Наукові вісті КПІ

Міжнародний науково-технічний журнал «KPI Science News» (до номеру 1-2018 виходив під назвою «Наукові вісті Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» , ISSN 1810-0546) заснованийу в 1997 році.

Міжнародний науковий журнал “Mathematics in Modern Technical University” (Математика в сучасному технічному університеті)

Журнал публікує наукові статті про фундаментальні та прикладні дослідження в математиці, застосування математики в суміжних галузях, історію математики та методику викладання математики в технічному університеті.

Збірник "Information Technology and Security" (Інформаційні технології та безпека)

Збірник наукових праць “Information Technology and Security” (“Інформаційні технології та безпека”) – друковане наукове видання, засноване Державним закладом "Інститут спеціального зв'язку та захисту інформації Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" для

Збірник наукових праць "Сторінки історії"

Збірник наукових праць «Сторінки історії» кафедри історії публікує наукові розвідки, присвячені малодослідженим проблемам громадсько-політичного, соціально-економічного, культурного і релігійного життя українського народу.

Підписка на Журнал