Міжнародний науково-технічний журнал "Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника"

Міжнародний науково-технічний журнал "Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника"
Адреса редакції: проспект Перемоги, 37, корп. 17, Київ-56, 03056, Україна.

Телефон: +38-044-204-82-31, +38-044-204-90-41;
Факс: +38-044-204-82-31;
E-mail: info@radio.kpi.ua;
http://radio.kpi.ua

Видається з січня 1958 р.
Засновник: МО України, НТУУ “КПІ”. Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 171 від 01.11.1993, КВ № 10692 від 01.12.2005. Англійська версія журналу під назвою Radioelectronics and Communications Systems видається та розповсюджується фірмою Springer. Дозвіл на розповсюдження на території Російської Федерації РП № 179 від 10.09.2009

Мова видання – українська, російська, англійська

Передплатний індекс:

 • 70375 - каталог ДП Преса (Україна)
 • 01706 - підписна агенція Прес-Центр (Україна)
 • 42183 - Об'єднаний каталог 'Преса Росії' (Росія)

Періодичність – 12 номерів на рік

Напрямки або тематика:

 • Антенно-фідерні пристрої та техніка СВЧ
 • Вакуумні та газорозрядні прилади
 • Твердотільна електроніка та інтегральна схемотехніка
 • Оптичні системи локації, зв'язку та обробки інформації
 • Застосування ЕОМ для дослідження і проектування радіоелектронних пристроїв і систем
 • Квантова електронна техніка
 • Конструювання радіоелектронної апаратури
 • Радіолокація і радіонавігація
 • Радіотехнічні пристрої та системи
 • Теоретичні основи радіотехніки
 • медична радіоелектроніка

Галузі наук за якими журнал є фаховим:

 • технічні