Список професорсько-викладацького складу університету, які згідно рішення Вченої ради НТУУ «КПІ» від 14 січня 2008 року визнані переможцями у номінаціях «Викладач дослідник-2007» та «Молодий викладач-дослідник-2007».

«Викладач дослідник-2007»


Абакумов Валентин Георгійович
Професор кафедри звукотехніки i реєстрації інформації ФЕЛ, професор, д.т.н.

Антонюк Віктор Степанович
Професор кафедри виробництва приладів ПБФ, професор, д.т.н.

Безвесільна Олена Миколаївна
Професор кафедри приладобудування ПБФ, професор, д.т.н.

Бідюк Петро Іванович
Професор кафедри математичних методів системного аналізу ІПСА, професор, д.т.н.


Богорош Олександр Терентійович
Професор кафедри прикладної фізики ФТІ, професор, д.т.н

Величко Олена Михайлівна
Професор кафедри технології поліграфічного виробництва ВПІ, доцент, д.т.н.

Войтко Сергій Васильович
Доцент кафедри міжнародної економіки ФММ, доцент, к.е.н.

Володарський Євген Тимофійович
Професор кафедри автоматизації експериментальних досліджень ФАКС, д.т.н., професор


Глоба Лариса Сергіївна
Завідуюча кафедрою Інформаційно-телекомунікаційних мереж ІТС, професор, д.т.н.

Головко Леонід Федорович
Професор кафедри лазерної технології та матеріалознавства ММІ, професор, д.т.н.

Гомеля Микола Дмитрович
Завідувач кафедри екології та технології рослинних полімерів ІХФ професор, д.т.н.

Гондлях Олександр Володимирович
Професор кафедри хімічного, полімерного та силікатного машинобудування ІХФ, професор, д.т.н.


Довгань Людмила Євгенівна
Професор кафедри менеджменту ФММ, професор, д.е.н.

Зінченко Валерій Петрович
Доцент кафедри автоматизації експериментальних досліджень ФАКС, доцент, к.т.н.

Карачун Володимир Володимирович
Завідувач кафедри біотехніки та інженерії ФБТ, професор, д.т.н.

Коваленко Ігор Валентинович
доцент кафедри хімічного, полімерного та силікатного машинобудування ІХФ, доцент, к.т.н.


Колобродов Валентин Георгійович
Завідувач кафедри оптичних та оптико-електронних приладів, професор, д.т.н.

Кочешков Анатолій Сергійович
Доцент кафедри ливарного виробництва чорних та кольорових металів доцент, к.т.н.

Кравчук Сергій Олександрович
Доцент кафедри засобів телекомунікацій ІТС, доцент, к.т.н.

Кузнєцов Юрій Миколайович
професор кафедри конструювання верстатів та машин ММІ, професор, д.т.н.


Луговський Олександр Федорович
Професор кафедри прикладної гідроаеромеханіки і механотроніки, професор, д.т.н.

Любчик Геннадій Миколайович
Професор кафедри ”Теплоенергетичних установок теплових та атомних електростанцій, професор, д.т.н.

Маслянко Павло Павлович
доцент кафедри прикладної математики, доцент, к.т.н.

Панкратова Наталія Дмитрівна
Професор кафедри математичних методів системного аналізу ІПСА, професор, д.т.н.


Пасічник Віталій Анатолійович
доцент кафедри технології машинобудування ММІ, доцент, к.т.н.
Петренко Анатолій Іванович
Завідувач кафедри систем автоматизованого проектування, професор, д.т.н.
Равська Наталія Сергіївна
Завідувачка кафедри інструментального виробництва, професор, д.т.н.
Сівецький Володимир Іванович
Професор кафедри хімічного, полімерного та силікатного машинобудування ІХФ, професор, к.т.н.

Струтинській Василь Борисович
Завідувач кафедри конструювання верстатів та машин ММІ, професор, д.т.н.
Чвірук Володимир Петрович
Завідувач кафедри технології електрохімічних виробництв, професор, д.т.н.

Чернега Дмитро Федорович
Член-кореспондент НАН України, завідувач кафедри фізико-хімічних основ технології металів, професор, д.т.н.

Юрчук Володимир Петрович
Професор кафедри нарисної геометрії, інженерної та комп'ютерної графіки ФМФ, професор, д.т.н.

Молодий викладач-дослідник-2007


Алексєєв Микола Олександрович
Доцент кафедри інформаційно-телекомунікаційних мереж ІТС, доцент, к.т.н.

Букет Олександр Іванович
Старший викладач кафедри технології електрохімічних виробництв, к.т.н.

Віхоть Олексій Миколайович
Старший викладач кафедри машин та агрегатів поліграфічного виробництва ВПІ

Джигирей Ірина Миколаївна
асистент кафедри кібернетики хіміко-технологічних процесів, к.т.н.


Іванко Андрій Іванович
Викладач кафедри машин та агрегатів поліграфічного виробництва, к.т.н.

Мельниченко Анатолій Анатолійович
Доцент кафедри філософії ФС, к.філос.н

Охріменко Олександр Анатолійович
Доцент кафедри інструментального виробництва ММІ, к.т.н.

Петергеря Юлія Сергіївна
Доцент кафедри промислової електроніки ФЕЛ, доцент, д.т.н.


Романкевич Віталій Олексійович
Доцент кафедри спеціалізованих комп'ютерних систем, доцент, к.т.н.

Сакалош Тарас Васильович
Асистент кафедри міжнародної економіки ФММ

Серебренніков Богдан Сергійович
Доцент кафедри міжнародної економіки ФММ, к.е.н.

Терновой Максим Юрійович
Доцент кафедри інформаційно-телекомунікаційних мереж ІТС, доцент, к.т.н.


Трапезон Кирило Олександрович
Асистент кафедри звукотехніки і реєстрації інформації ФЕЛ


Хижняк Тетяна Андріївна
Асистент кафедри промислової електроніки ФЕЛ


Хохлов Юрій Віталійович
Асистент кафедри промислової електроніки ФЕЛ

Чернявський Анатолій Володимирович
Асистент кафедри електропостачання ІЕЕ


Юдіна Наталія Володимирівна
Асистент кафедри промислового маркетингу ФММ

Ямшинський Михайло Михайлович
Асистент кафедри ливарного виробництва чорних та кольорових металів ІФФ, к.т.н.