[протягом року] План проведення наукових та науково-технічних заходів на 2019 рік

Науковці університету організують та проводять ряд наукових і науково-практичних конференцій і семінарів. Наукові заходи – важлива складова комплексного, системного підходу до креативної форми навчання та інтенсивного наукового пошуку.

Назва НТЗ(для міжнародних ще і англійською мовою) Місце проведення Термін проведення Відповідальна особа (ПІБ, тел., факс, е-mail, сайт)
IIІ Міжнародна науково-технічна конференція «Актуальні проблеми відновлюваної енергетики, будівельної та екологічної інженерії»
III International Scientific-Technical Conference ACTUAL PROBLEMS OF RENEWABLE POWER ENGINEERING, CONSTRUCTION AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING
Kielce University of Technology, Faculty of Environmental, Geomatic and Energy Engineering,
Kielce, Polska
лютий ІЕЕ, Дешко В.І.
тел. +38044 204 8250
e-mail: te[at]kpi.ua
CAD-CAE технології в хімічному машинобудуванні та пакувальній техніці вул. Політехнічна, 39, корп. 19, ауд. 529 5 – 6 березня ІХФ, Карвацький А.Я.

тел. +38044 204 8309,
e-mail: anton[at]rst.kpi.ua

ХV Міжнародна науково-практична конференція “Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність”
XV International Scientific and Practical Conference "International Scientific and Technical Cooperation: Principles, Mechanisms, and Effectiveness"
пр. Перемоги, 37, корп. 1 14 – 15 березня ФММ, Войтко Сергій Васильович,

тел. +380442049103, s.voytko[at]kpi.ua
http://istc.kpi.ua/MNTS-2018

Аспірантські читання імені професора Артура Веніаміновича Праховника вул. Борщагівська, 115, корп. 22 21–22 березня ІЕЕ,
Дичко А.О., Находов В.Ф.
тел. +38044 204 8237
e-mail: ep[at]iee.kpi.ua
www.iee.kpi.ua
ХVІІІ міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Науково-технічний розвиток: економіка, технологія, управління», ХVIII International Science-Practical Conference, ‘Research Development: economy, technology, management’ пр. Перемоги, 37-е, корп. 6 26 – 27 березня 26-27 March ФММ,
Потапова Вікторія Павлівна
тел. +38063 981 3575, +38068 609 6025
e-mail: pvp.pvp.998[at]gmail.com
Міжнародна науково-практична конференція : Соціальна робота і сучасність: теорія та практика. Напрямки соціальної роботи у вирішенні проблем демобілізованих військовослужбовців ООС та допомозі сім’ям переселенців
International scientific and practical conference: Social service today: theory and practice. Social service tools and methods in solving the problems of discharged UFO militaries and migrants
пр. Перемоги 37, корп.7, кімн. 530 28 березня ФСП, Покулита І.К.
тел. +38099 550 6176
e-mail: i.pokulyta[at]ukr.net
Науково-технічна конференція Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю «Кібербезпека» пр. Перемоги, 37, корп. 1 28 – 29 березня ФТІ, Смирнов С.А

тел. +38044 204 8194, факс: +38044 204 9875
e-mail: s.smirnov[at]kpi.ua

VI Всеукраїнська студентська науково-практична конференція “Людина як суб’єкт міжкультурної комунікації: сучасні тенденції у філології, перекладі та навчанні іноземних мов”
All-Ukrainian Students R&D Conference “Human Being as a Subject of Intercultural Communication: Current Trends in Philology, Translation and Teaching of Foreign Languages”
пр. Перемоги, 37, корп. 7 29 березня ФЛ,Глінка Н.В., Ткачик О.В., Ващило О.В., Дегтярьова Є.О., Куликова В.Г., Школяр Л.В., Беззубова О.О., Герасимчук В.А.

тел. +38044 204 8101, факс: +38044 204 8011
е-mail : ktppam[at]ukr.net

XIX Міжнародна науково-технічна конференція студентів і аспірантів «Друкарство молоде»
(19th International Scientific and Technical Conference for Undergraduate and Graduate Students “Drukarstvo Molode”)
м. Київ,
вул. Володимирська, 7, корп.25 (пленарне засідання); вул. Академіка Янгеля, 1/37, корп.8 (секційні засідання)
2 – 4 квітня ВПІ,Зоренко Оксана Володимирівна

тел. +38044 204 8423
e-mail: druk.molode.vpi.kpi.ua[at]gmail.com

ХІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «B2B–МАРКЕТИНГ» пр. Перемоги, 37, корп. 1 3 – 4 квітня ФММ
проф. Солнцев С.О., проф. Зозульов О.В., ст. викл. Гнітецький Є.В.
тел. +38044 204 9862
www.b2b-marketing.fmm.kpi.ua
ХIII Всеукраїнське студентське кейс-змагання з маркетингу «Rising Industrial Marketing Stars» (Зірки промислового маркетингу, що сходять) пр. Перемоги, 37, корп. 1 4 квітня ФММ, проф. Солнцев С.О., проф. Зозульов О.В., ст. викл. Гнітецький Є.В.
тел. (044) 204-98-62, (044) 204-98-53
Всеукраїнська студентська науково-практична конференція “Реалізація наукового потенціалу студента вищої школи : виклики, перспективні напрями”.
All-Ukrainian Students R&D Conference “Realization of Scientific Potential of a Student in the Higher School: Challenges, Perspectives".
пр. Перемоги, 37, корп. 7 10 квітня ФЛ, Коломієць С.С., Тікан Я.Г.
тел. (044)204-81-01, факс: (044) 204-80-11
е-mail: ktppam[at]ukr.net
Х Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні підходи до управління підприємством» пр. Перемоги, 37, корп. 1 11 квітня ФММ, проф. Дергачова Вікторія Вікторівна, доц., Мохонько Ганна Анатоліївна,
тел. 097-288-37-37, (044) 204-85-10, konfkafmen[at]kpi.ua

http://conf.management.fmm.kpi.ua/proc/, http://spu.fmm.kpi.ua/

ХІІІ Міжнародна науково-технічна конференція "Перспективи телекомунікацій 2019"
ХІІІ International Science and Technology Conference «Modern Challenges in Telecommunications 2019»
пров. Індустріальний, 2, корп. 30 15 – 19 квітня Науково-дослідний інститут телекомунікацій, Ільченко М.Ю – співголова конференції
тел. 236-62-23, 204-98-21, ilch[at]kpi.ua, conf[at]its.kpi.ua
http://conferenc.its.kpi.ua, http://conferenc.its.kpi.ua/proc/
ХХIV Конференція студентів, аспірантів і молодих вчених ”Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів” вул. Політехнічна, 39, корп. 19 15 – 20 квітня ІХФ, Степанюк Андрій Романович
тел. +38(044) 204-84-00
e-mail: ynk[at]kpi.ua
Всеукраїнська науково -практична конференція «Сучасні аспекти розробки програмного забезпечення». Дистанційна конференція вул. Політехнічна 6, корп. 5 16 квітня ТЕФ, Карпенко Е.Ю.
тел. 454-95-25,
e-mail: karpenko.eugene[at]gmail.com
IEEE 39 Науково-технічна конференція з міжнародною участю «Електроніка та нанотехнології»
2019 IEEE 39th International Conference on Electronics and Nanotechnology (ELNANO-2019)
вул. Академіка Янгеля 16/9, корп. 12 16 – 18 квітня ФЕЛ, Іванько Катерина Олегівна,
тел.097-332-41-44, 204-99-09,
e-mail: koondoo[at]gmail.com,
Порєва Ганна Сергіївна,
тел. 067-598-98-95, 204-99-09,
e-mail: porevanna[at]gmail.com
http://elnano.kpi.ua
Міжнародні науково-технічні семінари в рамках конференції ELNANO 2019 вул. Академіка Янгеля 16/9, корп. 12 16 – 18 квітня ФЕЛ, Варфоломєєв А.Ю.
тел. +38 (044) 204-95-38
е-mail: a.varfolomieiev[at]kpi.ua
Короткий Є.В.
тел. +38 (044) 204-83-07
е-mail: e.korotkiy[at]kpi.ua
2019 IEEE VI Міжнародна конференція «Інтелектуальні енергетичні системи - 2019» 2019 IEEE 6th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENERGY SMART SYSTEMS – ESS’19 вул. Борщагівська, 115, корп. 22 17 – 19 квітня ІЕЕ, Попов В.А., Костюк В.О.
тел. +38(044) 204-82-37
ess[at]iee.kpi.ua
www.ess.ieee.org.ua
Міжнародна науково-технічна конференція молодих вчених «Електроніка-2019»
International Conference «Electronics-2019»
вул. Академіка Янгеля 16/9, корп. 12 квітень ФЕЛ, Ушаков Д. Р.
тел. +380992960907, факс +38(044)236-21-17
e-mail: dushakov[at]ua.fm
http://elconf.kpi.ua/
ХІІІ-та Науково-практична конференція «Перспективні напрямки сучасної електроніки» вул. Академіка Янгеля 16/9, корп. 12 квітень ФЕЛ, Терлецький О.В.
тел. 0956535343
e-mail: terletsky_a[at]ukr.net
Бевза О.М.
тел. 0508468849
e-mail: bevoleg[at]ukr.net
ІV Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Глобалізація напрямів формування промислового
потенціалу в умовах постіндустріальних трансформацій»
IV All-Ukrainian Scientific and Practical Conference with the International Participation "Globalization of the Directions for the Industrial Potential Formation in the Context of Post-industrial Transformations"
пр. Перемоги, 37, корп. 1 17 квітня ФММ, Єрешко Ю.О.
тел. (044) 204-85-07
e-mail: conf.dtae[at]gmail.com;
http://ktpe-conf.kpi.ua
Круглий стіл “Сучасні тенденції фонетичних досліджень”

“Current Trends in Phonetic Studies”

пр. Перемоги, 37, корп. 7 18 квітня ФЛ, Дегтярьова Є.О., Куликова В.Г., Тараненко Л.І., Володько А.М.
тел. (044) 204-83-58, факс: (044)204-80-11
e-mail: larysataranenko[at]gmail.com
Всеукраїнська науково-практична конференція «Створення, охорона та захист прав інтелектуальної власності» пр. Перемоги, 37, корп. 6 квітень ФСП, С.Ю. Петряєв, зав. кафедри
тел. 204-91-59
e-mail: Kipp_fsp_kpi[at]ukr.net
ХХ Всеукраїнська конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Дні науки факультету соціології і права -2019» КПІ ім. Ігоря Сікорського, пр. Перемоги 37, корп. 7, кімн. 530 18 – 19 квітня ФСП, Акімова О.А.канд. філос. наук
тел. 204-90-20, 066 866 20 83
e-mail: olena.kasatkina[at]gmail.com
ХІІІ Всеукраїнська Науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Біотехнологія ХХІ століття» пр. Перемоги, 37, НТБ 19 квітня ФБТ, Костик С.І.
тел. 0939679125;
e-mail: biotech[at]kpi.ua
VI Міжнародна науково-практична конференція Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології – 2019
VI International Scientific Conference «Automation and computer-integrated technologies – 2019»
вул. Політехнічна, 39, корп. 19, кімн. 530 квітень ІХФ, Ковалюк Дмитро Олександрович
тел. 067 938 0980
e-mail: dmytro.kovalyuk[at]gmail.com
ХІ Міжнародна науково-технічна конференція студентів та аспірантів «Перспективи розвитку інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем» (ПРІТС 2019)
ХІ International Scientific Conference of undergraduate and graduate students "Prospects for Development of Information-Telecommunication Technologies and Systems" (PDITS 2019)
пров. Індустріальний, 2, корп.30 квітень ІТС, Якорнов Є.А. – співголова конференції
тел. 236-40-14, 204-98-21,
e-mail: yakornov[at]its.kpi.ua, conf[at]its.kpi.ua
XIII Всеукраїнська науково-практична конференція «Моделювання та прогнозування економічних процесів» пр. Перемоги 37, корп. 1 24 – 26 квітня ФММ, Пишнограєв Іван Олександрович,
тел. (044) 204-80-14,
e-mail: confmpep2019[at]gmail.com
ХIІ міжнародна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Перспективні технології на основі новітніх фізико-матеріалознавчих досліджень та комп’ютерного конструювання матеріалів»
12th International Students, Postgraduates and Young Scientists Conference “Perspective Technologies on the Base of Advanced Physical Materials Science Research and Computer Materials Design”
вул. Політехнічна, 35, корп. 9, ауд. 206 квітень ІФФ, Лобачова Г.Г.
тел./факс +38(044) 204-97-74
e-mail: lgg22[at]ukr.net
XI-а Міжнародна науково-технічна конференція «Нові матеріали і технології в машинобудуванні 2019»

XI International scientific and technical conference «New materials and technologies in machinebuilding-2019»

вул. Політехнічна, 35, корп. 9
ауд. 203
24 – 25 квітня ІФФ, Ямшинський М.М.
тел. (+38) 050-546-06-83, (+38) 097-290-86-16, (+38) 093-779-00-45, (+38) 044 204-82-16
e-mail: metalcasting[at]ukr.net
http://metalcasting.kpi.ua, http://metalcasting.kpi.ua/proc
VІ Міжнародна науково-практична конференція “Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти”

“Languages of Professional Communication: Linguacultural, Cognitive, Discursive, Translation-related and Methodological Aspects”

пр. Перемоги, 37, корп. 7 25 квітня ФЛ, Глінка Н.В., Ткачик О.В., Івашкевич Л.С., Дегтярьова Є.О., Куликова В.Г.
тел. (044)204-81-01, факс: (044)204-80-11
е-mail: ktppam[at]ukr.net
IІ Всеукраїнська науково-технічна конференція студентів, аспірантів та науковців "Технології сучасного кіно та аудіовізуальних систем" вул. Академіка Янгеля 16/9, корп. 12 25 – 26 квітня ФЛ, Савченко Ю.Г.
тел. 095 838 9769
e-mail: ssaavvaa[at]ukr.net
Науковий семінар "Створення, охорона та захист об’єктів інновацій" пр. Перемоги 37, корп. 1 26 квітня ФММ, Войтко Сергій Васильович,
тел.(044) 204-91-03,
e-mail: s.voytko[at]kpi.ua
Скоробогатова Наталя Євгенівна
тел.(044) 204-98-60,
e-mail: nskorobogatova[at]ukr.net
XIІ міжнародна науково-технічної WEB-конференції «Композиційні матеріали»
XIІ International scientific and technical WEB-conference «Composite materials»
пр. Перемоги, 37, корп. 4 квітень ХТФ, Проф. Пєтухов А.Д.
тел. (044) 204-97-96
XVIІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра» корп. 9, ауд. 204 квітень ІФФ, Михаленков К.В. - (044)204-99-13
Антоневич Я.К. - (066)249-11-42
e-mail: admin[at]fhotm.kpi.ua
http://smytt-metal.kpi.ua
Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих вчених та студентів, присвячена дню Науки «Інновації молоді машинобудуванню» пр. Перемоги, 37, корп. 14 квітень ММІ, Луговський Олександр Федорович,
Тел.(044)-4068464
e-mail:
pgm[at]kpi.ua
XVII Міжнародна науково-практична конференція аспірантів, магістрантів і студентів «Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики»
XVII International scientific-practical conference of post graduate students, master degree students and students “Modern problems of scientific providing of power engineering”
вул. Політехнічна 6, корп. 5 квітень ТЕФ, Д.т.н., проф. Письменний Є.М.
тел. 204-95-26,
e-mail: nirtef[at]kpi.ua
Перша Міжнародна віртуальна конференція Інтернет речей, Кібер-фізичні системи і Безпека
1st International Virtual Conference on Internet of Things, Cyber-Physical Systems and Security
вул. Політехнічна 6, корп. 5 Квітень, травень ТЕФ, Гусєва Ірина Ігорівна,
тел. 0631758313, e-mail: iguseva[at]yahoo.com
II всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Інформаційні системи та технології управління» вул. Політехнічна, 41, корп. 8 Квітень,травень ФІОТ, Гавриленко Олена Валеріївна,
тел. (044) 204-90-45,
e-mail: apimd.asoiu[at]gmail.com
Сьома міжнародна науково-практична конференція «Комп’ютерне моделювання в хімії та технологіях і системах сталого розвитку»
7tn International Scientific-Practical Conference “Computer Modeling for Chemistry, Technologies and Sustainable Development Systems”
пр. Перемоги, 37, корп. 4 05 – 07травня ХТФ, Бойко Т.В.
тел. (044)204-82-12
e-mail: tvbojko[at]gmail.com
Безносик Ю.О.
тел. (044)204-82-12
e-mail: yu_beznosyk[at]ukr.net
ХІІ Всеукраїнська міжгалузева науково-технічна конференція «Зварювання та споріднені процеси і технології» вул. Дашавська, 6/2, корп. 23 09 – 10 травня ЗФ, доц. Коваленко В.Л.
тел. (044) 204-82-41
e-mail: vl.kovalenko[at]kpi.ua
Науково-практична конференція «Захист персональних даних в Україні: виклики та шляхи удосконалення» пр. Перемоги, 37, корп. 6 травень ФСП, С.Ю. Петряєв,
тел. 204-91-59
e-mail: Kipp_fsp_kpi[at]ukr.net
Міжнародна науково-практична конференція «Модерні конфлікти і цивільна/військова мобілізація»
International scientific and practical conference “Modern conflicts and civil/military mobilization”
пр.Перемоги 37, корп. 7, кімн.530 13 – 14 травня ФСП, Чолій С.В., Акімова О.А.
тел. 066 866 20 83
e-mail: olena.kasatkina[at]gmail.com
Міжнародна науково-практична конференція «Безпека. Відмовостійкість. Інтелект»
«International Conference Security. Fault tolerance Intelligence».
вул. Політехнічна, 41, корп. 8 14 травня ФІОТ, Волокита Артем Миколайович
тел. +380 504438350,
тел. +380 44 204 90 50,
e-mail: artem.volokita[at]kpi.ua
ІІ всеукраїнська науково-технічна конференція студентів та аспірантів «Радіоелектроніка в ХХІ столітті» пр. Перемоги 37, корп. 17, кім. 310 14 – 16травня РТФ, Голова організаційного комітету: Головня Вікторія Мілентіївна
Тел.: +38-097-291-26-15
е-mail: v.golovnia[at]kpi.ua; r.electronik[at]kpi.ua
XX Всеукраїнська науково-методична конференція «Проблеми охорони праці, промислової та цивільної безпеки» вул. Борщагівська, 115, корп. 22 14 – 15 травня ІЕЕ, Полукаров Ю.О.
тел. +38(044) 204-82-30
e-mail: polukarov[at]ukr.net
II Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми геоінженерії та підземної урбаністики» вул. Борщагівська, 115, корп. 22 15 – 17 травня ІЕЕ, Стовпник С.М., Вапнічна В.В.
тел. +38(044) 204-82-28, +38(044) 204-80-08
e-mail: stansto[at]i.ua, v.vapnichna[at]kpi.ua
ХХ Міжнародна наукова конференція «Екологія. Людина. Суспільство»
XX International Scientific Conference «ECOLOGY. HUMAN. SOCIETY»
вул. Політехнічна, 39, корп. 19 15 – 17 травня ІФФ, Бенатов Данило Емілович
тел. 0503828157,
e-mail: kpi[at]benatov.kiev.ua
www.ecoconference.kiev.ua
VІІ Всеукраїнська науково-технічна конференція студентів, аспірантів та наукових співробітників «Інженерія поверхні. Комплексний підхід» вул. Дашавська, 6/2, корп. 23 16 – 17травня ЗФ, доц. Степанов Д.В.
тел. (044) 204-98-13
e-mail: d.stepanov[at]kpi.ua, schweiser1[at]gmail.com
ІV Всеукраїнська студентська наукова конференція «Проблеми та перспективи розвитку видавничого бізнесу на недійному ринку України» вул. Володимирська, 7, корп.25 16 травня ВПІ, Шевченко І.Б.,
тел. 38(050) 696-87-11
e-mail: ovpk_kpi[at]ukr.net
Щорічна міжнародна науково-практична конференція “Сучасні тенденції викладання іноземних мов у закладах вищої освіти”

“Annual Conference on current Foreign Language Teaching Issues in Higher Education”

пр. Перемоги, 37, корп. 7 16 травня ФЛ, Лавриш Ю.Е., Корницька Ю. А., Міхненко Г.Е.
тел. (044)204-85-37, факс: (044)204-80-11
е-mail: yulavrysh[at]gmail.com, kamts2[at]ukr.net
XVI Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених

«Теоретичні i прикладні проблеми фізики, математики та інформатики»

пр. Перемоги, 37, корп.1 16 – 17 травня ФТІ, Василенко О.Д.
тел. 204-98-76
VІІI Міжнародна науково-практична конференція з інформаційних систем та технологій Summer InfoCom Advanced Solutions 2019
(8th International Conference on Information Systems and Technologies Summer InfoCom Advanced Solutions 2019)
вул. Політехнічна, 41, корп. 8 20 травня ФІОТ, Писаренко Андрій Володимирович,
тел. (044) 204-92-25
e-mail: andrew.pisarenko[at]gmail.com,
www.iconfs.net
ХІ Науково-технічна конференція «ЕНЕРГЕТИКА. ЕКОЛОГІЯ. ЛЮДИНА» вул. Борщагівська, 115, корп. 22 23 – 24 травня ІЕЕ, Дичко А.О., Закладний О.О.
тел. 096 9848783
e-mail: conference_eel[at]ukr.net
www.en.iee.kpi.ua
XIІI Всеукраїнська науково-технічна конференція «Досконалість зварювання – комплексний підхід» вул. Дашавська, 6/2, корп. 23 25 – 26 травня ЗФ, доц. Сидоренко П.Ю.
тел. (044) 204-82-41
e-mail: p.sydorenko[at]kpi.ua
ХV Міжнародна науково-практична конференція: Філософські засади креатосфери у контексті творчості

ХV International scientific and practical conference: «Philosophical grounding of creatosphere in context of creativity»

Перемоги 37, корп. 7, кімн.530 30 травня ФСП, Покулита І.К.
тел. 099 5506176
e-mail: i.pokulyta[at]ukr.net
XXІV Міжнародна науково-технічна конференція «ГІДРОАЕРОМЕХАНІКА В ІНЖЕНЕРНІЙ ПРАКТИЦІ»
International Scientific Conference "Fluid mechanics in engineering practice"
пр. Перемоги, 37, корп. 1 травень ММІ, Семінська Наталія Валеріївна
тел. (044)-4068644
seminska[at]kpi.ua; pgm[at]kpi.ua; seminska[at]ukr.net
Міжнародна науково-технічна конференція «ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ В ОБРОБЦІ МЕТАЛІВ ТИСКОМ»
International Scientific Conference Theoretical and practical problems in metal forming
ХНТУ, Херсон травень ММІ, Тітов Вячеслав Андрійович
Тел/fax: (044)-4068399; Тел.(044)-4549402;
k_OMD[at]ukr.net
XXI Міжнародна науково-практична конференція „Системний аналіз та інформаційні технології”
XXI International Scientific Conference „System Analysis and Information Technologies ” (SAIT-2019)
пр. Перемоги, 37-А, корп. 35 травень ІПСА, І.О. Савченко
тел./факс.(+380 44) 204-84-47
e-mail: sait[at]sait.org.ua
http://sait.kpi.ua
ХVIII Науково-технічна конференція «Приладобудування: стан і перспективи»
18th International Conference of Science and Technology “Instrument making: today and future”
пр. Перемоги 37, корп.1 травень ПБФ, Клочко Т.Р.
тел.204-83-02,
e-mail: t.klochko[at]kpi.ua
http://conferences.uran.ua/index.php/kpi_prylad/
ХII студентська науково-технічна конференція «Погляд у майбутнє приладобудування» пр. Перемоги 37, корп.1 травень Приладобудівний факультет
Лакоза С.Л.,
тел. 204-96-18,
e-mail: s.lakoza[at]kpi.ua
ІІІ міжнародна конференція Інновації в галузі промислової фільтраціі - Donaldson»
International Scientific Conference Innovation in industrial filtration - Donaldson
пр. Перемоги 37, корп.1 червень ММІ, Семінська Наталія Валеріївна
Тел.(044)-4068644
seminska[at]ukr.net; pgm[at]kpi.ua; seminska[at]kpi.ua
VІ Міжнародна науково-технічна та навчально-методична конференція «ЕНЕРГЕТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ PEMS- 2019»
VІ International conference «PROBLEMS OF ENERGY MANAGEMENT SYSTEM – PEMS’19»
вул. Борщагівська, 115, корп. 22 4 – 7 червня ІЕЕ, Находов В.Ф., Веремійчук Ю.А.
тел. +38(044) 204-82-37, +38(044) 204-85-31
e-mail: pems[at]kpi.ua
www.pems.kpi.ua
XV науково-методична конференція студентів спеціальності «електромеханічні системи геотехнічних виробництв» з проблем вдосконалення машин та обладнання геотехнічних виробництв вул. Борщагівська, 115, корп. 22 червень ІЕЕ, Шевчук С.П.
тел. +38(044) 406-82-27
e-mail: stshev[at]gmail.com
VIII Всеукраїнська студентська конференція «Ефективні процеси та обладнання хімічних виробництв та пакувальної техніки» вул. Політехнічна, 39, корп. 19 06 – 07 червня ІХФ, Сокольський Олександр Леонідович,
тел. 066-218-64-76, +38(044) 454-92-77, факс +38(044) 236-95-48
e-mail: o.sokolskiy[at]kpi.ua, cpsm[at]kpi.ua
ІІ міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання енергозбереження як вимога безпеки життєдіяльності»
LIVE ISSUES OF ENERGY SAVING AS AREQUIREMENT OF LIFE SAFETY
вул. Борщагівська, 115, корп. 22 8 – 9 червня ІЕЕ, Третякова Л.Д.
тел. +38(044) 204-82-30.
e-mail: lt79[at]ukr.net
Міжнародна науково-технічна конференція „Smart-технології в енергетиці та електроніці-2019” International Scientific &
Technical Conference "Smart technologies in power engineering and electronics-2019"
Херсонська обл., Скадовський
р-н, смт. Лазурне, база «Маяк»
серпень ФЕЛ, Заграничний Артур
тел. +380965185396, факс +38(044) 236-21-17
e-mail: zagartvol[at]gmail.com
http://smart-ee.kpi.ua/
2019 ІЕЕЕ Міжнародна конференція з інформаційно-телекомунікаційних технологій та радіоелектроніки (УкрМіКо’2019)
2019 ІЕЕЕ International Conference on Information and Telecommunication Technologies and Radio Electronics (UkrMiCo’2019)
Odessa, Ukraine
Одеса
вересень ІТС, Ільченко М.Ю. - науковий керівник конференції
тел. 236-62-23, 204-98-21,

e-mail: ilch[at]kpi.ua, ukrmico[at]kpi.ua
ww.ukrmico.kpi.ua/

XX Міжнародна науково-технічна конференція «Прогресивна техніка, технологія та інженерна освіта»
International Scientific Conference" Progressive technics, technology and engineering education"
Херсон вересень ММІ, Семінська Наталія Валеріївна
Тел.(044)-4068644
seminska[at]ukr.net; pgm[at]kpi.ua; seminska[at]kpi.ua
www.conf.mmi.kpi.ua
Науково-практичний семінар «Сучасне репродукування: інженірінг, моделювання, мульти- та кросмедійні технології» вул. Академіка Янгеля, 1/37, корп.8, ауд. 5 жовтень ВПІ, Величко Олена Михайлівна,
тел. 38(067) 231-95-05,
e-mail: reprografy15[at]gmail.com
VІ міжнародна конференція з висо-ких технологій у матеріалознавстві «HighMatTech-2019»
VІ-th International Conference «HighMatTech-2019»
вул. Політехнічна, 35 корп. 9, ауд.101 8 – 11 жовтня ІФФ, О.І. Юркова
тел. +38(044) 204-83-79
e-mail: yurkova[at]iff.kpi.ua
Міжнародна науково- практична конференція “Українська мова і міжкультурна комунікація у глобалізованому світі: виклики та перспективи”.

“Ukrainian Language and Intercultural Communication in the Globalized World: Challenges and Prospects”

пр. Перемоги 37, корп. 7 18 жовтня ФЛ, Онуфрієнко О.П.
тел. (044) 204-82-04, факс: (044) 204-80-11
е-mail: kymlk[at]kpi.ua
VI міжнародна науково-практична конференція : Сталий розвиток – ХХІ століття: управління, технології, моделі (наукові читання імені Ігоря Недіна)
VI International Scientific Conference Sustainable development - XXI century: management, technologies, models (scientific readings n. to Igor Nedin)
вул. Політехнічна 6, корп. 5 24 – 25 жовтня ТЕФ, Сегеда І.В.
тел.454-95-25,
e-mail: irynaseg[at]gmail.com
VIІ Міжнародна науково-практична конференція «Наукова школа Романа Іванченка»
(VIІ International Scientific Conference «Scientific School of Roman Ivanchenko»)
вул. Янгеля 1/37,корп. 8 25жовтня ВПІ, Побідаш Ірина Леонідівна,
тел. 38(067) 783-65-09,
e-mail: nazarira[at]email.ua
IX Міжнародна науково-практична конференція «Правове регулювання суспільних відносин на шляху до сталого розвитку”
VII International scientific and practical conference «Legal regulation of social relations on the way to sustainable development»
пр. Перемоги 37, корп. 19, кімн. 321 жовтень ФСП, Кравчук Олексій Олегович,
тел. 204-96-61
e-mail: o.kravchuk[at]kpi.ua
ІІ Науково-практична конференція:«Інформаційне право: сучасні виклики і напрями розвитку» (до Дня юриста) пр. Перемоги, 37, корп. 6 жовтень ФСП, Петряєв С.Ю., к.ю.н.
тел.+38 044 204-91-59
e-mail: Kipp_fsp_kpi[at]ukr.net
Міжнародна науково-практична конференція: Філософія та художня культура у хронотопі технічного вузу
International scientific and practical conference: «Philosophy and arts culture in spatio-temporal dimensions of technical university»
пр. Перемоги 37, корп. 7, кімн.530 7 листопада ФСП, Покулита І.К.
тел.0995506176
e-mail: i.pokulyta[at]ukr.net
XXI Всеукраїнська науково-методична конференція «Проблеми охорони праці, промислової та цивільної безпеки» вул. Борщагівська, 115, корп. 22 13 – 14 листопада ІЕЕ, Полукаров Ю.О.
тел.+38(044) 204-82-30
e-mail: polukarov[at]ukr.net
Х Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми управління»X International scientific and practical conference «Modern problems of management» пр. Перемоги 37, корп. 7, кімн.530 листопад ФСП, Акімова О.А., кафедра ТПУ
тел. 066 8662083,
e-mail: olena.kasatkina[at]gmail.com
ІІІ Науково-практична конференція: «Інтернет речей: проблеми правового регулювання та впровадження» пр. Перемоги, 37, корп. 6 листопад ФСП, Петряєв С.Ю.
тел. 204-91-59
e-mail: Kipp_fsp_kpi[at]ukr.net
XIХ Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології та безпека» (ІТБ-2019)XIХ International scientific and practical conference «Information technology and security» 03113, Київ, вул. М.Шпака, 2
пр. Перемоги 37, корп. 7
листопад ФСП, С.Ю. Петряєв
тел. 204-91-59
e-mail: Kipp_fsp_kpi[at]ukr.net
(КПІ ім.Ігоря Сікорського співорганізатор)
XVI міжнародна науково-практична конференція "Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем" XVI International Scientific and Practical Conference “Mathematical and Software Tools for Intelligent Systems (МПЗІС-2019) м. Дніпропетровськ листопад ІПСА, Проф. Н.Д. Панкратова
тел./факс. +380442048447
e-mail: natalidmp[at]gmail.com
http://iasa.kpi.ua/
Проф. О.М. Кісельова
тел.(+38)096 582 9270
Науково-практичний семінар «Сучасне мистецтво як культурно-антропологічний феномен» м. Київ,
Бульвар Т. Шевченка,
50–52
Інститут культурології НАМУ
листопад ВПІ, Жукова Н. А.
тел. +380680716240
e-mail: natnina1970[at]gmail.com (співорганізатор)
Круглий стіл «Формування сприятливого бізнес-середовища країни: витоки, виклики, висновки» пр. Перемоги 37, корп. 1 листопад ФММ, Охріменко Оксана Онуфріївна
тел. (044)204-98-60,
e-mail: gotogoth[at]gmail.com
Науково-технічний семінар «Підвищення ефективності використання органічних палив в енергетиці та промисловості» вул. Політехнічна, 6, корп. 5 листопад ТЕФ, Керівник – д.т.н., проф. Кєсова Л.О., Секретар - ст. викл. Меренгер П.П.
тел. +380634406418
e-mail: Metr-P[at]i.ua
III всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Інформаційні системи та технології управління» КПІ ім. Ігоря Сікорського, вул. Політехнічна, 41, корп. 8 Листопад, грудень ФІОТ, Гавриленко Олена Валеріївна,
тел. +380442049045,
e-mail: apimd.asoiu[at]gmail.com
XVI Міжнародна конференція студентів, аспірантів і молодих вчених ”Ресурсоенергозберігаючі технології та обладнання”
XVI International conference of students, postgraduates and young scientists "Resource-saving technologies and equipment"
пр. Перемоги 37,
вул. Політехнічна, 39, корп. 19
15 – 18 листопада ІХФ,
Степанюк А.Р.
тел. +380442048400
e-mail: ynk[at]kpi.ua
Міжнародна науково-технічна конференція «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи» РТПСАС-2019,

International Scientific and Technical Conference “Radio Engineering Fields, Signals, Devices and Systems” REFSDS’2019

пр. Перемоги 37, корп. 17, кім. 310 18 – 24листопада РТФ, Голова організаційного комітету: Реутська Юлія Юріївна,
Тел.: +38-093-547-58-02,
тел. +38-097-291-26-15
е-mail: reutska_rtf[at]ukr.net, rtpsas[at]kpi.ua, http://conf.rtf.kpi.ua
ХVІІІ Міжнародна науково-практична конференція “Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки”
ХVІІІ International Applied and Theoretical Research Conference
“ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT AS NATIONAL ECONOMY GROWTH FACTOR ”
пр. Перемоги 37, корп. 1 20 листопада ФММ, Круш П.В.
тел.+38 (044) 204-98-58
e-mail: kafedra-ep-fmm[at]ukr.net
Всеукраїнська студентська наукова конференція “Українська культура: вчора, сьогодні, завжди”
All-Ukrainian Students R&D Conference “Ukrainian Culture: Yesterday, Today, Forever".
пр. Перемоги, 37, корп. 7 20 листопада ФЛ, Онуфрієнко О.П.,
тел. (044) 204-82-04, факс: (044) 204-80-11
е-mail: kymlk[at]kpi.ua
XIII Всеукраїнська студентська наукова конференція «Актуальні проблеми економічного розвитку підприємств видавничо-поліграфічної галузі» вул. Володимирська, 7, корп. 25 21 листопада ВПІ, Шевченко І.Б.,
тел. +380506968711
e-mail: ovpk_kpi[at]ukr.net
VІ Міжнародна науково-практична конференція «Високопродуктивні обчислення HPC-UA 2019»
«High Performance Computing» (HPC-UA’2019) Співорганізатори: Інститут Кібернетики ім. В.М. Глушкова НАНУ
вул. Політехнічна, 41, корп. 8 21 – 22 листопада ФІОТ, Клименко Ірина Анатоліївна,
тел. +380503561024, +380442049035,
e-mail: ikliryna[at]gmail.com
www.hpc-ua.org
II науково-технічна конференція магістрантів ІЕЕ (за результатами дисертаційних досліджень магістрантів) вул. Борщагівська, 115, корп. 22 21–22 листопада ІЕЕ, Дичко А.О., Коцар О.В.
тел. +380442048237
e-mail: mag-conference[at]i.ua
ІІІ Всеукраїнська науково-технічна конференція студентів, аспірантів та науковців "Технології сучасного кіно та аудіовізуальних систем" вул. Академіка Янгеля 16/9, корп. 12 26–27 листопада ФЕЛ, Савченко Ю.Г.
тел. +380958389769
e-mail: ssaavvaa[at]ukr.net
Міжнародна наукова конференція «Матеріали для роботи в екстремальних умовах»
International scientific conference “Materials for use in extreme conditions”
вул. Політехнічна, 35, корп. 9, кім.101 27-29 листопада ІФФ, Чернега С.М.
тел.+380669909035,
e-mail: smchernega[at]ukr.net
ХХ Міжнародна студентська науково-практична конференція “Наука та техніка ХХІ століття”
XX International Students R&D Conference “Science and Technology of the XXI Century”
пр. Перемоги, 37, корп. 7 28 грудня ФЛ, Фещук А.М.
тел. (044)204-85-37, факс: (044)204-80-11
е-mail: kpiconf[at]ukr.net, kamts2[at]ukr.net
http://konfist.fl.kpi.ua
Тринадцята науково-практична конференція студентів ІХФ «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» вул. Політехнічна, 39, корп. 19 кім. 530 грудень ІХФ,
Ковалюк Дмитро Олександрович
тел. 067-9380980
e-mail: dmytro.kovalyuk[at]gmail.com
IX Міжнародна науково-практична конференція з інформаційних систем та технологій Winter InfoCom Advanced Solutions 2019
9th International Conference on Information Systems and Technologies Winter InfoCom Advanced Solutions 2019
вул. Політехнічна, 41, корп. 8 01 грудня ФІОТ, Писаренко Андрій Володимирович,
тел. (044) 204-92-25
e-mail: andrew.pisarenko[at]gmail.com,
www.iconfs.net
ХV Всеукраїнська науково-практична конференція “Ефективність інженерних рішень у приладобудуванні” пр. Перемоги 37, корп. 1 3-4 грудня ФММ, Войтко Сергій Васильович,
тел. (044) 204-91-03,
e-mail: s.voytko[at]kpi.ua
Міжнародна студентська науково-практична конференція “Наука в Україні та за кордоном: вчора, сьогодні, завтра”
“Ukrainian and Foreign Science: Yesterday, Today, Tomorrow”
пр. Перемоги, 37, корп. 7 04 грудня ФЛ, Сємашко М. С.
Тел.: (050) 7689830, (044) 204-82-05, факс: (044) 204-80-11
е-mail: marynadushenok[at]gmail.com
VIIІ Всеукраїнська конференція: «Глушковські читання» пр. Перемоги 37, корп. 7 грудень ФСП, Піхорович В.Д.,
тел. 097 5727496,
e-mail: fanja.new[at]gmail.com
Богдан П.,
тел. 066 2774078,
e-mail: pipilazz[at]gmail.com
VІ Всеукраїнська науково-технічна конференція студентів, аспірантів та наукових співробітників «Інженерія поверхні. Комплексний підхід» вул. Дашавська 6/2, корп. 23, 11 грудня ЗФ, доц. Степанов Д.В.
тел. (044) 204-98-13
e-mail: d.stepanov[at]kpi.ua, schweiser1[at]gmail.com
IX Всеукраїнська студентська конференція «Ефективні процеси та обладнання хімічних виробництв та пакувальної техніки» вул. Політехнічна, 39, корп. 19 12 – 13 грудня ІХФ, Сокольський Олександр Леонідович
тел. 066-218-64-76, +38(044) 454-92-77, факс +38(044)236-95-48
e-mail o.sokolskiy[at]kpi.ua, cpsm[at]kpi.ua