Бюджетна форма навчання, бакалаврат (за даними сайту http://www.vstup.info).

Факультет/Інститут Напрям підготовки Прохідний бал (денна)
ІНЖЕНЕРНО-ФІЗИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 6.050401 Металургія 600.8
6.050402 Ливарне виробництво 627.6
6.050403 Інженерне матерiалознавство 637.9
МЕХАНІКО-МАШИНОБУДІВНИЙ ІНСТИТУТ 6.050501Прикладна механіка 605.3
6.050502 Інженерна механіка 615.0
ІНЖЕНЕРНО-ХІМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 6.040106 Екологія 668,5
6.050202 Автоматизацiя та КІТ 659.7
6.050502 Інженерна механіка 575.8
6.050503 Машинобудування 566
6.051301 Хiмiчна технологiя 663.1
ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 6.050202 Автоматизацiя та КІТ 649.4
6.051301 Хімічна технологія 647.8
ФАКУЛЬТЕТ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА БІОТЕХНІКИ 6.050503 Машинобудування 599
6.051401 Біотехнологія 643.4
ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 6.050601 Теплоенергетика 607
6.050603 Атомна енергетика 653.2
6.050604 Енергомашинобудування 605
6.050202 Автоматизацiя та КІТ 663.7
6.050101 Комп’ютерні науки 622.5
6.050103 Програмна інженерія 692.2
ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГОТЕХНIКИ ТА АВТОМАТИКИ 6.050701 Електротехніка та електротехнології 651.1
6.050702 Електромеханіка 643.5
ІНСТИТУТ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТУ 6.040106 Екологія 643.3
6.050301 Гірництво 593
6.050601 Теплоенергетика 675
6.050701 Електротехнiка та електротехнології 678.4
6.050702 Електромеханіка 618
ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ 6.040301 Прикладна математика 716
6.050103 Програмна інженерія 733.8
6.050102 Комп’ютерна інженерія 709.4
ІНСТИТУТ ПРИКЛАДНОГО СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ 6.040302 Інформатика 706.3
6.040303 Cистемний аналіз 767.6
6.050101 Комп’ютерні науки 739.5
ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАТИКИ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ 6.050101 Комп’ютерні науки 740,1
6.050102 Комп’ютерна інженерія 705.2
6.050103 Програмна інженерія 739
6.050201 Системна інженерія 738.6
МІЖУНІВЕРСИТЕТСЬКИЙ МЕДИКО-ІНЖЕНЕРНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 6.050101 Комп’ютерні науки 672.6
6.051003 Приладобудування 683.5
6.010203 Здоров`я людини 691.5
РАДІОТЕХНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 6.050901 Радіотехніка 622.2
6.050902 Радіоелектронні апарати 615.5
ЗВАРЮВАЛЬНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 6.050504 Зварювання 626.5
ФАКУЛЬТЕТ АВІАЦІЙНИХ І КОСМІЧНИХ СИСТЕМ 6.051001 Метрологія та ІВТ 632.2
6.051101 Авіа- та ракетобудування 619
6.051103 Авіоніка 660.8
ІНСТИТУТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ 6.050903 Телекомунікації 721.5
ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОНІКИ 6.050801 Мікро- та наноелектроніка 675.7
6.050802 Електронні пристрої та системи 655.7
6.050803 Акустотехніка 680
6.050902 Радіоелектронні апарати 640
6.050903 Телекомунікації 704
ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНИЙ ІНСТИТУТ 6.020205 Образотворче мистецтво 1037,5
6.030303 Видавнича справа та редагування 740.2
6.030302 Реклама і звязки з громадскістю 747.6
6.030601 Менеджмент 703.9
6.050503 Машинобудування 577.3
6.051501 Видавничо-поліграфічна справа 646.1
ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА МАРКЕТИНГУ 6.030502 Економічна кібернетика 712.2
6.030503 Міжнародна економіка 710.9
6.030504 Економіка підприємства 708.6
6.030507 Маркетинг 675.3
6.030601 Менеджмент 668.1
ПРИЛАДОБУДІВНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 6.051003 Приладобудування 629.4
6.051004 Оптотехніка 656.1
ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ 6.040204 Прикладна фізика 658.5
6.040301 Прикладна математика 724.2
6.170101 Безпека інф.і ком. систем 718.3
6.170102 Системи технічного захисту інформації 720.4
ФАКУЛЬТЕТ ЛІНГВІСТИКИ 6.020303 Філологія (англійська) 753.7
6.020303 Філологія (німецька) 732.3
6.020303 Філологія (французька) 698.3
ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 6.040201 Математика 641
6.040203 Фізика 597
ФАКУЛЬТЕТ СОЦІОЛОГІЇ І ПРАВА 6.030101 Соціологія 707.5
6.030402 Правознавство 707.6