Ми продовжуємо знайомити наших читачів з переможцями загальноуніверситетського конкурсу “Викладач-дослідник 2007”. Мова йтиме про Леоніда Федоровича Головка, професора кафедри лазерної технології, конструювання машин та матеріалознавства (ЛТКМ) ММІ, доктора технічних наук.

Л.Головко у 1974 році успішно закінчив механіко-машинобудівний факультет КПІ за спеціальністю “Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти”. Тоді ж він розпочав працювати на кафедрі лазерної технології, конструювання машин та матеріалознавства на посаді старшого інженера, а потім – молодшим науковим співробітником, старшим науковим співробітником, доцентом, з 1994 р. – професором. Проф. Л.Ф.Головко успішно поєднує викладацьку та наукову роботу: на кафедрі ЛТКМ він викладає “Електрофізикохімічні методи обробки матеріалів” (головний предмет спеціальності), “Технологію лазерної обробки” та “Фізичні методи досліджень” й паралельно займається науковою діяльністю.

Коло наукових інтересів Леоніда Федоровича охоплює такі напрями: структурно-фазові перетворення в поверхневих шарах матеріалів при їх нагріванні, термоциклюванні, термодеформаційному зміцненні, легуванні, наплавленні потужним лазерним випромінюванням; явище аномального масопереносу, ініційованого лазерним опроміненням; створення композиційних матеріалів та вирощування трьохвимірних виробів; розробка принципово нових технологій керування жорсткістю складних просторових металевих конструкцій зміненням напруженого стану матеріалу визначених їх ділянок; дослідження комбінованих процесів лазерної обробки матеріалів з використанням додаткових джерел енергії – плазми, електричного розряду, ультразвуку; дослідження процесів взаємодії лазерного випромінювання з біологічними середовищами.

Результати наукових досліджень проф. Л.Ф. Головка були опубліковані у понад 200 наукових працях, у тому числі в 10 монографіях (3 монографії перевидані у США, Китаї та Болгарії, одна видана у США). Також науковець отримав 26 авторських свідоцтв на винаходи та 6 патентів України.

У 2001 р. на запрошення Лазерного інституту Америки проф. Л.Ф. Головко став одним із співавторів всесвітньо відомого довідника з лазерної технології – Lia Handbook of Laser Materials Processing. L.F.Golovko et all. Laser Institute of America. Orlando, USA, 2001, (715p). Співавторами цього видання були провідні вчені Америки, Японії, Німеччини, Англії, Франції, Швейцарії. Варто наголосити, що в роботі над виданням брало участь тільки двоє вчених з колишнього СРСР. Також Леонід Федорович у співавторстві з іншими вченими є автором наукових видань “Упрочнение и легирование деталей лучом лазера”, “Лазерное и электроэрозионное упрочнение материалов”.

Проф. Л.Ф.Головко – керівник лабораторії лазерної поверхневої обробки матеріалів, професор Інституту надтвердих матеріалів НАН України та Національного авіаційного університету. Під керівництвом проф. Л.Ф. Головка на різних підприємствах промисловості України та в Польщі створено 10 виробничих дільниць лазерної обробки матеріалів.

Кафедра ЛТКМ співпрацює з українськими та закордонними науковими та освітніми інституціями: Інститутом надтвердих матеріалів НАН України (напрям – технологія спікання алмазовміщуючих композицій), Національним авіаційним університетом (напрям – тертя та зношування), Фізико-технологічним інститутом металів і сплавів (напрям – технологія наплавлення), Інститутом геології НАН України (вивчення можливостей та розробка технологій і обладнання для руйнування гірських порід при виготовленні та перфорації свердловин), Університетом Фрідріха Шіллера, м. Йена, Німеччина (дослідження характеристик лазерного випромінювання).

Проф. Л.Ф. Головко підготував 5 кандидатів та одного доктора технічних наук. На сьогодні він є науковим керівником 4 магістрів, 4 аспірантів та одного докторанта.

Наукова діяльність Леоніда Федоровича Головка відмічена преміями Мінвузу України 1981 та 1982 рр., Дипломом ВДНГ УРСР 1983 р., золотою та срібною медалями ВДНГ СРСР 1986 та 1987 рр., бронзовою медаллю ВДНГ УРСР 1985 р., премією НТУУ “КПІ” 2006 р.

Ю.Вашейко