Ви є тут

[протягом року] План проведення наукових та науково-технічних заходів на 2018 рік


План проведення наукових та науково-технічних заходів

Науковці університету організують та проводять ряд наукових і науково-практичних конференцій і семінарів. Наукові заходи – важлива складова комплексного, системного підходу до креативної форми навчання та інтенсивного наукового пошуку.

Назва НТЗ (для міжнародних ще і англійською мовою) Місце проведення Термін проведення Відповідальна особа (ПІБ, телефон, факс, е-mail, cайт)
Науковий семінар "Гідродинаміка та тепломасообмін при утворенні льоду в утилізаторах теплоти кристалізації" пр. Перемоги, 37 січень ТЕФ, Пуховий І.І., Барабаш П.О., 204-83-19, barabash_tef[at]ukr.net
Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих вчених у царині метрології Славсько, Львівська обл. січень ФАКС, Володарський Євген Тимофійович, (044) 204-98-93 (голова наукового комітету), Добролюбова Марина Валеріївна, 097-596-89-74, m.dobroliubova[at]kpi.ua
До 100-річчя бою під Крутами, науково-практичний семінар "Бій під Крутами та історична пам’ять" вул. Володимирська, 7, корпус 25 (наукові доповіді), Брама Заборовського (виставка робіт) січень – лютий ВПІ, професор Жукова Н.А., 068-071-6249, natnina1970[at]gmail.com, доцент Руденко О.В., 067-401-7448, geraldik[at]gmail.com
Міжнародна науково-практична конференція "Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти" (робочі мови: англійська, німецька, французька, іспанська, українська, білоруська, російська)

("Languages of Professional Communication: linguocultural, cognitive, discursive, translation-related and methodological aspects")
пр. Перемоги, 37 28 лютого ФЛ, кафедра теорії, практики та перекладу німецької мови, кафедра теорії, практики та перекладу англійської мови, кафедра теорії, практики та перекладу французької мови, Туришева Оксана Олегівна, Дзикович Ольга Володимирівна, (044) 204-83-11, conf2018[at]email.ua
Науково-технічна конференція студентів та молодих учених "Гіротехнології, навігація, керування рухом та конструювання авіаційно-космічної техніки" м. Київ лютий ФАКС, Прохорчук Олександр Віталійович, +38-044-204-8317, oleksandr.prokhorchuk[at]gmail.com
До 140-річчя від дня народження К. Малевича Науково-практична студентська конференція "Спадок К. Малевича у контексті діалогу культур" вул. Володимирська, 7, корпус 25 лютий–березень ВПІ, професор Жукова Н.А. 068-071-6249, natnina1970[at]gmail.com доцент Осипова Т.Г.067-442-2247, otto_kpi[at]ukr.net, ст. викладач Шаповаленко М.В. 097-544-0983, shap.m.v[at]gmail.com
ХIV (ХХVI) Всеукраїнська науково-практична конференція "Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність" пр. Перемоги, 37 15–16 березня ФММ, проф. Войтко Сергій Васильович, s.voytko[at]kpi.ua, (044) 204-91-03
Міжнародна науково-технічна конференція "Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи" РТПСАС-2018
(International Scientific and Technical Conference “Radio Engineering Fields, Signals, Devices and Systems” REFSDS’2018)
пр. Перемоги 37, корп. 17, кім. 310 19–25 березня РТФ, Реутська Юлія Юріївна, +38044-362-98-51, reutska_rtf[at]ukr.net, rtpsas[at]kpi.ua, http://conf.rtf.kpi.ua
II Всеукраїнська студентська науково-практична конференція "Наука XXI століття: виклики, пріоритети, перспективи досліджень" (робочі мови: англійська, німецька, французька, іспанська)
(II All-Ukrainian Student Scientific and Practical Conference "Science of the XXI century: challenges, priorities and perspectives of research")
пр. Перемоги, 37 22 березня ФЛ, кафедра теорії, практики та перекладу французької мови, кафедра теорії, практики та перекладу німецької мови, кафедра теорії, практики та перекладу англійської мови, Дегтярьова Євгенія Олександрівна, Куликова Вікторія Григорівна, Школяр Лілія Володимирівна, (063) 232-56-07, zatdbk1[at]ukr.net, ktppfm[at]ukr.net
Аспірантські слухання імені професора А.В. Праховника вул. Борщагівська 115, корпус 22 22–23 березня ІЕЕ, Гайко Геннадій Іванович, 050-921-94-59, gayko.kpi[at]meta.ua
Міжнародна науково-практична конференція "Філософія і художня література в хронотопі технічного ВНЗ" (International scientific and practical conference "Philosophy and fine literature in technical university chronotope") пр. Перемоги, 37 березень ФСП, кафедра філософії, проф. Новіков Б.В., 204-92-71, 204-81-56, kafedra_filosofia[at]ukr.net
Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук по спеціальності "Кібербезпека" ІІ квартал ФТІ, Новіков Олексій Миколайович, 236-49-44, o.novikov[at]kpi.ua
Міжнародна конференція з питань інноваційної техніки в аграрній сфері (оргкомітет) УКРНДІПВТ ім. Л.Погорілого м. Київ ІІ квартал ФАКС, Павлишин Микола Михайлович, 050-356-49-32, mykola.pavlishin[at]gmail.com
Міжнародна наукова конференція "Стратегії та інструменти адаптації до змін клімату" (оргкомітет) Державна екологічна академія Україним. Київ ІІ квартал ФАКС, Павлишин Микола Михайлович, 050-356-49-32, mykola.pavlishin[at]gmail.com
Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених "Електроніка-2018" (International Conference "Electronics-2018") пр. Перемоги, 37 3–5 квітня ФЕЛ, Ушаков Дмитро Ростиславович, +380992960907, факс +380442362117, dushakov[at]ua.fm, http://elconf.kpi.ua/
ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Глобалізація напрямів формування промислового потенціалу в умовах постіндустріальних трансформацій"

("Globalization trends of forming the industrial potential in the conditions post-industrial transformations")
пр. Перемоги, 37 4 квітня ФММ, Єрешко Ю.О., (044) 204-85-07, conf.dtae[at]gmail.com, http://ktpe-conf.kpi.ua
VII Міжнародна конференція студентів, аспірантів та молодих учених з хімії та хімічної технології
(VII International Conference of students, postgraduates and young scientists in chemistry and chemical technology)
пр. Перемоги 37, корпус 4 11–13 квітня ХТФ, к.т.н. Васильєв Г.С., 044 204 9737, 204-97-74, g.vasyliev[at]kpi.ua, http://chemconf.kpi.ua
ІХ Всеукраїнська науково-практична конференція "Сучасні підходи до управління підприємством" Науково-технічна бібліотека ім. Г.І. Денисенка 12 квітня ФММ, проф. Дергачова Вікторія Вікторівна, доц. Мохонько Ганна Анатоліївна, 097-288-37-37, (044) 204-85-10, konfkafmen[at]kpi.ua, http://conf.management.fmm.kpi.ua/proc/, http://spu.fmm.kpi.ua/
ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов" (робочі мови: англійська, німецька, французька, іспанська)
("Modern approaches and innovation tendencies in teaching English")
пр. Перемоги, 37 12 квітня ФЛ, кафедра англійської мови технічного спрямування №1, кафедра англійської мови технічного спрямування №2, кафедра англійської мови гуманітарного спрямування №3, кафедра української мови, літератури та культури, кафедра мовної підготовки іноземців, Грищенко Яна Сергіївна, 050-623-54-93, (044)204-81-99, Yanagri13[at]gmail.com
V Міжнародна науково-технічна та навчально-методична конференція "Енергетичний менеджмент: стан та перспективи розвитку – PEMS’18" вул. Борщагівська 115, корпус 22 12-13 квітня ІЕЕ, Денисюк Сергій Петрович, 044-204-85-14, spdens[at]ukr.net, Веремійчук Юрій Андрійовичa, bonne[at]i.ua, 096-107-90-09
III міжнародна науково-практична конференція "Хімічна технологія: наука, виробництво"
(III International Scientific and Technical Conference "Chemical technology: science and production")
пр. Перемоги 37, корпус 4 12–14 квітня ХТФ, Толстопалова Н.М., (044)236 9774
ХХII Конференція студентів, аспірантів і молодих учених "Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів" пр. Перемоги, 37 15–20 квітня ІХФ, Степанюк Андрій Романович, +38 044-204-84-00, ynk[at]kpi.ua
Дистанційна конференція "Сучасні аспекти розробки програмного забезпечення" вул. Політехнічна 6, корпус 5 16 квітня ТЕФ, Карпенко Е.Ю. 204-95-25, karpenko.eugene[at]gmail.com
16-а Всеукраїнська науково-практична конференція "Спеціальна металургія: Вчора, сьогодні, завтра" вул. Політехнічна, 35, корпус 9, ауд. 204 17 квітня ІФФ, кафедра фізико-хімічних основ технології металів, Михаленков К.В., +38 (044) 204-99-13, kvmykhalenkov[at]gmail.com, admin[at]fhotm.kpi.ua
XVIII Міжнародна науково-технічна конференція студентів і аспірантів "Друкарство молоде"
(18th International Scientific and Technical Conference for Undergraduate and Graduate Students “Drukarstvo Molode”)
вул. Володимирська, 7, корп.25 (пленарне засідання), вул. Академіка Янгеля, 1/37, корп.8 (секційні засідання) 17–19 квітня ВПІ, Оксана Володимирівна Зоренко, 380 (44) 204-84-23, druk.molode.vpi.kpi.ua[at]gmail.com
Міжнародна конференція "Науково-технічний розвиток економіка, технології, управління"
("Scientific Technical Development: economy, technology, management")
пр. Перемоги, 37 18 квітня ФММ, Юденко Аліна Віталіївна, 099-114-3275, alinayudenlo5[at]gmail.com
XІІ Всеукраїнська науково-практичної конференція “В2В-маркетинг” пр. Перемоги, 37 19–20 квітня ФММ, кафедра промислового маркетингу, проф. Солнцев Сергій Олексійович
ХІІ Всеукраїнське студентське кейс-змагання з маркетингу "RisingIndustrialMarketingStars" 21 квітня ФММ, кафедра промислового маркетингу, д. ф-м. н, проф. Солнцев Сергій Олексійович
X-а Міжнародна науково-технічна конференція "Нові матеріали і технології в машинобудуванні 2018"
(X-th International scientific and technical conference "New materials and technologies in machinebuilding-2018")
вул. Політехнічна, 35, корпус № 9, ауд. 203-9 24–25 квітня ІФФ, кафедра ливарного виробництва чорних і кольорових металів, Ямшинський М.М., (+38) 050-546-06-83, (+38) 097-290-86-16(+38), 044 204-82-16, metalcasting[at]ukr.net, http://infocast.kpi.ua, http://metalcasting.kpi.ua, http://metalcasting.kpi.ua/proc
IEEE XXXVIII Науково-технічна конференція з міжнародною участю "Електроніка та нанотехнології – 2018"
(IEEE 38th International Conference on Electronics and Nanotechnology (ELNANO))
пр. Перемоги, 37 24–26 квітня ФЕЛ, Іванько Катерина Олегівна, тел.097-332-41-44, 204-99-09, koondoo[at]gmail.com, Порєва Ганна Сергіївна, 067-598-98-95, 204-99-09, porevanna[at]gmail.com
XII Науково-практична конференція "Моделювання та прогнозування економічних процесів"
(XII Scientific Conference "Modelling and forecasting of economic processes")
пр. Перемоги, 37 25–27 квітня ФММ, кафедра математичного моделювання економічних систем, Дрозд Андрій Олександрович, 097-987-61-75, (044) 454-98-59, andriydrozd[at]gmail.com
Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених "Прикладна геометрія, дизайн та об’єкти інтелектуальної власності" пр. Перемоги, 37 26–27 квітня ФМФ, Юрчук В.П., 204-94-46, geometry[at]kpi.ua
Десята науково-технічна конференція молодих учених "Енергетика. Екологія. Людина" вул. Борщагівська, 115, корпус 22 26-27 квітня ІЕЕ, Гайко Геннадій Іванович, 050-921-94-59, gayko.kpi[at]meta.ua
Сьома всеукраїнська наукова конференція молодих учених з математики та фізики "Актуальні проблеми сучасної математики і фізики та методики їх навчання" пр.Перемоги, 37, корпус 7 квітень ФМФ, кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей, Клесов Олег Іванович, 204-97-40, matan[at]kpi.ua
Х Міжнародна науково-технічна конференція студентів та аспірантів "Перспективи розвитку інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем" (ПРІТС 2018)
(Х International Scientific Conference of undergraduate and graduate students "Prospects for Development of Information-Telecommunication Technologies and Systems" (PDITS 2018))
м. Київ квітень ІТС, Якорнов Є.А. – співголова конференціїE.A. Yakornov - chairman of conference Kyiv, 236-40-14, 204-98-21, yakornov[at]its.kpi.ua, conf[at]its.kpi.ua, http://www.its.kpi.ua/conferences/
ХХІ Всеукраїнська конференція студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки факультету соціології і права -2018" пр. Перемоги 37, корп. 7, кімн. 530, квітень ФСП, Акімова О.А., 066-866-2083, 204-90-20, olena.kasatkina[at]gmail.com
ХІІ Міжнародна науково-технічна конференція "Проблеми телекомунікацій 2018"

(12 International Science and Technology Conference "Modern Challenges in Telecommunications 2018")
м. Київ квітень ІТС, Ільченко М.Ю - співголова конференції, M.Ye.Ilchenko - chairman of conference 236-62-23, 204-98-21, ilch[at]kpi.ua, conf[at]its.kpi.ua, http://conferenc.its.kpi.ua
ХVI Міжнародна науково-практична конференція аспірантів, магістрантів і студентів "Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики"

("The present-day problems of the scientific support of the power engineering")
вул. Політехнічна, 6, корпус 5 квітень ТЕФ, Письменний Є.М., 204-95-26, nirtef[at]kpi.ua
4-та міжнародна конференція пам’яті член-кореспондента НАН України В.С. Мельника
(4TH International Conference on memory of corresponding member of National Academy of Science of Ukraine Valery Sergeevich Melnik)
м. Київ квітень ІПСА, проф. О.С.Макаренко, (+380 44) 204-85-30, makalex51[at]gmail.com
V Міжнародна науково-практична конференція "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології–2018"
(V International Scientific Conference "Automation and computer-integrated technologies – 2018")
пр. Перемоги, 37 квітень ІХФ, Ковалюк Дмитро Олександрович, 067-938-0980, dmytro.kovalyuk[at]gmail.com
XI міжнародна науково-технічна web-конференція "Композиційні матеріали"
(XI International scientific and technical WEB-conference "Composite materials")
пр. Перемоги, 37 квітень ХТФ, проф. Пєтухов А.Д. ., (044)-204-97-96, http://iwccm.kpi.ua/
ХІ міжнародна конференція студентів, аспірантів та молодих учених "Перспективні технології на основі новітніх фізико-матеріалознавчих досліджень та комп’ютерного конструювання матеріалів"
(10th International Students, Postgraduates and Young Scientists Conference “Perspective Technologies on the Base of Advanced Physical Materials Science Research and Computer Materials Design”)
вул. Політехнічна, 35, корп. № 9, ауд. 206-9 квітень ІФФ, кафедра фізики металів, Лобачова Г.Г. +38, (044) 204-97-74, lgg22[at]ukr.net, galyna[at]kpm.kpi.ua
Міжнародна конференція студентів та молодих учених "Інтелект. Інтеграція. Надійність"

(International students and young scientists conference "Intelligence, Integration, Reliability")
квітень ФАКС, Прохорчук Олександр Віталійович, +38-044-204-8317oleksandr.prokhorchuk[at]gmail.com
Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих учених та студентів, присвячена дню Науки "Інновації молоді машинобудуванню" пр. Перемоги, 37 квітень ММІ, Луговський Олександр Федорович, (044)-4068464, pgm[at]kpi.ua
І Всеукраїнська науково-технічна конференція студентів та аспірантів "Радіоелектроніка в ХХІ столітті" пр. Перемоги 37, корп. 17. 15–17 травня РТФ, Головня Вікторія Мілентіївна+38-097-291-26-15, v.golvnia[at]kpi.ua
Шоста міжнародна науково-практична конференція "Комп’ютерне моделювання в хімії та технологіях і системах сталого розвитку"
(6th International Scientific Practical Conference "Modeling and simulation for chemistry, technologies and sustainable development systems")
пр. Перемоги, 37 15–18 травня ХТФ, Бойко Т.В., (044)204-82-12, tvbojko[at]gmail.com, Безносик Ю.О., (044)204-82-12, yu_beznosyk[at]ukr.net, http://msct.kxtp.kpi.ua/
Науково-технічна конференція "Проблеми геоінженерії та підземної урбаністики" вул. Борщагівська 115, корпус 22 17–18 травня ІЕЕ, Стовпник Станіслав Миколайович, 044-204-82-28, 067-848-59-77, stansto[at]i.ua
Науково-технічний семінар професорсько-викладацького складу і аспірантів "Дослідження жорсткості друкарського апарату флексографічних машин" вул. Янгеля 1/37 23 травня ВПІ, Шостачук Ю.О., Іванко А.І., 204-99-15, j.shostachuk[at]gmail.com, mapv.vpi[at]ukr.net
XX Міжнародна науково-практична конференція "Екологія. Людина. Суспільство"
(XX International science conference "Ecology. Human. Society")
пр. Перемоги, 37 24–25 травня ІХФ, Бенатов Данило Емілевич, +380503828157, kpi[at]benatov.kiev.ua, http://ecoconference.kiev.ua
ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Проблеми та перспективи розвитку видавничого бізнесу на медійному ринку України" , вул. Володимирська, 7, корп.25 25 травня ВПІ, доц. Шевченко І.Б., +380 (44) 279-07-12, +380(50) 696-87-11, Inna26[at]bigmir.net
XVI Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених "Теоретичні та прикладні проблеми фізики, математики та інформатики" пр. Перемоги, 37 травень ФТІ, Василенко Олексій Дмитрович, 204-98-76, vasylenko[at]pti.kpi.ua, http://conf.ipt.kpi.ua/
ХVII Науково-технічна конференція "Приладобудування: стан і перспективи"
(17th International Conference of Science and Technology “Instrument Making: today and future”)
травень ПБФ, Клочко Т.Р., тел.204-83-02, klotchko[at]psf.ntu-kpi.kiev.ua
VIII Міжнародна науково-практична конференція "Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави"

(VII International scientific and practical conference "Legal regulation of social relations in democratic Ukrainian state")
пр. Перемоги, 37 травень ФСП, Кафедра публічного права, Кравчук О.О., 204 85 51
Міжнародна науково-практична конференція "Світові конфлікти у ХХІ столітті: філософська рефлексія соціальних, економічних, екологічних, політичних та релігійних аспектів"

(International scientific and practical conference “World conflicts in the XXIst centuries: philosophic reflection of social, economic, ecological, political and religious aspects”)
пр. Перемоги, 37 травень ФСП, кафедра філософії, проф. Новіков Б.В., 204-92-71, 204-81-56, kafedra_filosofia[at]ukr.net
XX Міжнародна науково-практична конференція "Системний аналіз та інформаційні технології"
(XX International Scientific Conference "System Analysis and Information Technologies")
м. Київ травень ІПСА, І.О. Савченко, (+380 44) 204-81-46, sait[at]sait.org.ua, http://sait.kpi.ua
VІ Міжнародна Самсонівська конференція "Матеріалознавство тугоплавких сполук і композитів" присвячена 100-річчю від дня народження Самсонова Г.В. та 100-річчю НАН України
(VІ International Samsonov memorial conference "Materials science of refractorybcompounds and composites" is devoted to the 100th anniversary of the birth of Samsonov G.V. and the 100th anniversary of the National Academy of Sciences of Ukraine
вул. Політехнічна, 35, корп. № 9, ауд. 101-9 травень ІФФ, Юркова О.І. +38, (044) 204-82-17, +38, (044) 204-91-56, +38, (044) 204-83-79, iff[at]kpi.ua, yurkova[at]iff.kpi.ua, kiparis-gpk[at]ukr.net
ХI студентська науково-технічна конференція "Погляд у майбутнє приладобудування" травень ПБФ, Лакоза С.Л., 204-96-18, s.lakoza[at]kpi.ua
XXІІI Міжнародна науково-технічна конференція "Гідроаеромеханіка в інженерній практиці"
(International Scientific Conference "Fluid mechanics in engineering practice")
травень ММІ, Семінська Наталія Валеріївна, (044)-4068644, seminska[at]kpi.ua, seminska[at]ukr.net, pgm[at]kpi.ua
Міжнародна науково-технічна конференція "Теоретичні та практичні проблеми в обробці металів тиском"
(International Scientific Conference "Theoretical and practical problems in metal forming")
Херсонський національний технічний університетм. Херсон травень ММІ, Тітов Вячеслав Андрійович, (044)-4549402, Тел/fax: (044)-4068399, k_OMD[at]ukr.net
Практичний семінар "Книжкова ілюстрація" вул. Володимирська, 7, корпус 25 травень ВПІ, кафедра графіки, старший викладач Цах В.В., 066-884-96-16, vtsakh[at]gmail.com, старший викладач Кірдіна О.М., 066-736-11-21, kirdinal[at]i.ua, старший викладач Лавро К.Т., 0677392579
Міжнародна конференція "Проблеми теплофізики та теплоенергетики" (оргкомітет) Інститут технічної теплофізики НАН України м. Київ травень ФАКС, Єременко Володимир Станіславович, (044) 204-98-97, faks_ivt[at]i.ua
Всеукраїнський науково-технічний семінар з наскрізної підготовки за спеціальністю 152 "Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка" м. Тернопіль травень ФАКС, Володарський Євген Тимофійович, (044) 204-98-93 (оргкомітет)
Науково-технічна конференція викладачів, науковців, аспірантів та студентів, присвячена Дням науки м. Київ травень ФАКС, Відповідальний за секцію: Прохорчук Олександр Віталійович, oleksandr.prokhorchuk[at]gmail.com
ХІX Міжнародна конференція "Відновлювана енергетика та енергоефективність у ХХІ столітті"
(XIX International Conference "Renewable energy and energy efficiency in the XXI century")
вул. Політехнічна, 37, корпус 20 травень ФЕА, к.т.н. доц. Чумак Вадим Володимирович, 406-8577, 050-208-3843, chumack_kpi[at]ukr.net
VI Міжнародна науково-практична конференція з інформаційних систем та технологій Summer InfoCom Advanced Solutions 2018
(6th International Conference on Information Systems and Technologies Summer InfoCom Advanced Solutions 2018)
м. Київ 1 червня ФІОТ, Писаренко Андрій Володимирович, 044 204 9225, andrew.pisarenko[at]gmail.com, www.iconfs.net
6th IEEE* International Black Sea Conference on Communications and Networking
(IEEE BlackSeaCom’2018)
Batumi, Georgia (кожного року інша країна) 4–7 June /червня ІТС, Ільченко М.Ю. - почесний голова конференції, 236-62-23, ilch[at]kpi.ua, Committee Members, Demo Sessions Chair Larysa S. Globa, +38044-204-98-91, lgloba[at]its.kpi.ua, http://blackseacom2018.ieee-blackseacom.org/
Проблеми сучасної електротехніки ПСЕ-2018
(Problems of Presentday of Electrotechnics РРЕ-2018)
пр. Перемоги, 37 4–8 червня ФЕЛ, Осипенко Катерина Сергіївна, +380442048122, факс +380442362117, ekateryna.osypenko[at]gmail.com, http://ppe.kpi.ua/
VI Всеукраїнська студентська конференція "Ефективні процеси та обладнання хімічних виробництв та пакувальної техніки" 7–8 червня ІХФ, Сокольський Олександр Леонідович, +38 044 454-92-77, +38 066-218-64-76, факс +38 044 236-95-48, o.sokolskiy[at]kpi.ua, cpsm[at]kpi.ua
Чотирнадцята науково-методична конференція студентів спеціальності "електромеханічні системи геотехнічних виробництв" з проблем вдосконалення машин та обладнання геотехнічних виробництв вул. Борщагівська, 115, корпус 22, к. 504 7–8 червня ІЕЕ, Шевчук Степан Прокопович, (044) 406-82-27, stshev[at]gmail.com
Актуальні питання енергозбереження як вимога безпеки життєдіяльності вул. Борщагівська 115, корпус 22 7–8 червня ІЕЕ, Денисюк Сергій Петрович, 044-204-85-14, spdens[at]ukr.net, Третякова Л.Д., lt79[at]ukr.net, 050-357-27-77
VII Міжнародний науково-технічний семінар “Сучасні тенденції автоматичного керування в енергетиці та енергозбереженні” пр. Перемоги, 37 червень ТЕФ, доц. Степанець О.В., доц. Бобков В.Б., 044 204-80-84, 204-80-85, atep[at]email.ua
XIX Міжнародна науково-технічна конференція "Прогресивна техніка, технологія та інженерна освіта" (International Scientific Conference "Progressive Techniques, Technology and Engineering Education") пр. Перемоги, 37 червень ММІ, Семінська Наталія Валеріївна, (044)-4068644, seminska[at]kpi.ua, seminska[at]ukr.net, http://conf.mmi.kpi.ua
ІІІ міжнародна конференція "Інновації в галузі промислової фільтраціі – Donaldson"
(International Scientific Conference "Innovation in industrial filtration – Donaldson")
пр. Перемоги, 37 червень ММІ, Семінська Наталія Валеріївна, (044)-406-8644, seminska[at]kpi.ua, seminska[at]ukr.net pgm[at]kpi.ua
Міжнародна науково-технічна конференція "Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах" (ВОТТП-18-2018) (оргкомітет)
(International Scientifically-Technical Conference "Measuring and Computing Devices in Technological Processes" (MCDТP-18-2018))
Одеса (Затока), Україна червень ФАКС, Туз Юліан Михайлович, (044) 204-98-93tuz[at]aer.ntu-kpi.kiev.ua, Шевченко Костянтин Леонідович, (044) 204-98-93, autom1[at]meta.ua
Міжнародна наукова конференція "Адаптація агротехнологій до змін клімату" (оргкомітет) Сумський державний університетм. Суми ІІІ квартал ФАКС, Павлишин Микола Михайлович, 050-356-49-32, mykola.pavlishin[at]gmail.com
Міжнародна науково-технічна конференція "Smart-технології в енергетиці та електроніці-2018" (International Scientific &amp, Technical Conference "Smart technologies in power engineering and electronics-2018") Херсонська обл., Скадовський р-н, смт. Лазурне, база "Маяк" серпень-вересень ФЕЛ, Артур Заграничний, +380965185396, факс +380442362117, zagartvol[at]gmail.com, http://smart-ee.kpi.ua/
3rd International Advanced School on Magnonics2018 м. Київ 16–21 вересня ФМФ, Горобець Оксана Юріївна, (044) 204-82-48, pitbm[at]ukr.net, http://www.magnonics.org/
2018 ІЕЕЕ Міжнародна конференція з інформаційно-телекомунікаційних технологій та радіоелектроніки (УкрМіКо’2018)2018
ІЕЕЕ International Conference on Information and Telecommunication Technologies and Radio Electronics (UkrMiCo’2018)
Odessa, Ukraine Одеса (кожного року інше місто) вересень / September ІТС, Ільченко М.Ю. - науковий керівник конференції, 236-62-23, 204-98-21, ilch[at]kpi.ua, ukrmico[at]kpi.ua, http://ukrmico.kpi.ua/
Міжнародна наукова конференція "Стохастичний аналіз та статистика", присвячена 100-річчю від дня народження Й.І. Гіхмана

(International Scientific Conference "Stochastic Analysis and Statistics" dedicated to 100th anniversary of Y.I. Gikhman)
пр. Перемоги, 37, корпус 7 вересень ФМФ, кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей, Голіченко Ірина Ігорівна, 204-97-40, matan[at]kpi.ua
Науковий симпозіум з міжнародною участю "Метрология и метрологическое обеспечение-2018" (міжнародний програмний комітет)
(National Scientific Symposiumwith international participation"Metrology and Metrology Assurance – 2018")
Созопол, Болгарія вересень ФАКС, Володарський Євген Тимофійович, (044) 204-98-93
V міжнародна науково-практична конференція "Сталий розвиток – ХХІ століття: управління, технології, моделі (наукові читання імені Ігоря Недіна)"
V th International Scientific Conference Sustainable development - XXI century: management, technologies, models (scientific readings n. to Igor Nedin)
вул. Політехнічна, 6, корпус 5 18–19 жовтня ТЕФ, Сегеда І.В. 204-95-25, irynaseg[at]gmail.com
Науково-практичний семінар"Сучасне репродукування: інженірінг, моделювання, мульти- та кросмедійні технології" вул. Академіка Янгеля, 1/37, корпус 8 24 жовтня ВПІ, кафедра репрографії, Величко Олена Михайлівна, 067-231-95-05, reprografy15[at]gmail.com
VІ Міжнародна науково-практична конференція "Наукова школа Романа Іванченка"
(VІ International Scientific Conference "Scientific School of Roman Ivanchenko")
вул. Янгеля, 1/37, корпус 8 26 жовтня ВПІ, кафедра ВС та Р, Побідаш Ірина Леонідівна, 067-783-6509, ivanchenkokonf[at]gmail.com
Філософська спадщина П.В.Копніна: міжнародна науково-практична конференція з нагоди 60-річчя кафедри філософії
(Philosophical heritage of P.Kopnin: international scientific and practical conference in celebration of 60th anniversary of philosophy department of Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute)
пр. Перемоги, 37 жовтень ФСП, кафедра філософії, проф. Новіков Б.В.204-92-71, 204-81-56kafedra_filosofia[at]ukr.net
Науковий міжнародний семінар "Неопределенность в измерениях: научные, прикладные, нормативные и метрологические аспекты" (UM-2018) (колектив фундаторів/ оргкомітет)
(International scientific and technical workshop "Uncertainty in measurements: scientific, applied, standard and methodical aspects" (UM-2018))
Кишинеу, Молдова жовтень ФАКС, Туз Юліан Михайлович, (044) 204-98-93, tuz[at]aer.ntu-kpi.kiev.ua, Добролюбова Марина Валеріївна, 097-596-89-74, m.dobroliubova[at]kpi.ua
Конкурс на застосування технологій National Instruments
(Contest for the Use of Technology of National Instruments)
м. Київ жовтень ФАКС, Туз Юліан Михайлович, (044) 204-98-93, tuz[at]aer.ntu-kpi.kiev.ua, Добролюбова Марина Валеріївна, 097-596-89-74, m.dobroliubova[at]kpi.ua
Науково-практичний семінар "Рекламна поліграфія. Нові тенденції та перспективи" вул. Металістів, 5А, корпус 31 листопад-жовтень ВПІ, Шворук Алла Віталіївна, (044) 204-97- 68, (099) 224-58-46, conference.vpi[at]gmail.com
Вісімнадцята Всеукраїнська науково-методична конференція (з участю студентів) "Проблеми охорони праці, промислової та цивільної безпеки" вул. Борщагівська 115, 22-й корпус 12–13 листопада ІЕЕ,Левченко Олег Григорович, 0976992297, Levchenko.opcb[at]ukr.net
XV Міжнародна конференція студентів, аспірантів і молодих учених "Ресурсоенергозберігаючі технології та обладнання"

(XV International conference of students, postgraduates and young scientists "Resource-saving technologies and equipment")
пр. Перемоги, 37 15–18 листопада ІХФ, Степанюк Андрій Романович, +38 044-204-84-00, ynk[at]kpi.ua
Міжнародна науково-практична конференція "Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки"

(International Applied and Theoretical Research Conference "Entrepreneurship development as national economy growth factor")
пр. Перемоги, 37 21 листопада ФММ, Круш П.В., 454-98-58, conf.keip[at]ukr.net
XII Всеукраїнська студентська наукова конференція "Актуальні проблеми економічного розвитку підприємств видавничо-поліграфічної галузі" вул. Володимирська, 7, корп.25 24 листопада ВПІ, кафедра МВПГ, к.е.н., доц., Шевченко І.Б., тел. +380 (44) 279-07-12, +380(50)696-87-11, Inna26[at]bigmir.net
Міжнародна науково-технічна конференція "Матеріали для роботи в екстремальних умовах–8" (International scientific and technical conference "Materials for application in extreme conditions-8") вул. Політехнічна, 35, корп. № 9, ауд. 101-9 28–30 листопада ІФФ, Чернега С.М., +38, (044) 204-95-45+38, (044) 204-91-56+38, 066-990-9035, smchernega[at]ukr.net
XІХ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція "Наука та техніка ХХІ століття" (робочі мови: англійська, німецька, французька, іспанська)
(XІХ All-Ukrainian Students R&amp, D Conference "Science and Technology of the XXI century")
пр. Перемоги, 37 29 листопада ФЛ, кафедра англійської мови технічного спрямування №2, кафедра англійської мови технічного спрямування №1, кафедра англійської мови гуманітарного спрямування №3, кафедра української мови, літератури та культури, кафедра мовної підготовки іноземців, Фещук Алла Михайлівна, (044)204-85-37, kpiconf[at]ukr.net, http://konfist.fl.kpi.ua
ХIV Науково-практична конференція студентів та аспірантів "Ефективність інженерних рішень у приладобудуванні" пр. Перемоги, 37 листопад ПБФ, ФММ, проф. Войтко Сергій Васильович, s.voytko[at]kpi.ua, (044) 204-91-03
Всеукраїнська науково-практична конференція "Проблемні питання правового регулювання охорони і захисту прав інтелектуальної власності, режиму інноваційної діяльності в умовах інформаційних відносин кіберцивілізації" пр. Перемоги, 37 листопад ФСП, кафедра інформаційного права та права інтелектуальної власності, канд. юр. наук С.Ю. Петряєв, 204-91-59, Kipp_fsp_kpi[at]ukr.net
Науково-технічний семінар "Підвищення ефективності використання органічних палив в енергетиці та промисловості" пр. Перемоги, 37 листопад ТЕФ, проф. Кєсова Л.О. ст.викл. Меренгер П.П., 063-440-64-18, Metr-p[at]i.ua
XVI міжнародна науково-практична конференція "Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем"
International scientific and practical conference "Mathematical and software of intelligent systems"XVI International scientific-technical conference “Mathematical and Software Tools for Intellectual Systems (MPZIS-2018)
м. Дніпро листопад ІПСА, Проф. Н.Д. Панкратова, тел./факс.(+380 44) 204-8447, natalidmp[at]gmail.com, Проф. О.М. Кісельова, (+38) 096582 9270
Міжнародна науково-практична конференція "Великі війни, великі трансформації, 1918–2018 роки: конфлікти та мир у 20-ому та 21–ому сторіччях"
International scientific and practical conference “Great wars, great transformations, 1918–2018: conflicts and peace in the XXth and XXIst centuries”
пр. Перемоги, 37 листопад –грудень ФСП, кафедра соціології, проф. Кутуєв П.В., 204-85-26, 204-94-03, kpi.sociology[at]i.ua
VII Міжнародна науково-практична конференція з інформаційних систем та технологій Winter InfoCom Advanced Solutions 2018
(7th International Conference on Information Systems and Technologies Winter InfoCom Advanced Solutions 2018)
м. Київ 1 грудня ФІОТПисаренко Андрій Володимирович, 044 204 9225, andrew.pisarenko[at]gmail.com, www.iconfs.net
XII Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених, аспірантів і студентів "Сучасні проблеми електро-енерготехніки та автоматики"

(XII International Scientific Conference of young scientists, graduate students and "Modern Problems of Electric Power Engineering and Automatics")
вул. Політехнічна, 37, корпус 20 3–7 грудня ФЕА К.т.н., доц. Чумак Вадим Володимирови, 406-8577, 050-208-3843, сhumack_kpi[at]ukr.net, http://conf.fea.kpi.ua/, http://jour.fea.kpi.ua/
VІI Всеукраїнська студентська конференція "Ефективні процеси та обладнання хімічних виробництв та пакувальної техніки" пр. Перемоги, 37 13–14 грудня ІХФ, Сокольський Олександр Леонідович, +38 044 454-92-77, +38 066-218-64-76, факс +38 044 236-95-48, o.sokolskiy[at]kpi.ua, cpsm[at]kpi.ua,
ХХІ Студентська науково-практична конференція "Україна: історія, культура, пам’ять" пр. Перемоги, 37 грудень ФСП, кафедра історії, доцент, канд.істор.н. Чолій С.В., 204-90-23, kafhistory_ntuu_kpi[at]ukr.net
VIІ Всеукраїнська науково-практична конференція: "Глушковські читання" пр. Перемоги, 37 грудень ФСП, канд. філос. наук Акімова О.А., 066 866 20 83, olena.kasatkina[at]gmail.com, http://glushkov.kpi.ua
VІI міжнародна науково-практична конференція "Математика в сучасному технічному університеті"
VІI International Scientific Conference "Mathematics in the modern technical university"
пр.Перемоги, 37, корпус 7 грудень ФМФ, кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей, Гайдей Віктор Олександрович, 204-97-40, matan[at]kpi.ua, victor144169[at]gmail.com
Дванадцята науково-практична конференція студентів ІХФ "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології" грудень ІХФ, Ковалюк Дмитро Олександрович, 067-938-0980, dmytro.kovalyuk[at]gmail.com
Практичний семінар: "Новорічний календар" вул. Володимирська, 7, корпус 25 грудень ВПІ, кафедра графіки, доцент Пшеничний Ю.В., 050-183-72-80, yuri_pshenichny[at]ukr.net, доцент Бондаренко С.Д., 067-703-12-48, bonkoart[at]gmail.com, старший викладач Кузіна О.Ю., 068-140-24-70, oukuzina[at]ukr.net
Всеукраїнська наукова конференція "Поводження з відходами" (оргкомітет) Державна екологічна академія України м. Київ ІІІ–IV квартали ФАКС, Павлишин Микола Михайлович, 050-356-49-32, mykola.pavlishin[at]gmail.com
Семінар з представниками КНР
(International workshop with representatives of China)
Київ – Долян IV кв. 2017 – IV кв.2018 ФАКС, Туз Юліан Михайлович, (044) 204-98-93, tuz[at]aer.ntu-kpi.kiev.ua, Яремчук Анатолій Антонович, (044) 204-98-93
Семінар кафедри "Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології" м. Київ постійно діючий (кожної другої середи місяця) ФАКС, Туз Юліан Михайлович, (044) 204-98-93, tuz[at]aer.ntu-kpi.kiev.ua, Добролюбова Марина Валеріївна, 097-596-89-74, m.dobroliubova[at]kpi.ua
Семінар кафедри приладів та систем керування літальними апаратами постійно діючий ФАКС, Прохорчук Олександр Віталійович, +38-044-204-8317, oleksandr.prokhorchuk[at]gmail.com
Семінар кафедри "Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка" м. Київ постійно діючий ФАКС, Яремчук Ніна Антонівна, Єременко Володимир Станіславович, faks_ivt[at]i.ua, (044) 204-98-97
x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій