Стипендія

Керівник відділу стипендіального забезпечення: Ольга Драник
Адреса: 31-й корпус, к. 1-06
тел.: 044 204 80 01
e-mail: socviddil[at]kpi.ua

Академічні стипендії  призначаються студентам на підставі рейтингу успішності, а студентам першого року навчання до першого семестрового контролю на підставі вступного конкурсного балу.

Порядок формування рейтингу успішності визначається Правилами призначення академічних стипендій

Розміри та порядок призначення академічної стипендії тут.

Соціальні стипендії призначаються на підставі законів, що встановлюють державні пільги й гарантії щодо призначення соціальних стипендій для окремих категорій громадян.

Порядок виплати соціальних стипендій студентам вищих навчальних закладів регламентується Постановою Кабінету Міністрів Україні від 28.12.2016 № 1045

Право на отримання соціальної стипендії мають студенти, які навчаються за денною формою за державним замовленням та які не перебувають в академічній відпустці.

Хто має право і як отримати соціальну стипендію можна дізнатися на сторінці - .

Іменні стипендії призначаються студентам-відмінникам, які найбільше відзначилися в навчальній та науковій роботі, навчаються за рахунок коштів державного бюджету. Кандидатури на їх отримання визначаються стипендіальною комісією університету та затверджуються Вченою радою КПІ ім. Ігоря Сікорського.

До таких стипендій відносяться:

Академічна стипендія Президента України, Кабінету Міністрів України, Кабінету Міністрів України обдарованим студентам з числа інвалідів, імені Ігоря Курчатова, іменна Верховної Ради України, соціальна Верховної Ради України.

Призначення іменних стипендій здійснюється відповідно до наказу МОН.

Студенти та викладачі мають можливість оперативно отримати відповіді на свої питання звернувшись до відділу.