Моя співрозмовниця – Ірина Миколаївна Джигирей, к.т.н., асистент кафедри кібернетики хіміко-технологічних процесів (ХТП).

У 2003 році вона закінчила наш університет, у 2006 р. – аспірантуру при НТУУ “КПІ”. На кафедрі кібернетики ХТП працює асистентом з 2006 року. У 2007 році захистила дисертацію “Синтез і оптимізація схем очищення стічних вод промислових підприємств” на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук (за напрямом “Технологія водоочищення”).
Ірина Миколаївна розповіла читачам “Київського політехніка” про свою наукову й викладацьку діяльність та людей, які допомагають їй у цьому.

На стежку природничої науки Ірину спрямував, у першу чергу, її батько – інженер-будівельник. Хоча вже з дитинства дівчина вирізнялась природною допитливістю та схильністю до експериментів. Вона ще підлітком чітко вирішила, що навчатиметься тільки в КПІ.

Ще на молодших курсах майбутній науковий керівник Ірини к.х.н., доцент Олександр Олександрович Квітка зацікавив її питаннями ресурсозбереження й очищення стічних вод, які є важливими для нормального розвитку будь-якого суспільства. Для підвищення ефективності роботи та екологічної безпеки промислових підприємств необхідно створення систем очищення стічних вод, що передбачають вирішення важливої інженерно-екологічної задачі – формування оптимальної мережі водних технологічних потоків. Саме цій тематиці Ірина Миколаївна присвятила бакалаврську роботу, а згодом і кандидатську дисертацію.

У дисертації було запропоновано нову методику синтезу й оптимізації систем очищення стічних вод промислових підприємств та впроваджено алгоритм для підтримки проектних рішень при розробленні та модернізації технологічних схем промислового водоочищення.

Наукова робота за цим напрямом триває і далі, а саме з Я.Єжовським, професором кафедри хімічної технології Жешувського технологічного університету ім. І.Лукашевича (Польща), визнаним фахівцем із проектування хіміко-технологічних систем. До речі, й сама дисертація була безпосередньо пов’язана з програмою ЄС COMODEC у рамках договору про співробітництво між НТУУ “КПІ” та Жешувською політехнікою.

Останнім часом молодий науковець І.Джигирей активно долучилась до роботи за науковим напрямом “Сталий розвиток”, завдяки професору Геннадію Олексійовичу Статюсі – завідувачу кафедри кібернетики ХТП, директору Центрально-Східно-Європейського інституту сталого розвитку.

Сьогодні Ірина продовжує свій науковий шлях, працюючи викладачем кафедри кібернетики ХТП, а також є куратором групи ХА-81. Вона викладає “Інформаційні технології” для першокурсників та “Обчислювальну математику й програмування” для студентів другого курсу ХТФ; “Основи сталого розвитку суспільства” для магістрів ФБТ, ФЕА, ФМФ і ХТФ; “Сучасні комп’ютерні технології” для магістрів кафедри кібернетики ХТП.

Ще зі студентських років Ірина бере активну участь у різноманітних наукових та науково-практичних конференціях. На даний час вона має понад 30 опублікованих тез доповідей на міжнародних і всеукраїнських конференціях, а також є автором дев’яти наукових статей у вітчизняних фахових виданнях та трьох у міжнародних наукових журналах (зокрема співавтором публікації в Journal of Cleaner Production).

Велику увагу кафедра, яка стала для Ірини Миколаївни рідною, приділяє інтеграції принципів, цінностей і практик сталого розвитку в усіх аспектах навчання, зокрема їх реалізації в дипломних роботах магістрів і спеціалістів. “Таке спрямування дипломних робіт та освітніх програм може привести до зміни способу життя та поведінки людства, що, у свою чергу, буде сприяти створенню сталого майбутнього на основі цілісності навколишнього природного середовища, економічної життєздатності й справедливого суспільства для теперішнього й майбутнього поколінь”, – говорить молодий кандидат наук І.М. Джигирей.

Ірина Миколаївна вдячна своїм наставникам, які навчали й спрямовували, допомагали й підтримували її, справжнім професіоналам, зокрема проф. Г.О.Статюсі, доц. О.О.Квітці, доц. Т.В.Бойко, проф. А.К.Запольському, проф. Я.М.Єжовському та ін.

Леся Фесенко, студентка ВПІ