[протягом року] План проведення наукових та науково-технічних заходів на 2021 рік

Науковці університету організують та проводять ряд наукових і науково-практичних конференцій і семінарів. Наукові заходи – важлива складова комплексного, системного підходу до креативної форми навчання та інтенсивного наукового пошуку.

Назва НТЗ Місце проведення - Київ, пр. Перемоги, 37, КПІ ім. Ігоря Сікорського (якщо не вказано інше) Термін проведення Відповідальна особа (ПІБ, телефон, факс, е-mail, cайт конф.,організації)
ICCSEEA2021: The Fourth International Conference on Computer Science, Engineering and Education Applications Kyiv, Ukraine. The conference is organized jointly by the National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute” and the International Research Association of Modern Education and Computer Science (RAMECS) 23-24 січня ФПМ, Дичка І.А, +38044-204-8115, 204-9113, dychka[at]pzks.fpm.kpi.ua, iccseea[at]uacnconf.org, сайт
ІV Всеукраїнський турнір юних хіміків 27 січня ХТФ, Голова орг. комітету Турніру в.о. декана Лінючева О.В., +38097-215-7977, o_lin[at]xtf.kpi.ua
VIII Міжнародна науково-технічна та навчально методична конференція «Енергетичний менеджмент: стан та перспективи розвитку - PEMS'21” VII International Conference "Energy Management: Present state and Prospects - PEMS'21". 23-25 лютого ІЕЕ, Веремійчук Ю.А., Дерев'янко Д.Г. +38044-204-8237, pems[at]kpi.ua, сайт
ХІІІ Всеукраїнська науково-практична  конференція здобувачів вищої освіти та молодих учених «Людина як об'єкт міжкультурної комунікації: сучасні тенденції у філології, перекладі та навчанні іноземних мов» “A Person as a Subject of Intercultural Communication: Current Trendencies in Philology, Translation and Teaching of Foreign Languages” Кафедра теорії, практики та перекладу англійської мови, кафедра теорії, практики та перекладу німецької мови (здобувачі вищої освіти) 11 березня ФЛ, Ткачик О.В., Ващило О.В., +38044-406-8101, ktppam[at]ukr.net
ХVІI Міжнародна науково-практична конференція “Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність” 11-12 березня ФММ, Войтко Сергій Васильович,
044-204-9103, voytko[at]kpi.ua ;
Петренко Катерина Валеріївна, +38044-204-9860, pkatya[at]bigmir.net
Аспірантські читання імені професора Артура Веніаміновича Праховника Київ, вул. Борщагівська, 115 18-19 березня ІЕЕ, Дичко А.О., Закладний О.О., +38044-204-8514, aodi[at]ukr.net, сайт
Науковий семінар «Організація військового управління за стандартами армій країн НАТО» березень – квітень ІСЗЗІ, Криховецький Георгій Яремович, +38044-204-9151 (дод. 314), kgeorg[at]ukr.net
Автушенко Олександр Семенович, +38044-204-9151 (дод. 315)
XXI Міжнародна науково-технічна конференція студентів і аспірантів «Друкарство молоде» 21th International Scientific and Technical Conference for Undergraduate and Graduate Students “Drukarstvo Molode” , Тема: Сучасні поліграфічні технології, устаткування та матеріали; дизайн, моделювання, оформлення видань та паковань; економіка та організація видавничо-поліграфічної справи Київ, вул. Академіка Янгеля, 1/37, корп. 8 6-8 квітня ВПІ, Голова секретаріату, доцент Зоренко Оксана Володимирівна, +38044-204-8423, druk.molode.vpi.kpi.ua[at]gmail.com, сайт
ХХ Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління» ХX International Science-Practical Conference, ‘Research Development: economy, technology, management' 8-9 квітня ФММ, Костенко Інна Олександрівна, +38066-636-6560, innakostenko1999[at]gmail.com, ntsa.fmm.2019[at]gmail.com
XIV міжнародна науково-технічна конференція студентів та молодих вчених "Інтелект, інтеграція надійність" INTELLIGENCE. INTEGRATION. RELIABILITY 12-13 квітня ІАТ, Мариношенко О.П., +38067-501-3011, a_marin[at]ukr.net
"Всеукраїнський юнацький водний приз" - національного етапу Міжнародного конкурсу "Stockholm Junior Water Price" Київ, Держаний політехнічний музей при КПІ ім. Ігоря Сікорського 13 квітня ХТФ, Голова орг. комітету Якименко Ю.І., заступник Семінська Н.В., Лінючева О.В.
XIII міжнародна науково-технічна конференція "Гіротехнології, навігація, керування рухом і конструювання авіаційно-космічної техніки" GYROTECHNOLOGY, NAVIGATION, MOVEMENT CONTROL AND AEROSPACE TECHNIC ENGINEERING) 13-14 квітня або 29-30 листопада ІАТ, Бурнашев В.В., +38067-445-9930, vvvburnashev[at]gmail.com
Всеукраїнська науково-практична конференція: “Створення, охорона, захист і комерціалізація об'єктів права інтелектуальної власності», присвячена Міжнародному дню інтелектуальної власності” Київ, вул. Борщагівська 124, корп. 19, ауд. 324, кафедра інформаційного права та права інтелектуальної власності 15-16 квітня ФСП, Петряєв С.Ю., к.ю.н., +38044-204-9159, Kipp_fsp_kpi[at]ukr.net
XІV Міжнародна науково-технічна конференція молодих вчених «Електроніка-2021» (XIV International Scientific and Technical Conference of Young Scientists "Electronics-2021") 19-21 квітня ФЕЛ, Попович П.В., доц.. каф. АМЕС, +38068-120-0128, pv.popovych[at]ames.kpi.ua
ХV Міжнародна науково-практична конференція «B2B–Маркетинг» ХV International scientific-practical conference «B2B-Marketing» 20-21 квітня ФММ, д.ф.-м.н., проф. Солнцев Сергій Олексійович; ст.вик., к.е.н. Гнітецький Євген Віталійович,
+38044-204-9862, +38050-331-0773, b2b.marketing.kpi[at]gmail.com
Інженерні інновації в медицині Engineering innovations in medicine 20-22 квітня ФБМІ, Максименко Віталій Борисович, +38044-204-8574, biomedconf[at]gmail.com 
ХV Всеукраїнське студентське кейс-змагання з маркетингу «Rising Industrial Marketing Stars» (Зірки промислового маркетингу, що сходять) 21 квітня ФММ, д.ф.-м.н., проф. Солнцев Сергій Олексійович; ст.вик., к.е.н. Гнітецький Євген Віталійович, +38044-204-9862, +38050-331-0773; b2b.marketing.kpi[at]gmail.com
VIIІ Міжнародна науково-практична конференція «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології» кафедра технічних та програмних засобів автоматизації 21-22 квітня ІХФ, Ковалюк Д.О.
(067) 938-09-80
akit[at]kpi.ua
ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи» ІІ International scientific-practical conference «Business, innovation, management: problems and perspectives» Національна технічна бібліотека ім. Г.І. Денисенка 22 квітня ФММ, д.е.н., проф. Дергачова Вікторія Вікторівна, доц., к.е.н. Мохонько Ганна Анатоліївна, +38097-288-3737, +38044-204-8510, konfkafmen[at]kpi.ua, сайт, тези
V Круглий стіл з міжнародною участю “Сучасні тенденції фонетичних досліджень” Vth International Round Table Discussion «Current Trends in Phonetic Studies» корпус 7, кафедра теорії, практики та перекладу французької мови (викладацька) 22 квітня ФЛ, Тараненко Л.І., +38050-353-5234, larysataranenko[at]gmail.com
ХV Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих учених «Біотехнологія XXI століття» корпус 4 23 квітня ФБТ, 044-204-9452 044-204-8312, biotech[at]kpi.ua  
VІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Інформаційні системи та технології управління – ІСТУ-2021» 24-5 квітня ФІОТ, Гавриленко Олена Валеріївна, +38093-576-8058, gelena1980[at]gmail.com, сайт
XV Всеукраїнська науково-практична конференція «Моделювання та прогнозування економічних процесів» 28 квітня ФММ, Пишнограєв І.О., +38044-204-8014, i.pyshnograiev[at]kpi.ua, сайт
XІІI-а Міжнародна науково-технічна конференція «Нові матеріали і технології в машинобудуванні 2021» XІІI International scientific and technical conference «New materials and technologies in machinebuilding-2021» Київ, вул. Політехнічна, 35, корп. № 9 28-29 квітня ІМЗ ім. Є.О. Патона, Ямшинський Михайло Михайлович, +38050-546-0683; +38097-290-8616; +38044-204-8216, metalcasting[at]ukr.net, сайт, тези
ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених з міжнародною участю «Управління персоналом в інституційній економіці» 28 квітня ФММ, Лободзинська Т.П., +38044-204-8507, сайт
ІV Всеукраїнська науково-практична конференція "Створення, охорона, захист і комерціалізація об'єктів інновацій" 29 квітня ФММ, Войтко Сергій Васильович, +38044-204-9103, s.voytko[at]kpi.ua
Петренко Катерина Валеріївна, +38044-204-9860, pkatya[at]bigmir.net
ХV Міжнародна науково-технічна конференція "Перспективи телекомунікацій 2021" (ПТ-2021) ХV International Science and Technology Conference «Modern Challenges in Telecommunications 2021» (МСТ-2021)  Київ, пров. Індустріальний, 2 Квітень / April ІТС, Ільченко М.Ю - співголова конференції, +38044-204-9680, golovavr[at]kpi.ua ;
відп. Кравчук Сергій Олександрович - sakravchuk[at]ukr.net; +38066-173-6953, сайт, тези
ХІІІ Міжнародна науково-технічна конференція студентів та аспірантів «Перспективи розвитку інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем» (ПРІТС 2021) ХІІІ International Scientific Conference of undergraduate and graduate students "Prospects for Development of Information-Telecommunication Technologies and Systems" (PDITS 2021) Київ,  пров. Індустріальний, 2 Квітень/April ІТС, Ільченко М.Ю– співголова конференції, +38044-204-9680, golovavr[at]kpi.ua
відп. Якорнов Євген Аркадійович - yakornovits[at]gmail.com, +38097-223-5905, сайт
ХХІІ Всеукраїнська конференція студентів, аспірантів і молодих учених «Дні науки факультету соціології і права -2021» корп. 7, кімн. 530 Квітень ФСП, Акімова О.А., заступник декана з науки, канд. філос. наук, +38066-866-2083, +38044-204-9020, olena.kasatkina[at]gmail.com
XIX Міжнародна молодіжна науково-практична конференція «Історія розвитку науки, техніки та освіти» XIX International Youth Scientific and Practical Conference "History of Science, Technology and Education" корпус 7 / онлайн, кафедра загальної та теоретичної фізики Квітень ФМФ, Пономаренко Лілія Петрівна, +38044-204-8249, l.ponomarenko[at]kpi.ua
Десята всеукраїнська наукова конференція молодих учених з математики та фізики „Актуальні проблеми сучасної математики і фізики та методики їх навчання” кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей Квітень ФМФ, Клесов Олег Іванович, +38044-204-9740, matan[at]kpi.ua
Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Прикладна геометрія, дизайн, об'єкти інтелектуальної власності та інноваційна діяльність студентів та молодих вчених» корпус 7, кафедра нарисної геометрії, інженерної та комп'ютерної графіки Квітень ФМФ, Юрчук Володимир Петрович, +38044-204-9446, conferencengkg[at]gmail.com
ХІХ міжнародна науково-практична конференція молодих учених та  студентів «Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики» ХІХ International scientific and practical conference of young scientists and students "Modern problems of scientific support of power engineering" вул. Політехнічна 6, корпус 5 Квітень ТЕФ, д.т.н., проф. Письменний Є.М., +38044-204-9526, nirtef[at]kpi.ua
VII Міжнародна студентська олімпіада «Шляхи та механізми захисту інформаційного простору України від шкідливих інформаційно-психологічних впливів» , Форма проведення олімпіади – дистанційна Київ, КПІ ім. Ігоря Сікорського; Чернігів, НУ “Чернігівська Політехніка” Квітень ІСЗЗІ, Романенко Вадим Петрович - +38044-204-91-51 (дод. 323), roma38[at]ukr.net; Петрик Валентин Михайлович - +38044-204-9151 (дод. 317)
ХІV Міжнародна науково-технічна конференція молодих вчених та студентів «Інновації молоді в машинобудуванні» ХІV International scientific conference of young scientists and students «Innovations of youth in mechanical engineering» Квітень-травень ММІ, Данильченко Юрій Михайлович - +38044-204-8454; mmi-tm[at]ukr.net;
Учений секретар: Фролов Володимир Костянтинович - +38044-204-8106; v.k.frolov[at]gmail.com,
сайт
Науково-практична конференція курсантів (студентів), аспірантів, докторантів та молодих учених “Актуальні питання застосування спеціальних інформаційно-телекомунікаційних систем” Квітень-червень ІСЗЗІ, Іванченко Сергій Олександрович, Мавріна Олена Сергіївна, тел./факс 044-281-91-42, info[at]iszzi.kpi.ua
ІI Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційна політика: сучасний стан, проблеми та перспективи» II International scientific and practical conference “Information policy: the current state, problems and outlook” Київ, вул. Борщагівська 124, корп. 19, ауд. 324, кафедра інформаційного права та права інтелектуальної власності Квітень-жовтень ФСП, Петряєв С.Ю., зав., к.ю.н.,  204-91-59, Kipp_fsp_kpi[at]ukr.net
Міжнародна науково-практична конференція «Безпека. Відмовостійкість. Інтелект» International Conference “Security. Fault tolerance. Intelligence” (ICSFTI2021) 12-13 травня ФІОТ, Волокита А.М., +38050-443-8350, +38044-204-9050, artem.volokita[at]kpi.ua
Дев'ята міжнародна науково-практична конференція «Комп'ютерне моделювання і керування в техніці та технологіях» кафедра технічних та програмних засобів автоматизації 12-14 травня ІХФ,  Жученко А.І. - zhaniv[at]ukr.net; Безносик Ю.О. - +38050-357-6139, yu_beznosyk[at]ukr.net
ІІI Міжнародна наукова конференція “Сучасні тенденції викладання іноземних мов у закладах вищої освіти” ІІI International Scientific Conference “Current Foreign Language Teaching Issues in Higher Education кафедра англійської мови технічного спрямування №2, кафедра англійської мови гуманітарного спрямування № 3, кафедра англійської мови технічного спрямування № 1 (викладацька) 13 травня ФЛ, Лавриш Ю.Е., Корницька Ю. А., Олізько Ю.М., +38044-204-8537, yulavrysh[at]gmail.com , kamts2[at]ukr.net
Науково-технічна конференція "Енергетика. Екологія. Людина" Київ, вул. Борщагівська, 115 13-14 травня ІЕЕ, Дичко А.О., Закладний О.О., +38044-204-8514, aodi[at]ukr.net, сайт
ХХІV Всеукраїнська  науково-методична конференція (з участю студентів) «Проблеми охорони праці, промислової та  цивільної безпеки Київ, вул. Борщагівська, 115 18-20 травня ІЕЕ, Полукаров Ю.О., +38050-385-4388, polukarov[at]ukr.net, сайт
VI Всеукраїнська студентська наукова конференція «Проблеми та перспективи розвитку видавничого бізнесу на медійному ринку України» Київ, вул. Володимирська, 7, корп. 25 19 травня ВПІ, Голова секретаріату Шевченко І.Б., +38044-279-0712, +38050-696-8711, ovpk_kpi[at]ukr.net 
Міжнародна конференція «Інноваційні технології та інжиніринг в зварюванні і споріднених процесах «PolyWeld–2021» International conference on Innovation, technology and engineering in welding and related processes «PolyWeld–2021» Київ, вул. Дашавська, 6/2, корп. 23, кафедра зварювального виробництва;
Київ, вул. Політехнічна, 37, корп. 19, кафедра лазерної техніки та фізико технічних технологій
19-21  травня ІМЗ ім. Є.О. Патона, Відповідальні: Гринюк Андрій Андрійович - +380-44-454-92-58 andrey_grinyuk[at]ukr.net; Блощицин Михайло Сергійович - +38067-495-2775, m.bloshchytsyn[at]gmail.com
ХXIII Міжнародна конференція «Відновлювана енергетика та енергоефективність у ХХІ столітті» ХXIII International Conference "Renewable energy and energy efficiency in the XXI century" Київ, вул. Політехнічна, 37, корпус 20, КПІ ім. Ігоря Сікорського 20-21 травня ФЕА, член-кор. НАНУ, д.т.н., проф. Кудря С.О., +38044-204-8191, +38067-978-5527, solar_budko[at]ukr.net, Сайт ІВЕ НАНУ (розділ «Конференції»)
ХХІІ Міжнародна науково-практична конференція “Екологія. Людина. Суспільство” XXII International Science Conference “ECOLOGY. HUMAN. SOCIETY” 20-21 травня ІХФ, Доц. Бенатов Данило Емілович, +38050-382-8157, kpi[at]benatov.kiev.ua, сайт
ХІ Міжнародна науково-практична конференція «Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем» “Comprehensive quality supply of technological processes and systems” м. Чернігів, Національний університет «Чернігівська політехніка» 26-28 травня НУЧП, Сапон Сергій Петрович - +38097-384-4197, s.sapon[at]gmail.com, kzyatps[at]gmail.com; ІЕЕ, Дешко В.І., +38044-204-8250
XXIІ міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Відновлювана енергетика та енергоефективність у XXI столітті» “Renewable energy and energy efficiency in the 21st century” 20-21 травня ІЕЕ, Марченко Надія В'ячеславівна- +38044-206-2809, tezy.ive[at]gmail.com, info[at]ive.org.ua; Дешко В.І. - +38044-204-8250
Чотирнадцята всеукраїнська міжгалузева науково-технічна конференція студентів, аспірантів та наукових співробітників „ЗВАРЮВАННЯ ТА СПОРІДНЕНІ ПРОЦЕСИ І ТЕХНОЛОГІЇ” Київ, вул. Дашавська 6/2, корп. 23, вул. Політехнічна, 37, корп. 19, КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра зварювального виробництва 27-28 травня ІМЗ ім. Є.О. Патона, відповідальні: Коваленко Владислав Леонідович - +380-66-741-7601. vl.kovalenko[at]kpi.ua; Сердитов Олександр Тимофійович- +380-67-866-08-73. serditov.at[at]gmail.com
9th IEEE* International Black Sea Conference on Communications and Networking (IEEE BlackSeaCom' 2021) Міжнародна конференція країн Причорноморського регіону по телекомунікаціям та мережам зв'язку кожен рік інша країна Травень/May Якименко Ю.І. – співголова конференції; Ільченко М.Ю. – почесний голова конференції - +38044-204-9680, golovavr[at]kpi.ua; Відп. Глоба Лариса Сергіївна – lgloba[at]its.kpi.ua ; lgloba[at]hotmail.com, +38050-526-1512, сайт
XIX Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Теоретичні і прикладні проблеми фізики, математики та інформатики" Травень ФТІ, Василенко Олексій Дмитрович - +38044-204-9876, vaaled4617[at]gmail.com
ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Історія, культура, пам'ять у науковому вимірі: стан, перспективи» II International scientific and practical conference “History, culture, memory in scientific dimension: nowadays and future” кафедра історії Травень ФСП, Тарнавський Ігор Станіславович, Кізлова Антоніна Анатолівна, +38044-204-9023 (8584)
Науково-практична конференція Організаційно-правові засади парламентського контролю у сучасних умовах» Київ, вул. Борщагівська 124, корп. 19, ауд. 324 Травень ФСП, Петряєв С.Ю., зав. кафедри інформаційного права та права інтелектуальної власності, к.ю.н., +38044-204-9159, Kipp_fsp_kpi[at]ukr.net
ХХ Науково-технічна конференція «Приладобудування: стан і перспективи» 20th International  Conference of Science and Technology “Instrument making: today and future” Травень ПБФ, Клочко Т.Р., 204-83-02, t.klochko[at]kpi.ua, сайт
ХIV студентська науково-технічна конференція  «Погляд у майбутнє приладобудування» Травень ПБФ, Лакоза С.Л., 204-96-18, s.lakoza[at]kpi.ua
ХІІ Міжнародна науково-технічна конференція «Теоретичні та практичні проблеми в обробці металів тиском і якості фахової освіти»

ХІІ International Research And Technology Conference « Theoretical and practical problems in metal forming and respective education quality»
КПІ ім. Ігоря Сікорського травень-червень ММІ, Тітов Вячеслав Андрійович, +38044-204-8033, vat.kpi[at]gmail.com

Учений секретар: Холявік Ольга Віталіївна, +38044-204-8399, +38093-402-6644, k_OMD[at]ukr.net
сайт
Міжнародна науково-технічна конференція “Проблеми геоінженерії та підземної урбаністики” «Problems of geoengineering
and underground urbanism»
Київ, вул. Борщагівська, 115, ауд. 511 Травень-червень ІЕЕ, Стовпник С.М., Вапнічна В.В., +38044-204-8228, +38044-204-8008, stansto[at]i.ua, v.vapnichna[at]kpi.ua, сайт
Енергозбереження та промислова безпека: виклики та перспективи Київ, вул. Борщагівська, 115 1-2 червня ІЕЕ, Третякова Л.Д., +38044-204-8230, lt79[at]ukr.net
XIII Всеукраїнська студентська конференція «Ефективні процеси та обладнання хімічних виробництв та пакувальної техніки» кафедра хімічного, полімерного і силікатного машинобудування 07-8 червня ІХФ, Сокольський Олександр Леонідович, +38066-218-6476, o.sokolskiy[at]kpi.ua, cpsm.adm[at]kpi.ua
XІ Міжнародна науково-практична конференція з інформаційних систем та технологій «Summer InfoCom Advanced Solutions 2021» 11th International Conference on Information Systems and Technologies Summer InfoCom Advanced Solutions 2021 Червень ФіОТ, Писаренко Андрій Володимирович, Тел. +38044-204-9225, andrew.pisarenko[at]gmail.com, сайт
Міжнародна науково-технічна конференція «Актуальні проблеми відновлювальної енергетики, будівництва та екологічної інженерії» Actual problems of renewable power engineering, construction and environmental engineering Kielce, Polska, Kielce University of Technology, Faculty of Environmental, Geomatic and Energy Engineering Червень ІЕЕ, Дешко В.І., +38044-204-8250, +38050-386-8823, te[at]kpi.ua, сайт  
VI Міжнародна науково-технічна конференція «Smart-технології в енергетиці та електроніці - 2021» VI International Scientific and Technical Conference "Smart Technologies in Energy and Electronics - 2021" Херсонська обл., Скадовський р-н, смт. Лазурне, база «Маяк», КПІ ім. Ігоря Сікорського 16-21 серпня ФЕЛ, Абакумова О.О., доц. каф. ЕПС, +380503808016, e.o.abakumova[at]gmail.com
ІХ Український з'їзд з електрохімії 21-23 вересня ХТФ, Голова орг. комітету проректор з наукової роботи Пасічник В.А., співголова в.о. декана Лінючева О.В., +38097-215-7977, o_lin[at]xtf.kpi.ua, співголова Омельчук А.О., ІЗНХ ім. В.І. Вернадського НАНУ, м. Київ
Х Міжнародна науково-технічна конференція «Променеві технології в зварюванні та обробці матеріалів» Х Proceedings of the Tenth International Conference «Beam Technologies in Welding and Materials Processing» м. Одеса, готель «Аркадія» Вересень ІМЗ, відповідальний:. Жук Руслан Олегович, +38050-355-7496,  r.zhuk[at]kpi.ua, сайт
XXIІ Міжнародна науково-технічна конференція «Прогресивна техніка, технологія та інженерна освіта» XXIІ International Scientific Conference «Progressive technics, technology and engineering education» Вересень-жовтень ММІ, Бобир Микола Іванович - +38044-204-80-02, +38044-454-9455, mmi[at]kpi.ua; Учений секретар Юрчишин Оксана Ярославівна, +38097-796-4523, urchyshynoks[at]ukr.net, mmi_2[at]ukr.net, сайт
XXVІ Міжнародна науково-технічна конференція «Гідроаеромеханіка в інженерній практиці»

XXV International Scientific Conference «Fluid mechanics in engineering practice»
КПІ ім. Ігоря Сікорського вересень-жовтень ММІ, Луговський Олександр Федорович

+38044-204-8464, pgm[at]kpi.ua

Технічний секретар +38044-204-8644, timluda[at]ukr.net
сайт
ХVІ Міжнародна науково-практична конференція «Творчість, моральність, соціальна відповідальність». «Creativity, morality, social responsibility» ХVІ International academician and research conference кафедра філософії 14-15 жовтня ФСП, Муратова Ірина Анатоліївна, +38066-129-6062, irene41a[at]gmail.com, +38044-204-9271, kafedra_filosofia[at]ukr.net
Сучасний стан та перспективи біомедичної інженерії Current state and prospects of biomedical engineering 19-21жовтня ФБМІ, Максименко Віталій Борисович, +38044-204-8574, biomedconf[at]gmail.com
IX Міжнародна науково-практична конференція «Наукова школа Романа Іванченка» IX International Scientific Conference «Scientific School of Roman Ivanchenko», Тема: Медіа в системі сучасних соціальних комунікацій Київ, вул. Академіка Янгеля, 1/37, корп. 8 28 жовтня ВПІ, Голова секретаріату Побідаш Ірина Леонідівна, +38067-783-6509, nazarira[at]email.ua
Міжнародна науково-практична конференція «Правове регулювання суспільних відносин в умовах сталого розвитку». International scientific and practical conference «Legal regulation of social relations in sustainable development» Київ-56, вул. Борщагівська 124, корп. 19, ауд. 329, кафедра господарського та адміністративного права Жовтень ФСП, Бевз Світлана Іванівна, в.о. зав. кафедри господарського та адміністративного права; 
Бакалінська Ольга Олегівна, професор кафедри, +38044-204-9161, fsp.kgap.kpi[at]gmail.comt
Науково-практична конференція “Інформаційно-телекомунікаційні системи і технології та кібербезпека: нові виклики, нові завдання” Жовтень-листопад ІСЗЗІ, Іванченко Сергій Олександрович, Мавріна Олена Сергіївна, тел./факс +38044-281-9142, info[at]iszzi.kpi.ua
VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Високопродуктивні обчислення HPC-UA 2021» VII International Conference on High Performance Computing (HPC-UA 2021) Співорганізатори: Інститут Кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, компания Global Logic Ukraine / V.M. Glushkov Institute of Cybernetics of NAS of Ukraine, Global Logic Ukraine. 4-5 листопада ФІОТ, Клименко Ірина Анатоліївна, +38050-356-1024, +38044-204-9035, ikliryna[at]gmail.com, сайт
XХІI Міжнародна науково-практична конференція здобувачів вищої освіти та молодих учених «Наука та техніка ХХІ століття» “Science and Technology of the XXI Century” корпус 7, кафедра англійської мови технічного спрямування № 2 (здобувачі вищої освіти) 10 листопада ФЛ, Лавриш Ю.Е., Фещук А.М., +38044-204-8537, kpiconf[at]ukr.net
ХХV Всеукраїнська  науково-методична конференція (з участю студентів) «Проблеми охорони праці, промислової та  цивільної безпеки Київ, вул. Борщагівська, 115 11-12 листопада ІЕЕ, Полукаров Ю.О., +38 050-3854388, polukarov[at]ukr.net, сайт
Фізична терапія, ерготерапія та споріднені реабілітаційні технології Теорія, практика, перспективи Physical therapy, occupational therapy and related rehabilitation technologies. Theory, practice and perspective 15-16 листопада ФБМІ, Худецький Ігор Юліанович, +38044-204-8574, biosafetymodern[at]gmail.com
ХX Міжнародна науково-практична конференція “Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки” ХX International Applied and Theoretical Research Conference “Entrepreneurship Development as national Economy growth factor ” 17 листопада ФММ, Погребняк Анна Юріївна, +38067-509-0527, +38044-204-9858, anna.u.pogrebnyak[at]gmail.com,
conf.keip[at]ukr.net
VI Всеукраїнська Студентська науково-практична конференція «Визначні досягнення в науці та техніці» (для студентів 1-2 курсів), “Significant Achievements in Science and Technology” корпус 7, кафедра англійської мови технічного спрямування № 1 (здобувачі вищої освіти) 17 листопада ФЛ, Ахмад И.М., +38044-204-8199, stud.autumnconf[at]gmail.com
XІV науково-практична конференція магістрантів та аспірантів ПМК-2021 17-19 листопада ФПМ, Дрозденко Л.В., +38044-204-8115, 204-9113 Факс: +38044-204-8115, dlv1973[at]ukr.net, сайт
XIX Міжнародна науково-практична конференція "Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем" XIX International scientific-technical conference “Mathematical and Software Tools for Intellectual Systems (MPZIS-2021) м. Дніпро, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара 17-19 листопада ННК «ІПСА» є співорганізатором. Від ННК «ІПСА»  – чл.-кор. НАН України Панкратова Н.Д., сайт
ІV науково-технічна конференція магістрантів ІЕЕ імені професора Василя Миколайовича Винославського (за результатами дисертаційних досліджень магістрантів) 17-19 листопада ІЕЕ, Дичко А.О., Закладний О.О., +38044-204-8514, aodi[at]ukr.net, сайт
XV Всеукраїнська студентська наукова конференція «Актуальні проблеми економічного розвитку підприємств видавничо-поліграфічної галузі» вул. Володимирська, 7, корп. 25, кафедра МВПГ 18 листопада ВПІ, Голова секретаріату Шевченко І.Б., +38044-279-0712, +38050-696-8711, ovpk_kpi[at]ukr.net
VІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Інформаційні системи та технології управління – ІСТУ-2021» 24-27 листопада ФІОТ, Гавриленко Олена Валеріївна, +38093-576-8058, gelena1980[at]gmail.com, сайт
XX міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених «Ресурсоенергозберігаючі технології та обладнання» XX International Scientific and Practical Conference of Students, Postgraduates and Young Scientists "Resource and Energy Saving Technologies and Equipment" 25-26 листопада ІХФ, Степанюк Андрій Романович, +38096-218-3502, ynk[at]kpi.ua
ХІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми управління» XІ International scientific and practical conference «Modern problems of management» Кафедра теорії та практики управління Листопад ФСП, Акімова О.А., заступник декана з наукової роботи, +38066-866-2083, olena.kasatkina[at]gmail.com
Науково-практична конференція «Соціальна і цифрова трансформація: теоретичні та практичні проблеми правового регулювання» вул. Борщагівська 124, корп. 19, ауд. 324 Листопад ФСП, Петряєв С.Ю., к.ю.н., +38044-204-9159, Kipp_fsp_kpi[at]ukr.net,
Круглий стіл «Розвиток моделей міжнародного бізнесу в епоху цифровізації» Листопад ФММ, Охріменко Оксана Онуфріївна
044-204-98-60, gotogoth[at]gmail.com
III Міжнародна наукова конференція «2021 IEEE International Conference on Advanced Trends in Information Theory» (IEEE ATIT 2021) 3rd International conference "2021 IEEE International Conference on Advanced Trends in Information Theory" (IEEE ATIT 2021) Листопад ФІОТ, Корнієнко Богдан Ярославович, +38044-204-8610, bogdanko[at]i.ua, сайт
ХVII Науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Ефективність інженерних рішень у приладобудуванні» Листопад ПБФ, Лакоза С.Л., 204-96-18,
s.lakoza[at]kpi.ua
Міжнародна науково-практична конференція «Від Вебера до Валерстайна: історична соціологія держав та світ-систем» «From Weber to Wallerstein: historical sociology of states and world-systems» корпус 7, Кафедра соціології Листопад -грудень ФСП, проф. Кутуєв П.В., д.соц.н., +38044-204-8526, 204-9403, kpi.sociology[at]i.ua
Науково-практичний семінар “Проблеми управління інформаційною безпекою” Київ, Київський будинок вчених НАН України листопад–грудень ІСЗЗІ, Цуркан Василь Васильович, +38044-204-9151 (дод. 328)
2021 ІЕЕЕ V Міжнародна конференція з інформаційно-телекомунікаційних технологій та радіоелектроніки (УкрМіКо'2021)
2021 IEEE 5th International Conference on Information and Telecommunication Technologies and Radio Electronics (UkrMiCo)
Kyiv, Ukraine, Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute 29.11-03.12.2021 / November 29 – December 3, 2021 науковий керівник конференції Ільченко М.Ю. – +38044-204-9680, golovavr[at]kpi.ua; відп. Уривський Леонід Олександрович - leonid_uic[at]ukr.net, +38097-317-17-5, сайт, актуальна інформація
ІХ Міжнародна науково-практична конференція здобувачів вищої освіти та молодих учених «Наука в Україні та за кордоном: вчора, сьогодні “Ukrainian and Foreign Science: Yesterday, Today, Tomorrow” корпус 7, кафедра англійської мови гуманітарного спрямування № 3 2 грудня ФЛ, Корницька Ю.А., +38050-915-9271, kornitska.kpi[at]gmail.com
ХVII Всеукраїнська науково-практична конференція “Ефективність та автоматизація інженерних рішень у приладобудуванні” 02-03 грудня ФММ, Войтко Сергій Васильович,
044-204-91-03, s.voytko[at]kpi.ua, сайт
Друга всеукраїнська науково-технічна конференція студентів, аспірантів та наукових співробітників «Технологічні системи з'єднань та інженерія поверхні. Комплексний підхід» вул. Дашавська, 6/2, кафедра «Технологічні системи з'єднань та інженерія поверхні» 6 грудня ІМЗ ім. Є.О.Патона, відповідальний:  Чорний Андрій Вячеславович, +38063-235-93-66, Black803[at]gmail.com
IІI науково-практична конференція студентів та молодих учених «Авіа-ракетобудування: перспективи та напрямки розвитку» 7-10 грудня ІАТ, Мариношенко О.П., 0675013011, a_marin[at]ukr.net
ІІІ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Українська культура: вчора, сьогодні, завжди» корп. 7, кафедра української мови, літератури та культури 8 грудня ФЛ, Герасимчук В.А., +38098-459-0372, valandr1313[at]gmail.com
XIV Всеукраїнська студентська конференція «Ефективні процеси та обладнання хімічних виробництв та пакувальної техніки» кафедра хімічного, полімерного і силікатного машинобудування 13-14 грудня ІХФ, Сокольський Олександр Леонідович, +38066-218-6476, o.sokolskiy[at]kpi.ua, cpsm.adm[at]kpi.ua
XVI Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених, аспірантів і студентів «Сучасні проблеми електро-енерготехніки та автоматики» XVI International Scientific Conference of young scientists, graduate students and "Modern Problems of Electric Power Engineering and Automatics" вул. Політехнічна, 37, корп. 20 14 грудня ФЕА, заст. декана з наукової роботи ФЕА, к.т.н., доц. Чумак В.В., +38044-406-8577, моб. +38050-208-3843, chumack_kpi[at]ukr.net, сайт, тези
VІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Глобалізація напрямів формування промислового потенціалу в умовах постіндустріальних трансформацій» VI All-Ukrainian Scientific and Practical Conference with the International Participation "Globalization of the Directions for the Industrial Potential Formation in the Context of Post-industrial Transformations" 15 грудня ФММ, Єрешко Ю.О., +38044-204-8507, conf.dtae[at]gmail.com, сайт
ХХIХ всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих учених ”Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів 25-26 грудня ІХФ, Степанюк Андрій Романович,
096-218-35-02,
ynk[at]kpi.ua
Науково-практична конференція: «Актуальні проблеми реалізації, охорони і захисту прав людини в Україні» вул. Борщагівська, 124, корп. 19, каб.325, кафедра публічного права Грудень ФСП, Маріц Д.О., д.ю.н., доцент; Шумак І.О.,  к.ю.н., доцент, +38044-204-9160, dasha7770[at]ukr.net
ХХІV Всеукраїнська науково-практична студентська конференція "Україна: історія, культура, пам'ять" Кафедра історії Грудень ФСП, Чолій Сергій Васильович
Тел.: 204-90-23 (85-84); kafhistory_ntuu_kpi[at]ukr.net ;
Булка Олег Вячеславович
Тел.: +38044-204-8584; konfhist_kpi_2020[at]ukr.net
Х міжнародна науково-практична конференція „Математика в сучасному технічному університеті” IХ International Scientific Conference "Mathematics in the modern technical university" Кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей Грудень ФМФ, Гайдей Віктор Олександрович, +38044-204-9740, matan[at]kpi.ua, victor144169[at]gmail.com
XІІ Міжнародна науково-практична конференція з інформаційних систем та технологій «Winter InfoCom Advanced Solutions 2021» 12th International Conference on Information Systems and Technologies Winter InfoCom Advanced Solutions 2021 Грудень ФІОТ, Писаренко Андрій Володимирович, +380-044-204-9225, andrew.pisarenko[at]gmail.com, сайт
Міжнародна наукова конференція «Матеріали для роботи в екстремальних умовах-11».   International Scientific Conference "Materials for use in Extreme Conditions – 11» вул. Політехнічна, 35, корп. № 9 Грудень ІМЗ ім. Є.О. Патона, відповідальний: Доній Олександр Миколайович, +38067-443-1818, 
dosha[at]iff.kpi.ua;  conf-mto[at]ukr.net, сайт
Науковий семінар “Напівпровідникові перетворювачі у пристроях промислової електроніки” секції “Перетворення параметрів електричної енергії” Наукової ради НАН України з комплексної проблеми “Наукові основи електроенергетики” Упродовж  року ФЕЛ, Хижняк Т.А., доц. каф. ЕПС, +38067-442-5803, tatjana.khizhnjak[at]gmail.com

https://kpi.ua/files/2021-seminar.pdf