Прохідні бали 2011 року по факультетах/інститутах

Бюджетна форма навчання, бакалаврат (за даними сайту http://www.vstup.info).

Факультет/Інститут Напрям підготовки Прохідний бал (денна)
ІНЖЕНЕРНО-ФІЗИЧНИЙ  ФАКУЛЬТЕТ 6.050401 Металургія 605
6.050402 Ливарне виробництво 592
6.050403 Інженерне матерiалознавство 582
МЕХАНІКО-МАШИНОБУДІВНИЙ ІНСТИТУТ 6.050501Прикладна механіка 565
6.050502 Інженерна механіка 607
6.050503 Машинобудування 583
ІНЖЕНЕРНО-ХІМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 6.040106 Екологія 675
6.050202 Автоматизацiя та КІТ 667
6.050502 Інженерна механіка 581
6.050503 Машинобудування 582
6.051301 Хiмiчна технологiя  649
ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ  ФАКУЛЬТЕТ 6.050202 Автоматизацiя та КІТ 613
6.051301 Хімічна технологія  629
ФАКУЛЬТЕТ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА БІОТЕХНІКИ 6.050503 Машинобудування 623
6.051401 Біотехнологія 689
ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 6.050601 Теплоенергетика 589
6.050603 Атомна енергетика 629
6.050604 Енергомашинобудування 608
6.050202 Автоматизацiя та КІТ 614
6.050101 Комп’ютерні науки 622
6.050103 Програмна інженерія 722
ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГОТЕХНIКИ ТА АВТОМАТИКИ 6.050701 Електротехніка та електротехнології 598
6.050702 Електромеханіка 598
ІНСТИТУТ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТУ 6.040106 Екологія 645
6.050301 Гірництво 558
6.050601 Теплоенергетика 616
6.050701 Електротехнiка та електротехнології 629
6.050702 Електромеханіка 618
ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ 6.040301 Прикладна математика 682
6.050103 Програмна інженерія 729
6.050102 Комп’ютерна інженерія 647
ІНСТИТУТ ПРИКЛАДНОГО СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ 6.040302 Інформатика 730
6.040303 Cистемний  аналіз 738
6.050101 Комп’ютерні  науки 706
ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАТИКИ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ 6.050101 Комп’ютерні науки 701
6.050102 Комп’ютерна інженерія 722
6.050103 Програмна інженерія 698
6.050201 Системна інженерія 720
МІЖУНІВЕРСИТЕТСЬКИЙ МЕДИКО-ІНЖЕНЕРНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 6.050101 Комп’ютерні науки 637
6.051003 Приладобудування 618
6.010203 Здоров`я людини 700
6.051402 Біомедична інженерія 641
РАДІОТЕХНІЧНИЙ  ФАКУЛЬТЕТ 6.050901 Радіотехніка 582
6.050902 Радіоелектронні апарати 565
6.050802 Електронні пристрої та системи 624
ЗВАРЮВАЛЬНИЙ  ФАКУЛЬТЕТ 6.050504 Зварювання 594
ФАКУЛЬТЕТ АВІАЦІЙНИХ І КОСМІЧНИХ СИСТЕМ 6.051001 Метрологія  та ІВТ 630
6.051101 Авіа- та ракетобудування 589
6.051103 Авіоніка 620
ІНСТИТУТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ 6.050903 Телекомунікації 646
ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОНІКИ 6.050801 Мікро- та наноелектроніка 571
6.050802 Електронні пристрої та системи 621
6.050803 Акустотехніка 646
6.050902 Радіоелектронні апарати 633
6.050903 Телекомунікації 688
ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНИЙ ІНСТИТУТ 6.020205 Образотворче мистецтво 1002
6.030303 Видавнича справа та редагування 729
6.030302 Реклама і звязки з громадскістю 694
6.030601 Менеджмент 660
6.050503 Машинобудування 598
6.051501 Видавничо-поліграфічна справа 647
ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА МАРКЕТИНГУ 6.030502 Економічна кібернетика 765
6.030503 Міжнародна економіка 700
6.030504 Економіка підприємства 709
6.030507 Маркетинг 705
6.030601 Менеджмент 692
ПРИЛАДОБУДІВНИЙ  ФАКУЛЬТЕТ 6.051003 Приладобудування 562
6.051004 Оптотехніка 609
ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ 6.040204 Прикладна фізика 659
6.040301 Прикладна математика 641
6.170101 Безпека інф.і ком. систем 720
6.170102 Системи технічного захисту інформації 663
ФАКУЛЬТЕТ ЛІНГВІСТИКИ 6.020303 Філологія (англійська) 754
6.020303 Філологія (німецька) 730
6.020303 Філологія (французька) 727
ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 6.040201 Математика 605
6.040203 Фізика 593
ФАКУЛЬТЕТ СОЦІОЛОГІЇ І ПРАВА 6.030101 Соціологія 674
6.030402 Правознавство 736