Графік навчального процесу на 2022-2023 (додано заочне)

Графіки у приєднаних файлах. Умовні позначення (скорочення):

Умовні позначення:
- теоретичне навчання;
- теоретичне навчання та виконання PhD дисертації;
П - практика;
О - організаційні заходи;
В - вступ;
К - канікули;
С - екзаменаційна сесія;
Д - дипломне проектування бакалаврів;
- виконання магістерської, PhD дисертації;
А - атестація здобувачів вищої освіти;
3 - звітування.

Примітки: -
Атестація здобувачіп вищої освіти завершується:
перший рівень вищої освіти - до 30.06.2023 р.;
другий рівень вищої освіти за ОПП - до 31.12.2022р.;
другий рівень вищої освіти за ОНП - до 31.05.2023 р.

Навчальний рік здобувачів вищої освіти першого курсу починається:
перший рівень вищої освіти - з 19.09.2022 р.;
другий рівень вищої освіти - з 03.10.2022 р.;
третій рівень вищої освіти - з 01.10.2022 р.

Теоретичне навчання здобувачів вищої освіти другого, третього і четвертого курсів першого рівня вищої освіти та другого курсу другого рівня вищої освіти за ОНП починається з 05.09.2022 р.

З окремих спеціальностей, для яких стандарти вищої освіти мають особливості по відношенню до приведеного графіку, обсяги і терміни проведення практик, а також види атестації, обсяги та терміни її проведення визначаються графіками навчального процесу підготовки здобувачів вищої освіти за даними спеціальностями, що приведені у навчальних планах відповідних освітніх програм.

Ухвалено на засіданні Вченої ради університету, Протокол N4 від 27.06.2022 р.