Ліцензія Серія АЕ № 527265

Ліцензія №527265 (Серія АЕ) Міністерства освіти і науки України на надання освітніх послуг навчальними закладами, пов'язаних з одержанням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до бакалавра, спеціаліста, магістра (в тому числі для іноземних громадян) (спеціальності (професії) та ліцензовані обсяги прийому вказані у додатку)

Найменування юридичної особи: Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
Ідентифікаційний код юридичної особи: 02070921
Місцезнаходження юридичної особи: 03056 м.Київ, проспект Перемоги, будинок 37

Рішення про видачу ліцензії: Акредитаційної комісії від 30.07.2014 р., протокол № 111 (наказ МОН України від 31.07.2014 №2657 л)
Строк дії ліцензії: Термін дії ліцензії вказаний в додатку
Дата видачі ліцензії: 09.09.2014

ДОДАТОК ДО ЛІЦЕНЗІЇ

Серія АЕ № 527265

license KPI 00license KPI 01license KPI 02license KPI 03license KPI 04license KPI 05license KPI 06license KPI 07license KPI 08license KPI 09license KPI 10license KPI 11license KPI 12license KPI 13license KPI 14license KPI 15license KPI 16license KPI 17license KPI 18