Мельниченко А.А.

"Карантинний" семестр завершується. Напрацювання залишаються

Із запровадженням карантину суттєво ускладнилась робота департаменту організації освітнього процесу. Його співробітники працювали не лише над виконанням планових завдань, але й виконали велику роботу з організації навчання в умовах карантину, яку на початку року, зрозуміло, ніхто не передбачав.

Політика академічної чесності: досвід університетів США

На Конференції трудового колективу НТУУ "КПІ", яка відбулася 9 квітня,  окрім Колективного договору, було також затверджено Кодекс честі університету.  Про те, яку роль відіграють подібні документи в закордонних вишах і чому його прийняття важливо для нас, розповів у своєм

На перетині досвідів [вчений секретар НТУУ "КПІ" Мельниченко А.А. про візит в США]

В умовах сучасного світу, коли конкуренція постійно зростає, проникаючи в усі сфери людського життя, процес самонавчання і самовдосконалення є надзвичайно важливим. Існує безліч програм з обміну знаннями та досвідом, спрямованих на розвиток особистості й професійних навичок.

Новорічні міні-інтерв’ю: А.А. Мельниченко, вчений секретар НТУУ “КПІ”, кандидат філософських наук

Якщо говорити загалом, то я ще раз впевнився у парадоксальності психології нашого народу. Адже цілий рік ми жили в умовах кризи і постійно бідкалися, а з часом до неї призвичаїлися і почали сприймати спокійно, хоч нічого особливо не змінилося. Так само, як і з епідемією грипу: спочатку виникла деяка паніка, а потім стихла. Життя продовжується.

Мельниченко Анатолій Анатолійович. Мої перемоги – це мої студенти

У списку переможців конкурсу «Молодий викладач-дослідник» можна побачити ім'я директора науково-дослідного центру прикладної соціології «Соціоплюс», викладача факультету соціології, вченого секретаря НТУУ “КПІ” к.філософ.н. Анатолія Анатолійовича Мельниченка.

Проблеми і перспективи міжнародного наукового співробітництва

20 березня 2008 року в Київському будинку вчителя відбувся круглий стіл на тему «Проблеми і перспективи входження України у світове наукове співтовариство», у якому взяли участь учені з академічних установ, представники профспілкових комітетів вузів, викладачі, аспіранти та студенти київських вуз