Аспірант кафедри міжнародної економіки ФММ Тарас Васильович Сакалош проводить дисертаційне дослідження у сфері менеджменту та телекомунікацій (перша вища освіта аспіранта – технічна, РТФ).

Він має широке коло наукових інтересів: інформаційно-комунікаційні технології, управління інноваційними технологіями, науково-технічний розвиток підприємства, міжнародне науково-технічне співробітництво. Результати його наукового пошуку використовуються в навчальному процесі при проведенні практичних занять з фахових дисциплін в університеті та при підготовці кадрів на базі філії кафедри міжнародної економіки НТУУ «КПІ» у Центрі післядипломної освіти ВАТ «Укртелеком».

Т.В.Сакалош бере участь у виконанні кількох науково-дослідних робіт за тематикою кафедри. Минулий рік видався плідним для молодого науковця. Він узяв участь у 8 конференціях та семінарах в Україні й за кордоном. За результатами наукового дослідження вийшло 17 публікацій, у тому числі 9 статей у фахових та міжнародних виданнях. Завдяки успішному науковому керівництву аспірант здобув звання молодого викладача-дослідника КПІ у 2007 році.

Feb 19, 2008 || Автор: Інф. «КП», Фото Я.Бєлової