Серед переможців конкурсу «Молодий викладач-дослідник – 2007» – двоє старших викладачів кафедри машин та агрегатів поліграфічного виробництва (МАПВ) з Видавничо-поліграфічного інституту, яку очолює професор, д.т.н., заслужений діяч науки і техніки Анатолій Іванович Петрук.

Олексій Миколайович Віхоть викладає курс «Додрукарське обладнання» та «Копіювально-розмножувальна техніка». Напрям його наукової діяльності – ротаційний тамподрук, тема складна для опрацювання, оскільки теорія друкарського контакту розробляється окремо для кожного з видів друку. На кафедрі МАПВ було проведено наукове дослідження на тему «Розробка основ теорії ротаційного тамподрукарського контакту» під керівництвом проф. А.І.Петрука, де О.М.Віхоть є одним із виконавців роботи. В роботі уточнено особливості механіки ротаційного тамподрукарського контакту, розроблено методику проектування ротаційних тамподрукарських апаратів. Отримані результати роботи використовуються в курсі дисциплін «Друкарське устаткування» і «Устаткування спеціальних видів друку». Матеріали його наукових досліджень передані для подальшого опрацювання в НДІ спеціальних видів друку.

Крім того, Олексій Миколайович – співавтор тексту лекцій з дисципліни «Складальне і формне устаткування», методичних вказівок до лабораторних робіт з вищеназваної дисципліни та інших друкованих праць.

Залучає викладач до наукової роботи і студентів, зокрема студенти у своїх роботах проводять важливі для досліджень розрахунки, створюють нові варіанти кулачкових механізмів в устаткуванні для тамподруку. О.М.Віхоть – постійний учасник конференцій на базі Видавничо-поліграфічного інституту («Друкарство молоде»), також активно співпрацює з науковцями Української академії друкарства (м. Львів).

Андрій Іванович Іванко закінчив Українську академію друкарства, під керівництвом д.т.н., проф. О.М.Полюдова захистив дисертацію. Тематика його наукових досліджень – брошурувально-палітурне устаткування, зокрема розробка технологічних процесів обрізування книжкових блоків. Даний напрям актуальний – застосовані на практиці результати наукових досліджень підвищили продуктивність роботи сучасного устаткування.

Результати наукових досліджень Андрія Івановича введено в курс «Палітурно-брошурувальне устаткування», за ними проводяться лабораторні роботи та практичні заняття, а також подальші дослідження в темах магістерських робіт.

А.І.Іванко отримував стипендію компанії «Українська поліграфічна група», був премійований НДІ спеціальних видів друку, двічі стажувався за кордоном. Крім цього, отримано два патенти України по розробках з обрізування книжково-журнальних блоків.

Андрій Іванович брав участь у наукових конференціях з поліграфічної справи у Дніпропетровську, на базі Української академії друкарства, Видавничо-поліграфічного інституту («Друкарство молоде»).

Як бачимо, молоді науковці Видавничо-поліграфічного інституту ведуть активну наукову діяльність, тож залишається лише побажати їм подальших успіхів і здійснення всього задуманого!