Збірник наукових праць "Технологія і техніка друкарства"

Тематична спрямованість збірника наукових праць "Технологія і техніка друкарства" — висвітлення теоретичних і практичних досягнень вітчизняної та зарубіжної науки в галузі методів та засобів друку; розгляд проблем та перспектив розвитку технології, матеріалів та техніки видавничої справи, поліграфії та поширення видань; удосконалення і розробка нової техніки та технологічних процесів поліграфічного виробництва; розробка та дослідження витратних матеріалів друкарства; економічна стратегія галузі, маркетинг та менеджмент у видавничо-поліграфічній справі; стандартизація; філологічні аспекти видавничої справи і поліграфічного виробництва; наукові досягнення, експериментальні результати, математичні моделі у видавничо-поліграфічній справі та інших галузях економіки, машинобудування, хімічних технологій.

Адреса редакції: 03056, Київ, вул. Академіка Янгеля, 1/37, корпус № 8, кім. 82.
Тел.: 204-84-23
Стара версія сайту: http://old.ttdruk.vpi.kpi.ua (2003 - 2014 роки)

Засновник: НТУУ “КПІ” // Видавничо-поліграфічний інститут
Свідоцтво про державну реєстрацію – КВ № 7154 від 03.04.2003
Мова видання – українська, російська, англійська
Періодичність – 4 номери на рік

Напрямки або тематика:

  • фахова підготовка;
  • технологічні процеси;
  • машини і автоматизовані комплекси;
  • поліграфічні матеріали;
  • менеджмент виробництва;
  • дизайн.

Галузі наук за якими журнал є фаховим:

  • технічні