“КП” продовжує серію статей, присвячених переможцям конкурсу “Молодий викладач-дослідник – 2006”, розповіддю про людину з весняно-квітучим прізвищем – Букета Олександра Івановича.

О.І. Букет – випускник кафедри технології електрохімічних виробництв (ТЕХВ) 1996 року. З четвертого курсу він займався науковою роботою зі створення анодів для електрохімічного захисту підземних комунікацій, яка дала практичний досвід для кваліфікованого викладання з 2002 року курсу лекцій з захисту обладнання від корозії. Дослідження у цьому напрямку продовжуються Олександром Івановичем і сьогодні, в тому числі в рамках госпдоговору на суму 18 000 грн у 2007 р.

З 1995 року Олександр Іванович займається розробкою електрохімічних сенсорів та сенсорних систем. У 1996 році захистив дипломну роботу, в основу якої лягли фундаментальні дослідження процесів синтезу та відновлення озону, що дозволило представити до захисту генератор озону та амперометричний сенсор і сенсорну систему для визначення цього газу в повітряному середовищі.

Результати дипломної роботи стали фундаментом для кандидатської дисертації на тему “Електрохімічні сенсори кисневмісних окислювальних газів для моніторингу повітряного середовища”, захищеної у 2002 році. Розроблені сенсори озону й діоксиду азоту переважають за технічними характеристиками кращі зарубіжні зразки й використовуються для моніторингу повітря робочої зони на підприємствах України, пов’язаних з водопідготовкою та енергетикою, а також повітря у центрі м. Києва. Розроблені також сенсори кисню, які використовуються для моніторингу придатності повітря для дихання в комунальному господарстві великих міст України та в підземних сховищах, у т.ч. Монетного двору.

О.І.Букет наразі – старший викладач і старший науковий співробітник кафедри ТЕХВ і продовжує дослідження у напрямку розробки й удосконалення уніфікованої серії газових сенсорів НТУУ “КПІ” під керівництвом завідувача кафедри заслуженого діяча науки і техніки України та лауреата Державної премії України проф. В.П. Чвірука, який уперше започаткував цей напрямок на теренах СРСР у 1987 р. Коло наукових інтересів О.І.Букета включає проблеми сучасної сенсорної техніки, її метрологічного забезпечення та методів безеталонного моніторингу, концептуальні питання масообміну і перехідних процесів в електрохімічних системах та їх математичного моделювання. Слід зазначити, що створені в НТУУ “КПІ” сенсори користуються попитом не лише в Україні, але й в Росії, Білорусі, Німеччині та Франції.

Про вагомий внесок О.І.Букета та його колег – доцента Є.М.Заверач та асистента О.В. Косогіна – в розвиток сенсорики свідчить і те, що у 2007 р. їх робота “Електрохімічні сенсори нового покоління для моніторингу екологічної безпеки повітряного середовища” висунута на здобуття Премії Президента України для молодих учених.

Окрім роботи в університетських стінах, О.І.Букет стажувався в Німеччині у 1998-1999 рр. в науково-промисловому центрі Адлерсхоф у Берліні на підприємстві Analytical Control Instruments GmbH, яке працює спільно з провідними виробниками газоаналітичного обладнання США й Росії. А у 2000 році він відвідав землі Тюрингії в рамках програми “Міжнародний менеджмент та маркетинг” у складі групи аспірантів під керівництвом декана ФММ проф. В.Г. Герасимчука. За цей час О.І.Букет набув цінного досвіду від спілкування з німецькими колегами та знайомства зі специфікою роботи на сучасному обладнанні й удосконалив знання німецької мови. Зауважимо, що ці зв’язки двосторонні, оскільки досить частими гостями кафедри ТЕХВ є фахівці в галузі газового аналізу з Росії та Німеччини.

У найближчих планах молодого викладача-дослідника – захист докторської дисертації.

Ми ж бажаємо Олександру Івановичу Букету натхнення й успіхів у його педагогічній та науковій праці.

Автор: Майя Заховайко