Інститут прикладного системного аналiзу

Інститут прикладного системного аналiзу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Контактна інформація:
Адреса ІПСА: корпус № 35, пр-т Перемоги, 37-А, 03056, Київ, Україна

Телефони для довiдок:
заступник директора, д.т.н., професор В.Д. Романенко: +380 44 204 8097,
деканат: +380 44 204 9701
E-mail: ipsa[at]kpi.ua
URL:

Відбіркова комісія IПСА:
E-mail: ipsa-vk[at]ukr.net

Підготовчі курси (10-11 класи):
Телефони: +380 44 204 9702, +380 66 446 7270,
e-mail: kpiipsa[at]gmail.com

Науковий керівник ІПСА: д.т.н., професор, академiк НАНУ Згуровський Михайло Захарович
В.о. директор ІПСА: д.ф.-м.н., професор Касьянов Павло Олегович
Соціальні мережі:

Підрозділи Інституту прикладного системного аналiзу

логотип ІПСАІнститут прикладного системного аналізу Міністерства освіти і науки України та Національної академії наук України, який діє в структурі Національного технічного університету України КПІ ім. Ігоря Сікорського і має IV рівень акредитації, створений в 1997 р. за Постановою Кабінету Міністрів України на базі Науково-дослідного інституту прикладного системного аналізу НАН України і Міносвіти України та кафедри математичних методів системного аналізу КПІ ім. Ігоря Сікорського. Це пов’язано з організацією в Україні цілеспрямованих наукових досліджень, проведенням і координацією науково-технічної та освітньої діяльності в галузі прикладного системного аналізу, новітніх інформаційних технологій та комп’ютерних наук. В ІПСА діють три наукові відділи: математичних методів системного аналізу, прикладного нелінійного аналізу, чисельних методів оптимізації. В 2006 році до складу інституту включено кафедру систем автоматизованого проектування / САПР (стара назва - "кафедра конструювання і виробництва електронно-обчислювальної апаратури" (до 1985 року), нова назва - "кафедра системного проектування") разом з НДІ інформаційних ресурсів (ІНФОРЕС).

Тут видається міжнародний науковий журнал “Системний аналіз та інформаційні технології”, що є фаховим з ряду спеціальностей, затверджених ВАК України. Проведення фундаментальних та прикладних досліджень здійснюється в тісному зв’язку з навчальним процесом. Результати наукових розробок безпосередньо впроваджуються в навчальний процес.

ІПСА готує фахівців з інформаційних технологій, системного аналізу та інтелектуальних систем прийняття рішень, які здатні проектувати, створювати та експлуатувати комп’ютерні системи для аналізу, передбачення, прогнозування і управління динамічними процесами у макроекономічних, технічних, фізичних, екологічних і фінансових складних системах.

Випускники працюють системними аналітиками, керівниками розробок інформаційних систем, менеджерами проектів, інженерами з комп’ютерних систем і мереж у державних і комерційних (наукових і виробничих) установах, банках і на біржах в Україні та за кордоном.

Спеціальності та освітні програми ІПСА

Спеціальності та освітні програми Тип освітньої програми та рівень вищої освіти Кафедра
122 Комп'ютерні науки    

- Інтелектуальні сервіс-орієнтовані розподілені обчислювання

ОПП бакалавра, ОНП магістра, ОПП магістра

СП

- Системи і методи штучного інтелекту

ОПП бакалавра, ОНП магістра, ОПП магістра

ММСА

- Комп'ютерні науки

ОНП доктора філософії

ММСА, СП

124 Системний аналіз    

- Системний аналіз і управління

ОПП бакалавра, ОНП магістра, ОПП магістра

ММСА

- Системний аналіз фінансового ринку

ОНП магістра, ОПП магістра

ММСА

- Системний аналіз

ОНП доктора філософії

ММСА

Друга вища та післядипломна освіта на ІПСА КПІ ім. Ігоря Сікорського

Факультет проводить підготовку (для отримання другої вищої освіти) бакалаврів та магістрів за наступними спеціальностями:

  • Системний аналіз фінансового ринку;
  • Системи штучного інтелекту;
  • Системне проектування сервісів;
  • Інтелектуальний аналіз даних в управлінні проектами.