Факультет менеджменту та маркетингу

Факультет менеджменту та маркетингу Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Контактна інформація:
Адреса ФММ: пр-т Перемоги, 37, навчальний корпус 1, пов.2, кiмн.237, 03056, Київ, Україна

Тел: +380 44 204 9866, +380 44 204 9867, +380 44 204 8173

E-mail: fmm[at]kpi.ua
URL:
Декан: професор Кравченко Марина Олегівна
День факультету: 31 березня

Кафедри Факультету менеджменту та маркетингу

Логотип ФММЗ метою поглиблення економічної складової інженерної підготовки, а також враховуючи потреби народного господарства у кваліфікованих управлінських кадрах, у НТУУ “КПІ” в 1992 р. засновано факультет менеджменту та маркетингу. Такому рішенню сприяв багаторічний досвід організаційно-економічної підготовки студентів, значний творчий потенціал кафедр економіки та організації виробництва і політекономії, діяльність яких бере початок з 1934-1937 років.

Факультет здійснює підготовку висококвалiфiкованих фахiвцiв з менеджменту, економiки i підприємництва, якi здатнi приймати обгрунтованi рiшення щодо управлiння персоналом, виробництвом, ринком, зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю та спроможнi забезпечити ефективне функцiонування нацiональної економiки.

Спеціальності та освітні програми ФММ

Спеціальності та освітні програми Тип освітньої програми та рівень вищої освіти Кафедра
051 Економіка    
- Економіка ОНП доктора філософії КЕП, ЕК, ЕК
- Економіка бізнес-підприємства ОПП бакалавра, ОПП магістра КЕП
- Економічна кібернетика ОПП бакалавра, ОПП магістра ЕК
- Міжнародна економіка ОПП бакалавра, ОПП магістра КМЕ
- Управління персоналом та економіка праці ОПП бакалавра ЕК
073 Менеджмент    
- Менеджмент і бізнес-адміністрування ОПП бакалавра, ОПП магістра КМП
- Логістика ОПП магістра КМП
- Менеджмент
- Менеджмент інвестицій та інновацій
- Менеджмент міжнародного бізнесу
ОПП магістра КМП
- Управління у сфері оборонно-промислового комплексу ОПП магістра КМЕ
075 Маркетинг    
- Бізнес-аналітика ОПП бакалавра ПМФММ
- Промисловий маркетинг ОПП бакалавра, ОПП магістра ПМФММ
- Маркетинг ОНП доктора філософії ПМФММ

Денна форма навчання – к. 239, корпус 1, тел. 204-98-67
Форма навчання без відриву від виробництва, переведення та поновлення, друга освіта – к. 233, корпус 1, телефон 204-85-10

На ФММ з 2004 року щорічно видається фаховий науковий збірник “Економічний вісник НТУУ “КПІ” (матеріали вісника до 2015 року).