У здобувача кафедри промислової електроніки ФЕЛ Тетяни Андріївни Хижняк час розписаний чи не по хвилинах. Адже незабаром захист кандидатської (науковий керівник д.т.н. Юлія Сергіївна Петергеря). Та все ж молодий науковець знайшла кілька хвилин, щоб зустрітися з кореспондентом “КП”.

Якій темі присвячена дисертація? Діагностиці напівпровідникових перетворювачів із застосуванням нового математичного апарату. Де використовуються згадані перетворювачі? У системах електроживлення та перетворення електричної енергії. Свого часу професором кафедри промислової електроніки Тетяною Олександрівною Терещенко було розроблено математичний апарат симетричних перетворень на скінченних інтервалах, який ліг в основу побудови нових вейвлет-перетворень, що і застосовуються при діагностиці згаданих вище перетворювачів.

До речі, дисертаційна робота виконувалася в рамках замовлення Міносвіти України за участю студентів кафедри промислової електроніки, результати ввійшли до їх дипломних та магістерських робіт.

За наукові здобутки Т.Хижняк названо серед кращих молодих викладачів-дослідників НТУУ “КПІ”.

На запитання, чим молодого науковця привабила робота на кафедрі, Тетяна Андріївна відповіла, що завжди мріяла викладати, їй подобається колектив, у якому працює, цікаво спілкуватися зі студентами – адже вони такі різні. Майже п’ять років Т.Хижняк викладає спецпредмети з електроніки, схемотехніки, пристроїв перетворювальної техніки тощо: читає студентам лекції, веде практичні та лабораторні заняття. Чи трапляються непорозуміння з підопічними? Не пригадала. Студенти поважають свого викладача і подумки погоджуються з її “ви таки вивчите і складете відповідний курс”. Як правило, вчать і складають. У дуже запущених випадках доводиться працювати додатково, розповідає Тетяна Андріївна, але таке трапляється нечасто. Щоб пояснити, як відбуваються ті чи інші процеси, викладач приводить всілякі цікаві аналогії з живої й неживої природи – аби лише запам’ятали.

У роботі вона бере приклад зі свого наставника – завідувача кафедри професора Валерія Яковича Жуйкова. Очолюваний ним колектив постійно знаходиться у пошуку нового, широко залучаючи до наукових досліджень студентів та аспірантів. Викладача хвилює, що нерідко студенти молодших курсів ще не визначилися зі своїми уподобаннями – “самі не знають, чого хочуть”. До того ж шкільна підготовка у центрі й у регіонах відчутно різниться.

Молодий викладач-дослідник поділилася своїми роздумами і щодо якості підготовки фахівців: вимоги, що їх висувають роботодавці, передбачають високу кваліфікацію. Тобто потрібні досвідчені фахівці, здатні не лише виконувати поставлені практичні завдання, а й творчо мислити, генерувати ідеї. Тож заняття наукою на кафедрі – це корисний досвід і перспектива. Викладач упевнена, якщо займаєшся справою, яка подобається, то й результати не забаряться, і задоволення отримаєш. Знайшовши своє покликання, Т.А.Хижняк працює заради того, щоб й інші знайшли себе, полюбили справу, якою займаються.

Автор: Н.Ліберт