Ви є тут

Прохідні бали 2017 року по факультетах/інститутах


Проходные баллы 2017

Бюджетна форма навчання, бакалаврат (за даними сайту http://www.vstup.info).

Факультет / Інститут Код Спеціальність: Спеціалізація Прох. бал бюджет
ВПІ 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація 177,567
061 Журналістика 189,25
073 Менеджмент 179,6
133 Галузеве машинобудування 136,85
186 Видавництво та поліграфія 167,4
ЗФ 131 Прикладна механіка 118,75
132 Матеріалознавство
ІФФ 132 Матеріалознавство 150,432
136 Металургія 120,15
ІХФ 101 Екологія
131 Прикладна механіка 143,376
133 Галузеве машинобудування 139,045
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 153,4
161 Хімічні технології та інженерія 149,553
ІЕЕ 101 Екологія 157,5
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 130,089
144 Теплоенергетика 155,8
184 Гірництво
ІПСА 122 Комп’ютерні науки 185,5
124 Системний аналіз 182,6
ІТС 172 Телекомунікації та радіотехніка 137,969
ММІ 131 Прикладна механіка 138,4
133 Галузеве машинобудування 131,25
ПБФ 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 152,2
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
РТФ 172 Телекомунікації та радіотехніка 138,895
ТЕФ 121 Інженерія програмного забезпечення 184,8
122 Комп’ютерні науки 176,55
142 Енергетичне машинобудування 135,1
143 Атомна енергетика 124,797
144 Теплоенергетика 132,2
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 169,641
ФАКС 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка 161,607
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 136,94
173 Авіоніка 151,153
ФБМІ 122 Комп’ютерні науки 172,95
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 151,1
163 Біомедична інженерія 169,45
227 Фізична реабілітація 169
ФБТ 133 Галузеве машинобудування 134,157
162 Біотехнології та біоінженерія 174,018
ФЕА 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 129,5
ФЕЛ 153 Мікро- та наносистемна техніка 130,8
171 Електроніка 147,074
172 Телекомунікації та радіотехніка 141,035
ФІОТ 121 Інженерія програмного забезпечення 191,9
123 Комп’ютерна інженерія 183,75
126 Інформаційні системи та технології 181,25
ФЛ 035 Філологія: переклад (англійська) 189,9
035 Філологія: переклад (німецька) 188,904
035 Філологія: переклад (французька) 186,6
ФММ 051 Економіка 184,5
073 Менеджмент 182,025
075 Маркетинг 185,1
ФПМ 113 Прикладна математика 178,2
121 Інженерія програмного забезпечення 189,95
123 Комп’ютерна інженерія 181,35
ФСП 054 Соціологія 181,25
081 Право 187,05
231 Соціальна робота 172,25
281 Публічне управління та адміністрування 183,95
ФМФ 104 Фізика та астрономія 158,26
111 Математика 161,265
ФТІ 105 Прикладна фізика та наноматеріали 167,427
113 Прикладна математика 175,4
125 Кібербезпека 183,65
ХТФ 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 149,6
161 Хімічні технології та інженерія 149,3
x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій