Хіміко-технологічний факультет Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Контактна інформація:
Декан: професор Лінючева Ольга Володимирівна

Адреса: 03056, Україна, Київ, проспект Берестейський, 37, корпус №4, кімнати 226, 245

Телефон/факс: 380 44 204 9773
e-maіl: sec[at]xtf.kpi.ua
День факультету: 25 травня (святкування дня хіміка на факультеті)
Соціальні мережі:

Кафедри Хiмiко-технологiчного факультету

Випускові кафедри:

Загальні кафедри:

Логотип ХТФХіміко-технологічний факультет народився разом з Політехнічним інститутом у 1898 році. З перших днів і дотепер факультет завдяки праці на ньому видатних учених належить до найавторитетніших у світовій хімічній науці навчальних закладів. І зараз колектив викладачів і науковців факультету зберігає і продовжує найкращі традиції викладацької майстерності і творчого наукового пошуку.

Хімія не має кордонів

Безумовно, правий був Д.І. Мендєлєєв, коли говорив, що «далеко простягає хімія руки свої». І дійсно, у сучасному світі не те, що важко, - неможливо знайти область промисловості, технічний і побутовий вироби, завдання із охорони навколишнього середовища й здоров'я людей, де не була б задіяна хімія, хімічна наука й хімічна технологія.

І навіть, якщо об'єктивним оком оглянути минулі й справжні проривні інноваційні досягнення людства, то можна констатувати - більшість із них, якщо не всі, базуються на хімії або на її теоретичному прикладному застосуванні. Нарізним каменем відкриття властивостей атмосфери, таємниць води, водних і неводних розчинів, закономірностей виникнення й розвитку Всесвіту й життя, нанотехнологій і фулеренів, електронних, ядерних й інших матеріалів надвисокої чистоти, теорії й практики прикладної екології й електрохімічних процесів у живій і неживій матерії, технології полімерів і мільйони за кількістю й прикладним застосуванням органічних сполук, ліки - все це є далеко невичерпним переліком фундаментальних досягнень хімії.

Сучасні проблеми проникнення в безмежний простір мікро- і макрохімічного світу, прогнозне й оптимальне моделювання безлічі можливих перетворень хімічних сполук ставлять перед хіміками завдання, на кілька порядків більш складних, чим ті, що виникають, наприклад, при довгостроковому прогнозі метеоявищ. Не дарма, досягнутого рівня розвитку математики й потужності навіть суперкомп'ютерів явно недостатньо, щоб без істотних припущень моделювати й розраховувати складні хіміко-технологічні системи й хіміко-технологічні процеси.

До речі, хімія - дуже складна наука й вимагає для оволодіння нею особливої завзятості. Із задоволенням і спокоєм всі ми використовуємо матеріали та вироби з хімічним походженням: пластмасові вироби, лаки, фарбу, парфумерію, пиво, вино, питну воду, добрива, цукор, ліки, папір, кулькові ручки тощо.

Є в університеті ентузіасти, які люблять хімію - це студенти, аспіранти, викладачі й співробітники хіміко-технологічного факультету. Останньою неділею травня разом з усією країною вони відзначають Свято хіміка й День ХТФ, до речі, першого на територіях колишньої російської імперії факультету, що почав підготовку інженерів-хіміків. Колективу факультету - провідному серед подібних факультетів України й одному із найстаріших в університеті - є чим пишатися: досягнення його в підготовці висококваліфікованих фахівців і в науці визнані в країні й у світі.

Професор Ігор Астрелін,
декан факультету 2000 - 2020, доктор технічних наук, заслужений діяч науки і техніки України

Спеціальності та освітні програми (спеціалізації) підготовки фахівців на ХТФ

Спеціальності та освітні програми Тип освітньої програми та рівень вищої освіти Кафедра
161 Хімічні технології та інженерія    
Електрохімічні технології неорганічних і органічних матеріалів ОПП бакалавра, ОНП магістра, ОПП магістра ТЕХВ
Хімічні технології косметичних засобів та харчових добавок ОПП бакалавра, ОНП магістра, ОПП магістра ФХ
Хімічні технології неорганічних і органічних зв'язуючих та композиційних матеріалів ОПП бакалавра, ОНП магістра, ОПП магістра ХТКМ
Хімічні технології неорганічних керамічних матеріалів ОПП бакалавра, ОНП магістра, ОПП магістра ХТКС
Хімічні технології неорганічних речовин та водоочищення ОПП бакалавра, ОНП магістра, ОПП магістра ТНР,В та ЗХТ
Хімічні технології органічних речовин ОПП бакалавра, ОНП магістра, ОПП магістра ОХТОP
Хімічні технології та інженерія ОНП доктора філософії ТНР,В та ЗХТ, ОХТОP, ТЕХВ, ХТКМ, ХТКС, ФХ
Хімічні технології неорганічних, електродних матеріалів та водоочищення ОНП магістра, ОПП магістра

ТНР,В та ЗХТ, ТЕХВ,ХТКС

Хімія і технологія органічних матеріалів ОНП магістра, ОПП магістра ОХТОP, ТЕХВ

Хіміко-технологічний факультет гарантує випускникам реальне працевлаштування. Іногородні студенти забезпечуються гуртожитком.

На факультеті підготовлено більше 10 тисяч молодих спеціалістів. Нині це керівники підприємств і цілих галузей промисловості, визначні вчені, державні діячі, кандидати (понад 1000) і доктори наук (близько 300), академіки і члени-кореспонденти академій наук (більше 20).