Навчання

Навчання є однією з найважливіших складових студентського життя та закладає підгрунтя для побудови успішної кар'єри, формування у студентів розуміння свого місця в житті і можливостей для професійного та особистісного розвитку.

Основні засади організації навчання, проведення контрольних заходів, процедурні питання щодо формування індивідуальної освітньої траєкторії, переведення студентів до інших закладів вищої освіти або до КПІ ім. Ігоря Сікорського, відрахування, поновлення, надання академічних відпусток висвітлені в Законах України «Про вищу освіту» та «Про освіту», нормативних актах Міністерства освіти та науки України, нормативних актах та положеннях КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Розібратися в нормативній базі, підказати, допомогти, порадити і відповісти на питання студентів щодо навчального процесу – саме така задача відділу навчально-виховної роботи Департаменту навчально-виховної роботи (далі – ДНВР).

Після успішного вступу до університету студент потрапляє у навчальний вир і чує безліч нових понять – рейтингова система оцінювання, поточний контроль, календарний контроль, семестровий контроль, Електронний кампус, відрахування, поновлення, тощо.

Для зручності пошуку пояснень основних моментів організації навчання та освітнього процесу в цілому і відповідей на найактуальніші питання студентів ДНВР створив ряд статей , які в простій формі пояснюють серйозні речі.

Керівник відділу навчально-виховної роботи – Тетяна ХИЖНЯК