Ви є тут

Ліцензія Серія АЕ № 527265


Ліцензія Серія АЕ № 527265

Ліцензія №527265 (Серія АЕ) Міністерства освіти і науки України на надання освітніх послуг навчальними закладами, пов'язаних з одержанням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до бакалавра, спеціаліста, магістра (в тому числі для іноземних громадян) (спеціальності (професії) та ліцензовані обсяги прийому вказані у додатку)

Найменування юридичної особи: Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
Ідентифікаційний код юридичної особи: 02070921

Місцезнаходження юридичної особи: 03056 м.Київ, проспект Перемоги, будинок 37

Рішення про видачу ліцензії: Акредитаційної комісії від 30.07.2014 р., протокол № 111 (наказ МОН України від 31.07.2014 №2657 л)
Строк дії ліцензії: Термін дії ліцензії вказаний в додатку
Дата видачі ліцензії: 09.09.2014

ДОДАТОК ДО ЛІЦЕНЗІЇ

Серія АЕ № 527265

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

Місцезнаходження юридичної особи: 03056 м Київ. проспект Перемоги, будинок 37

Підготовка бакалаврів

№ п/п Шифр та найменування галузі знань Код та напрям підготовки бакалаврів Ліцензований обсяг Термін дії ліцензії
Денна Заочна
1 2 3 4 5 6
1. 0102 Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини 6.010203 Здоров'я людини* 60 15 01.07 2023
2. 0202 Мистецтво 6.020205 Образотворче мистецтво 60 30 01 07.2021
3. 0203 Гуманітарні науки 6.020303 Філологія 195 90 01.07.2020
4. 0301 Соціально-політичні науки 6030101 Соціологія 180 60 01.07.2020
5. 0303 Журналістика та інформація 6.030302 Реклама і зв'язки з громадськістю (у поліграфії, видавництві, та книгорозповсюдженні) 60 - 01.07.2023
6.030303 Видавнича справа та редагування 60 60 01.07.2023
6. 0304 Право 6.030401 Правознавство 150 100 01.07.2022
7- 0305 Економіка та підприємництво 6.030502 Економічна кібернетика 50 20 01.07.2015
6.030503 Міжнародна економіка 80 30 01 07.2017
6.030504 Економіка підприємства 80 60 01.07.2017
6.030507 Маркетинг 80 30 01.07.2021
8. 0306 Менеджмент і адміністрування 6.030601 Менеджмент 290 220 01.07 2021
9. 0401Природничі науки 6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування 100 30 01.07.2023
10. 0402Фізико-математичні науки 6.040201 Математика 00 - 01.07.2022
6.040203 Фізика 60 - 01.07.2022
6.040204 Прикладна фізика 60 - 01.07.2021
11. 0403 Системні науки та кібернетика 6.040301 Прикладна математика 170 35 01.07.2023
12. 0501 Інформатика та обчислювальна техніка 6.050101 Комп'ютерні науки 270 60 01.07.2023 01.07.2023
6.050102 Комп'ютерна інженерія 300 55
6.050103 Програмна інженерія 370 60 01.07.2023
13. 0502 Автоматика та управління 6.050201 Системна інженерія 200 60 01.07.2023
6.050202 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології 210 100 01.07.2023
14. 0503 Розробка корисних копалин 6.050301 Гірництво 135 80 01.07.2023
15. 0504 Металургія та матеріалознавство 6.050401 Металургія 60 20 01.07.2023
6.050402 Ливарне виробництво 60 30 01.07.2023
6.050403 Інженерне матеріалознавство 155 60 01.07.2023
16. 0505 Машинобудування та матеріалообробка 6.050501 Прикладна механіка 75 25 01.07.2023
6.050502 Інженерна механіка 300 60 01.07.2023
6.050503 Машинобудування 330 120 01.07.2023
6.050504 Зварювання 170 80 01.07.2023
17. 0506 Енергетика та енергетичне машинобудування 6.050601 Теплоенергетика 200 90 01.07.2023
6.050603 Атомна енергетика 60 25 01.07.2023
6.050604 Енергомашинобудування 40 25 01.07.2023
18. 0507 Електро-техніка та електромеханіка 6.050701 Електротехніка та електротехнології 320 120 01.07.2023
6.050702 Електромеханіка 245 100 01.07.2023
19. 0508 Електроніка 6.050801 Мікро- та наноелектроніка 150 30 01.07.2023
6.050802 Електронні пристрої та системи 150 50 01.07.2023
6.050803 Акустотехніка 115 50 01 07.2023
20. 0509 Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв'язок 6.050901 Радіотехніка 190 50 01 07 2023
6.050902 Радіоелектронніапарати 240 100 01 07 2019
6.050903 Телекомунікації 230 60 01 07 2023
21. 0510 Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології 6.051001 Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології 140 50 01.07.2023
6.051003 Приладобудування 300 100 01.07 2023
6.051004 Оптотехніка 75 20 01.07.2023
22. 0511 Авіаційна та ракетно-космічна техніка 6.051101 Авіа- та ракетобудування 60 30 01.07.2018
6.051103 Авіоніка 80 20 01.07.2023
23. 0513 Хімічна технологія та інженерія 6.051301 Хімічна технологія 300 105 01.07.2023
24. 0514 Біотехнологія 6.051401 Біотехнологія 95 10 01.07.2022
6.051402 Біомедична інженерія 60 - 01.07.2015
25. 0515 Видавничо-поліграфічна справа 6.051501 Видавничо-поліграфічна справа 210 150 01.07.2020
26. 1301 Соціальне забезпечення 6.130Ю2 Соціальна робота 50 - 01.07.2016
27. 1701 Інформаційна безпека 6.170101 Безпека інформаційних і комунікаційних систем 120 60 01.07.2017
6.170102 Системи технічного захисту інформації 60 60 01.07.2018
для Славутицької філії Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" (адреса філії: 07100 Київська область, м.Славутич, вул. Героїв Дніпра, 6. ідентифікаційний код - 26129085)
Підготовка бакалаврів
28. 0501 Інформатика та обчислювальна техніка 6.050101  Комп'ютерні науки 25 20 01.07.2016
для Навчально-наукового комплексу "Інститут прикладного системного аналізу" Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" (адреса комплексу: 03056 м. Київ, пр-т Перемоги, 37, корп. 35, іентифікаційний код 25408067)
Підготовка бакалаврів
29. 0403 Системні науки та кібернетика 6.040302  Інформатика 50 - 01.07.2018
6.040303  Системний аналіз 200 100 01.07.2018
30. 0501 Інформатика та обчислювальна техніка 6.050101 Комп'ютернінауки 140 60 01.07.2018
для Державного закладу "Інститут спеціального зв'язку та захисту інформації Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" (адреса інституту: 01011, м. Київ, вул. Московська, 45/1, ідентифікаційний код 34979237)
Підготовка бакалаврів    
31. 0501 Інформатика та обчислювальна техніка 6.050101 Комп'ютерні науки 50 - 01.07.2016
32. 0509 Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв'язок 6.050903 Телекомунікації 50 20 01 07.2016
33. 1701 Інформаційна безпека 6.170101 Безпека інформаційних і комунікаційних систем 60 - 01.07.2016
  6.170103 Управління інформаційною безпекою 50 20 01.07.2016
34. Підвищення кваліфікації фахівців у галузі знань 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка» за напрямом підготовки «Комп'ютерні науки»

Всього на рік (осіб):
125 01.07.2017
35. Підвищення кваліфікації фахівців у галузі знань 1701 «Інформаційна безпека» за напрямом підготовки «Безпека інформаційних і комунікаційних систем»

Всього на рік (осіб):
250 01.07.2017
36 Підвищення кваліфікації фахівців у галузі знань 0509 «Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв'язок» за напрямом підготовки «Телекомунікації»

Всього на рік (осіб):
125 01.07.2017

Підготовка спеціалістів, магістрів

№ п/п Шифр та найменування галузі знань Код та напрям підготовки бакалаврів Ліцензований обсяг Термін дії ліцензії
Денна Заочна
1 2 3 4 5 6
1. 0102 Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини 7.01020302 Фізична реабілітація 40 15 01.07.2023
2. 0202 Мистецтво 7.02020501 Образотворче мистецтво 30 20 01.07.2021
8.02020501 30 10 01.07.2021
3. 0203 Гуманітарні науки 7.02030304 Переклад 165 60 01.07.2020
8.02030304 30 30 01.07.2020
4. 0301 Соціально-політичні науки 7.03010101 Соціологія (за видами діяльності) 15 10 01.07.2024
8.03010101 15 5 01.07.2024
5. 0303 Журналістика та інформація 7.03030202 Зв'язки з громадськістю 30 - 01 07 2018
8.03030202 30 - 01.07.2019
7.03030301 Видавнича справа та редагування 60 40 01.07.2023
8.03030301 60 - 01.07.2024
6.7 0304 Право 7.03040101 Правознавство 100 100 01.07.2022
8.03040101 50 - 01.07.2022
0305 Економіка та підприємництво 7.03050201 Економічна кібернетика 30 20 01.07.2015
8.03050201 20 10 01 07.2015
7.03050301 Міжнародна економіка 60 45 01.07.2017
8.03050301 40 15 01.07.2017
7.03050401 Економіка підприємства 50 30 01.07.2017
8.03050401 50 30 01.07.2017
7.03050701 Маркетинг 60 15 01.07.2021
8.03050701 50 15 01.07.2021
8. 0306 Менеджмент і адміністрування 7.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності) 80 70 01 07 2021
8.03060101 50 25 01.07.2021
8.03060102 Менеджмент інноваційної діяльності 50 - 01.07.2019
7.03060104 Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності 40 20 01.07.2023
8.03060104 40 10 01.07.2023
9. 0401 Природничі науки 7.04010601 Екологія та охорона навколишнього середовища 70 30 01.07.2023
8.04010601 45 - 01.07.2023
10. 0402 Фізико-математичні науки 7.04020101 Математика 30 - 01 07 2022
8.04020101 30 - 01.07.2022
7.04020301 Фізика 30 - 01.07.2022
8.04020301 30 - 01.07.2022
7.04020401 Прикладна фізика 20 - 01.07.2021
8.04020401 40 - 01.07.2021
11. 0403 Системні науки та кібернетика 7.04030101 Прикладна математика 60 15 01.07.2023
8.04030101 60 20 01.07.2023
12. 0501 Інформатика та обчислювальна техніка 7.05010101 Інформаційніуправляючі системи татех н ології 120 40 01.07.2023
8.05010101 60 - 01.07.2023
7.05010102  Інформаційні
технології проектування
25 - 01.07.2023
8.05010102 30 - 01.07.2023
7.05010105 Компютерний еколого-економічний моніторинг 50 30 01 07.2017
8.05010105 20 - 01.07.2017
7.05010201 Комп'ютерні системи та мережі 145 80 01.07.2023
8.05010201 60 - 01.07.2023
7.05010202 Системне програмування 30 - 01.07.2020
7.05010203 Спеціалізовані комп'ютерні системи 35 20 01.07.2023
8.05010203 25 - 01.07.2023
7.05010301 Програмне забезпечення систем 50 25 01.07.2023
8.05010301 40 - 01.07.2023
7.05010302 Інженерія програмного забезпечення 15 5 01.07.2023
8.05010302 15 - 01.07.2023
13. 0502 Автоматика та управління 7.05020101 Компютеризовані системи управління та автоматика 50 50 01.07.2023
8.05020101 50 - 01.07.2023
7.05020102 Комп'ютеризовані та робототехнічні системи 50 50 01.07.2023
8.05020102 50 - 01.07.2023
7.05020201 Автоматизоване управління технологічними процесами 70 50 01.07.2023
8.05020201 50 - 01.07.2023
7.05020202 Комл'ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва 60 60 01.07.2023
8.05020202 30 - 01.07.2023
14 0503 Розробка корисних копалин 7.05030101 Розробка родовищ та видобування корисних копалин 45 30 01.07.2023
8.05030101 15 10 01.07.2023
7.05030102 Шахтне і підземне будівництво 30 30 01.07.2022
8.05030102 15 - 01.07.2022
15. 0504 Металургія та матеріалознавство 7.05040105 Спеціальна металургія 30 15 01.07.2023
8.05040105 30 5 01.07.2023
7.05040201 Ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів 30 20 01.07.2023
8.05040201 30 10 01.07.2023
7.05040302 Фізичне матеріалознавство 30 15 0107.2023
8.05040302 15 5 01.07.2023
7.05040303 Композиційні та порошкові матеріали, покриття 40 25 01.07.2023
8.05040303 20 5 01.07.2023
7.05040304 Металознавство 30 15 01.07.2023
8.05040304 30 5 01.07.2023
16. 0505 Машинобудування та матеріалообробка 7.05050101 Динаміка і міцність машин 55 20 01.07.2023
8.05050101 20 5 01.07.2023
7.05050201 Технології машинобудування 55 30 01.07.2023
8.05050201 35 5 01.07.2023
7.05050203 Обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування 35 15 01.07.2023
8.05050203 25 5 01.07.2023
7.05050204 Обробка металів за спецтехнологіями 30 15 01.07.2023
8.05050204 30 5 01.07.2023
7.05050205 Гідравлічні машини, гідро-приводи та гідропневмо-автоматика 35 15 01.07.2023
8.05050205 25 5 01.07.2023
7.05050206 Машини і технології паковання 30 30 01.07.2020
8.05050206 20 - 01.07.2023
7.05050301 Металорізальні верстати та системи 35 25 01 07.2023
8.05050301 25 5 01.07.2023
7.05050302 Інструментальне виробництво 35 20 01.07.2023
8.05050302 25 10 01.07.2023
7.05050303 Обладнання лісового комплексу 15 10 01.07.2023
8.05050303 15 5 01.07.2023
7.05050314 Обладнання фармацевтичних та біотехно-логічних виробництв 25 15 01.07.2019
8.05050314 10 10 01.07.2019
7.05050315 Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів 90 30 01.07.2023
8.05050315 60 10 01.07.2023
7.05050317 Поліграфічні машини та автоматизовані комплекси 20 20 01.07.2016
8.05050317 16 10 01.07.2016
7.05050401 Технології та устаткування зварювання 50 40 01 07.2023
8.05050401 20 5 01.07 2023
7.05050402 Зварювальні установки 30 30 01.07.2023
8.05050402 20 5 01 07.2023
7.05050403 Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій 35 25 01.07.2023
8.05050403 15 5 01.07.2023
17. 0506 Енергетика та енергетичне машинобудування 7.05060101 Теплоенергетика 30 40 01.07.2023
8.05060101 30 5 01.07.2023
7.05060102 Теплофізика 15 15 01.07.2023
8.05060102 15 5 01.07.2023
7.05060103 Теплові електричні станції 45 30 01 07.2023
8.05060103 30 5 01.07.2023
7.05060105 Енергетичний менеджмент 20 10 01.07.2024
8.05060105 15 5 01.07.2024
7.05060301 Атомна енергетика 30 15 01.07.2023
8.05060301 30 5 01.07.2023
7.05060401 Котли і реактори 25 20 01.07.2023
8.05060401 15 5 01.07.2023
18. 0507 Електротехніка та електромеханіка 7.05070101 Електричні станції 40 25 01.07.2023
8.05070101 20 5 01.07.2023
7.05070102 Електричні системи і мережі 40 25 01.07.2023
8.05070102 25 5 01.07.2023
7.05070103 Електротехнічні системи електроспоживання (за видами) 40 40 01.07.2023
8.05070103 30 10 01.07.2023
7.05070104 Техніка та електрофізика високих напруг 15 15 01.07.2023
8.05070104 15 5 01.07.2023
7.05070106 Системи управління виробництвом і розподілом електроенергії 35 25 01.07.2023
8.05070106 15 5 01.07.2023
7.05070107 Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії 30 - 01.07.2020
8.05070107 20 - 01.07.2020
7.05070108 Енергетичний менеджмент 50 15 01.07 2024
8.05070108 30 10 01.07.2024
7.05070201 Електричні машині і апарати 40 15 01.07.2023
8.05070201 15 5 01.07.2023
7.05070204 Електромеханічні системи автоматизації та електропривод 70 50 01.07.2023
8.05070204 60 10 01.07.2023
7.05070205 Електромеханічні системи геотехнічних виробництв 30 15 01.07.2023
8.05070205 30 5 01.07.2023
19. 0508 Електроніка 7.05080101 Мікро- та наноелектронні припади і пристрої 40 15 01 07.2023
8.05080101 20 5 01.07.2023
7.05080102 Фізична та біомедична електроніка 40 20 01.07.2023
8.05080102 50 10 01.07.2023
7.05080201 Електронні прилади та пристрої 50 30 01.07.2023
8.05080201 40 10 01.07.2023
7.05080202 Електронні системи 45 25 01.07.2023
8.05080202 30 5 01.07.2023
7.05080301 Акустичні засоби та системи 35 25 01.07.2023
8.05080301 20 5 01.07.2023
7.05080302 Аудіо-, відео-та кінотехніка 20 20 01 07 2023
8.05080302 10 5 01.07.2023
7.05080303 Медичні акустичні та біоакустичні прилади і апарати 15 15 01.07.2023
8.05080303 15 5 01.07.2023
20. 0509 Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв'язок 7.05090101 Радіотехніка 40 25 01.07.2023
8.05090101 30 10 01.07.2023
7.05090102 Апаратура радіозв'язку, радіомовлення і телебачення 40 25 01.07.2023
8.05090102 20 10 01.07.2023
7.05090103 Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси 40 15 01.07.2023
8.05090103 20 5 01.07.2023
7.05090201 Радіоелектронні апарати та засоби 70 20 01.07 2023
8.05090201 40 10 01.07.2023
7.05090203 Інтелектуальні технології мі-кросистемної радіоелектронної техніки 30 20 01.07.2023
8.05090203 20 10 01.07.2023
7.05090204 Біотехнічні та медичні апарати і системи 40 35 01.07.2019
8.05090204 20 5 01.07.2019
7.06090301 Інформаційні мережі зв'язку 20 45 01.07.2024
8.06090301 30 5 01.07.2024
7.05090302 Телекомунікаційні системи га мережі 80 40 01.07.2023
8.05090302 70 10 01.07.2023
7.05090303 Технології та засоби теле-комунікацій 40 25 01.07.2023
8.05090303 20 10 01.07.2023
21. 0510 Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології 7.05100101 Метрологія та вимірювальна техніка 40 25 01.07.2023
8.05100101 30 5 01.07.2023
7.05100102 Інформаційні вимірювальні системи 50 25 01.07.2023
8.05100102 30 10 01.07.2023
7.05100301 Технології приладобудування 40 15 01.07.2023
8.05100301 20 10 01.07.2023
7.05100302 Прилади і системи точної механіки 20 15 01.07.2023
8.05100302 10 5 01.07.2023
7.05100303 Прилади і системи орієнтації та навігації 40 15 01.07.2023
8.05100303 20 5 01.07.2023
7.05100304 Прилади і системи екологічного моніторингу 40 25 01.07.2023
8.05100304 20 10 01.07.2023
7.05100305 Прилади і системи неруйнівного контролю 40 20 01.07.2023
8.05100305 20 5 01.07.2023
7.05100306 Інформаційні    технологи в приладобудуванні 20 15 01.07.2023
8.05100306 10 5 01.07.2023
7.05100307 Медичні  прилади і системи 80 100 01.07.2020
8.05100307  40 20 01.07.2020
7.05100403 Фотоніка та оптоінформатика 20 15 01.07.2023
8.05100403 10 5 01.07.2023
7.05100405 Оптико- електронне приладобудування 30 15 01.07.2023
8.05100405 15 5 01.07.2023
22. 0511 Авіаційна та ракетно-космічна техніка 7.05110101 Літаки і вертольоти 40 20 01.07.2018
8.05110101 20 10 01.07.2018
7.05110302 Системи керування літальними апаратами та комплексами 50 15 01.07.2023
8.05110302 30 5 01.07.2023
23. 0513 Хімічна технологія та інженерія 7.05130101 Хімічні технології неорганічних речовин 40 20 01.07.2023
8.05130101 20 5 01.07.2023
7.05130102 Хімічні технології органічних речовин 40 20 01.07.2023
8.05130102 20 5 01.07.2023
7.05130103 Технічна електрохімія 40 20 01.07.2023
8.05130103 20 5 01.07 2023
7.05130104 Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів 60 20 01.07.2023
8.05130104 20 10 01.07.2023
7.05130107 Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів 20 10 01.07.2023
8.05130107 10 5 01.07 2023
7.05130110 Хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини 30 15 01.07.2023
8.05130110 15 5 01.07.2023
24. 0514 Біотехнологія 7.05140101 Промислова біотехнологія 25 10 01.07.2022
8.05140101 20 - 01 07 2022
7.05140102 Молекулярна біотехнологія 20 - 01.07.2024
8.05140102 20 - 01.07.2024
7.05140105 Екологічна біотехнологія та біоенергетика 10 20 01.07.2020
8.05140105 20 - 01.07.2020
25. 0515 Видавничо-поліграфічна справа 7.05150101 Технології друкованих видань 40 40 01.07.2024
8.05150101 20 10 01.07.2024
7.05150102 Технологи електронних мультимедійних видань 30 - 01.07.2022
8.05150102 30 - 01.07.2022
7.05150103 Комп'ютерні технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв 45 50 01.07.2017
8.05150103 25 10 01.07.2017
7.05150104 Матеріали видавничо-поліграфічних виробництв 30 - 01.07.2022
8.05150104 30 - 01.07.2022
7.05150105 Технології розробки, виготовлення та оформлення паковань 30 - 01.07.2022
8.05150105 30 - 01.07.2022
26 1301 Соціальне забезпечення 7.13010201 Соціальна робота 25 25 01.07.2020
8.13010201 25 25 01.07.2020
27. 1701 Інформаційна безпека 7.17010101 Безпека інформаційних і комунікаційних систем 90 55 01.07.2017
8.17010101 30 5 01.07.2017
7.17010201 Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки 40 55 01.07.2018
8.17010201 20 5 01.07.2018
28. 1801 Специфічні категорії 7.18010011 Інтелектуальна власність 25 25 01.07 2022
8.18010011 25 - 01.07.2022
8.18010012 Управління інноваційною діяльністю 50 50 01 07.2019
8.18010018 Адміністративний менеджмент 60 60 01.07.2022
29. Підвищення кваліфікації за акредитованими напрямами (спеціальностями)
500  
Всього на рік 3000 01.07.2023
30. Підготовка іноземних громадян за акредитованими напрямами (спеціальностями)

Всього на рік (осіб)
1000 01.07.2023
31. Підготовка до вступу у вищі навчальні заклади громадян України 01.07.2023
32. Підготовка іноземних громадян до вступу у вищі навчальні заклади 01.07.2015

для Навчально-наукового комплексу "Інститут прикладного системного аналізу" Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" (адреса комплексу: 03056 м. Київ, пр-т Перемоги, 37, корп. 35, ідентифікаційний код - 25408067)

1

2

3

4

5

6

33.

 

0403 Системні науки та кібернетика

7.04030203

Соціальна інформатика

25

-

01.07.2018

8.04030203 25 8 01.07.2018
7.04030301

Системний аналіз і управління

40

25

01.07.2018

8.04030301 50 30 01.07.2018
7.04030302

Системи і методи прийняття рішень

50

15

01 07.2018

8.04030302 50 50 01.07.2018
34.

0501 Інформатика та обчислювальнатехніка

7.05010102

Інформаційні технології проектування

30

15

01 07.2018

8.05010102 20 10 01.07.2018
7.05010103

Системне проектування

15

10

01.07.2018

8.05010103 15 10 01.07.2018
8.05010104

Системи штучного інтелекту

60

40

01.07.2024

35.

1801 Специфічні категорії

8.18010013

Управління проектами

50

30

01.07.2020

36.

Підвищення кваліфкації за акредитованими напрямами (спеціальностями)

200

 

Всього на рік 600 01.07.2023
37. Підготовка до вступу у вищі навчальні заклади громадян України 01.07.2024

для Державного закладу «Інститут спеціального зв'язку та захисту
інформації Національного технічного університету України «Київський
політехнічний інститут» (адреса інституту: м. Київ, вул. Московська,
45/1, ін. код 24978555)

1

2

3

4

5

6

38.

0501 Інформатика та обчислювальна техніка

7.05010101

Інформаційні управляючі системи та технології (за галузями)

50

15

01.07.2016

8.05010101 25 - 01.07.2019

39.

0509 Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв'язок

7.05090302

Телекомунікаційні системи та мережі

50

-

01 07 2016

8.05090302 20 - 01.07.2019

40.

1701 Інформаційна безпека

7.17010102

Безпека державних інформаційних ресурсів

50

- 01.07.2016
8.17010102 35 - 01.07.2018

Відповідно до рішень ДАК від 20.04.1993 р., протокол №3/1. колеги Міносвіти України від 26.05.1993 р.. протокол №12/2, МАК від 17.11 1994 р., протокол №15 (наказ Міносвіти України від 18.11.1994 р. №321). ДАК від 11 квітня 1996 р.. протокол №1. ДАК від 17.12.1996 р., протокол №5. ДАК від 11 лютого 1997 р., протокол №6, ДАК від 07.04.1998 р„ протокол №13, ДАК від 09 06.1998 р.. протокол №14, ДАК від 07.07.1998 р., протокол №15, ДАК від 13 квітня 1999 р . протокол №19. ДАК від 21 грудня 1999 р.т протокол №24, ДАК від 22 лютого 2000 р., протокол №25, ДАК від 11 квітня 2000 р., протокол №26, ДАК від 20 червня 2000 р., протокол №27, ДАК від 11 липня 2000р., протокол №28, ДАК від 10 жовтня 2000 р . протокол №29, ДАК від 12 грудня 2000 р , протокол №30, ДАК від 13 лютого 2001 р.. протокол №31, ДАК від 17 травня 2001 р., протокол №33, ДАК від 4 липня 2001 р., протокол №34, ДАК від 25 грудня 2001 р., протокол №36, ДАК від 12 лютого 2002 р., протокол №37 (наказ Міністерства освіти і науки України від 11.03.2002 р №185), ДАК від 9 квітня 2002 р., протокол №38 (наказ Міністерства освіти і науки України від 24 04.2002 р. №268), ДАК від 4 червня 2002 р., протокол №39 (наказ Міністерства освіти і науки України від 01.07.2002 р. №377). ДАК від 9 липня 2002 р.. протокол №40 (наказ Міністерства освіти і науки України від 18.07.2002 р. №414), ДАК від 15 жовтня 2002р., протокол №41 (наказ Міністерства освіти і науки України від 24.10.2002 р. №606), ДАК від 24 грудня 2002р , протокол №42 (наказ Міністерства освіти і науки України від 10.01.2003 р. №13), ДАК від 25 лютого 2003 р., протокол №43 (наказ Міністерства освіти і науки України від 13.03.2003 р. №127), ДАК від 8 квітня 2003 р., протокол №44 (наказ Міністерства освіти і науки України від 23.04.2003 р. №252), ДАК від 10 червня 2003 р., протокол №45 (наказ Міністерства освіти і науки України від 23.06.2003 р. № 401). ДАК від 15 липня 2003 р., протокол №46 (наказ Міністерства освіти і науки України від 17.07 2003 р №480). ДАК від 21 жовтня 2003 р.. протокол №47 (наказ Міністерства освіти і науки України від 27.10.2003 р. № 714), ДАК від 23 грудня 2003р., протокол №48 (наказ Міністерства освіти і науки України від 29.12.2003 р. № 866), ДАК від 24 лютого 2004р., протокол №49 (наказ Міністерства освіти і науки України від 09.03.2004 р. № 183), ДАК від 22 червня 2004 р.. протокол №51 (наказ Міністерства освіти і науки України від 01.07.2004 р № 558), ДАК від 19 жовтня 2004 р , протокол №52 (наказ Міністерства освіти і науки України від 26.10.2004 р. № 2422-Л). ДАК від 22 лютого 2005 р. протокол №54 (наказ Міністерства освіти і науки України від 09.03.2005 р. № 415-Л). ДАК від 19 квітня 2005 р., протокол №55 (наказ Міністерства освіти і науки України від 27.04.2005 р. №853-Л), ДАК від 21 червня 2005 р.. протокол №56 (наказ Міністерства освіти і науки України від 30.06.2005 р №1853-Л). ДАК від 11 жовтня 2005 р.. протокол №57 (наказ Міністерства освіти і науки України від 25.10.2005 р. №1998-Л), ДАК від 20 грудня 2005 р.. протокол №58 (наказ Міністерства освіти і науки України від 26.12.2005 р №2332-Л), ДАК від 2 березня 2006 р.. протокол №59 (наказ Міністерства освіти і науки України від 09.03.2006 р №562-Л). ДАК від 21 квітня 2006 р , протокол №60 (наказ Міністерства освіти і науки України від 03.05.2006 р- №1105-Л), ДАК від 22 червня 2006 р., протокол №61 (наказ Міністерства освіти і науки України від 29.06.2006 р. №2043-Л), ДАК від 31 жовтня 2006 р.. протокол №63 (наказ Міністерства освіти і науки України від 21 11.2006 Р №2237-Л), ДАК від 26 грудня 2006 р, протокол №64 {наказ Міністерства освіти і науки України від 16.01.2007 р №29-Л). ДАК від 27 лютого 2007 р., протокол №65 (наказ Міністерства освіти і науки України від 07.03.2007 р №421-Л), ДАК від 24 квітня 2007 р., протокол №66 (наказ Міністерства освіти і науки України від 11.05.2007 р. №1192-Л). ДАК від 26 червня 2007 р., протокол №67 (наказ Міністерства освіти І науки України від 09.07.2007 р №1843-Л), ДАК від 28 березня 2008 р., протокол №70 (наказ Міністерства освіти і науки України від 04 04 2008 р №868-Л), ДАК від 20 травня 2008р., протокол №71 (наказ Міністерства освіти і науки України від 28.05.2008р. №1824-Л), ДАК від 1 липня 2008р.. протокол №72 (наказ Міністерства освіти і науки України від 07.07.2008р №2180-Л), ДАК від 16 грудня 2008р., протокол №74 (наказ Міністерства освіти і науки України від 23.12.2008р. №2625-Л), ДАК від 7 травня 2009р., протокол №77 (наказ Міністерства освіти і науки України від 12.06.2009р №2411-Л), ДАК від 4 череня 2009р . протокол №78 (наказ Міністерства освіти і науки України від 09.07.2009р. №2673-Л), ДАК від 2 липня 2009р.. протокол №79 (наказ Міністерства освіти і науки України від 16 07.2009р. №2675-Л), ДАК від 17 грудня 2009р., протокол №80 (наказ Міністерства освіти і науки України від 31.12. 2009 р. № 3101-Л), ДАК від 25 лютого 2010р.. протокол №81 (наказ Міністерства освіти і науки України від 11. 03. 2010 р. №516-Л). ДАК від 30 березня 201 Ор . протокол №82 (наказ Міністерства освіти і науки України від 10 06.2010 р. №1611-Л), ДАК від 26 травня 2010р., протокол №83 (наказ Міністерства освіти і науки України від 26.06.2010 р №1784-Л), ДАК від 24 череня 2010р. №84 (наказ Міністерства освіти і науки України від 14.07.2010р. №1850-Л). ДАК від 5 жовтня 2010р. №85 (наказ Міністерства освіти і науки України від 01.11.2010р. №2035-Л), ДАК від 10 березня 2011р. №86 (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.03.2011р. №764-Л), ДАК від 25 травня 2011р №87 (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 07.06 2011р. №2128-Л), ДАК від 30 червня 2011 р.. протокол №88 (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.07.2011р. №2487-Л), ДАК від 28 вересня 2011 р., протокол №90 (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 30 09 2011 №2660-Л). ДАК від 24 листопада 2011 р. протокол №91 (наказ Міністерства освгги і науки, молоді та спорту України від 29.11.2011 №2951-Л), ДАК від 23 лютого 2012 р„ протокол №93 (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 28 02.2012 №-571Л>. ДАК від 26 квітня 2012 р., протокол №95 (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 27.04.2012 №1485-Л), ДАК від 25 травня 2012 р., протокол №96 (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01 06.2012 №2117л). ДАК від 06 липня 2012 р.. протокол №97 (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13 07.2012 №2325 л), Акредитаційної комісії від 05 жовтня 2012 р.. протокол №98 (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 12.10.2012 №2491 л). Акредитаційної комісії від 29 листопада 2012 р , протокол №99 (наказ Міністерства освгги і науки, молоді та спорту України від 06.12.2012 № 2688л). Акредитаційної комісії від 27 грудня 2012 р.. протокол № 100 (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 04.01.2013 № 1л), Акредитаційної комісії від 31 січня 2013 р.т протокол № 101 (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 08.02.2013 № 300л), Акредитаційної комісії від 26 квітня 2013 р., протокол № 103 (наказ Міністерства освіти і науки України від 30.04.2013 № 1480-л), Акредитаційної комісії від 30 травня 2013 р., протокол № 104 (наказ Міністерства освіти і науки України від 04.06.2013 № 2070-л). Акредитаційної комісії від 27 червня 2013 р., протокол №105 (наказ Міністерства освгги і науки України від 01.07.2013 № 2494л), Акредитаційної комісії від 27 вересня 2013 р., протокол № 106 (наказ Міністерства освгги і науки України від 03.10.2013 № 2648-л), Акредитаційної комісії від 3 червня 2014 р., протокол № 109 (наказ Міністерства освіти і науки України від 11.06.2014 № 2323л), Акредитаційної комісії від 8 липня 2014 р. протокол № 110 (наказ Міністерства освіти І науки України від 15.07.2014 № 2642л), Акредитаційної комісії від 30 липня 2014 р. протокол № 111 (наказ Міністерства освіти і науки України від 31.07.2014 № 2657л).

license KPI 00license KPI 01license KPI 02license KPI 03license KPI 04license KPI 05license KPI 06license KPI 07license KPI 08license KPI 09license KPI 10license KPI 11license KPI 12license KPI 13license KPI 14license KPI 15license KPI 16license KPI 17license KPI 18
Скачати оригінали документівРозмір
PDF icon Ліцензія на 2017.09.01 [ uk ]220.17 КБ
PDF icon Ліцензія Серія АЕ № 527265 [ uk ]1.47 МБ
x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій