських рішень тощо.

Соціолог володіє широким спектром технологій збору та обробки інформації, вміє організовувати та проводити соціологічні, маркетингові та політологічні дослідження, володіє програмами комп’ютерної обробки соціологічної інформації (SPSS, ОСА).

ФСП готує спеціалістів у галузях господарського права (бізнес-права) та адміністративного права, права інтелектуальної власності та інформаційного права.

Соціальні працівники володіють усім спектром базових soft skills, що легко застосовуються у різних сферах і не обмежені вузькою професійною спеціалізацією: емоційна та цифрова грамотність, критичне та екологічне мислення - основні інструменти соціального працівника.

Спеціальності та та освітні програми ФСП

Спеціальності та освітні програми Тип освітньої програми та рівень вищої освіти Кафедра
032 Історія та археологія    
Історія ОНП доктора філософії КІ
033 Філософія    
Філософія ОНП доктора філософії КФ
053 Психологія    
Психологія ОНП доктора філософії ПП
054 Соціологія    
Врегулювання конфліктів та медіація ОПП бакалавра, ОПП магістра КС
Соціологія ОНП доктора філософії КС
081 Право    
Господарське та адміністративне право і процес ОПП магістра КГАП
Інформаційне право та право інтелектуальної власності ОПП магістра ІВПП
Право ОНП доктора філософії  КГАП, ІВПП, КПП
Право ОПП бакалавра КГАП, ІВПП, КПП
231 Соціальна робота    
Міжнародні соціальні проекти та волонтерська діяльність ОПП бакалавра, ОПП магістра КФ
281 Публічне управління та адміністрування    
Адміністративний менеджмент
Електронне урядування
ОПП бакалавра КТПУ
Публічне адміністрування та електронне урядування ОПП магістра КТПУ
Публічне управління та адміністрування ОНП доктора філософії КТПУ

До складу ФСП входять:

  • Навчально-наукова лабораторія інформаційної підтримки історичних досліджень
  • Навчально-практична лабораторія інформаційного права та правових питань інформаційних технологій
  • Лабораторія розвитку ділової етики
  • Лабораторія технічної естетики та дизайну
  • Навчально-наукова лабораторія врегулювання конфліктів та медіації
  • Лабораторія правових експертиз
  • Юридична клініка