Доцент ФАКС Валерій Петрович Зінченко – людина широких наукових інтересів. У Політехніці переліками наукових доробок, викладеними на кількох сторінках, нікого не здивуєш, але у Валерія Петровича вони вирізняються надзвичайним розмаїттям – від забезпечення надійності багаторівневих автоматизованих систем до мобільних комп’ютерів.

Та й дві Державні премії України в галузі науки і техніки (1994 і 2003 рр.) свідчать про значний доробок науковця. До сфери його наукового пошуку входять: інформатика, обчислювальна техніка та автоматизація (автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології, автоматизація технологічних процесів, обчислювальні машини, системи та мережі); інформатика і кібернетика (математичне моделювання та обчислювальні методи, математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин та систем); авіаційна та ракетно-космічна техніка (проектування літальних апаратів, випробування літальних апаратів та їх систем, аеродинаміка та газодинаміка літальних апаратів).

В.П.Зінченко автор понад 300 наукових праць, у тому числі: монографія, депоновані науково-технічні звіти, доповіді й тези доповідей на науково-технічних конференціях, методичні розробки та патенти; наукові статті у ВАК періодиці. Його науково-технічні розробки мають впровадження і застосування в АНТК ім. О.К.Антонова, ЦАГІ ім. Н.Є.Жуковського, “АВІАНТ”, НАУ, НАКУУ “ХАІ ім.Н.Є.Жуковського”, НТУУ “КПІ”, Інституті кібернетики НАН України, СібНДІА, ЦВК України, Львівському центрі НКАУ і НАНУ, ГАО НАН України, КМДА та ін.

У Київському політехнічному В.П.Зінченко з 1988-го, до цього було навчання на мехматі КНУ ім. Шевченка та робота в АНТК ім. Антонова, де пройшов шлях від інженера до начальника бригади (конструкторський відділ). Він має загальний стаж науково-педагогічної роботи 32 роки. Нині читає студентам такі курси лекцій: системне програмування; комп’ютерні мережі; цифрові системи передачі даних; багаторівневі системи обробки інформації та готує до захисту докторську. А ще є науковим керівником молодих науковців. На сьогодні під його опікою 5 аспірантів, у тому числі один іноземець. Тож цілком закономірно, що В.П.Зінченка визнано кращим серед викладачів-дослідників НТУУ “КПІ”.

Щороку В.П.Зінченко бере участь у виконанні госпдоговірних робіт, обсяги яких обчислюються сотнями тисяч гривень. Валерій Петрович активно працює з молоддю. У виконанні наукових тем під його керівництвом беруть участь 15 студентів (з них 3 аспіранти). За участю студентів та аспірантів. За останны три роки видано 11 наукових статей і зроблено 9 наукових доповідей, захищено 3 магістерські роботи та 5 дипломних проектів робіт. Робота аспірантки Г.В.Штефлюк “Розробка засобів та методів бортової системи збору та обробки наукової інформації для мікро- та наносупутників” (наук. кер. В.П.Зінченко) переможець 3-го конкурсу на одержання грантів для фінансової підтримки студентів і аспірантів НТУУ “КПІ”.

Торік В.П.Зінченко видав два навчальних посібники, що стосувалися практичного курсу програмування, та понад 20 статей у фаховій періодиці й матеріалах наукових конференцій. У 2007-му географія наукових подорожей Валерія Петровича теж вражає розмаїттям: від Києва до Пекіна. Без сумніву, глибокі фахові знання, надзвичайна працьовитість та чималий практичний досвід стануть запорукою нових творчих здобутків В.П.Зінченка. Чого ми йому щиро бажаємо.

Feb 26, 2008 || Автор: Н.Вдовенко