Хіміко-технологічний факультет

Хіміко-технологічний факультет Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Контактна інформація:
Декан: професор Астрелiн Iгор Михайлович

Адреса: 03056, Україна, Київ, пр-т Перемоги, 37, корпус №4, кімнати 226, 245

Телефон/факс: 380 44 236 9774
e-maіl: sec[at]xtf.kpi.ua
День факультету: 25 травня (святкування дня хіміка на факультеті)

Кафедри Хiмiко-технологiчного факультету

Випускові кафедри:

Загальні кафедри:

Логотип ХТФХіміко-технологічний факультет народився разом з Політехнічним інститутом у 1898 році. З перших днів і дотепер факультет завдяки праці на ньому видатних учених належить до найавторитетніших у світовій хімічній науці навчальних закладів. І зараз колектив викладачів і науковців факультету зберігає і продовжує найкращі традиції викладацької майстерності і творчого наукового пошуку.

Фундаментальну хімічну підготовку студентів ХТФ та ще 15 факультетів здійснює одна з найбільших в університеті кафедр – ровесниця КПІ – кафедра загальної та неорганічної хімії. Ця кафедра відома своїми науковими розробками в галузі хімії комплексних сполук, перспективних матеріалів для електрохімічних перетворювачів енергії, виданням двотомного україномовного підручника “Загальна та неорганічна хімія”, новітніми напрацюваннями з методики навчання тощо.

Факультет готує фахiвцiв з багатьох напрямів теоретичної та прикладної хімії, якi можуть вести дослiдження з тонкого або крупнотонажного синтезу нових органічних i неорганічних сполук різноманітного призначення – вiдлiкiв, iнгiбiторiв корозiї до матерiалiв електронної та космiчної технiки, здатнi розробляти i проектувати новiтнi екологiчно чистi хiмiчнi технології, виробництва каталiзаторiв, реактивiв, коагулянтiв, керамiчних, силiкатних, кремнiйорганiчних, еластомерних, полімерних та багатьох iнших матерiалiв, металiв i захисних покриттiв електрохiмiчної чистоти. Випускники вміють створювати математичні моделі цих процесів i керувати ними за допомогою комп'ютерної техніки, впроваджувати екологічні заходи для захисту довкілля вiд забруднень, вести екологічний аудит.

Випускники працюють у хімічних установах НАН України, галузевих науково-дослiдних iнститутах, фiрмах хiмiчного та суміжного профiлю, установах державної влади, на пiдприємствах хiмiчної та сумiжних галузей, у санепiдемстанцiях, закладах екологiчної iнспекцiї i монiторингу, науково-технiчних пiдроздiлах державних органiв захисту правопорядку, на станцiях пiдготовки питної води i очищення стiчних вод.

Студенти мають можливість отримати другу вищу освіту – з менеджменту, маркетингу, права, банківської справи, з філології (іноземна мова) – за бажанням в індивідуальному порядку.

Спеціальності та освітні програми (спеціалізації) підготовки фахівців на ХТФ

161 Хiмiчні технології та інженерія

  • Електрохімічні технології неорганічних і органічних матеріалів
  • Хімічні технології косметичних засобів та харчових добавок
  • Хімічні технології неорганічних і органічних зв’язуючих та композиційних матеріалів
  • Хімічні технології неорганічних керамічних матеріалів
  • Хімічні технології неорганічних речовин та водоочищення
  • Хімічні технології органічних речовин

Хіміко-технологічний факультет гарантує випускникам реальне працевлаштування. Іногородні студенти забезпечуються гуртожитком.

На факультеті підготовлено більше 10 тисяч молодих спеціалістів. Нині це керівники підприємств і цілих галузей промисловості, визначні вчені, державні діячі, кандидати (понад 1000) і доктори наук (близько 300), академіки і члени-кореспонденти академій наук (більше 20).