Молоді викладачі-науковці – гордість Політехнічного інституту, адже наявність молодих цілеспрямованих науковців посилює викладацьку базу КПІ, а отже, покращує освітній рівень навчального закладу.

За результатами загальноуніверситетського конкурсу «Молодий викладач-дослідник–2007» на інженерно-фізичному факультеті було відзначено кандидата технічних наук, доцента Михайла Михайловича Ямшинського. На кафедрі ливарного виробництва чорних і кольорових металів молодий науковець викладає дисципліни «Автоматизація виробничих процесів ливарного виробництва» та «Автоматичні системи управління технологічними процесами ливарного виробництва» і одночасно предметно займається науковими дослідженнями.

У 1996 році М.Ямшинський закінчив з відзнакою Херсонський політехнічний коледж за спеціальністю «Технологія маталообробки на верстатах та автоматичних лініях». Однак зупинятися на цьому молодий спеціаліст не збирався: вирішив продовжити навчання, однак уже за напрямом створення самих металозаготовок. Крім цього, привабила Михайла Михайловича і спеціалізація інженерно-фізичного факультету – «Художнє і ювелірне литво». Він декілька років працював технологом виробництва на ювелірному підприємстві ООО «Гаразд», що суттєво допомогло завершити навчання в університеті і стати висококваліфікованим фахівцем.

У 2005 році М.Ямшинський захистив дисертацію «Ливарні жаростійкі сталі для виробів, що працюють в агресивних середовищах при температурах до 1250°С» (науковий керівник – к.т.н., доцент Г.Є.Федоров). Нині молодий учений продовжує працювати в цьому напрямі, удосконалюючи як матеріали, так і технології виготовлення виливків із жаростійких та зносостійких сплавів. У лабораторії кафедри ливарного виробництва чорних та кольорових металів М.М.Ямшинський разом із науковим персоналом займається виготовленням литтям дрібних виливків – газових пальників для теплових електростанцій – силами факультетської лабораторії, а великі виливки виготовляють у рамках співпраці на заводі «Електроремонт» у Донецьку. Загалом на кафедрі ведеться активне співробітництво із заводами та компаніями, зокрема з СО «Електроремонт» системи «Донбасенерго»». На замовлення цього підприємства (як вирішення однієї із виробничих проблем) студентами кафедри в 2008 р. виконані і захищені 2 дипломні роботи. Сьогодні в лабораторії жаростійких і зносостійких сплавів свої наукові роботи виконують 3 магістри та 1 дипломник-спецаліст.

У співавторстві з іншими викладачами кафедри М.Ямшинський написав 5 підручників: «Контроль якості промислової продукції» (Г.Є.Федоров, М.М.Ямшинський, І.М.Гурія), «Опоки ливарні» (С.П.Дорошенко, Г.Є.Федоров, М.М.Ямшинський), «Теоретичні основи ливарного виробництва» (В.М.Дробязко, А.С.Кочешков, М.М.Ямшинський) та «Контроль якості продукції в машинобудуванні» (Г.Є.Федоров, М.М.Ямшинський, А.М.Фесенко, М.А.Фесенко,), останній створено у співпраці з Донецькою державною машинобудівною академією. Завершується у співавторстві робота над підручником «Проектування ливарних цехів». На превеликий жаль, кошти на видання знаходять в інших вузах. Крім названих чотирьох видань, вийшов довідник «Сталі ливарні», підготовлений викладачами кафедри на основі дисертаційних та наукових робіт усієї лабораторії (Г.Є.Федоров, Є.О.Платонов, М.М.Ямшинський).

Усього ж на рахунку Михайла Михайловича – 45 робіт, серед яких методичні рекомендації, публікації та наукові роботи. А поза викладацькою та науково-дослідною роботою на кафедрі Михайло Михайлович грає на гітарі та виховує разом з дружиною маленького сина.