Факультет менеджменту та маркетингу

Факультет менеджменту та маркетингу Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Контактна інформація:
Адреса ФММ: пр-т Перемоги, 37, навчальний корпус 1, пов.2, кiмн.237, 03056, Київ, Україна

Тел: +380 44 204 9866, +380 44 204 9867, +380 44 236 9673
E-mail: fmm[at]ntu-kpi.kiev.ua
URL:
Декан: професор Гавриш Олег Анатолійович
День факультету: 31 березня

Кафедри Факультету менеджменту та маркетингу

Логотип ФММЗ метою поглиблення економічної складової інженерної підготовки, а також враховуючи потреби народного господарства у кваліфікованих управлінських кадрах, у НТУУ “КПІ” в 1992 р. засновано факультет менеджменту та маркетингу. Такому рішенню сприяв багаторічний досвід організаційно-економічної підготовки студентів, значний творчий потенціал кафедр економіки та організації виробництва і політекономії, діяльність яких бере початок з 1934-1937 років.

Факультет здійснює підготовку висококвалiфiкованих фахiвцiв з менеджменту, економiки i підприємництва, якi здатнi приймати обгрунтованi рiшення щодо управлiння персоналом, виробництвом, ринком, зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю та спроможнi забезпечити ефективне функцiонування нацiональної економiки.

Спеціальності та групи спеціалізацій ФММ

 • 051 Економіка
  • ** Економічна кібернетика
  • ** Міжнародна економіка
  • ** Економіка підприємства
  • ** Управління персоналом та економіка праці
  • ** Бізнес-аналітика
 • 075 Маркетинг
  • ** Промисловий маркетинг
 • 073 Менеджмент
  • ** Менеджмент і бізнес-адміністрування
  • ** Менеджмент інвестицій та інновацій
  • ** Менеджмент міжнародного бізнесу
  • ** Логістика

** спеціалізації

Денна форма навчання – к. 239, корп. 1, тел. 204-98-67

Форма навчання без відриву від виробництва, переведення та поновлення, друга освіта – к. 233, корп. 1, тел. 204-85-10

На ФММ з 2004 року щорічно видається фаховий науковий збірник “Економічний вісник НТУУ “КПІ” (матеріли вісника до 2015 року - http://economy.kpi.ua).