План наукових та науково-технічних заходів

Науковці університету організують та проводять ряд наукових і науково-практичних конференцій і семінарів. Наукові заходи – важлива складова комплексного, системного підходу до креативної форми навчання та інтенсивного наукового пошуку.

Назва НТЗ Місце проведення Термін проведення ПІБ відповідального, телефон, факс, e-mail, сайт конференції
І Міжнародна науково-практична конференція “Українська мова, культура та міжетнічна комунікація у глобалізованому світі” / “Ukrainian language and interethnic communication in a globalized world” ФЛ, кафедра англійської мови технічного спрямування №1 9.02.2022 Маковецька-Гудзь Ю.А., (097)986-08-64, makovetska.gudz[at]gmail.com
ICCSEEA2022: The Fifth International Conference on Computer Science, Engineering and Education Applications The Fifth International Conference on Computer Science, Engineering and Education Applications (ICCSEEA2022) will be held on 21-22 February 2022 in Kyiv, Ukraine. The conference is organized jointly by the National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute” and the International Research Association of Modern Education and Computer Science. 21-22.02.2022 Дичка І.А., (044)204-81-15, (044)204-91-13, dychka[at]pzks.fpm.kpi.ua, iccseea[at]uacnconf.org
http://www.icics.net/conf/2022/ICCSEEA2022/
Міжнародна науково-практична конференція “Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність” International scientific-practical conference "International scientific and technical cooperation: principles, mechanisms, efficiency" ФММ 10-11.03.2022 Петренко Катерина Валеріївна, 044-204-98-06, istc[at]ukr.net
http://istc.kpi.ua/
Аспірантські читання імені професора Артура Веніаміновича Праховника НН ІЕЕ, вул. Борщагівська 115 17-18.03.2022 Дичко А.О., Закладний О.О., (044)204-85-14, aodi[at]ukr.net 
XII Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти та молодих учених «ALMA MATER – КПІ ім. Ігоря Сікорського» / “ALMA MATER – Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute” ФЛ, кафедра теорії, практики та перекладу англійської мови, кафедра теорії, практики та перекладу німецької мови, кафедра теорії, практики та перекладу французької мови; пр. Перемоги, 37, корпус 7 24.03.2022 Присяжнюк Н.М., Існюк О.Ю., (044)406-81-01, ktppam[at]ukr.net
XXII Міжнародна науково-технічна конференція студентів і аспірантів «Друкарство молоде» (22th International Scientific and Technical Conference for Undergraduate and Graduate Students “Drukarstvo Molode”). Тема: Сучасні поліграфічні технології, устаткування та матеріали; дизайн, моделювання, оформлення видань та паковань; економіка та організація видавничо-поліграфічної справи ВПІ, вул. Академіка Янгеля, 1/37, корп. 8 31.03.2022 Голова секретаріату, доцент Зоренко Оксана Володимирівна, (044)204-84-23, druk.molode.vpi.kpi.ua[at]gmail.com
http://dm-conf.vpi.kpi.ua/2022
IV Міжнародна студентська науково-практична конференція "Реалiзація наукового потенціалу студента вищої школи: виклики, перспективні напрями" / “Realization of research potential of a university student: challenges, perspectives” ФЛ, Кафедра ТППАМ, пр. Перемоги, 37, корпус 7 04.04.2022 Коломієць С.С., Тікан Я.Г., (044) 204-81-01, ktppam[at]ukr.net
5-та міжнародна конференція пам’яті член-кореспондента НАНУ В.С. Мельника «Нелінійний аналіз та застосування», 5TH International Conference on memory of corresponding member of National Academy of Science of Ukraine Valery Sergeevich Melnik “Nonlinear analisis and applications” ННК «ІПСА» 06-08.04.2022 проф. О.С.Макаренко, (044) 204-85-30, makalex51[at]gmail.com
Міжнародна науково-практична конференція «Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми і перспективи» International scientific-practical conference "Business, innovation, management: problems and prospects" ФММ 6-8.04.2022 Пишнограєв І.О., (044) 204-80-14, pyshnograiev[at]gmail.com,
http://confmanagement.kpi.ua/
ІIІ Міжнародна науково-практична конференція “Стратегії розвитку бібліотек: від ідеї до втілення-2022” / ІІI International scientific and practical conference “Library Development Strategies: From Idea to Implementation” Науково-технічна бібліотека КПІ ім. Ігоря Сікорського

Формат: змішаний – фізично та онлайн (в Zoom).
7-8.04.2022 Світлана Барабаш, учений секретар НТБ КПІ ім. Ігоря Сікорського,

(044) 204-83-33, conference[at]library.kpi.ua,
http://strategylibrary.kpi.ua/2022/index
ХVІ Міжнародна науково-технічна конференція "Перспективи телекомунікацій 2022" / (ПТ-2022) ХVІ International Science and Technology Conference «Modern Challenges in Telecommunications 2022» (МСТ-2022) ІТС 11-15.04.2022 Кравчук Сергій Олександрович, (066)173-69-53, conf[at]its.kpi.ua
http://conferenc.its.kpi.ua, http://conferenc.its.kpi.ua/proc/
ХІV Міжнародна науково-технічна конференція студентів та аспірантів «Перспективи розвитку інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем» (ПРІТС 2022) ХІV International Scientific Conference conference of undergraduate and graduate students "Prospects for Development of Information-Telecommunication Technologies and Systems" (PDITS 2022) ІТС 14.04.2022 Якорнов Євген Аркадійович, yakornovits[at]gmail.com, (097)223-59-05, conf[at]its.kpi.ua
http://conferenc.its.kpi.ua
II Всеукраїнська науково-практична конференція ІНТЕРНЕТ РЕЧЕЙ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ФСП, Кафедра інформаційного, господарського та адміністративного права, корпус 19, вул. Борщагівська 124, к.329 14.04.2022 д.ю.н. Баранов О.А., к.ю.н. Дубняк М.В., к.ю.н. Головко О.М., euliot20[at]gmail.com
Заключна конференція Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 163 Біомедична інженерія ФБМІ 20-21.04.2022 Максименко Віталій Борисович, (044)204-85-74, biomedconf[at]gmail.com,
http://biomedtech.kpi.ua/
ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» ІХ International Scientific and Practical Conference "Automation and Computer-Integrated Technologies ІХФ, кафедра технічних та програмних засобів автоматизації (ТПЗА) 20-21.04.2022 Ковалюк Дмитро .Олександрович (067)938-09-80, akit[at]kpi.ua
Міжнародна науково-практична конференція «Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління» International Scientific and Practical Conference "Scientific and Technical Development: Economics, Technology, Management" ФММ, Кафедра промислового маркетингу 20-21.04.2022 Зозульов О.В., (044)204-98-53, o.zozulyov[at]kpi.ua
http://ntr.fmm.kpi.ua
ХІV Міжнародна науково-практична конференція здобувачів вищої освіти та молодих учених «Людина як суб’єкт міжкультурної комунікації: сучасні тенденції у філології, перекладі та навчанні іноземних мов» / “A Person as a Subject of Intercultural Communication: Current Trends in Philology, Translation and Foreign Language Teaching” ФЛ, кафедра теорії, практики та перекладу англійської мови, пр. Перемоги, 37, корпус 7 21.04.2022 Ткачик О.В., Ващило О.В., (044)406-81-01, ktppam[at]ukr.net
XІІI-а Міжнародна науково-технічна конференція «Нові матеріали і технології в машинобудуванні 2021» / XІІI International scientific and technical conference «New materials and technologies in machinebuilding-2021» НН ІМЗ ім. Є.О. Патона, вул. Політехнічна, 35, корп. № 9 23-24.04.2022 Ямшинський М.М., (050)546-06-83, (097)290-86-16, (044)204-82-16, metalcasting[at]ukr.net   
http://metalcasting.kpi.ua, http://metalcasting.kpi.ua/proc
Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Моделювання та прогнозування економічних процесів» All-Ukrainian scientific and practical conference with international participation "Modeling and forecasting of economic processes" ФММ 27.04.2022 Мажара Г.А., (067)286-05-50, confmpep2022[at]gmail.com,
http://mpep.fmm.kpi.ua/
VІ Круглий стіл з міжнародною участю «Сучасні тенденції фонетичних досліджень» / VІth International Round Table Discussion «Current Trends in Phonetic Studies» ФЛ, кафедра теорії, практики та перекладу французької мови; кафедра теорії, практики та перекладу англійської мови, 030056, пр. Перемоги, 37, корпус 7 28.04.2022 Цимбал І.В., Тараненко Л.І., (050)353-52-34, larysataranenko[at]gmail.com
http://ctips.kpi.ua/2020/about
«Від Вебера до Валерстайна: історична соціологія держав та світ-систем» Міжнародна науково-практична конференція / «From Weber to Wallerstein: historical sociology of states and world-systems» ФСП, кафедра соціології зав.кафедри соціології, проспект Перемоги 37, корп.7  04.2022 - 05.2022 д.соц.н., проф. Кутуєв П.В., (044)204-85-26, (044)204-94-03, kpi.sociology[at]i.ua
XI Всеукраїнська конференція молодих математиків  НПУ ім. М.П. Драгоманова; ФМФ, кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей квітень 2022 Маловічко Тетяна Володимирівна
XX Міжнародна молодіжна науково-практична конференція «Історія розвитку науки, техніки та освіти» XX INTERNATIONAL YOUTH SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE «HISTORY OF SCIENCE, TECHNOLOGY AND EDUCATION» ФМФ, Формат: on-line квітень 2022 Пономаренко Лілія Петрівна, (067)279-66-29, L.Ponomarenko[at]kpi.ua
http://histe2018.kpi.ua/2020
Всеукраїнська науково-практична конференція: “Створення, охорона, захист і комерціалізація об’єктів права інтелектуальної власності», присвячена Міжнародному дню інтелектуальної власності” ФСП, кафедра інтелектуальної власності та приватного права, вул. Борщагівська 124, корп. 19, ауд. 325 квітень 2022 доц.,д.ю.н.,С.Г. Гордієнко, Н.Д. к.ю.н., Когут Н.Д., к.ю.н., Яшарова М.М. (044)204-91-59 Kipp_fsp_kpi[at]ukr.net
ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Інженерія програмного забезпечення і передові інформаційні технології - SoftTech-2021» ФІОТ, Проспект Перемоги, 37, корпус 18, Україна, 03056. квітень 2022 Баклан Ігор Всеволодивич, (044)204-82-98, iaa[at]ukr.net
Міжнародна студентська олімпіада “Шляхи та механізми захисту інформаційного простору України від шкідливих інформаційно-психологічних впливів” / International Students Olympiad "Ways and Mechanisms of Protection of the Information Space of Ukraine from Harmful Information and Psychological Influences" ІСЗЗІ, вул. Верхньоключова, 4 квітень 2022 Романенко Вадим Петрович, (044)204-91-51 (дод. 323), roma38[at]ukr.net; Петрик Валентин Михайлович, (044)204-91-51 (дод. 317); Криховецький Георгій Яремович, (044)204-91-51 (дод. 314), kgeorg[at]ukr.net
Науково-технічна конференція студентів та молодих учених «Гіротехнології, навігація, керування рухом та конструювання авіаційно-космічної техніки» ННІАТ квітень 2022 Збруцький Олександр Васильович, (050)869-81-47, zbrutsky[at]dacis.kpi.ua,
ХI Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Прикладна геометрія, дизайн, об’єкти інтелектуальної власності та інноваційна діяльність студентів та молодих вчених» ФМФ квітень 2022 Юрчук Вологдимир Петрович, (050)387-17-04, vpyrchyk[at]gmail.com
ХХІІ Всеукраїнська конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Дні науки факультету соціології і права -2022» ФСП, Київ-56, пр. Перемоги 37, корп. 7, кімн.530, квітень 2022 Акімова О.А. Заступник декана з науки, канд. філос. наук, (044)204-90-20, (066)866-20-83, olena.kasatkina[at]gmail.com
XII Міжнародна науковопрактична WEB-конференція «Композиційні матеріали» / XII International scientific and practical WEB-conference «Composite materials» ХТФ, кафедра композиційних матеріалів (ХТКМ) квітень-травень, 2022  Доц. Мельник (044)-204-97-96, 063-723-81-79, Luba_xtkm[at]ukr.net, http://iwccm.kpi.ua
Науково-практична конференція курсантів (студентів), аспірантів, докторантів та молодих учених “Актуальні питання застосування спеціальних інформаційно-телекомунікаційних систем” ІСЗЗІ, вул. Верхньоключова, 4 04.2022 - 05.2022 Іванченко Сергій Олександрович, Мавріна Олена Сергіївна, тел./факс (044)281-91-42, info[at]iszzi.kpi.ua
ІV Міжнародна наукова конференція “Сучасні тенденції викладання іноземних мов у закладах вищої освіти” / ІV International Scientific Conference “Current Foreign Language Teaching Issues in Higher Education” ФЛ, кафедра англійської мови технічного спрямування №2, кафедра англійської мови гуманітарного спрямування №3; пр. Перемоги, 37, корпус 7 12.05.2022 Лавриш Ю.Е., Корницька Ю. А., (044)204-85-37, yulavrysh[at]gmail.com, kamts2[at]ukr.net
http://conf.fl.kpi.ua/2019
Науково-технічна конференція "Енергетика. Екологія. Людина" НН ІЕЕ, вул. Борщагівська 115 12-13.05.2022 Дичко А.О., Закладний О.О., (044)204-85-14, aodi[at]ukr.net
XXII міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених ”Ресурсоенергозберігаючі технології та обладнання” XXII International Scientific and Practical Conference of Students, Postgraduates and Young Scientists "Resource and Energy Saving Technologies and Equipment" ІХФ, Кафедра машин і апаратів хімічних та нафтопереробних виробництв 15-20.05.2022 В.О. зав. кафедрою МАХНВ доц. Степанюк Андрій, (096)218-35-02, ynk[at]kpi.ua 
IEEE 41-а Міжнародна конференція з електроніки і нанотехнологій (ELNANO-2022) / 2022 IEEE 41st International Conference on Electronics and Nanotechnology (ELNANO) ФЕЛ 16-20.05.2022 Kateryna Ivanko (097)332-41-44, Anna Poreva (067)598-98-95, elnano[at]ieee.org.ua,
http://elnano.ieee.org.ua/
Сучасний стан та перспективи біомедичної інженерії (Current state and prospects of biomedical engineering) ФБМІ 17-18.05.2022 Максименко Віталій Борисович (044)204-85-74, biomedconf[at]gmail.com,
http://biomedtech.kpi.ua/
ХV Всеукраїнська міжгалузева науково-технічна конференція студентів, аспірантів та наук. співробітників «Зварювання та споріднені процеси і технології» НН ІМЗ ім. Є.О. Патона, вул. Дашавська 6/2, корп. 23 17-18.05.2022 Коваленко В.Л., (066)741-76-01, vl.kovalenko[at]kpi.ua
ХХVІ Всеукраїнська науково-методична конференція (з участю студентів) "Проблеми охорони праці, промислової та цивільної безпеки" НН ІЕЕ, вул. Борщагівська 115 17-19.05.2022 Полукаров Ю.О., (050)385-43-88, polukarov[at]ukr.net
http://confopcb.iee.kpi.ua
VІІІ Міжнародна науково-практична конференція “Дискурс професійної і творчої комунікації: лінгвокультурний, когнітивний, перекладацький та методичний аспекти” / 8th International Scholarly Research-to-Practice Conference “Discourse of professional and creative communication: Linguistic and cultural, cognitive, translation-related, and methodological perspectives” ФЛ, кафедра теорії, практики та перекладу англійської мови; кафедра теорії, практики та перекладу німецької мови; пр. Перемоги, 37, корпус 7 19.05.2022 Воробйова Ольга Петрівна, (095)871-93-78, Ткачик Олена Володимирівна, (067)444-59-26 Білицька Вікторія Миколаївна, (067)981-91-81 Моісєєва Наталія Олегівна, (068)352-36-89; Буць Жанна Володимирівна, (097)434-15-29 Школяр Лілія Володимирівна, (063)232-56-07 ktppamm[at]gmail.com, kafedra2009[at]ukr.net, ktppfm[at]ukr.net
ХXIII Міжнародна конференція «Відновлювана енергетика та енергоефективність у ХХI столітті» (ХXIII International Conference "Renewable energy and energy efficiency in the XXI century") ФЕА 19-20.05.2022 Член-кор. НАНУ, д.т.н., проф. Кудря С.О., вул. Політехнічна, 37, корпус 20, (044)204-81-91, (067)978-55-27, solar_budko[at]ukr.net
ХХІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Екологія. Людина. Суспільство» / XXIII International Science Conference “ECOLOGY. HUMAN. SOCIETY” ІХФ, кафедра екології та технології рослинних полімерів (ЕтаТРП) 19-20.05.2022 доц. Бенатов Данило Емілович, (050)382-81-57, kpi[at]benatov.kiev.ua
VІІІ міжнародна Самсонівська наукова конференція "Матеріалознавство тугоплавких сполук та композитів"                       8th International Samsonov Conference “Materials Science of Refractory Compounds” (MSRC) НН ІМЗ ім. Є.О. Патона, вул. Політехнічна, 35, корп. № 9 24-27.05.2022 Богомол Ю.І., (067)220-94-09, ubohomol[at]iff.kpi.ua
XV Міжнародна науково-технічна конференція молодих вчених «Електроніка - 2022» / XV International Scientific and Technical Conference of Young Scientists "Electronics - 2022" ФЕЛ, Кафедра акустичних та мультимедійних електронних систем 24-25.05.2022 Попович П.В., доц., (068)120-01-28, pv.popovych[at]ames.kpi.ua;
http://elconf.kpi.ua
XIII Міжнародна науково-практична конференція з інформаційних систем та технологій Summer InfoCom Advanced Solutions 2022 (13th International Conference on Information Systems and Technologies Summer InfoCom Advanced Solutions 2022) ФІОТ, Проспект Перемоги, 37, корпус 18 травень 2022 Писаренко Андрій Володимирович, andrew.pisarenko[at]gmail.com, 044 204 9225
http://infocom.fiot.kpi.ua/ 
ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Історія, культура, пам'ять у науковому вимірі: стан, перспективи» / IІI International scientific and practical conference “History, culture, memory in scientific dimension: nowadays and future” ФСП, Кафедра історії, пр. Перемоги 37, корп.7 травень 2022  Костилєва Світлана Олександрівна Тарнавський Ігор Станіславович Кізлова Антоніна Анатоліївна, (044)204-90-23 (85-84)
Міжнародна науково-практична конференцію «Безпека. Відмовостійкість. Інтелект» («International Conference Security. Fault tolerance Intelligence» (ICSFTI2022)) ФІОТ, Проспект Перемоги, 37, корпус 18 травень 2022 Волокита Артем Миколайович, (050)443-83-50 (044)204 90 50, artem.volokita[at]kpi.ua, icsfti[at]kpi.ua
Міжнародна науково-технічна конференція “Проблеми геоінженерії та підземної урбаністики” «Problems of geoengineering and underground urbanism» НН ІЕЕ, вул. Борщагівська 115, ауд. 511 05.2022 - 06.2022 Стовпник С.М., тел. 044-2048228, тел. 044-2048008, stansto[at]i.ua
Х ІЕЕЕ International Black Sea Conference on Communications and Networking (IEEE BlackSeaCom’2022) Міжнародна конференція країн Причорноморського регіону по телекомунікаціям та мережам зв'яку Болгарія травень 2022 Глоба Лариса Сергіївна - general co-chairs lgloba[at]its.kpi.ua; lgloba[at]hotmail.com, (050)526-15-12
https://blackseacom2021.ieee-blackseacom.org/committee/
ХV Міжнародна науково-технічна конференція молодих вчених та студентів «Інновації молоді в машинобудуванні» ММІ травень 2022 Фролов Володимир Костянтинович, (044)204-81-06, v.k.frolov[at]gmail.com
http://imm-mmi.kpi.ua/imm2021
ХVІ Міжнародна науково-практична конференція: «Філософія творчості як теоретична основа соціальних і технологічних інновацій» / ХVІ International academician and research conference: «Philosophy of creativity as a theoretical basis of social and technological innovations» ФСП, Кафедра філософії, проспект Перемоги 37, корп.7 травень 2022 Муратова Ірина Анатоліївна, (066)129-60-62, irene41a[at]gmail.com, (044)204-92-71, kafedra_filosofia[at]ukr.net
ACTUAL PROBLEMS OF RENEWABLE ENERGY, CONSTRUCTION AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING Faculty of Environmental, Geomatic and Energy Engineering, Kielce University of Technology, Poland, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute” (Ukraine) 2-4.06.2022 Anatoliy Pavlenko, prof. doctor of science, apavlenko[at]tu.kielce.pl, wisge[at]tu.kielce.pl +48 (41) 34 24 850; +48 883 74 12 91 Prof. doctor of science Valerii Deshko, te[at]kpi.ua, +38(050)386-88-23
ХХ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Теоретичні і прикладні проблеми фізики математики та інформатики"  НН ФТІ 15-16.06.2022 Василенко О.Д., (044)204-98-76, vaaled4617[at]gmail.com,
http://conf.ipt.kpi.ua/
ФОРУМ ІНЖЕНЕРІВ МЕХАНІКІВ, присвячений 100-річчю з дня народження член-кор. НАН України, д.т.н., проф. Петра Родіоновича Родіна ММІ 21-24.06.2022 Саленко Олександр Федорович, (097)717-37-44, Salenko2006[at]ukr.net,
http://conf.mmi.kpi.ua/2022
VІІ Міжнародна науково-технічна конференція «Smart-технології в енергетиці та електроніці - 2022» (STEE-2022) / VIІ International Scientific and Technical Conference "Smart Technologies in Energy and Electronics - 2022" (STEE-2022) Херсонська обл., Скадовський р-н, смт. Лазурне, база «Маяк» 15-21.08.2022 Абакумова О.О., доц. каф. ЕПС,(050)380-80-16, e.o.abakumova[at]gmail.com,
http://smart-ee.kpi.ua/
Всеукраїнська конференція "Нові матеріали для захисту довкілля" присвячена пам"яті члена-кореспондента НАН України Бориса Юрійовича Корніловича ХТФ 14-16.09.2022 Тобілко Вікторія Юріївна, (096)663-76-53, vtibilko[at]gmail.com 
Міжнародна науково-практична конференція «B2B MARKETING» International Scientific and Practical Conference "B2B MARKETING" ФММ 23-25.09.2022 Гнітецький Є.В., (044)204-98-62, egnet[at]ukr.net
http://b2b-marketing.fmm.kpi.ua
2022 IEEE 5th International Conference on Information and Telecommunication Technologies and Radio Electronics (IEEE UkrMiCo’2022) Міжнародна конференція з інформаційно-телекомунікаційних технологій та радіоелектроніки (УкрМіКо’2022) ІТС вересень 2022 Уривський Леонід Олександрович, leonid_uic[at]ukr.net, (097)317-17-58
http://ukrmico.ieee.org.ua/
Міжнародна конференція з системного аналізу та інтелектуальних обчислень IEEE International Analysis & Intelligent Computing (SAIC-2022) ННК «ІПСА» 03-07.10.2022 чл.-кор. НАНУ Н.Д.Панкратова, Тел./Факс.(044)204-84-47,
http://saic.ieee.org.ua/
Он-лайн ЕastWest Chemistry Conference ХТФ, кафедра фізичної хімії (ФХ) 10-12.10.2022 Чигиринець О.Е., 067-762-59-70, corrosionlife[at]gmail.com; Сокольський Г.В., 067-234-52-11
II Всеукраїнська науково-практична конференція з прикладної лінгвістики «Корпус та дискурс» / “Corpora and Discourse” ФЛ, кафедра англійської мови технічного спрямування №1, пр. Перемоги, 37, корпус 7 12.10.2022 Олізько Ю.М., Павленко О.В., Гурєєва Л.В., (044) 204 81 99, fl.kamts.1[at]gmail.com, corporadiscourse.kpi[at]gmail.com
http://corpora.kamts1.kpi.ua
X Міжнародна науково-практична конференція «Наукова школа Романа Іванченка» / X International Scientific Conference «Scientific School of Roman Ivanchenko») Тема: Ювілейна конференція ВПІ, вул. Академіка Янгеля, 1/37, корп. 8 28.10.2022 Голова секретаріату, Побідаш Ірина Леонідівна, (067) 783-65-09, nazarira[at]email.ua
Міжнародна науково-практична конференція “Інформаційно-телекомунікаційні системи і технології та кібербезпека: нові виклики, нові завдання” / International Scientific-Practical Conference "Information and Telecommunications Systems and Technologies and Cybersecurity: New Challenges, New Tasks" ІСЗЗІ, вул. Верхньоключова, 4 10.2022 - 11.2022 Іванченко Сергій Олександрович Мавріна Олена Сергіївна тел./факс (044)281-91-42 info[at]iszzi.kpi.ua
VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Високопродуктивні обчислення HPC-UA 2020» / VIIІ International Conference on High Performance Computing (HPC-UA 2021) «High Performance Computing» (HPC-UA’2020) ФІОТ, Проспект Перемоги, 37, корпус 18 10-11.11.2022 Клименко Ірина Анатоліївна, (050)356-10-24, (044)204-92-91, ikliryna[at]gmail.com
http://hpc.kpi.ua/HPC/ ,
http://hpc.ugrid.org 
XХІIІ Міжнародна науково-практична онлайн конференція здобувачів вищої освіти та молодих учених «Наука та техніка ХХІ століття» / “Science and Technology of the XXI Century” ФЛ, кафедра англійської мови технічного спрямування №2; пр. Перемоги, 37, корпус 7 10.11.2022 Лавриш Ю.Е., Фещук А.М., (044)204-85-37, kpiconf[at]ukr.net
http://studconf.fl.kpi.ua/2021
ХХVІІ Всеукраїнська науково-методична конференція (з участю студентів) «Проблеми охорони праці, промислової та цивільної безпеки НН ІЕЕ, вул. Борщагівська 115 10-11.11.2022 Полукаров Ю.О., (050)385-43-88, polukarov[at]ukr.net
http://confopcb.iee.kpi.ua
БІОБЕЗПЕКА ТА СУЧАСНІ РЕАБІЛІТАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ. Теорія, практика, перспективи. (BIOSAFETY AND MODERN REHABILITATION TECHNOLOGIES. Theory, practice, perspectives) ФБМІ, м.Київ, пр.Перемоги, 37. 15-16.11.2022 Худецький Ігор Юліанович, (044)204-85-74, biosafetymodern[at]gmail.com,
http://biomedtech.kpi.ua/
V науково-технічна конференція магістрантів ІЕЕ (за результатами дисертаційних досліджень магістрантів) НН ІЕЕ 16-18.11.2022 Дичко А.О., Закладний О.О., (044)204-85-14, aodi[at]ukr.net
VIII Всеукраїнська студентська науково-практична онлайн конференція «Визначні досягнення в науці та техніці» / “Significant Achievements in Science and Technology” ФЛ, кафедра англійської мови технічного спрямування №1; пр. Перемоги, 37, корпус 7 16.11.2022 Ахмад І. М., Мойсеєнко С.М., (044)204-81-99, fl.kamts.1[at]gmail.com, stud.autumnconf[at]gmail.com
http://sast.kamts1.kpi.ua/
XX Міжнародна науково-практична конференція "Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних ситем" / XX International scientific-technical conference “Mathematical and Software Tools for Intellectual Systems" (MPZIS-2022) Дніпровського Національного Університету імені Олеся Гончара, м.Дніпро; НН «ІПСА»  16-18.11.2022 Від ННК «ІПСА», чл.-кор. НАНУ Н.Д.Панкратова, Тел./Факс.(044)204-84-47,
http://mpzis.dnu.dp.ua/
Міжнародна науково-практична конференція "Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки" / International scientific-practical conference "Development of entrepreneurship as a factor in the growth of the national economy" ФММ 17.11.2021 Погребняк А.Ю., (044)204-98-58, conf.keip[at]ukr.net
XV науково-практична конференція магістрантів та аспірантів ПМК-2022 ФПМ 22-24.11.2022 Дрозденко Л.В., (044)204-81-15, (044)204-91-13, Факс: (044)204-81-15, dlv1973[at]ukr.net,
http://pmk.fpm.kpi.ua
XVI Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених, аспірантів і студентів «Сучасні проблеми електро-енерготехніки та автоматики» / XVI International Scientific Conference of young scientists, graduate students and "Modern Problems of Electric Power Engineering and Automatics" ФЕА, вул. Політехнічна, 37, корпус 20 28.11-09.12.2022 Заст. декана з наукової роботи, к.т.н., доц. Чумак В.В., (044)406-85-77, (050)208-38-43, chumack_kpi[at]ukr.net;
IV Міжнародна науково-практична конференція з аутизму “Підлітки та молодь з аутизмом: розвиток, здоров’я, підтримка” /IV International Scientific and Practical Conference on Autism "Adolescents and young people with autism: development, health, support" ФСП, Кафедра філософії, проспект Перемоги 37, корп.7 листопад 2022   Панічевська Є.Л., (067)402-04-73, evgeniapanichevska[at]gmail.com, (044)204-92-71, kafedra_filosofia[at]ukr.net
XI Міжнародна науково-практична конференція «Правове регулювання суспільних відносин в умовах сталого розвитку» / International scientific and practical conference «Legal regulation of social relations in sustainable development» ФСП, Кафедра інформаційного, господарського та адміністративного права, вул. Борщагівська 124, корп. 19, ауд. 329 листопад 2022  в.о.зав. Бевз Світлана Іванівна, доцент кафедри Серебрякова Юлія Олександрівна (044)204-91-61, fsp.kgap.kpi[at]gmail.comt
ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Інженерія програмного забезпечення і передові інформаційні технології - SoftTech-2021» ФІОТ, проспект Перемоги, 37, корпус 18 листопад 2022  Баклан Ігор Всеволодович, (044)204-82-98, iaa[at]ukr.net 
Х міжнародна науково-практична конференція „Математика в сучасному технічному університеті” Х International Scientific Conference "Mathematics in the modern technical university" ФМФ, кафедра математичного аналізу та теорії, пр.Перемоги, 37, корпус 7 листопад 2022  Федорова Лідія Борисівна, (044)204-97-40, matan[at]kpi.ua, mmtu[at]matan.kpi.ua
XI Міжнародна студентська науково-практична конференція "Наука в Україні та за кордоном: вчора, сьогодні, завтра" / Ukrainian and foreign science: yesterday, today, tomorrow ФЛ, кафедра англійської мови гуманітарного спрямування №3, пр. Перемоги, 37, корпус 7 1.12.2022 Корницька Ю.А., (044)204-82-05, kornitska.kpi[at]gmail.com
http://sckamgs3.kpi.ua/2021
ХХХ всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених «Обладнання хімічних виробництві підприємств будівельних матеріалів» ІХФ, кафедра машин і апаратів хімічних та нафтопереробних виробництв 5-10.12.2022 В.О. зав. кафедрою МАХНВ доц. Степанюк Андрій, (096)218-35-02, ynk[at]kpi.ua 
VIII Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Українська культура: вчора, сьогодні, завжди» / “Ukrainian culture: yesterday,today, at all times” ФЛ, кафедра української мови, літератури та культури; проспект Перемоги, 37, корпус 7 7.12.2022 Маковецька-Гудзь Ю.А., (097)986-08-64, makovetska.gudz[at]gmail.com
XIV Міжнародна науково-практична конференція з інформаційних систем та технологій Winter InfoCom Advanced Solutions 2022 / 14th International Conference on Information Systems and Technologies Winter InfoCom Advanced Solutions 2022 ФІОТ, проспект Перемоги, 37, корпус 18  Грудень 2022 Писаренко Андрій Володимирович, andrew.pisarenko[at]gmail.com, (044)204-92-25
http://infocom.fiot.kpi.ua/
Міжнародна конференція студентів та молодих вчених «Інтелект. Інтеграція. Надійність». / International students and young scientists conference «Intelligence, Integration, Reliability». ННІАТ  Грудень 2022 Мариношенко Олександр Петрович, (067)501-30-11, a_marin[at]ukr.net
Міжнародна наукова конференція «Матеріали для роботи в екстремальних умовах-12». / International Scientific Conference "Matirials for use in Eхtreme Conditions – 12» ІМЗ ім. Є.О. Патона, вул. Політехнічна, 35, корп. № 9  Грудень 2022 Доній О.М., (067)443-18-18, dosha[at]iff.kpi.ua, conf-mto[at]ukr.net,
http://materials.kpi.ua   
Науково-практична конференція студентів та молодих вчених «Авіа-ракетобудування: Перспективи та напрямки розвитку». ННІАТ  Грудень 2022 Бондаренко Олександр Миколайович, (066)060-40-19, sashbond[at]ukr.net
Науково-практична конференція: «Актуальні проблеми реалізації, охорони і захисту прав людини в Україні» ФСП, Кафедра інтелектуальної власності та приватного права, Борщагівська 124, корп. 19, каб.325  Грудень 2022  в.о. зав. каф. публічного права, д. ю. н., доцент Д. О. Маріц, к.ю.н., доцент Шумак І.О. 204-91-60, dasha7770[at]ukr.net
ХХVІ Всеукраїнська науково-практична студентська конференція «Україна: історія, культура, пам'ять» ФСП, Кафедра історії Грудень 2023 Чолій Сергій Васильович, (044)204-90-23, kafhistory_ntuu_kpi[at]ukr.net Булка Олег Вячеславович, (044)204-85-84,konfhist_kpi_2020[at]ukr.net

Долучення Розмір
2022-seminar.pdf 145 КБ