Факультет менеджменту та маркетингу Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Контактна інформація:
Адреса ФММ: проспект Берестейський, 37, навчальний корпус 1, пов.2, кiмн.237, 03056, Київ, Україна

Тел: +380 44 204 9866, +380 44 204 9867, +380 44 204 8173

E-mail: fmm[at]kpi.ua
URL:
Декан: професор Кравченко Марина Олегівна
День факультету: 31 березня

Кафедри Факультету менеджменту та маркетингу

Логотип ФММ

З метою поглиблення економічної складової інженерної підготовки, а також з урахуванням потреб національної економіки України у кваліфікованих управлінських кадрах, 31 березня 1992 року в Київському політехнічному інституті (нині – Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського») було засновано

Факультет менеджменту та маркетингу (ФММ).

Такому рішенню сприяв багаторічний досвід організаційно-економічної підготовки студентів, значний творчий потенціал загальноуніверситетських кафедр економіки і організації виробництва та політекономії, діяльність яких бере початок з 1934-1937 рр.

До його складу увійшли три профілюючі кафедри — менеджменту, промислового маркетингу, математичного моделювання економічних систем, а також кафедри, які обслуговували інженерні факультети КПІ: економіки та організації машинобудівного виробництва, економіки та організації радіоелектронного виробництва, економіки та організації промислових технологій і енергетики.

Впродовж 1992–2002 років ФММ очолював його засновник, к. х. н., професор, Заслужений працівник народної освіти України, академік АІН Віктор Дмитрович Нємцов. З 2002 по 2007 рік деканом був д. е. н., професор Василь Гнатович Герасимчук.

З 2007 року по червень 2021 року факультет очолював д.т.н., професор, Заслужений працівник освіти України Олег Анатолійович Гавриш.

З червня 2021 року по теперішній час факультет очолює д.е.н., професор Марина Олегівна Кравченко.

Сьогодні ФММ є одним з найпрестижніших факультетів КПІ ім. Ігоря Сікорського, відомим в Україні і далеко за її межами.

Він готує фахівців з економіки, маркетингу, менеджменту усіх рівнів вищої освіти: бакалаврів, магістрів і докторів філософії за десятьма освітніми програмами.

Підготовка здійснюється за двома напрямами: освітня і практична складові. Освітню складову забезпечують 26 докторів наук, 92 кандидати наук, а також 3 доктори філософії (PhD).

Практична складова забезпечена договорами з підприємствами, організаціями, установами України.

ФММ готує фахівців, яких потребує сучасний національний і міжнародний бізнес – лідерів з якісною економічною освітою висококваліфікованих фахівців-управлінців і фахівців-аналітиків.

Спеціальності та освітні програми ФММ

Спеціальності та освітні програми Тип освітньої програми та рівень вищої освіти Кафедра
051 Економіка    
- Економіка ОНП доктора філософії КЕП, ЕК, ЕК
- Економіка бізнес-підприємства ОПП бакалавра, ОПП магістра КЕП
- Економічна кібернетика ОПП бакалавра, ОПП магістра ЕК
- Міжнародна економіка ОПП бакалавра, ОПП магістра КМЕ
- Управління персоналом та економіка праці ОПП бакалавра ЕК
073 Менеджмент    
- Менеджмент і бізнес-адміністрування ОПП бакалавра, ОПП магістра КМП
- Логістика ОПП магістра КМП
- Менеджмент
- Менеджмент інвестицій та інновацій
- Менеджмент міжнародного бізнесу
ОПП магістра КМП
- Управління у сфері оборонно-промислового комплексу ОПП магістра КМЕ
075 Маркетинг    
- Бізнес-аналітика ОПП бакалавра ПМФММ
- Промисловий маркетинг ОПП бакалавра, ОПП магістра ПМФММ
- Маркетинг ОНП доктора філософії ПМФММ

Денна форма навчання – к. 239, корпус 1, тел. 204-98-67
Форма навчання без відриву від виробництва, переведення та поновлення, друга освіта – к. 233, корпус 1, телефон 204-85-10

На ФММ з 2004 року щорічно видається фаховий науковий збірник “Економічний вісник НТУУ “КПІ” (матеріали вісника до 2015 року).