Хіміко-технологічний факультет

Хіміко-технологічний факультет Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Контактна інформація:
Декан: професор Лінючева Ольга Володимирівна

Адреса: 03056, Україна, Київ, проспект Берестейський, 37, корпус №4, кімнати 226, 245

Телефон/факс: 380 44 204 9773
e-maіl: sec[at]xtf.kpi.ua
День факультету: 25 травня (святкування дня хіміка на факультеті)
Соціальні мережі:

Кафедри Хiмiко-технологiчного факультету

Випускові кафедри:

Загальні кафедри:

Логотип ХТФХіміко-технологічний факультет народився разом з Політехнічним інститутом у 1898 році. З перших днів і дотепер факультет завдяки праці на ньому видатних учених належить до найавторитетніших у світовій хімічній науці навчальних закладів. І зараз колектив викладачів і науковців факультету зберігає і продовжує найкращі традиції викладацької майстерності і творчого наукового пошуку.

Фундаментальну хімічну підготовку студентів ХТФ та ще 15 факультетів здійснює одна з найбільших в університеті кафедр – ровесниця КПІ – кафедра загальної та неорганічної хімії. Ця кафедра відома своїми науковими розробками в галузі хімії комплексних сполук, перспективних матеріалів для електрохімічних перетворювачів енергії, виданням двотомного україномовного підручника “Загальна та неорганічна хімія”, новітніми напрацюваннями з методики навчання тощо.

Факультет готує фахiвцiв з багатьох напрямів теоретичної та прикладної хімії, якi можуть вести дослiдження з тонкого або крупнотонажного синтезу нових органічних i неорганічних сполук різноманітного призначення – вiдлiкiв, iнгiбiторiв корозiї до матерiалiв електронної та космiчної технiки, здатнi розробляти i проектувати новiтнi екологiчно чистi хiмiчнi технології, виробництва каталiзаторiв, реактивiв, коагулянтiв, керамiчних, силiкатних, кремнiйорганiчних, еластомерних, полімерних та багатьох iнших матерiалiв, металiв i захисних покриттiв електрохiмiчної чистоти. Випускники вміють створювати математичні моделі цих процесів i керувати ними за допомогою комп'ютерної техніки, впроваджувати екологічні заходи для захисту довкілля вiд забруднень, вести екологічний аудит.

Випускники працюють у хімічних установах НАН України, галузевих науково-дослiдних iнститутах, фiрмах хiмiчного та суміжного профiлю, установах державної влади, на пiдприємствах хiмiчної та сумiжних галузей, у санепiдемстанцiях, закладах екологiчної iнспекцiї i монiторингу, науково-технiчних пiдроздiлах державних органiв захисту правопорядку, на станцiях пiдготовки питної води i очищення стiчних вод.

Студенти мають можливість отримати другу вищу освіту – з менеджменту, маркетингу, права, банківської справи, з філології (іноземна мова) – за бажанням в індивідуальному порядку.

Спеціальності та освітні програми (спеціалізації) підготовки фахівців на ХТФ

Спеціальності та освітні програми Тип освітньої програми та рівень вищої освіти Кафедра
161 Хімічні технології та інженерія    
Електрохімічні технології неорганічних і органічних матеріалів ОПП бакалавра, ОНП магістра, ОПП магістра ТЕХВ
Хімічні технології косметичних засобів та харчових добавок ОПП бакалавра, ОНП магістра, ОПП магістра ФХ
Хімічні технології неорганічних і органічних зв'язуючих та композиційних матеріалів ОПП бакалавра, ОНП магістра, ОПП магістра ХТКМ
Хімічні технології неорганічних керамічних матеріалів ОПП бакалавра, ОНП магістра, ОПП магістра ХТКС
Хімічні технології неорганічних речовин та водоочищення ОПП бакалавра, ОНП магістра, ОПП магістра ТНР,В та ЗХТ
Хімічні технології органічних речовин ОПП бакалавра, ОНП магістра, ОПП магістра ОХТОP
Хімічні технології та інженерія ОНП доктора філософії ТНР,В та ЗХТ, ОХТОP, ТЕХВ, ХТКМ, ХТКС, ФХ
Хімічні технології неорганічних, електродних матеріалів та водоочищення ОНП магістра, ОПП магістра

ТНР,В та ЗХТ, ТЕХВ,ХТКС

Хімія і технологія органічних матеріалів ОНП магістра, ОПП магістра ОХТОP, ТЕХВ

Хіміко-технологічний факультет гарантує випускникам реальне працевлаштування. Іногородні студенти забезпечуються гуртожитком.

На факультеті підготовлено більше 10 тисяч молодих спеціалістів. Нині це керівники підприємств і цілих галузей промисловості, визначні вчені, державні діячі, кандидати (понад 1000) і доктори наук (близько 300), академіки і члени-кореспонденти академій наук (більше 20).