Збірник наукових праць «Технологія і техніка друкарства» є рецензованим відкритого доступу виданням. Тематична спрямованість збірника — висвітлення теоретичних і практичних досягнень вітчизняної та зарубіжної науки в галузі методів та засобів друку; розгляд проблем та перспектив розвитку технології, матеріалів та техніки видавничої справи, поліграфії та поширення видань; удосконалення і розробка нової техніки та технологічних процесів поліграфічного виробництва; розробка та дослідження витратних матеріалів друкарства; економічна стратегія галузі, маркетинг та менеджмент у видавничо-поліграфічній справі; стандартизація; філологічні аспекти видавничої справи і поліграфічного виробництва; наукові досягнення, експериментальні результати, математичні моделі у видавничо-поліграфічній справі та інших галузях економіки, машинобудування, хімічних технологій.

Збірник призначений для науковців, фахівців, викладачів, аспірантів, студентів.

Мета збірника наукових праць — розгляд сучасних теоретико-практичних аспектів розвитку видавничо-поліграфічного комплексу та суміжних галузей: технологічних процесів, інформаційних систем та медіатехнологій виготовлення друкованих і електронних видань; комп’ютеризованих поліграфічних систем галузевого машинобудування; поліграфічного медіаменеджменту та адміністрування; видавничої справи та редагування; соціальних комунікацій; образотворче мистецтво у сфері книжкової графіки та веб-дизайну.

Завдання:

Оприлюдення матеріалів наукових досліджень актуальних фундаментальних напрямів, сучасних прикладних розробок, інноваційних проектів; обмін науковими ідеями, методологією досліджень та практичними доробками.

У збірнику наукових праць «Технологія і техніка друкарства» друкуються оригінальні закінчені роботи, які раніше не публікувалися, українських та іноземних вчених, а також матеріали наукових конференцій.

На сторінках збірника розміщується інформація про спеціалізовані науково-технічні конференції, симпозіуми, виставки, анотації, відгуки та рецензії на нові навчальні посібники, підручники та монографії, нормативні акти, реферати наукових робіт, інформація про видатні події наукового світу.

Збірник наукових праць «Технологія і техніка друкарства» складається з таких розділів:

— Педагогіка професійної освіти. Атестація наукових педагогічних кадрів
— Технологічні процеси
— Машини і автоматизовані комплекси
— Інформаційні технології
— Поліграфічні матеріали
— Менеджмент виробництва
— Видавнича справа та редагування
— Соціальні комунікації
— Книгознавство
— Дизайн (моделювання, оформлення видань та паковань, web-дизайн)
— Нормативні акти
— Наукові новини (доповіді, повідомлення, реферати наукових робіт).

Засновник і видавець — Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».
ISSN: 2077-7264 (Print)
ISSN: 2414-9977 (Online)
Рік заснування: 2003.
Періодичність: щоквартальна.
Мови публікацій — українська, англійська, польська.
Видавничо-поліграфічний інститут Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Основна контактна особа: Оксана Зоренко
Адреса: 03056, м. Київ, вул. Академіка Янгеля, 1/37, корпус 8, к. 82, ВПІ КПІ імені Ігоря Сікорського
Телефон: 38 044 204 84 23
Пошта: ttdruk.vpi@kpi.ua