Факультет соціології і права

Факультет соціології і права Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Адреса ФСП:
просп. Перемоги, 37, корпус 7, кiмн.513, 521, поверх 5, 03056, Київ, Україна,
вул. Політехнічна, 39, корпус 19, поверх 2

Телефони для довiдок:
Приймальня декана - +380 44 204 9022,
Деканат денної форми навчання - +38 (044) 204 9020
URL:
Декан ФСП: Цимбаленко Яна Юріївна
Соціальні мережі: FB, YouTube, Telegram для абітурієнтів, Telegram деканату

Кафедри факультету соцiологiї і права

Випускові кафедри:

Загальні кафедри:

Логотип ФСПФакультет соціології і права засновано в 1996 році (до 2007 року – два окремих факультети: факультет соціології та факультет права).

ФСП готує фахівців у сфері публічного управління та адміністрування сучасного рівня, що вміють аналізувати державну політику та розробляти заходи для її реалізації, мають навички управління проектами, стратегічного планування, розробки управлінських рішень тощо.

Соціолог володіє широким спектром технологій збору та обробки інформації, вміє організовувати та проводити соціологічні, маркетингові та політологічні дослідження, володіє програмами комп’ютерної обробки соціологічної інформації (SPSS, ОСА).

ФСП готує спеціалістів у галузях господарського права (бізнес-права) та адміністративного права, права інтелектуальної власності та інформаційного права.

Соціальні працівники володіють усім спектром базових soft skills, що легко застосовуються у різних сферах і не обмежені вузькою професійною спеціалізацією: емоційна та цифрова грамотність, критичне та екологічне мислення - основні інструменти соціального працівника.

Спеціальності та та освітні програми ФСП

 • 054 Соціологія
  Врегулювання конфліктів та медіація
 • 081 Право
  Господарське та адміністративне право і процес
  Інформаційне право та право інтелектуальної власності
 • 231 Соціальна робота
  Міжнародні соціальні проекти та волонтерська діяльність
 • 281 Публічне управління та адміністрування
  Адміністративний менеджмент
  Електронне урядування