Навчально-науковий центр інноваційного моніторингу якості освіти

Директор: к.ф.-м. н. Перестюк Марія Миколаївна
Адреса: 03056, Київ, вул. Політехнічна, 14, корп. 16, кабінет 123.
Телефон: (044) 236 - 71 - 28, 097-628-06-22
e-mail: eqmi[at]kpi.ua

Навчально-науковий центр інноваційного моніторингу якості освіти Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» створено наказом Ректора університету в 2005 році.

Центр є базовим навчально - науковим структурним підрозділом КПІ ім. Ігоря Сікорського з питань незалежного моніторингу якості підготовки фахівців в КПІ ім. Ігоря Сікорського та з питань доуніверситетської підготовки (Ліцензія МОН України: Серія АE № 527265 від 09.09.2014р.).

ПІДРОЗДІЛИ ЦЕНТРУ:

 • ЦЕНТР ТЕСТУВАННЯ ТА МОНІТОРИНГУ ЗНАНЬ

ЗАВДАННЯ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТУ

1. ЗАВДАННЯ ЦЕНТРУ:

 • створення спільно з профільними кафедрами та департаментом навчальної роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського науково - методичних засад та технологій моніторингу якості вищої освіти;
 • організація та проведення систематичного незалежного моніторингу якості підготовки фахівців в КПІ ім. Ігоря Сікорського та формування на цій основі рекомендацій щодо покращення усіх складових навчального процесу;
 • організація та проведення систематичного ректорського контролю залишкових знань;
 • проведення цілеспрямованої освітньої, навчальної, наукової, методичної, профорієнтаційної, організаційної та інформаційної діяльності у сфері доуніверситетської підготовки.

2. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ:

2.1. Моніторинг якості освіти:

 • створення спільно з профільними кафедрами КПІ ім. Ігоря Сікорського банку даних з діагностики якості навчального процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського;
 • формування банку даних незалежних експертів;
 • проведення фундаментальних і прикладних досліджень з питань моніторингу якості освіти;
 • розробка та впровадження нових технологій та методик моніторингу якості освіти;
 • інформаційна підтримка самоаналізу діяльності КПІ ім. Ігоря Сікорського з питань якості освіти при підготовці до процедур зовнішнього контролю (атестації, акредитації тощо);
 • розробка та проведення заходів щодо створення системи забезпечення якості освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського відповідно до вимог державних стандартів освіти, критеріїв та показників національної та європейської систем акредитації, та міжнародних процедур визнання освітніх програм.

2.2. Освітня діяльність:

 • організація та проведення навчального процесу в системі доуніверситетської підготовки;
 • розробка, експертиза, аналіз та узагальнення освітньо - професійних, навчальних, наково-методичних планів і програм доуніверситетської підготовки;
 • розробка та відпрацювання спільно з Приймальною комісією ефективних процедур пошуку та відбору талановитої молоді для вступу до КПІ ім. Ігоря Сікорського;
 • впровадження та розвиток дистанційних форм навчання;
 • організація та проведення спільно з профільними інститутами та факультетами комплексних олімпіад НТУУ«КПІ».

2.3. Науково-методична та науково-дослідна діяльність:

 • проведення науково-методичних та аналітичних досліджень з питань моніторингу якості освіти;
 • розробка заходів і створення відповідних засад впровадження моніторингу якості вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського;
 • розробка та впровадження ефективних освітніх технологій та методик в доуніверситетській підготовці;
 • аналіз та узагальнення вітчизняних і зарубіжних науково - методичних надбань та досягнень у галузі адаптивних систем тестування, нових технологій навчання, систем управління якістю освіти;
 • участь в організації та проведенні університетських, національних та міжнародних науково - методичних конференцій, симпозіумів, семінарів, нарад тощо, за основними напрямками діяльності Центру;
 • розробка та видання посібників, підручників, інших методичних матеріалів, узгоджених за змістом та адаптованих до навчальних програм КПІ ім. Ігоря Сікорського;

2.4. Професійно-орієнтаційна діяльність:

 • здійснення ранньої професійної орієнтації серед учнівської молоді;
 • розробка критеріїв та впровадження у практику методик виявлення здібностей та обдарувань учнів, вироблення обґрунтованих рекомендацій щодо вибору ними майбутньої професії;
 • залучення найбільш обдарованої учнівської молоді до пошукової роботи на базі профільних кафедр КПІ ім. Ігоря Сікорського;
 • вдосконалення форм співпраці з мережею загальноосвітніх шкіл та навчальних закладів І та II рівнів акредитації з метою відбору на навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського здібної молоді;
 • видання та розповсюдження спільно з Приймальною комісією, інститутами та факультетами КПІ ім. Ігоря Сікорського рекламних матеріалів щодо традицій, досягнень КПІ ім. Ігоря Сікорського та його підрозділів в освітній, науковій та міжнародній діяльності.