Інститут аерокосмічних технологій

Інститут аерокосмічних технологій Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Контактна інформація:
Адреса ІАТ: корпус № 28, вул. Боткіна, 1, 03056, Київ, Україна

Телефони для довiдок: +38 096 313 37 38, +38 044 204 96 66
Контакти Відбіркової комісії ІАТ: vk.iat.kpi[at]gmail.com, +38 096 313 37 38

E-mail: iat[at]kpi.ua, iatd[at]kpi.ua
URL:
Директор, д.т.н., професор І.В.Коробко

Соціальні мережі:  Чат абітурієнта

Підрозділи Інституту аерокосмічних технологій

Створення навчально-наукового Інституту аерокосмічних технологій у складі КПІ імені Ігоря Сікорського стало цілком закономірним результатом розвитку авіа- та ракетно-космічної техніки, враховуючи, що Україна – космічна держава з багатим минулим та впевненим потенціалом на майбутнє.

Інститут здійснює підготовку висококваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців з авіа-та ракетно-космічного напряму шляхом системної взаємодії практиків – дослідників із студентами та викладачами. Об’єднанням теорії і практики в Інституті аерокосмічних технологій створюють платформу для розкриття творчого потенціалу студентської молоді і молодих фахівців, залучаючи, при цьому, молоде покоління у процес проектування майбутнього.

Протягом навчання студенти інституту отримують освіту на рівні кращих університетів світу. Випускники володіють фундаментальними знаннями у галузі проектування, створення та експлуатації новітньої авіа- та ракетно-космічної техніки із використанням сучасних програмних продуктів, технічних засобів, комп’ютерних і комп’ютеризованих систем та інформаційних технологій проектування як спеціального так і загального призначення для різноманітних галузей науки і промисловості.

Спеціальності та освітні програми ІАТ

Спеціальності та освітні програми Тип освітньої програми та рівень вищої освіти Кафедра
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка    
- Інженерія авіаційних та ракетно-космічних систем ОПП бакалавра, ОНП магістра, ОПП магістра КІ
- Літаки і вертольоти ОПП бакалавра, ОНП магістра, ОПП магістра АРБ
- Авіаційна та ракетно-космічна техніка ОНП доктора філософії АРБ, КІ
173 Авіоніка    
- Системи керування літальними апаратами та комплексами ОПП бакалавра, ОНП магістра, ОПП магістра, ОНП доктора філософії  СКЛА

Розробляються програми навчання, які передбачають спільну із компанією NOOSPHERE (США) (в Україні - Громадська організація “АСОЦІАЦІЯ НООСФЕРА”) цільову підготовку магістрів для ракетно-космічної компанії FIREFLY (США) (в Україні – ТОВ “ФАЙЄРФЛАЙ АЕРОСПЕЙС УКРАЇНА”). Водночас майбутні магістри будуть поєднувати навчання з роботою у Центрі ТОВ “ФАЙЄРФЛАЙ АЕРОСПЕЙС УКРАЇНА”, працюючи над реальними проектами з розроблення легких ракетоносіїв, які доставлятимуть вантажі у космічний простір (супутники).

Учасниками програми можуть стати випускники будь-якого технічного закладу вищої освіти України з дипломом бакалавра, які пройдуть співбесіду із представниками Громадської організації “АСОЦІАЦІЯ НООСФЕРА”, ТОВ “ФАЙЄРФЛАЙ АЕРОСПЕЙС УКРАЇНА” та КПІ імені Ігоря Сікорського, а також ті, хто вступив до КПІ ім. Ігоря Сікорського на програму підготовки магістрів за відповідною освітньою програмою.

Заняття будуть проводитись в КПІ ім. Ігоря Сікорського та ракетно-космічному конструкторському центрі ТОВ “ФАЙЄРФЛАЙ АЕРОСПЕЙС УКРАЇНА” (м. Дніпро).