Ви є тут

Хіміко-технологічний факультет


Кампус КПІ. Корпус № 4
Хіміко-технологічний факультет Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Контактна інформація:
Декан: професор Астрелiн Iгор Михайлович

Адреса: 03056, Україна, Київ, пр-т Перемоги, 37, корпус №4, кімнати 226, 245

Телефон/факс: 380 44 236 9774
e-maіl: sec[at]xtf.kpi.ua
День факультету: 25 травня (святкування дня хіміка на факультеті)

Кафедри Хiмiко-технологiчного факультету

Випускові кафедри:

Загальні кафедри:

Логотип ХТФХіміко-технологічний факультет народився разом з Політехнічним інститутом у 1898 році. З перших днів і дотепер факультет завдяки праці на ньому видатних учених належить до найавторитетніших у світовій хімічній науці навчальних закладів. І зараз колектив викладачів і науковців факультету зберігає і продовжує найкращі традиції викладацької майстерності і творчого наукового пошуку.

Фундаментальну хімічну підготовку студентів ХТФ та ще 15 факультетів здійснює одна з найбільших в університеті кафедр – ровесниця КПІ – кафедра загальної та неорганічної хімії. Ця кафедра відома своїми науковими розробками в галузі хімії комплексних сполук, перспективних матеріалів для електрохімічних перетворювачів енергії, виданням двотомного україномовного підручника “Загальна та неорганічна хімія”, новітніми напрацюваннями з методики навчання тощо.

Факультет готує фахiвцiв з багатьох напрямiв теоретичної та прикладної хiмiї, якi можуть вести дослiдження з тонкого або крупнотонажного синтезу нових органiчних i неорганiчних сполук рiзноманiтного призначення – вiдлiкiв, iнгiбiторi в корозiї до матерiалiв електронної та космiчної технiки, здатнi розробляти i проектувати новiтнi екологiчно чистi хiмiчнi технології, виробництва катал i заторiв, реактивiв, коагулянтiв, керамiчних, силiкатних, кремнiйорганiчних, еластомерних, полімерних та багатьох i нших матерiалiв, металiв i захисних покриттi в електрохiмiчної чистоти. Випускники вмiють створювати математичн i моделi цих процесiв i керувати ними за допомогою комп'ютерної технiки, впроваджувати екологiчнi заходи для захисту довкiлля вiд забруднень, вести екологiчний аудит.

Випускники працюють у хiмiчних установах НАН України, галузевих науково-дослiдних iнститутах, фiрмах хiмiчного та суміжного профiлю, установах державної влади, на пiдприємствах хiмiчної та сумiжних галузей, у санепiдемстанцiях, закладах екологiчної iнспекцiї i монiторингу, науково-технiчних пiдроздiлах державних органiв захисту правопорядку, на станцiях пiдготовки питної води i очищення стiчних вод.

Студенти мають можливість отримати другу вищу освіту – з менеджменту, маркетингу, права, банківської справи, з філології (іноземна мова) – за бажанням в індивідуальному порядку.

Спеціальності та спеціалізації підготовки фахівців на ХТФ

 • Спеціальність 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології (д)
  • Спеціаліст
   • Комп'ютерно-інтегровані технології сталих хімічних виробничих комплексів (д)
  • Магістр
   • Комп'ютерно-інтегровані технології сталих хімічних виробничих комплексів (д)
 • Спеціальність 161 Хімічні технології та інженерія (д, з)
  • Спеціаліст
   • Хімічні технології неорганічних речовин та водоочищення (д, з)
   • Хімічні технології органічних речовин (д)
   • Енергоефективна технічна електрохімія та захист металлів від корозії (д, з)
   • Хімічні технології кераміки та скла (д)
   • Хімічні технології в’яжучих матеріалів (д, з)
   • Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів (д)
  • Магістр
   • Хімічні технології неорганічних речовин та водоочищення (д)
   • Хімічні технології органічних речовин (д)
   • Енергоефективна технічна електрохімія та захист металлів від корозії (д)
   • Хімічні технології кераміки та скла (д)
   • Хімічні технології в’яжучих матеріалів (д)
   • Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів (д)

Хіміко-технологічний факультет гарантує випускникам реальне працевлаштування. Іногородні студенти забезпечуються гуртожитком.

На факультеті підготовлено більше 10 тисяч молодих спеціалістів. Нині це керівники підприємств і цілих галузей промисловості, визначні вчені, державні діячі, кандидати (понад 1000) і доктори наук (близько 300), академіки і члени-кореспонденти академій наук (більше 20).

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій