Прохідні бали 2014 року по факультетах/інститутах

Бюджетна форма навчання, бакалаврат (за даними сайту http://www.vstup.info).

Факультет/Інститут Напрям підготовки Прохідний бал (денна)
ІНЖЕНЕРНО-ФІЗИЧНИЙ  ФАКУЛЬТЕТ 6.050401 Металургія 439
6.050402 Ливарне виробництво 430,5
6.050403 Інженерне матерiалознавство 441
 
МЕХАНІКО-МАШИНОБУДІВНИЙ ІНСТИТУТ 6.050501Прикладна механіка 459
6.050502 Інженерна механіка 456,5
6.050503 Машинобудування 453,5
 
ІНЖЕНЕРНО-ХІМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 6.040106 Екологія 495,5
6.050202 Автоматизацiя та КІТ 512,5
6.050502 Інженерна механіка 454,5
6.050503 Машинобудування 457
6.051301 Хiмiчна технологiя  482
 
ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ  ФАКУЛЬТЕТ 6.050202 Автоматизацiя та КІТ 520,4
6.051301 Хімічна технологія  508
 
ФАКУЛЬТЕТ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА БІОТЕХНІКИ 6.050503 Машинобудування 482,5
6.051401 Біотехнологія 550,5
 
ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНИЙ  ФАКУЛЬТЕТ 6.050601 Теплоенергетика 449,5
6.050603 Атомна енергетика 495,5
6.050604 Енергомашинобудування 439,5
6.050202 Автоматизацiя та КІТ 532,5
6.050101 Комп’ютерні  науки 559,2
6.050103 Програмна інженерія 573,5
 
ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГОТЕХНIКИ ТА АВТОМАТИКИ 6.050701 Електротехніка та електротехнології 496
6.050702 Електромеханіка 482,5
 
ІНСТИТУТ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТУ 6.040106 Екологія 463
6.050301 Гірництво 426
6.050601 Теплоенергетика 478,5
6.050701 Електротехнiка та електротехнології 429
6.050702 Електромеханіка 423,5
 
ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ 6.040301 Прикладна математика 553,5
6.050103 Програмна інженерія 578,5
6.050102 Комп’ютерна інженерія 561,5
 
ННК «ІНСТИТУТ ПРИКЛАДНОГО СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ» 6.050101 Комп’ютерні науки 568
6.040303 Cистемний  аналіз 589,5
 
ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАТИКИ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ 6.050101 Комп’ютерні науки 573,5
6.050102 Комп’ютерна інженерія 565,7
6.050103 Програмна інженерія 586,6
6.050201 Системна інженерія 572
 
ФАКУЛЬТЕТ БІОМЕДИЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ 6.050101 Комп’ютерні науки 536,3
6.051003 Приладобудування 447
6.010203 Здоров`я людини 576
6.051402 Біомедична інженерія 546
 
РАДІОТЕХНІЧНИЙ  ФАКУЛЬТЕТ 6.050901 Радіотехніка 453
6.050902 Радіоелектронні апарати 445,5
 
ЗВАРЮВАЛЬНИЙ  ФАКУЛЬТЕТ 6.050504 Зварювання 451,5
 
ФАКУЛЬТЕТ АВІАЦІЙНИХ І КОСМІЧНИХ СИСТЕМ 6.051001 Метрологія  та ІВТ 453
6.051101 Авіа- та ракетобудування 436,5
6.051103 Авіоніка 470,9
 
ІНСТИТУТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ 6.050903 Телекомунікації 490,5
 
ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОНІКИ 6.050801 Мікро- та наноелектроніка 447,5
6.050802 Електронні пристрої та системи 472
6.050803 Акустотехніка 454,5
6.050902 Радіоелектронні апарати 476
6.050903 Телекомунікації 503,5
 
ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНИЙ  ІНСТИТУТ 6.020205 Образотворче мистецтво 886,5
6.030303 Видавнича справа та редагування 589,5
6.030302 Реклама і звязки з громадскістю 587,5
6.030601 Менеджмент 578
6.050503 Машинобудування 477
6.051501 Видавничо-поліграфічна справа 512
 
ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА МАРКЕТИНГУ 6.030502 Економічна кібернетика 628,5
6.030503 Міжнародна економіка 604
6.030504 Економіка підприємства 583,5
6.030507 Маркетинг 598,5
6.030601 Менеджмент 583
 
ПРИЛАДОБУДІВНИЙ  ФАКУЛЬТЕТ 6.051003 Приладобудування 455,5
6.051004 Оптотехніка 494,5
 
ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ 6.040204 Прикладна фізика 502,5
6.040301 Прикладна математика 555,3
6.170101 Безпека інф.і ком. систем 562,5
6.170102 Системи технічного захисту інформації 566,5
 
ФАКУЛЬТЕТ ЛІНГВІСТИКИ 6.020303 Філологія (англійська) 618,5
6.020303 Філологія (німецька) 609,5
6.020303 Філологія (французька) 591,5
 
ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИЙ  ФАКУЛЬТЕТ 6.040201 Математика 521,5
6.040203 Фізика 445
 
ФАКУЛЬТЕТ СОЦІОЛОГІЇ І ПРАВА 6.030101 Соціологія 565,5
6.030402 Правознавство 610
 
Філія СЛАВУТИЧ 6.050101 Комп’ютерні науки 528,5