Навчально-науковий інститут матеріалознавства та зварювання імені Є.О. Патона Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (НН ІМЗ ім. Є.О. Патона)
Контактна інформація:
Адреса ІМЗ: вул. Політехнічна, 35, навчальний корпус 9, 03056, Київ, Україна

Телефони для довiдок, деканат: 204-91-56, 204-92-21, 204-91-54
Заступник директора - 204-99-05, Приймальна директора - 204-91-56
E-mail: imz.paton.kpi[at]gmail.com

Директор: доктор фіз-мат. наук, старший дослідник Владимирський Ігор Анатолійович

Telegram-канал Telegram-канал «Вступник КПІ»

Відбіркова комісія ІМЗ:

тел.: +38(098) 386 56 70
e-mail: imz.paton.kpi[at]gmail.com

Центр підготовки персоналу Міжнародного інституту зварювання:

тел.: +380 97 530 4446
e-mail: e.chvertko[at]kpi.ua

Підрозділи Інституту матеріалознавства та зварювання ім. Є.О. Патона

Кафедри

Наукові лабораторії:

Інститут матеріалознавства та зварювання ім. Є.О. Патона створений в структурі КПІ ім. Ігоря Сікорського у 2020 році на базі інженерно-фізичного і зварювального факультетів та кафедри Лазерної техніки та фізико-технічних технологій, об’єднавши наукові школи із більш ніж 80-річною історією. Завдяки такій реструктуризації значно розширились можливості виконання крупних стратегічних наукових і освітніх проектів державного цивілізаційного рівня, включаючи якість життя, пришвидшились процеси отримання інноваційного конкурентоспроможного продукту. Було створено засади синергетичного підсилення наукових шкіл та зміцнення науково-педагогічного потенціалу підрозділів, умови для самореалізації студентів, молодих викладачів та вчених.

Реалізація сучасних методів управління, включаючи проектний менеджмент, для швидкої орієнтації на виклики світового ринку дозволила підвищити ефективність використання та можливостей для оновлення та розширення лабораторної бази, розширити компетентності випускників при вирішенні триєдиної задачі матеріал – обробка - з’єднання.

ІМЗ готує фахівців у галузях матеріалознавства, металургії та зварювання і споріднених технологій (паяння, різання, відновлювальне виробництво, нанесення покриттів, термічна обробка та ін.).

Студенти всіх кафедр ІМЗ можуть брати участь у навчанні на Спільному Українсько-Німецькому Центрі Машинобудування.

Студенти всіх кафедр ІМЗ можуть брати участь у програмах академічної мобільності мобільності.

Випускники інституту працюють матеріалознавцями, технологами, координаторами робіт (наприклад, зварювальних та/або відновлювальних), інженерами 3D друку, дизайнерами конструкцій і обладнання, інспекторами та фахівцями з руйнівних і неруйнівних методів контролю, проектувальниками автоматизованих систем у державних і комерційних (наукових і виробничих) установах в Україні та за кордоном.

Спеціальності, освітні програми та рівні вищої освіти ІМЗ

Кафедра Фізичного матеріалознавства та термічної обробки
132 Матеріалознавство
Матеріалознавство д.філософії (о)
Інжиніринг та комп’ютерне моделювання в матеріалознавстві бакалавр (о)
Інжиніринг та комп’ютерне моделювання в матеріалознавстві магістр опп (о)
Матеріалознавство магістр онп (о)
Кафедра Високотемпературних матеріалів і  порошко-вої металургії
132 Матеріалознавство
Матеріалознавство д.філософії (о)
Нанотехнології та комп’ютерний дизайн матеріалів бакалавр (о,з)
Нанотехнології та комп’ютерний дизайн матеріалів магістр опп (о,з)
Матеріалознавство магістр онп (о)
136  Металургія
Металургія д.філософії (о)
Кафедра Ливарного виробництва
136 Металургія
Металургія д.філософії (о)
Комп’ютеризовані процеси лиття бакалавр (о,з)
Комп’ютеризовані процеси лиття магістр опп (о)
Кафедра Лазерної техніки та фізико-технічних технологій
131 Прикладна механіка
Прикладна механіка д.філософії (о)
Інжиніринг зварювання, лазерних та споріднених технологій бакалавр (о,з)
Інжиніринг зварювання, лазерних та споріднених технологій магістр опп (о,з)
Прикладна механіка магістр онп (о)
Кафедра Зварювального виробництва
131 Прикладна механіка
Прикладна механіка д.філософії (о)
Інжиніринг зварювання, лазерних та споріднених технологій бакалавр (о,з)
Інжиніринг зварювання, лазерних та споріднених технологій магістр опп (о)
Прикладна механіка магістр онп (о)

о - очна форма навчання
з - заочна форма навчання