Карачун Володимир Володимирович (нар. у 1944 р.) – д.т.н., професор, у 1967 р. з відзнакою закінчив Київський політехнічний інститут. Кандидатську дисертацію захистив у 1979, докторську – в 1995 р. З 1996 р. – професор, завідувач кафедри технічної механіки (1994–2001), завідувач кафедри біотехніки та інженерії (2001). Академік аерокосмічної академії України (1995).

У 2001 році професор В.В. Карачун очолив тілько-но створену в НТУУ “КПІ” нову кафедру біотехніки та інженерії, яка готує фахівців за спеціальністю “Обладнання фармацевтичної та мікробіологічної промисловості”. За нетривалий час існування кафедра досягла значних успіхів у навчальній та науковій роботі.

На теперішній час 13 студентам за успіхи в навчанні та науковій роботі призначені іменні стипендії: 3 студентам – стипендії Президента України, 1 – стипендія Верховної Ради України, 5 – стипендії Київського міського голови, 4 – стипендії ректора НТУУ “КПІ”. Доценту кафедри В.М.Мельнику двічі призначалася стипендія Кабінету Міністрів України для молодих учених – у 2003-2005 рр. та 2005-2007 рр. Четверо студентів стали лауреатами Премії Київського міського голови, доцент кафедри В.М.Мельник – лауреатом Премії Національної академії наук України для молодих учених.

У 2007 році студенти А.Борисенко та І.Ігнатов стали переможцями Всеукраїнського конкурсу наукових робіт із природничих, технічних і гуманітарних наук.

14 студентів кафедри одержали Патенти України на корисну модель, 7 осіб нагороджені Почесними грамотами Наукового товариства студентів і аспірантів НТУУ “КПІ”. Студентами опубліковано близько 40 наукових праць.

Під науковим керівництвом проф. В.В.Карачуна два науково-технічних студентських проекти стали призерами І та V конкурсів, які проводила Київська міська держадміністрація і Національна академія наук України під девізом “Інтелектуальний потенціал молодих учених – місту Києву”, І і ІІ конкурсів, які проводили Головне управління освіти і науки м. Києва та МОН України під девізом “Інтелект молодих – на службу столиці”.

Кафедра біотехніки та інженерії разом з кафедрою промислової біотехнології удостоєна у 2005 році Грамоти Національного центру аерокосмічної освіти молоді України за проект “Мікрогравітація як чинник регуляції специфічної активності лактобацил фармацевтичного призначення”, який було подано для участі в конкурсі УМС – 2 (Український молодіжний супутник – 2). Проект одержав похвалу від оргкомітету як єдиний, що представляв користувачів.

У конкурсі НТУУ “КПІ” як дослідницького університету проф. В.В.Карачун був двічі переможцем – у 2006 та 2007 рр.

Наукові інтереси Володимира Володимировича охоплюють широке коло прикладних задач аналізу і синтезу бортової апаратури рухомих об’єктів взагалі та динаміки приладів і систем інерціальної навігації, зокрема. Ним був визначений і набув подальшого розвитку окремий напрям вітчизняної наукової думки – аналіз природи і аналітичний опис закономірностей виникнення в натурних умовах нелінійних коливань багатофазних механічних систем командно-вимірювальних комплексів літальних апаратів, започаткований у Київській політехніці професором М.А.Павловським, а також створені необхідні наукові засади проектування прозорих об’єктів.

В.В.Карачун підготував 6 кандидатів і 2-х докторів наук.

Він є відмінником освіти України, за вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки нагороджений Міністерством освіти і науки України нагрудним знаком «За наукові досягнення», має державні та відомчі нагороди.

Володимир Володимирович – автор понад 300 наукових праць, у тому числі 9-ти монографій, 8-ми навчальних посібників, з яких 6 видані англійською мовою, 25-ти Патентів України. Основні наукові праці: «Основы динамики ограждающих конструкций» (1995), «Многомерные задачи нестационарной упругости поплавкового гироскопа» (2000), «Дифракция звуковых волн на подвесе гироскопа» (2000), «Дротяні елементи приладів в акустичному середовищі» (2001), «Погрешности гироскопического интегратора линейных ускорений в натурных условиях» (2001), «Волновые задачи поплавкового гироскопа» (2007).

Apr 11, 2008 || Автор: Ружинська, проф. кафедри БТ та І