Інститут прикладного системного аналiзу

Інститут прикладного системного аналiзу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Контактна інформація:
Адреса ІПСА: корпус № 35, пр-т Перемоги, 37-А, 03056, Київ, Україна

Телефони для довiдок:
заступник директора, д.т.н., професор В.Д. Романенко: +380 44 236 3987,
деканат: +380 44 204 9701
E-mail: ipsa[at]kpi.ua
URL:

Відбіркова комісія IПСА:
E-mail: ipsa-vk[at]ukr.net

Підготовчі курси (10-11 класи):
Телефони: +380 44 204 9702, +380 66 446 7270,
e-mail: kpiipsa[at]gmail.com

Друга вища та післядипломна освіта:
Телефон для довідок з 10:00 до 17:00: +380 44 204 8393,
e-mail: singmar[at]ukr.net
url: http://drugaosvita.kpi.ua

Науковий керівник ІПСА: д.т.н., професор, академiк НАНУ Згуровський Михайло Захарович
В.о. директор ІПСА: д.ф.-м.н., професор Касьянов Павло Олегович

Підрозділи Інституту прикладного системного аналiзу

логотип ІПСАІнститут прикладного системного аналізу Міністерства освіти і науки України та Національної академії наук України, який діє в структурі Національного технічного університету України КПІ ім. Ігоря Сікорського і має IV рівень акредитації, створений в 1997 р. за Постановою Кабінету Міністрів України на базі Науково-дослідного інституту прикладного системного аналізу НАН України і Міносвіти України та кафедри математичних методів системного аналізу КПІ ім. Ігоря Сікорського. Це пов’язано з організацією в Україні цілеспрямованих наукових досліджень, проведенням і координацією науково-технічної та освітньої діяльності в галузі прикладного системного аналізу, новітніх інформаційних технологій та комп’ютерних наук. В ІПСА діють три наукові відділи: математичних методів системного аналізу, прикладного нелінійного аналізу, чисельних методів оптимізації. В 2006 році до складу інституту включено кафедру систем автоматизованого проектування / САПР (стара назва - "кафедра конструювання і виробництва електронно-обчислювальної апаратури" (до 1985 року), нова назва - "кафедра системного проектування") разом з НДІ інформаційних ресурсів (ІНФОРЕС).

Тут видається міжнародний науковий журнал “Системний аналіз та інформаційні технології”, що є фаховим з ряду спеціальностей, затверджених ВАК України. Проведення фундаментальних та прикладних досліджень здійснюється в тісному зв’язку з навчальним процесом. Результати наукових розробок безпосередньо впроваджуються в навчальний процес.

ІПСА готує фахівців з інформаційних технологій, системного аналізу та інтелектуальних систем прийняття рішень, які здатні проектувати, створювати та експлуатувати комп’ютерні системи для аналізу, передбачення, прогнозування і управління динамічними процесами у макроекономічних, технічних, фізичних, екологічних і фінансових складних системах.

Випускники працюють системними аналітиками, керівниками розробок інформаційних систем, менеджерами проектів, інженерами з комп’ютерних систем і мереж у державних і комерційних (наукових і виробничих) установах, банках і на біржах в Україні та за кордоном.

Спеціальності та групи спеціалізацій ІПСА

Термiни пiдготовки фахівців: бакалавр (б) – 3 роки 10 місяців; магістр (м) – триває 1 рік 4 місяці або 1 рік 9 місяців залежно від обраної програми для навчання – освітньо-професійної або освітньо-наукової.

124 Системний аналіз ДП
** Системний аналіз і управління
** Системний аналіз фінансового ринку

122 Комп’ютерні науки IT
** Системи штучного інтелекту
** Інтелектуальний аналіз даних в управлінні проектами
** Інформаційні системи та технології проектування
** Системне проектування сервісів

ДП – спеціальності, на які поширюються додаткові бали СДП і враховується галузевий коефіцієнт.
** спеціалізації

Друга вища та післядипломна освіта на ІПСА КПІ ім. Ігоря Сікорського

Факультет проводить підготовку (для отримання другої вищої освіти) бакалаврів та магістрів за наступними спеціальностями:

  • Системний аналіз фінансового ринку;
  • Системи штучного інтелекту;
  • Системне проектування сервісів;
  • Інтелектуальний аналіз даних в управлінні проектами.

Термін навчання:

Для всіх спеціальностей 2 роки на бакалавраті та 1 рік 4 місяці в магістратурі.

Форма навчання: заочно-вечірня.

Вартість навчання: уточнюйте за наведеною нижче контактною інформацією.

Термін прийому документів: уточнюйте, орієнтовно – до 25 вересеня.

Контактна інформація:

Адреса: пр. Перемоги 37, Корпус №35 КПІ ім. Ігоря Сікорського, кімн. 103
Тел.: +380 (44) 204-83-93
e-mail: singmar[at]ukr.net
URL: http://ipo.kpi.ua, http://drugaosvita.kpi.ua