Центр міжнародної освіти

Директор, декан: проф. Коваль Володимир Олександрович
Директор навчальних програм: проф. Циганок Борис Архипович
Заступник декана: Малуш Василь Миколайович
Адреса: 03056, м. Київ-56, вул. Металістів 5-а, корпус 31
Телефон: (+38 044) 453-36-57,
Телефон-факс: (+38 044) 236-10-63
E-mail: admission[at]kpi.ua (для вступу), cmo-dekanat[at]kpi.ua (приймальна)
Website: http://istudent.kpi.ua

До складу ЦМО КПІ ім. Ігоря Сікорського входять:

Деканат у складі:

 • відділу організаційної, виховної роботи та навчально-методичної роботи;
 • відділу маркетингу, технічного забезпечення та роботи з випускниками;
 • відділу соціально-побутових питань;
 • сектору тестування, перепідготовки та підвищення кваліфікації іноземних громадян.

Підготовче відділення для іноземних громадян у складі:

 • секції фундаментальних дисциплін;
 • секції природничо-економічних дисциплін.

Заснування

Підготовка кадрів з числа іноземних громадян розпочалась в Київському політехнічному інституті з моменту його заснування з 1898 року.

Серед відомих іноземних випускників Київської політехніки: Войцех Свентославський – відомий польський фахівець в галузі фізичної хімії, Лю Цзень Фен – міністр цивільної авіації Китайської Народної Республіки, Майдаржавин – дублер монгольського космонавта і багато, багато інших.

В різні часи організацією навчання, проживання, медичного обслуговування, громадського і спортивного життя іноземних громадян в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут» опікувались, окрім базових факультетів та інститутів, деканат по роботі з іноземними громадянами, Міжнародний факультет, а з вересня 2012 року наказом ректора університету шляхом реорганізації Міжнародного факультету був створений Центр міжнародної освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського (ЦМО).

Метою ЦМО є створення системного інформаційно-методичного середовища для забезпечення високого рівня організації навчального процесу при підготовці іноземних громадян з використанням сучасних методів навчання, високої якості освітніх послуг для іноземних громадян, формування єдиного інтернаціонального студентського середовища в КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Напрями діяльності

 • моніторинг ринку освітніх послуг в різних регіонах світу, розробка та реалізація практичних кроків із залучення іноземних громадян на навчання в Університеті, зокрема: участь у міжнародних освітніх виставках, презентаціях, семінарах; створення та підтримка веб-сайту в Інтернет-середовищі;
 • пошук іноземних, вітчизняних, як державних так і недержавних організацій, структур та фірм, які спеціалізуються на направленні на навчання за кордон громадян своєї країни чи інших держав;
 • підготовка договорів, контрактів, угод із зазначеними вище структурами, організаціями, фірмами щодо набору іноземних громадян для навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського;
 • організація прийому студентів-іноземних громадян усіх форм навчання з числа найбільш підготовленої і здібної молоді зарубіжних країн до КПІ ім. Ігоря Сікорського;
 • формування плану прийому іноземних громадян на навчання на підготовче відділення та зведеного плану прийому студентів, аспірантів, докторантів, стажистів за пропозиціями факультетів;
 • організація роботи щодо реєстрації паспортів студентів-іноземних громадян, надання їм посвідки на тимчасове проживання в Україні через державну імміграційну службу України;
 • організація доуніверситетської підготовки (підготовче відділення) студентів – іноземних громадян;
 • супроводження на факультетах КПІ ім. Ігоря Сікорського підготовки бакалаврів, магістрів – іноземних громадян за ліцензованими спеціальностями;
 • координація діяльності факультетів, інститутів КПІ ім. Ігоря Сікорського щодо виконання навчальних планів та програм для студентів – іноземних громадян;
 • організація контролю за ходом навчального процесу студентів – іноземних громадян;
 • аналіз навчального та навчально-виховного процесу з метою його вдосконалення у напрямку реалізації сучасних освітніх програм;
 • методичне забезпечення навчального процесу факультету;
 • співробітництво з земляцтвами щодо навчання та виховної роботи зі студентами – іноземними громадянами;
 • ознайомлення іноземних студентів, аспірантів з правовими нормами проживання, перебування в Україні під час навчання;
 • здійснення заходів із соціальної адаптації студентів – іноземних громадян, що навчаються в університеті, сприяння діяльності студентських гуртків, товариств, клубів по інтересам;
 • участь у розробці стандартів української мови для іноземних громадян, тестових завдань різних рівнів для визначення рівня володіння іноземними громадянами українською мовою та проведення тестування іноземних громадян;
 • підтримання зв’язків з іноземними випускниками КПІ ім. Ігоря Сікорського, підтримання співпраці з ними.