Факультет біотехнології і біотехніки

Факультет біотехнології і біотехніки Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського
Контактна інформація:
Адреса ФБТ: просп. Перемоги, 37, корпус 4, 03056, Київ, Україна

Приймальна: кімната 169, тел. +380 44 204 9452, +380 44 204 8312
Деканат: кімната 170, тел. +380 44 204 9035
E-mail: biotech[at]ntu-kpi.kiev.ua
URL:
Декан ФБТ: доктор біологічних наук, професор, Дуган Олексій Мартем'янович
День факультету: кінець травня

Кафедри Факультету ботехнології і біотехніки

Логотип ФБТФакультет організовано у січні 2001 року на базі кафедри біотехнології, яка розпочала підготовку спеціалістів-біотехнологів ще в 1992 році на кафедрі загальної та біоорганічної хімії у складі хіміко-технологічного факультету.

Факультет здiйснює пiдготовку висококваліфікованих фахiвцiв для роботи в найсучаснiших галузях бiотехнологiї: мiкробний синтез бiологiчно активних сполук, iмунобiотехнологiя, генно-iнженерна бiотехнологiя, бiотехнологiя фармацевтичних препаратiв, екобiотехнологiя, біоенергетика, біодеструкція відходів, біотестування забруднень, iнженерне забезпечення бiотехнологiчних та фармацевтичних виробництв. Наші випускники здатнi розробляти та впроваджувати новiтні технологiчнi процеси та конструювати обладнання для бiотехнологiчних i фармацевтичних виробництв, грамотно та науково обґрунтовано здійснювати контроль та захист довкілля від техногенних впливів, моделювати бiотехнологiчнi процеси з метою визначення оптимальних умов проведення бiосинтезу, біодеструкції забруднень та оптимізації порушених екосистем завдяки широкому застосуванню найсучаснiших математичних методiв та комп'ютерних технологiй.

Випускники працюють на керiвних та iнженерних посадах пiдприємств мiкробiологiчної, фармацевтичної, харчової промисловостi, в проектно-конструкторських органiзацiях, установах екологiчного спрямування та науково-дослiдних iнститутах України.

Спеціальності та групи спеціалізацій ФБТ

  • 133 Галузеве машинобудування ДП
    • ** Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв
  • 162 Біотехнології та біоінженерія ДП
    • ** Промислова біотехнологія
    • ** Молекулярна біотехнологія
    • ** Екологічна біотехнологія та біоенергетика

ДП – спеціальності, на які поширюються додаткові бали СДП і враховується галузевий коефіцієнт.
** спеціалізації