Збірник "Механіка гіроскопічних систем"

Збірник "Механіка гіроскопічних систем" присвячено висвітленню динамічних процесів у гіроскопічних та інших системах управління об'єктами, умов їх стабілізації за різних дестабілізуючих факторів збудження, інформаційних систем, систем і засобів навігації, вимірювання та обробки інформації в цих системах.

Журнал включено до категорії "Б" Переліку наукових фахових видань України за такими спеціальностями: 131, 134, 151, 152, 173

Адреса: м.Київ, вул.Боткина, 1, КПІ ім.Ігоря Сікорського, учбовий корпус 28, кімн.212
e-mail: zbrutsky[at]dacis.kpi.ua

видається з 1983 року
ISSN: 0203-3771
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15068-3640 Р від 06.04.2009
Періодичність: 2 рази на рік
Мова видання: російська, українська, англійська
Засновник: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Головний редактор: Збруцький Олександр Васильович, доктор технічних наук