Інженерно-фізичний факультет

Інженерно-фізичний факультет Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Контактна інформація:
Адреса ІФФ: вул. Політехнічна, 35, навчальний корпус 9, кiмн. 216, 03056, Київ, Україна

Телефони для довiдок: +380 44 204 8215, +380 44 204 9154, +380 44 204 9156
E-mail: iff(at)kpi.ua
URL:
Декан ІФФ: член-кореспондент Національної академії наук України, професор Лобода Петро Іванович

Кафедри iнженерно-фiзичного факультету

Логотип ІФФІнженерно-фізичний факультет КПІ ім. Ігоря Сікорського - визнаний у світі освітній центр підготовки висококваліфікованих кадрів для промислових підприємств, наукових державних установ та бізнесу. Випускники ІФФ працюють у провідних промислових підприємствах Укроборонпрому, аерокосмічного, металургійного та хімічного комплексів, в машинобудуванні, ювелірній справі, медицині, у криміналістиці, на митниці.

Факультет забезпечує наскрізну підготовку «бакалавр» - «магістр»- «доктор філософії (PhD)» за навчальними програмами, інтегрованими у Європейський освітній простір. ІФФ – учасник міжнародних освітніх проектів TEMPUS, ERASMUS MUNDUS та ін., забезпечує кращим  випускникам подвійний диплом КПІ ім. Ігоря Сікорського та Магдебургського університету ім. Отто-фон-Геріке, Німеччина.

Наукові дослідження та підготовка фахівців на інженерно-фізичному факультеті ведуться з широким використанням власної лабораторної бази ІФФ та новітнього обладнання Національної академії наук України, сучасного програмного забезпечення. Спираючись на багаторічний досвід плідної співпраці, факультетом і НАН України заснована навчально-наукова асоціація з напрямів “Матеріалознавство”, “Матеріалознавство та спеціальна металургія”, “Матеріалознавство і металургія”, до якої увійшли всесвітньо відомі наукові центри НАН України: Інститут електрозварювання ім. Є.О.Патона, Інститут проблем матеріалознавства ім. З.М.Францевича, Інститут металофізики ім. Г.В.Курдюмова, Фізико-технологічний інститут металів і сплавів, Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М.Бакуля. До викладання дисциплін залучаються провідні вітчизняні та закордонні вчені. Практичні навички майбутні інженери набувають на високотехнологічних підприємствах України та Європи.

Факультет готує фахiвцiв в галузі знань 13 Механічна інженерія:

Спеціальності та спеціалізації ІФФ

ДП – спеціальності, на які поширюються додаткові бали СДП і враховується галузевий коефіцієнт.
МС – здійснюється набір на базі ОКР «молодший спеціаліст»