Збірник "Механіка гіроскопічних систем"

Збірник "Механіка гіроскопічних систем" видається з 1983 року факультетом авіаційних і космічних систем Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут".

Статті збірника присвячені висвітленню динамічних процесів у гіроскопічних та інших системах управління об’єктами, умов їх стабілізації за різних дестабілізуючих факторів збудження, інформаційних систем, систем і засобів навігації, вимірювання та обробки інформації в цих системах.

Адреса: НТУУ "КПІ", факультет авіаційних і космічних систем, м.Київ, вул.Боткина, 1, НТУУ "КПІ", учбовий корпус 28, кімн.212
e-mail: zbrutsky[at]dacis.kpi.ua

ISSN: 0203-3771
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15068-3640 Р від 06.04.2009
Періодичність: 2 рази на рік
Мова видання: російська, українська, англійська
Засновник: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
Головний редактор: Збруцький Олександр Васильович, доктор технічних наук