Ви є тут

Факультет соціології і права


Кампус КПІ, корпус № 7
Факультет соціології і права Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Контактна інформація:
Адреса ФСП: просп. Перемоги, 37, корпус 7, кiмн.513, 521, 03056, Київ, Україна

Телефони для довiдок: +380 44 204 9022
E-mail: fs[at]ntu-kpi.kiev.ua
URL:
Декан ФСП: к.філос.н., доцент, Мельниченко Анатолій Анатолійович

Кафедри факультету соцiологiї і права

Випускові кафедри:

Загальні кафедри:

Логотип ФСПФакультет засновано в 1996 році (до 2007 року – факультет соціології). Тут готують фахівців у сфері управління, соціальної роботи та права. Фахівці з адміністративного менеджменту та соціальної роботи займаються плануванням, організацією праці, збиранням та обробкою інформації, впровадженням інновацій, дослідженням соціальної структури, рівнів і форм життєдіяльності людей в різних соціокультурних, регіональних, національних умовах, здійсненням соціального обслуговування та захисту населення, наданням кваліфікованої допомоги різним соціальним, віковим, етнічним групам та окремим особам. Вони працюють у сфері соціального планування та соціальної політики в організаціях та установах усіх форм власності, а також у громадських організаціях.

Студенти-правознавці у процесі навчання отримують ґрунтовні знання з кримінального, митного, адміністративного, цивільного, трудового, господарського, екологічного, фінансового та міжнародного права, права інтелектуальної власності, нотаріату та арбітражного процесу. Після випуску вони успішно працюють у правоохоронних органах, органах державного управління, адвокатурі, в установах банків та юридичних службах державних підприємств і комерційних установ.

Випускники працюють у сферi соцiального планування та соцiальної полiтики, закладах вищої та середньої освіти, в органiзацiях та установах усiх форм власностi, а також у громадських органiзацiях.

Спеціальності та групи спеціалізацій на ФСП

 • 054 Соціологія
  • Соціологія модернізації та науково-технічного розвитку МС
 • 231 Соціальна робота
  • Соціальна робота та інтернет-технології МС
  • Міжнародні соціальні проекти та волонтерська діяльність МС
 • 281 Публічне управління та адміністрування
  • Адміністративний менеджмент МС
  • Електронне урядування МС
 • 081 Право
  • Господарське та адміністративне право і процес МС
  • Інформаційне право та право інтелектуальної власності МС

ДП – спеціальності, на які поширюються додаткові бали СДП і враховується галузевий коефіцієнт.
МС – здійснюється набір на базі ОКР «молодший спеціаліст»

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій