Факультет біотехнології і біотехніки Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського
Контактна інформація:
Адреса ФБТ: проспект Берестейський, 37, корпус 4, 03056, Київ, Україна

Приймальна: кімната 169, тел. 204-94-52, 204-83-12
Деканат: кімната 170, тел. 204-90-35
Декан: доктор технічних наук, професор Тодосійчук Тетяна Сергіївна
URL:
E-mail: biotech[at]kpi.ua
День факультету: кінець травня    Соціальні мережі    Соціальні мережі

Кафедри Факультету ботехнології і біотехніки

Логотип ФБТФакультет організовано у січні 2001 року на базі кафедри біотехнології, яка розпочала підготовку спеціалістів-біотехнологів ще в 1992 році на кафедрі загальної та біоорганічної хімії у складі хіміко-технологічного факультету.

Факультет здiйснює пiдготовку висококваліфікованих фахiвцiв для роботи в найсучаснiших галузях бiотехнологiї: мiкробний синтез бiологiчно активних сполук, iмунобiотехнологiя, генно-iнженерна бiотехнологiя, бiотехнологiя фармацевтичних препаратiв, екобiотехнологiя, біоенергетика, біодеструкція відходів, біотестування забруднень, iнженерне забезпечення бiотехнологiчних та фармацевтичних виробництв. Наші випускники здатнi розробляти та впроваджувати новiтні технологiчнi процеси та конструювати обладнання для бiотехнологiчних i фармацевтичних виробництв, грамотно та науково обґрунтовано здійснювати контроль та захист довкілля від техногенних впливів, моделювати бiотехнологiчнi процеси з метою визначення оптимальних умов проведення бiосинтезу, біодеструкції забруднень та оптимізації порушених екосистем завдяки широкому застосуванню найсучаснiших математичних методiв та комп'ютерних технологiй.

Випускники працюють на керiвних та iнженерних посадах пiдприємств мiкробiологiчної, фармацевтичної, харчової промисловостi, в проектно-конструкторських органiзацiях, установах екологiчного спрямування та науково-дослiдних iнститутах України.

Спеціальності та освітні програми ФБТ

Спеціальності та освітні програми Тип освітньої програми та рівень вищої освіти Кафедра
091 Біологія    
- Прикладна біологія ОНП доктора філософії КББЕ, ПБТ
133 Галузеве машинобудування    
- Галузеве машинобудування ОНП доктора філософії БТІ
- Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв ОПП бакалавра, ОНП магістра, ОПП магістра БТІ
162 Біотехнології та біоінженерія    
- Біотехнології ОНП доктора філософії КББЕ,  ПБТ
- Біотехнології ОПП бакалавра, ОНП магістра, ОПП магістра КББЕ, ПБТ