Доцент кафедри інформаційних технологій в телекомунікаціях
Навчально-наукового Інституту телекомунікаційних систем КПІ ім. Ігоря Сікорського,
кандидат технічних наук, старший науковий співробітник